El terme de cerca Màster Universitari en Física d'Altes Energies, Astrofísica i Cosmologia / High Energy Physics, Astrophysics and Cosmology dins l'índex pla d'estudis no s'ha trobat en cap registre. Els termes aproximats, a qualsevol col·lecció, són:
91   Màster Universitari en Estudis Interdisciplinaris en Sostenibilitat Ambiental, Econòmica i Social
66   Màster Universitari en Estudis Teatrals
66   Màster Universitari en Estudis Territorials i de la Població
30   Màster Universitari en Farmacologia
22   Màster Universitari en Filosofia Aplicada
7   Màster Universitari en Formació de Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyaments d'Idiomes (pla no utilitzat)
54   Màster Universitari en Formació del Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes
17   Màster Universitari en Francès Llengua Estrangera i Diversitat Lingüística
31   Màster Universitari en Genètica Avançada / Advanced Genetics
46   Màster Universitari en Geoinformació