El término de búsqueda Màster Universitari en Física d'Altes Energies, Astrofísica i Cosmologia / High Energy Physics, Astrophysics and Cosmology en el índice plan de estudios no se ha encontrado en ningún registro. Los términos aproximados en cualquier colección son:
93   Màster Universitari en Estudis Interdisciplinaris en Sostenibilitat Ambiental, Econòmica i Social
77   Màster Universitari en Estudis Teatrals
68   Màster Universitari en Estudis Territorials i de la Població
30   Màster Universitari en Farmacologia
22   Màster Universitari en Filosofia Aplicada
7   Màster Universitari en Formació de Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyaments d'Idiomes (pla no utilitzat)
54   Màster Universitari en Formació del Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes
17   Màster Universitari en Francès Llengua Estrangera i Diversitat Lingüística
31   Màster Universitari en Genètica Avançada / Advanced Genetics
50   Màster Universitari en Geoinformació