Results overview: Found 298 records in 0.03 seconds.
Research literature, 26 records found
Course materials, 272 records found
Research literature 26 records found  1 - 10nextend  jump to record:
1.
23 p, 757.3 KB Opening borders : a triumph or failure? Case of Study : Impact of Merkel's Asylum Policy / Lafont Colomines, Roser ; Soriano, Juan Pablo, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Dret Públic i de Ciències Historicojurídiques) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia
L'objectiu d'aquest projecte de recerca és desenvolupar un estudi de l'impacte de la decisió d'Angela Merkel durant la crisi dels refugiats a Europa des de diferents fronts. En primer lloc, l'impacte que va tenir en la percepció de la mateixa Angela Merkel com a política. [...]
El objetivo de este proyecto de investigación es desarrollar un estudio del impacto de la decisión de Angela Merkel durante la crisis de los refugiados en Europa desde diferentes frentes. En primer lugar, el impacto que tuvo en la percepción de la propia Angela Merkel como política. [...]
This research project aims to develop a study of the impact of Angela Merkel's decision during the refugee crisis in Europe from different fronts. Firstly, the impact it had on the perception of Angela Merkel herself as a policy. [...]

2022
Grau en Relacions Internacionals [1404]
3 documents
2.
26 p, 328.7 KB El paper de la Unió Europea en l'Acord de París : una lluita contínua contra un fenomen global / Jodas Vergés, Maria ; Pi Llorens, Montserrat, 1961-, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Dret Públic i de Ciències Historicojurídiques) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia
El present treball analitza d'una banda, el paper principal de la Unió Europea en la creació dels Acord de París i, de l'altra, la implementació d'aquests per part de la Unió Europea conjuntament amb els seus Estats Membres, vista la seva situació especial (és l'unic signatari del tractat que no és un estat nacional) i l'elevant compromís al que arriba (el més ambiciòs d'entre totes les parts compromeses), a més de també la cooperació entre els Estats Membres per fer possible el cumpliment d'aquests objectius.
El presente trabajo analiza, por un lado, el papel principal de la Unión Europea en la creación del Acuerdo de París y, de otra, la implementación de este por parte de la Unión Europea conjuntamente a sus Estados Miembros, vista su situación especial (es el único signatario del tratado que no es un estado nacional) y el elevado compromiso al que llega (el más ambicioso de entre todas las partes comprometidas), además de también la cooperación entre los Estados Miembros para hacer posible el cumplimiento de estos objetivos.
This paper analizes, on the one hand, the main role of the European Union in the creation of the Paris Agreement, and on the other, its implementation by the European Union with its Member States, regarding its special situaction (it is the only party of the treaty that is not a national state) and the high compromise that takes (the most ambitious one within all the parties), in adition also to the cooperation with its Member States to make posible to fulfil the objectives.

2022
Grau en Relacions Internacionals [1404]
3 documents
3.
17 p, 413.1 KB A revisionist overview of the Central Asian migratory sub-system / Bermejo Salvadó, David ; Serra Massansalvador, Francesc, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Dret Públic i de Ciències Historicojurídiques) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia
The present work pretends to study the migratory movements from Central Asian Republics towards the Russian Federation, with the focus put on identifying historical conditions and causes but also focusing on the evolution of contemporary events, with the eventual aim of understanding the role of the different actors and structures implicated in the process, from the state to the individual level. [...]
2022
Grau en Relacions Internacionals [1404]  
4.
26 p, 503.7 KB La Primavera Àrab d'Egipte a Twitter i a El País : un estudi comparatiu dels frames i un estudi de l'orientalisme / Di Giacomo Dolz, Claudia ; Izquierdo Brichs, Ferran, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Antropologia Social i Cultural) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia
L'objectiu del projecte és respondre a la següent pregunta: Com de fidel va ser el periòdic espanyol El País respecte al relat sobre la Primavera Àrab d'Egipte que els usuaris van fer a Twitter? Per a respondre, el treball fa un anàlisi del frame de Twitter i un anàlisi del frame de El País i compara ambdós frames. [...]
El objetivo del proyecto es responder a la siguiente pregunta: Cómo de fiel fue el periódico español El País respecto al relato sobre la Primavera Árabe de Egipto que los usuarios hicieron en Twitter? Para responder, el trabajo hace un análisis del frame de Twitter y un análisis del frame de El País País y compara ambos frames. [...]
The main aim of the project is to analyse if El País coverage of the Arab Spring of Egypt is similar to the perspective of the Arab Spring of Egypt in Twitter. the paper analyses the and compares both frames. [...]

2022
Grau en Relacions Internacionals [1404]
3 documents
5.
20 p, 355.6 KB Género y conflicto armado. La mujer en la resistencia antifranquista / Arias Junyent, Ariadna ; Camps-Febrer, Blanca, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Dret Públic i de Ciències Historicojurídiques) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia
El present treball examina el rol de la dona en els conflictes armats, especialment en l'àmbit de la guerrilla. Mitjançant la revisió de la literatura i incloent testimonis de dones involucrades, s'analitza el paper de la dona a la resistència antifranquista, amb l'objectiu de respondre a (1) quins factors expliquen que hi hagués tantes donant suport social i logístic a la guerrilla i tan poques guerrilleres; i (2) quins factors expliquen que no naixessin qüestions de gènere.
El presente trabajo examina el rol de la mujer en los conflictos armados, especialmente en el ámbito de la guerrilla. Mediante revisión de la literatura, incluyendo testimonios de mujeres involucradas, se analiza el papel de la mujer en la resistencia antifranquista, con la intención de dar respuesta a (1) qué factores explican que hubiera tantas de apoyo a la guerrilla (redes de apoyo) y tan pocas guerrilleras; y (2) qué factores explican que no nacieran cuestiones de género.

2022
Grau en Relacions Internacionals [1404]  
6.
23 p, 1.9 MB Persecuted Christians / Zaucedo Mijangos, Naomi ; Muñoz Pradas, Francesc, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia
The persecution for Christians. The total population of Christians has been historically the largest in the World, however during thislast period from 2010-2021 the situation has changed. Influenced by some demographic, democratic,social, and religious factors, there has been a growth in the number of Christians being persecuted. [...]
2022
Grau en Relacions Internacionals [1404]  
7.
25 p, 584.5 KB Why science is yet another casualty of war : scientific cooperation in a geopolitic era / Rossell Navarro, Anna ; Costa, Oriol, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Dret Públic i de Ciències Historicojurídiques) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia
La diplomàcia científica va tenir molt èxit durant la Guerra Freda. Molts projectes de recerca i acords d'intercanvi es van iniciar i posteriorment van sobreviure a greus episodis de crisi diplomàtica. [...]
La diplomacia científica tuvo mucho éxito durante la Guerra Fría. Muchos proyectos de investigación y acuerdos de intercambio se iniciaron y posteriormente sobrevivieron a graves episodios de crisis diplomática. [...]
Science diplomacy was very successful during the Cold War. Many research projects and exchange agreements were started and later survived serious episodes of diplomatic crisis. Today, it is different. [...]

2022
Grau en Relacions Internacionals [1404]
3 documents
8.
18 p, 465.4 KB The role of the organization for security and co-operation in Europe in the conflict between Armenia and Azerbaijan in Nagorno- Karabakh / Solans Rodríguez, Júlia ; Grasa, Rafael, 1953-, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Dret Públic i de Ciències Historicojurídiques) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia
Aquest document pretén analitzar el desenvolupament i l'evolució del paper de la OSCE en el procés de pau del conflicte de Nagorno-Karabaj entre Armènia i Azerbaitjan, centrant-se en l'importància d les accions de pacificació en el procés de mediació del Grup de Minsk. [...]
Este documento pretende analizar el desarrollo y la evolución del papel de la OSCE en el proceso de paz del conflicto de Nagorno-Karabaj entre Armenia y Azerbaiyán, centrándose en la importancia de las acciones de pacificación en el proceso de mediación del Grupo de Minsk. [...]
This paper aims to analyse the development and evolution of the OSCE's role in the peace process of the Nagorno-Karabakh conflict between Armenia and Azerbaijan, focusing on the importance of peace-making actions in the mediation process by the Minsk Group. [...]

2022
Grau en Relacions Internacionals [1404]
3 documents
9.
23 p, 407.6 KB La Unión Europea y la lucha contra la delincuencia organizada transnacional : el tráfico de drogas. La cooperación policial y judicial. Estudio de caso: ECI España - Serbia / Verger Larios, Elena ; Demurtas, Alessandro, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia
Aquest treball estudia les eines de què disposa la UE per fer front al fenomen del tràfic de drogues. La globalització i les relacions transfrontereres dominen l'escenari internacional i l'obertura de les fronteres també ha tingut efectes importants sobre la delinqüència organitzada transnacional. [...]
Este trabajo estudia las herramientas de las que dispone la UE para hacer frente al fenómeno del tráfico de drogas. La globalización y las relaciones transfronterizas dominan el escenario internacional y la apertura de las fronteras también ha tenido importantes efectos sobre la delincuencia organizada transnacional (DOT). [...]
This paper studies the tools available for the EU to deal with the phenomenon of drug trafficking. Globalization and cross-border relations dominate the international scene and the opening of borders has also had important effects on transnational organized crime (TOC). [...]

2022
Grau en Relacions Internacionals [1404]
3 documents
10.
20 p, 335.7 KB Radicalització i violència politicoreligiosa a Burkina Faso : una mirada als factors contextuals des de la sociologia del poder / Bros Terns, Marc ; Izquierdo Brichs, Ferran, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Antropologia Social i Cultural) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia
Burkina Faso era un sistema autoritari. Al sistema de poder, Blaise Compaoré era l'actor primari. La caiguda del règim de finals del 2014 es dona per una oposició millor organitzada, un intent del dictador de modificar la constitució per seguir al poder i una sèrie d'actors que capitalitzaren els recursos de poder que ell perdia. [...]
Burkina Faso era un sistema autoritario. En el sistema de poder, Blaise Compaoré era el actor primario. La caída del régimen de finales de 2014 se da por una oposición mejor organizada, un intento del dictador de modificar la constitución para seguir en el poder y una serie de actores que capitalizaron los recursos de poder que él perdía. [...]
Burkina Faso was an authoritarian regime. In its power system, Blaise Compaoré was the primary actor. The fall of its regime in late 2014 responded to a better organized opposition, an attempt to modify the constitution to keep his power, and a series of actors that capitalized the power resources that he lost. [...]

2022
Grau en Relacions Internacionals [1404]
3 documents

Research literature : 26 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Course materials 272 records found  1 - 10nextend  jump to record:
1.
6 p, 107.3 KB Drets i Tecnologies en l'Àmbit de les Relacions Laborals [105068] / Roig i Batalla, Antoni ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Dret ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat d'Economia i Empresa
El dret a la protecció de dades és potser el dret fonamental més relacionat amb les tecnologies de la informació i de la comunicació (TICs), juntament amb el dret a la intimitat i la llibertat d'expressió. [...]
The right to data protection is perhaps the most relevant right related to information and communication technologies (ICTs), along with the right to privacy and freedom of expression. In labour law, a large number of personal information about the professional life of the workers are collected, such as degrees, positions and compensation, as well as other personal aspects such as family life, marital status, DNI and name of children, among others. [...]
El derecho a la protección de datos es quizás el derecho fundamental más relacionado con las tecnologías de la información y de la comunicación (TICs), junto con el derecho a la intimidad y la libertad de expresión. [...]

2023-24
Grau en Ciència Política i Gestió Pública i Grau en Dret [1209]
Grau en Dret i Grau en Relacions Laborals [1285]
Grau en Criminologia i Grau en Dret [1411]
Grau en Administració i Direcció d'Empreses i Grau en Dret [1420]
Grau en Dret i Relacions Internacionals [1496]
Grau en Ciència Política i Gestió Pública i Grau en Dret [1513]
Grau en Relacions Laborals [806]
Grau en Dret [949]
3 documents
2.
5 p, 102.9 KB Simulació Jurídica [105067] / Gracia Casamitjana, Josep ; Puigdollers Noblom, Francisco Javier ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Dret ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat d'Economia i Empresa
El curs s'estructura en format debat i per això té com a objectius principals: 1) Millorar la capacitat argumentativa i l'oralitat de l'alumnat 2) Incidir en la capacitat d'anàlisi de problemes jurídics rellevants en situacions complexes, des d'una perspectiva interdisciplinària 3) Fomentar el treball en equip 4) Millorar la redacció i presentació de textos i arguments jurídics 5) Aprendre a identificar les possibles estratègies jurídiques rellevants en un cas concret 1.
The course is structured in a debate format and therefore has as main objectives: 1) Improve the argumentative capacity and orality of the students 2) Improve the ability to analyze relevant legal problems in complex situations, from an interdisciplinary perspective 3) Encourage teamwork 4) Improve the drafting and presentation of legal texts and arguments 5) Learn to identify the possible relevant legal strategies in a given case 1.
El curso se estructura en formato debate y por ello tiene como objetivos principales: 1) Mejorar la capacidad argumentativa y la oralidad del alumnado 2) Incidir en la capacidad de análisis de problemas jurídicos relevantes en situaciones complejas, desde una perspectiva interdisciplinaria 3) Fomentar el trabajo en equipo 4) Mejorar la redacción y presentación de textos y argumentos jurídicos 5) Aprender a identificar las posibles estrategias jurídicas relevantes en un caso dado 1.

2023-24
Grau en Ciència Política i Gestió Pública i Grau en Dret [1209]
Grau en Dret i Grau en Relacions Laborals [1285]
Grau en Criminologia i Grau en Dret [1411]
Grau en Administració i Direcció d'Empreses i Grau en Dret [1420]
Grau en Dret i Relacions Internacionals [1496]
Grau en Ciència Política i Gestió Pública i Grau en Dret [1513]
Grau en Dret [949]
3 documents
3.
6 p, 114.2 KB Processos Electorals en el Món [104514] / Ricart Angulo, Joan ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Dret ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia
Conèixer els principals components i tipus de sistemes electorals existents Comprendre l'efecte que pot tenir l'elecció del sistema electoral sobre el sistema de partits polítics, així com sobre les relacions entre l'executiu i el poder legislatiu Saber aplicar la metodologia per observar els processos electorals Entendre el paper del sistema de mitjans de comunicació en la vida política i familiaritzar-se amb les eines metodològiques per analitzar la cobertura mediàtica i l'accés als mitjans de comunicació per part de candidats i partits polítics.
Getting to know the main components and types of existing electoral systems Understanding the effect that the choice of electoral system can have on the political party system as well as on relationships between the executive and legislative powers Getting to know how to apply the methodology to observe electoral processes Understanding the role of the media system in the political life and getting familiar with the methodological tools to analyse media coverage and access to the media by political candidates and parties.
Conocer los principales componentes y tipos de sistemas electorales existentes. Entender el efecto que la elección del sistema electoral puede tener en el sistema de partidos políticos, así como en las relaciones entre los poderes ejecutivo y legislativo. [...]

2023-24
Grau en Relacions Internacionals [1404]
Grau en Història, Política i Economia Contemporànies / Contemporary History, Politics and Economics [1486]
Grau en Dret i Relacions Internacionals [1496]
3 documents
4.
14 p, 147.8 KB Protecció Internacional dels Drets Humans [104480] / Jiménez Cortés, Claudia ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Dret ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia
El curs pretén oferir a l'estudiant una visió i comprensió dels problemes centrals del dret penal internacional i dels drets humans, així com l'abast i el contingut de les respostes legals que la comunitat internacional ha dissenyat per a la seva protecció i salvaguarda. [...]
Objectives The course aims to offer students a vision and understanding of the central problems of international criminal law and human rights, as well as the scope and content of the legal responses that the international community has designed for their protection and safeguarding. [...]
Objetivos El curso pretende ofrecer al alumnado una visión y comprensión de los problemas centrales del derecho penal internacional y de los derechos humanos, así como el alcance y contenido de las respuestas legales que la comunidad internacional ha diseñado para su protección y salvaguardia. [...]

2023-24
Grau en Relacions Internacionals [1404]
Grau en Dret i Relacions Internacionals [1496]
3 documents
5.
10 p, 124.9 KB Relacions Internacionals de l'Orient Mitjà [104477] / Izquierdo Brichs, Ferran ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Dret ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia
L'objectiu principal d'aquesta assignatura és que els estudiants puguin conèixer i analitzar la realitat actual a la regió d'Orient Mitjà i Nord d'Àfrica (MENA). Els estudiants que completin l'assignatura amb èxit seran capaços de comprendre les principals problemàtiques polítiques, socials, econòmiques i ideològiques de la regió. [...]
The main objective of this course is to enable students to understand and analyse the current reality in the Middle East and North Africa (MENA) region. Students who successfully complete the course will be able to understand the main political, social, economic and ideological issues in the region. [...]
El objetivo principal de esta asignatura es que los estudiantes puedan conocer y analizar la realidad actual en la región de Ori Los estudiantes que completen la asignatura con éxito serán capaces de comprender.

2023-24
Grau en Relacions Internacionals [1404]
Grau en Dret i Relacions Internacionals [1496]
3 documents
6.
5 p, 110.0 KB La Democràcia en un Món Global [104476] / Ricart Angulo, Joan ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Dret ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia
L'assignatura pretén dotar a l'alumne/a de les eines que li permetin analitzar els sistemes democràtics i les seves diferents vessants, la seva evolució al llarg del temps i els factors que el poden condicionar en els darres anys.
The course aims to provide students with the tools that allow them to analyze democratic systems and their different aspects, t.
La asignatura pretende dotar al alumno / a de las herramientas que le permitan analizar los sistemas democráticos y sus difer.

2023-24
Grau en Relacions Internacionals [1404]
Grau en Dret i Relacions Internacionals [1496]
3 documents
7.
5 p, 102.6 KB Dret Mercantil I [102271] / Miquel Rodríguez, Jorge ; Gorriz, Carlos ; Morral Soldevila, Ramón ; Pedrayes Gullon, Luis ; Blázquez Giménez, Concepción ; Lafoz Torres, Angel ; Ortega Soriano, Jorge ; Perna Hernández, Mònica ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Dret ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat d'Economia i Empresa
Assolir un bon coneixement de les principals institucions de Dret mercantil relacionades amb les fonts del dret mercantil, l'estatut jurídic de l'empresari, la propietat industrial, el dret de la competència i les societats mercantils.
To reach a good knowledge of the principal institutions of Commercial law related to its legal sources, the businessperson, the industrial property, anti-trust and unfair competition law and corporate enterprises.
Alcanzar un buen conocimiento de las principales instituciones de Derecho mercantil relacionadas con las fuentes del derecho mercantil, el estatuto jurídico del empresario, la propiedad industrial, el derecho de la competencia y las sociedades mercantiles.

2023-24
Grau en Ciència Política i Gestió Pública i Grau en Dret [1209]
Grau en Criminologia i Grau en Dret [1284]
Grau en Dret i Grau en Relacions Laborals [1285]
Grau en Criminologia i Grau en Dret [1411]
Grau en Administració i Direcció d'Empreses i Grau en Dret [1420]
Grau en Dret i Relacions Internacionals [1496]
Grau en Ciència Política i Gestió Pública i Grau en Dret [1513]
Grau en Dret [949]
Pla d'Estudis d'Administració i Direcció d'Empreses Dret [994]
3 documents
8.
7 p, 107.7 KB Dret Mercantil II [102270] / Gorriz, Carlos ; Miquel Rodríguez, Jorge ; Morral Soldevila, Ramón ; San Martín Prats, José Antonio ; Pedrayes Gullon, Luis ; Codina Campaña, Joan Carles ; Bautista Blazquez, Eduardo ; Soria Rodriguez, Isabel ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Dret ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat d'Economia i Empresa
Assolir un bon coneixement de les principals institucions del Dret mercantil relacionades amb els contractes mercantils, els títols-valors i el dret concursal.
1 Achieve a good knowledge of the principal institutions of Commercial Law related to commercial contracts, securities and bankruptcy law.
Alcanzar un buen conocimiento de las principales instituciones del Derecho mercantil relacionadas con los contratos mercantiles, los títulos-valores y el derecho concursal.

2023-24
Grau en Ciència Política i Gestió Pública i Grau en Dret [1209]
Grau en Criminologia i Grau en Dret [1284]
Grau en Dret i Grau en Relacions Laborals [1285]
Grau en Criminologia i Grau en Dret [1411]
Grau en Administració i Direcció d'Empreses i Grau en Dret [1420]
Grau en Dret i Relacions Internacionals [1496]
Grau en Ciència Política i Gestió Pública i Grau en Dret [1513]
Grau en Dret [949]
Pla d'Estudis d'Administració i Direcció d'Empreses Dret [994]
3 documents
9.
5 p, 105.0 KB Institucionalització del Sistema Internacional [102258] / Jiménez Cortés, Claudia ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Dret ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat d'Economia i Empresa
- Entendre el funcionament de les organitzacions que despleguen la seva activitat en el sistema internacional - Conèixer amb major profunditat el sistema de les Nacions Unides i ser capaços de valorar el seu impacte en l'actualitat internacional - Conèixer els diferents àmbits materials on les organitzacions internacionals despleguen la seva activitat.
- Understand the functioning of the international organizations and their activity in the international system - Know the United Nations system in greater depth and be able to assess its impact in the international system - Know the different areas where international organizations develop their activities.
- Entender el funcionamiento de las organizaciones que despliegan su actividad en el sistema internacional - Conocer en mayor profundiad el sistema de las Naciones Unidas y ser capaces de valorar su impacto en la actualidad internacional - Conocer los diferentes ámbitos materiales donde las organizaciones internacionales despliegan su actividad.

2023-24
Grau en Ciència Política i Gestió Pública i Grau en Dret [1209]
Grau en Dret i Grau en Relacions Laborals [1285]
Grau en Criminologia i Grau en Dret [1411]
Grau en Administració i Direcció d'Empreses i Grau en Dret [1420]
Grau en Dret i Relacions Internacionals [1496]
Grau en Ciència Política i Gestió Pública i Grau en Dret [1513]
Grau en Dret [949]
3 documents
10.
8 p, 111.8 KB Dret Constitucional II [102215] / Garcia Morales, Maria Jesus ; Roig i Batalla, Antoni ; Remotti Carbonell, Jose Carlos ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Dret ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat d'Economia i Empresa
Dret Constitucional II és una assignatura que s'imparteix al primer semestre del segon any del Grau de Dret. Es tracta d'una assignatura que serveix per tal que l'alumnat adquireixi nocions bàsiques sobre el funcionament del sistema de drets fonamentals a la Constitució Espanyola de 1978. [...]
Constitutional Law II is a subject being taught in the first half of 2nd year in the Degree of Law. It's a subject used for students to learn basic notions about the framework of fundamental rights in the Spanish Constitution of 1978. [...]
Derecho Constitucional II es una asignatura que se imparte en el primer semestre del segundo año del Grado de Derecho. Se trata de una asignatura que sirve para que el alumnado adquiera nociones básicas sobre el funcionamiento del sistema de Derechos fundamentales en la Constitución Española de 1978. [...]

2023-24
Grau en Ciència Política i Gestió Pública i Grau en Dret [1209]
Grau en Criminologia i Grau en Dret [1284]
Grau en Dret i Grau en Relacions Laborals [1285]
Grau en Criminologia i Grau en Dret [1411]
Grau en Administració i Direcció d'Empreses i Grau en Dret [1420]
Grau en Dret i Relacions Internacionals [1496]
Grau en Ciència Política i Gestió Pública i Grau en Dret [1513]
Grau en Dret [949]
Pla d'Estudis d'Administració i Direcció d'Empreses Dret [994]
3 documents

Course materials : 272 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Set up a personal email alert or subscribe to the RSS feed.