Results overview: Found 60 records in 0.04 seconds.
Research literature, 5 records found
Course materials, 55 records found
Research literature 5 records found  
1.
26 p, 235.5 KB Breaking Down Heteronormativity : The Power of QUEER Narratives on Social Media / Sastimdur, Lina Yasmine ; Coromina Rodríguez, Òscar, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
The thesis 'Breaking Down Heteronormativity - The Power Of Queer Narratives' aims to provide a unique perspective on the role of identity expression of Spain-based queer creatives on social media. Through a qualitative exploration of the social media personas constructed by queer creatives, the study seeks to reveal the strategy (impression management) they use to express their identities and the intention and motivation (social capital) behind it.
2023
Màster Universitari en Continguts de Comunicació Audiovisual i Publicitat [1116]  
2.
123 p, 10.6 MB Análisis de contenidos de Twitch que replican a la televisión lineal / Pallarès Sampietro, Francesc ; Monclús Blanco, Belén, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
La irrupció de les plataformes SVoD ha canviat les regles del entreteniment oferint alternatives a la televisió lineal tradicional, o potser no les ha canviat del tot. En aquest TFM s'analitzaran un seguit de continguts emesos a la plataforma Twitch. [...]
La irrupción de las plataformas SVoD ha cambiado las reglas del entretenimiento ofreciendo alternativas en la televisión lineal tradicional, o quizás no las ha cambiado del todo. En este TFM se analizarán una serie de contenidos emitidos a la plataforma Twitch. [...]
The emergence of SVoD platforms has changed the rules of entertainment by offering alternatives to traditional linear television, or perhaps it has not changed them at all. In this TFM it would be analised a series of contents broadcasted on the platform Twitch. [...]

2023
Màster Universitari en Continguts de Comunicació Audiovisual i Publicitat [1116]  
3.
81 p, 4.3 MB Estudio del programa coreano "New Journey to the west" / Tian, Yang ; García Muñoz, Núria, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
Aquesta investigació tracta sobre l'estudi de la primera i la segona temporada del programa coreà "New Journey to the West" des de diversos aspectes i se centra en els seus elements comuns i diferents entre dues temporades. [...]
Esta investigación trata sobre el estudio de la primera y la segunda temporada del programa coreano "New Journey to the West" desde varios aspectos y se centra en sus elementos comunes y diferentes entre dos temporadas. [...]
This research deals with the study of the first and second seasons of the Korean program "New Journey to the West" from various aspects and focuses on their common and different elements between two seasons. [...]

2023
Màster Universitari en Continguts de Comunicació Audiovisual i Publicitat [1116]  
4.
70 p, 5.3 MB El mundo del streaming: una comparación del grado de conciencia sobre product placement entre seguidores de Auronplay e Ibai Llanos en Twitch / Peñafiel Canez, Joe Adrian ; Fernández Peña, Emilio, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat) ; Monclús Blanco, Belén, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
Aquesta investigació analitza quin és el grau de consciencia i la percepció sobre el product placement entre els seguidors d'Auronplay i Ibai Llanos a Twitch. D'altra banda, es busca identificar quins tipus de product placenent són utilitzats pels dos streamers i com repercuteix aquesta estrategia publicitaria als fans.
Esta investigación analiza cuál es el grado de conciencia y la percepción sobre product placement entre seguidores de Auronplay e Ibai Llanos en Twitch. Por otra parte, se busca identificar qué tipos de product placement son utilizadas por ambos streamers y cómo repercute dicha estrategia publicitaria en los fans.
This research analyzes the knowledge and the perception of product placement among Auronplay and Ibai Llanos followers on Twitch. On the other hand, it seeks to identify what types of product placement are used by both streamers and how this advertising strategy affects fans.

2023
Màster Universitari en Continguts de Comunicació Audiovisual i Publicitat [1116]  
5.
75 p, 2.0 MB Usos de contenidos audiovisuales con fines terapéuticos en hospitales de Barcelona / Ibáñez Monforte, Raquel ; Prado, Emili, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
La present recerca sorgeix de l'interès en el potencial terapèutic dels continguts i relats audiovisuals en pacients diagnosticats d'alguna malaltia física. El marc teòric es basa en les teories sobre potencial terapèutic de la narració. [...]
La presente investigación surge del interés en el potencial terapéutico de los contenidos y relatos audiovisuales en pacientes diagnosticados de alguna enfermedad física. El marco teórico se basa en las teorías sobre potencial terapéutico de la narración. [...]
This research stems from an interest in the therapeutic potential of audiovisual content and stories in patients diagnosed with physical illnesses. The theoretical framework is based on theories regarding the therapeutic potential of storytelling and narratives. [...]

2023
Màster Universitari en Continguts de Comunicació Audiovisual i Publicitat [1116]  

Course materials 55 records found  1 - 10nextend  jump to record:
1.
4 p, 103.4 KB Tecnologia, Economia i Polítiques en la Indústria de Continguts [44519] / Llorens Maluquer, Carlos ; Martí Martí, Josep Maria ; Puig Gonzalez, Joaquin ; Ullod Pujol, Ana Maria ; Fernandez Peña, Emilio ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
Aquest mòdul té com a objectiu estudiar la transformació de les indústries audiovisuals i els sistemes publicitaris contemporanis, així com les tecnologies i polítiques de comunicació dins de l'escenari de les transformacions digitals. [...]
The aim of this module is to study the transformation of the audio-visual industries and the contemporary advertising systems, as well as the technologies within the scenario of digital transformations. [...]
Este módulo tiene como objetivo estudiar la transformación de las industrias audiovisuales y los sistemas publicitarios contemporáneos, así como las tecnologías dentro del escenario de las transformaciones digitales. [...]

2023-24
Màster Universitari en Continguts de Comunicació Audiovisual i Publicitat [1116]
3 documents
2.
4 p, 101.6 KB Treball de Final de Màster [44115] / Monclus Blanco, Ana Belen ; Delgado Reina, Matilde ; Franquet Calvet, Maria Rosa ; Martí Martí, Josep Maria ; Prado Pico, Emilio ; Puig Gonzalez, Joaquin ; Valero Sancho, José Luis ; Ramajo Hernandez, Natividad ; Llorens Maluquer, Carlos ; Fernandez Peña, Emilio ; Padilla Molina, Adrian ; Navarro Bosch, Celina ; Coromina Rodríguez, Òscar ; Gifreu, Arnau ; Andreu Sánchez, Celia ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
1 L'objectiu del Treball Final de Màster és verificar l'adquisició de competències associades al màster.
1 The aim of the Masters Dissertation is to verify the acquirement of the master's associated competencies.
1 El objectivo del Trabajo Final de Màster es verificar la adquisición de las competencias asociadas al máster.

2023-24
Màster Universitari en Continguts de Comunicació Audiovisual i Publicitat [1116]
3 documents
3.
3 p, 96.5 KB Pràctiques Externes [42438] / Molina Rodríguez-Navas, Pedro Manuel ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
Desenvolupar les habilitats apreses en el màster en un àmbit professional.
The aim of this module is to develop the learned abilities of the master in a professional field.
Desarrollar las habilidades aprendidas en el máster en un ámbito profesional.

2023-24
Màster Universitari en Continguts de Comunicació Audiovisual i Publicitat [1116]
3 documents
4.
4 p, 103.2 KB Iniciació a la Recerca [42437] / Delgado Reina, Matilde ; Monclus Blanco, Ana Belen ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
En aquest módul es treballen les eines concretes per al plantejament d'un projecte de recerca científica, delimitar els seus objectius, identificar els mètodes i fonts apropiades per a cubrir-los i establir un pla de treball. [...]
This module attends to provide the particular tools for the approach of a scientific research project, to define its aims, to identify the appropriate methods and resources to cover them and to establish a work plan. [...]
En este módulo se trabajan las herramientas concretas para el planteamiento de un proyecto de investigación científica, delimitar sus objetivos, identificar los métodos y fuentes apropiadas para cubrirlos y establecer el plan de trabajo. [...]

2023-24
Màster Universitari en Continguts de Comunicació Audiovisual i Publicitat [1116]
3 documents
5.
5 p, 111.1 KB Indústries, Continguts i Recepció [42435] / Franquet Calvet, Maria Rosa ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
L'objectiu del mòdul 2 és establir les bases d'investigació sobre els diferents aspectes relacionats amb els continguts a l'era digital, les indústries que els generen i els públic que els consumeixen. [...]
This module aims to lay the research foundations about the different aspects associated with the contents in the digital era, the industries that create them and the audiences that consume them. This transversal knowledge acts as a basis for the focus placed on the different aspects that are deepened in the optional modules.
Este módulo pretende sentar las bases de investigación sobre los diferentes aspectos relacionados con los contenidos en la era digital, las industrias que los generan y los públicos que los consumen. [...]

2023-24
Màster Universitari en Continguts de Comunicació Audiovisual i Publicitat [1116]
3 documents
6.
5 p, 105.7 KB Estudis d'Audiència, Tests de Productes i Analítica Web [42434] / Coromina Rodríguez, Òscar ; Prado Pico, Emilio ; Padilla Molina, Adrian ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
Aquest mòdul aprofundeix en els coneixements de les tècniques dels estudis d'audiència, el testeig de productes, analítica web i anàlisi de continguts de plataformes digitals.
This module deepens the knowledge of the techniques of audience studies, product testing, web analytics and content analysis of digital platforms.
Este módulo profundiza en los conocimientos de las técnicas de los estudios de audiencia, testeo de productos, analítica web y análisis de contenidos de plataformas digitales.

2023-24
Màster Universitari en Continguts de Comunicació Audiovisual i Publicitat [1116]
3 documents
7.
5 p, 106.8 KB Estratègies de Recerca i Estudis sobre el Mercat [42433] / García Muñoz, Núria ; Prado Pico, Emilio ; Ramajo Hernandez, Natividad ; Monclus Blanco, Ana Belen ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
Aquest mòdul pretén dotar del coneixement específic de caràcter metodològic aplicat a la investigació de continguts audiovisuals i publicitaris, oferint les bases del treball científic i dels estudis de mercat. [...]
This module aims to provide specific methodological knowledge applied to audiovisual and advertising content research, offering the basis of scientific and market research. Learning with this module focuses on quantitative, qualitative and experimental research methods and techniques.
Este módulo pretende dotar del conocimiento específico de carácter metodológico aplicado a la investigación de contenidos audiovisuales y publicitarios, ofreciendo las bases del trabajo científico y de los estudios de mercado. [...]

2023-24
Màster Universitari en Continguts de Comunicació Audiovisual i Publicitat [1116]
3 documents
8.
4 p, 106.6 KB Tendències en Continguts Audiovisuals i Publicitaris [42432] / Monclus Blanco, Ana Belen ; Delgado Reina, Matilde ; Martin Pascual, Miguel Angel ; Ávalos Del Pino, Maria Carmen ; Marca Frances, Guillem ; Gifreu, Arnau ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
Aquest mòdul profunditza en la recerca de les principals tendències en formats i programació audiovisuals i publicitaris que afectes als continguts en diferents suports.
This module delves into the research of the main tendencies in audiovisual and advertising formats and programming that affect the contents in different media and devices.
Este módulo profundiza en la investigación de las principales tendencias en formatos y programación audiovisuales y publicitarios que afectan a los contenidos en diferentes soportes.

2023-24
Màster Universitari en Continguts de Comunicació Audiovisual i Publicitat [1116]
3 documents
9.
6 p, 111.2 KB Comunicació Interactiva i Xarxes Socials [42431] / Ribes Guardia, Francesc Xavier ; Valero Sancho, José Luis ; Navarro Bosch, Celina ; Pires de Sa, Fernanda ; Marca Frances, Guillem ; Andreu Sánchez, Celia ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
Aquest mòdul té per objectiu aprofundir en l'estudi, anàlisi i producció de continguts interactius en els diferents suports i formats, així com la seva declinació crossmèdia i la implementació d'estratègies de comunicació a les xarxes socials. [...]
The aim of this module is to deepen in the study, analysis and production of interactive contents in the different media and formats, as well as its cross-media decline and the implementation of the social media communication strategies. [...]
Este módulo tiene como objetivo profundizar en el estudio, análsiis y producción de los ocntenidos interactivos en los distintos soportes y formatos, así como su declinación crossmedia y la implementación de estrategias de comunicación en las redes sociales. [...]

2023-24
Màster Universitari en Continguts de Comunicació Audiovisual i Publicitat [1116]
3 documents
10.
4 p, 101.2 KB Treball de Final de Màster [44115] / Monclus Blanco, Belen ; Català Domènech, Josep M ; Delgado, Matilde ; Franquet, Rosa 1955- ; Gutierrez Garcia, María ; Martí Martí, Josep Maria ; Prado Pico, Emili ; Puig Gonzalez, Joaquín ; Terrón Blanco, José Luis ; Valero Sancho, José Luis ; Ramajo Hernández, Nati ; Llorens Maluquer, Carles ; Soto Sanfiel, Maria Teresa ; Fernandez Peña, Emilio ; Coromina, Òscar ; Luzón Fernández, Virginia ; Andreu Sánchez, Celia ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
1 L'objectiu del Treball Final de Màster és verificar l'adquisició de competències associades al màster.
The aim of the Masters Dissertation is to verify the acquirement of the master's associated competencies.
1 El objectivo del Trabajo Final de Màster es verificar la adquisición de las competencias asociadas al máster.

2022-23
Màster Universitari en Continguts de Comunicació Audiovisual i Publicitat [1116]
3 documents

Course materials : 55 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Set up a personal email alert or subscribe to the RSS feed.