Resultats globals: 78 registres trobats en 0.03 segons.
Documents de recerca, 1 registres trobats
Materials acadèmics, 77 registres trobats
Documents de recerca 1 registres trobats  
1.
96 p, 1.2 MB Crisi ecològica i perspectives d'emancipació. Consideracions filosòfiques sobre el fre d'emergència / Vallvé Navarro, Marta ; Tafalla, Marta, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filosofia) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
En aquest text reflexiono al voltant de la concepció, els horitzons, el discurs i l'estratègia per l'emancipació en un context de crisi ecològica i col·lapse ecosocial. Partint de nocions de la teoria crítica, del marxisme antiprogressista de Walter Benjamin i d'aportacions de l'ecosocialisme, l'ecofeminisme i el decreixentisme, defenso que cal desenvolupar una concepció no progressista de l'emancipació i la història des de la dialèctica materialista. [...]
En este texto reflexiono alrededor de la concepción, los horizontes, el discurso y la estrategia para la emancipación en un contexto de crisis ecológica y colapso eco-social. Partiendo de nociones de la teoría crítica, del marxismo antiprogresista de Walter Benjamin y de aportaciones del ecosocialismo, el ecofeminismo y el decrecentismo, defiendo que hace falta desarrollar una concepción no progresista de la emancipación y la historia desde la dialéctica materialista. [...]
In this text, I reflect on the conception, the horizons, the discourse and the strategy for emancipation in a context of ecological crisis and eco-social collapse. Using notions from critical theory, from Walter Benjamin's anti-progressive Marxism and contributions from ecosocialism, ecofeminism and degrowth, I advocate for de development of a non-progressive conception of emancipation and history within the framework of the materialistic dialectics. [...]

Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, 2020
Màster Universitari en Filosofia Aplicada [1372]  

Materials acadèmics 77 registres trobats  1 - 10següentfinal  anar al registre:
1.
5 p, 104.7 KB Racionalitat Aplicada [43844] / Casacuberta, David 1967- ; Vilar Roca, Gerard ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
Idealment, les teories de la racionalitat ens haurien de proporcionar eines per a diverses tasques importants: volem evitar la irracionalitat o pretendre justificar les nostres creences i decisions segons certs estàndards. [...]
Theories of rationality should ideally provide us with tools for a number of important tasks: We want to avoid irrationality, or aim at justifying our beliefs and decisions by certain standards. This is important for many tasks in ordinary life, such as judgments and decisions of individual and public health, wealth, and happiness. [...]
Lo ideal es que las teorías de la racionalidad nos proporcionen herramientas para una serie de tareas importantes: Queremos evitar la irracionalidad o pretender justificar nuestras creencias y decisiones según ciertos estándares. [...]

2023-24
Màster Universitari en Filosofia Aplicada [1429]
3 documents
2.
5 p, 106.6 KB Filosofia de Gènere [43843] / Saez Tajafuerce, Begoña ; Salobral Martin, Maria de las Nieves ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
Filosofia de gènere és una assignatura optativa l'objectiu general de la qual és abordar el caràcter i l'abast crítics del gruix conceptual que el pensament feminista, de gènere i queer, tant en la seva vessant teòrica com pràctica o de l'activisime, ha conformat al llarg del darrer segle. [...]
Gender philosophy is an optional subject, the general objective of which is to address the critical character and scope of the co This task is developed from the interest in the question of being (in the sense that it is requested by the nature of "the woman" Attention will also be given to a thematic and conceptual genealogy that responds to the critical approaches of feminist epistem The specific objectives considered are: - to account for the buttresses of contemporary critical thinking in feminist, gender and - to identify the categories and capital discursive orders of feminist, gender and queer - to contrast the logic and operational spaces of the hetero-patriarchy in relation to oth - to achieve an understanding of the body as a singular significant in the context of con -to read and analyze texts of the authors considered. [...]
Filosofía de género es una asignatura optativa cuyo objetivo general es abordar el carácter y el alcance críticos del bagage conceptual que el pensamiento feminista, de género y queer, tanto en su vertiente teórica como práctica o del activisime, ha conformado a lo largo del último siglo. [...]

2023-24
Màster Universitari en Filosofia Aplicada [1429]
3 documents
3.
6 p, 108.7 KB Ètica Animal [43841] / Tafalla Gonzalez, Marta ; Moyano Fernández, Cristian ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
El principal objectiu és oferir una visió panoràmica del debat internacional contemporani sobre ètica animal des d'una perspectiva crítica. Analitzarem les principals teories i discutirem conceptes com ara especisme, antropocentrisme, alliberament animal, benestar animal i drets animals. [...]
The main objective is to offer a panoramic view of the international contemporary debate on animal ethics from a critical perspective. We will analyze the principal theories and discuss concepts such as specism, anthropocentrism, animal liberation, animal welfare and animal rights. [...]
El principal objetivo es ofrecer una visión panorámica del debate internacional contemporáneo sobre ética animal desde una perspectiva crítica. Analizaremos las principales teorías y discutiremos conceptos como especismo, antropocentrismo, liberación animal, bienestar animal y derechos animales. [...]

2023-24
Màster Universitari en Filosofia Aplicada [1429]
3 documents
4.
5 p, 106.8 KB Cultura Digital [43840] / Casacuberta, David 1967- ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
Analitzar la problemàtica ètica, estètica i cognitiva que les tecnologies digitals suposen actualment, mostrant com problemes previs a la revolució digital s'han amplificat al entrar en contacte amb els nous mitjans i també com s'han generat de nous Aplicar models teòrics filosòfics concrets per a resoldre aquestes noves problemàtiques, demostrant així la capacitat de la filosofia actual de resoldre complexos dilemes ètics, entendre pràctiques artístiques emergents o comprendre com el nostre coneixement està transformant-se radicalment.
Analyze the ethical, aesthetic and cognitive problems that digital technologies currently pose, showing how previous problems to the digital revolution have been amplified by the use of new media and also how they have generated new problems as well Apply specific theoretical philosophical models to solve these new problems, thus demonstrating the ability of the contemporary philosophy to solve complex ethical dilemmas, understand emerging artistic practices or understand how our knowledge is transforming radically.
Analizar la problemática ética, estética y cognitiva que las tecnologías digitales suponen actualmente, mostrando como problemas previos a la revolución digital se han amplificado al entrar en contacto con los nuevos medios y también como se han generado nuevos problemas Aplicar modelos teóricos filosóficos concretos para resolver estas nuevas problemáticas, demostrando así la capacidad de la filosofía actual de resolver complejos dilemas éticos, entender prácticas artísticas emergentes o comprender como nuestro conocimiento está transformándose radicalmente.

2023-24
Màster Universitari en Filosofia Aplicada [1429]
3 documents
5.
4 p, 103.2 KB Educació i Societat [43839] / Farrés Juste, Oriol ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
L'educació como a propedèutica d'una societat democràtica i participativa, en la qual la filosofia és entesa com una experiència significativa d'anàlisi, reflexió i diàleg. La filosofia com a ontologia del present i com a instrument per problematitzar les complexes relacions entre el saber i el poder que configuren la societat contemporània.
Education as a requisit of a democratic and participatory society, in which philosophy is understood as a significant experience of analysis, reflection and dialogue. Philosophy as an ontology of the present and as an instrument to problematize the complex relationships between knowledge and power in our contemporary society.
La educación como propedéutica de una sociedad democrática y participativa, en la que la filosofía es entendida como una experiencia significativa de análisis, reflexión y diálogo. La filosofía como ontología del presente y como instrumento para problematizar las complejas relaciones entre el saber y el poder que configuran la sociedad contemporánea.

2023-24
Màster Universitari en Filosofia Aplicada [1429]
3 documents
6.
5 p, 112.8 KB Treball de Final de Màster [43838] / Farrés Juste, Oriol ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
Els objectius consisteixen en desenvolupar de manera individual, i amb la guia d'un professor tutor, un treball de recerca específic sobre alguns dels continguts treballats en el marc dels estudis de màster. [...]
The objectives are to develop individually, and with the guidance of a tutor, a specific research work on some of the contents worked on in the framework of master's studies. The work will be defended in a public session before an evaluation tribunal, formed by three professors of the master's degree.
Los objetivos consisten en desarrollar de manera individual, y con la guía de un profesor tutor, un trabajo de investigación específico sobre algunos de los contenidos trabajados en el marco de los estudios de máster. [...]

2023-24
Màster Universitari en Filosofia Aplicada [1429]
3 documents
7.
7 p, 116.4 KB Ciències del Disseny i Praxeologia [43837] / Estany Profitos, Anna ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
Un dels signes del nostre temps és la interrelació entre ciència i tecnologia. D'una banda, el coneixement científic és la base per a la construcció d'artefactes tecnològics i, de l'altra, la tecnologia reverteix en l'avanç científic. [...]
One of the signs of our time is the interrelation between science and technology. On the one hand, scientific knowledge is the basis for the construction of technological artifacts and, on the other, technology reverts to scientific progress. [...]
Uno de los signos de nuestro tiempo es la interrelación entre ciencia y tecnología. Por un lado, el conocimiento científico es la base para la construcción de artefactos tecnológicos y, por otro, la tecnología revierte en el avance científico. [...]

2023-24
Màster Universitari en Filosofia Aplicada [1429]
3 documents
8.
5 p, 106.0 KB Estètica Aplicada [43836] / Vilar Roca, Gerard ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
L'objectiu general de l'assignatura és conèixer el vocabulari i l'argumentari de l'estètica aplicada als camps de l'estètica gustatòria com una forma recent i de creixent importància, i de la filosofia aplicada de la imatge. [...]
The general objective of the subject is to know the vocabulary and argumentation of applied aesthetics in the fields of taste aesthetics as a recent and increasingly important form, and of the applied philosophy of the image. [...]
El objetivo general de la asignatura es conocer el vocabulario y argumentario de la estética aplicada en los campos de la estética gustatoria como una forma reciente y de creciente importancia, y de la filosofía aplicada de la imagen. [...]

2023-24
Màster Universitari en Filosofia Aplicada [1429]
3 documents
9.
5 p, 105.5 KB Política [43835] / Farrés Juste, Oriol ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
Aquest mòdul consta de dues parts: 1. Política i emocions Les emocions són un aspecte penetrant, inevitable i polèmic de la vida política. Es pot veure com un factor clau que contribueix a la millora de l'ordre polític o com a causa fonamental d'inestabilitat i desordre. [...]
This subject has two parts: 1. Politics and Emotions Emotions are a pervasive, unavoidable and controversial aspect of political life. They can be seen either as a key factor contributing to the betterment of the political order or as a fundamental cause of instability and disorder. [...]
Este módulo se divide en dos partes: 1. Política y emciones Las emociones son un elemento ubicuo, inevitable y controvertido de la vida política. Pueden ser consideradas un factor que contribuye a la mejora del orden político o como una causa fundamental de inestabilidad y desorden. [...]

2023-24
Màster Universitari en Filosofia Aplicada [1429]
3 documents
10.
5 p, 106.5 KB Bioètica [43834] / Gomez Franco, Irene ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
La bioètica és la disciplina que, aplicant una perspectiva ètica raonada, s'ocupa dels problemes relatius a la vida (la vida humana i el seu bé-estar, però també altres formes de vida com seria la dels animals no humans). [...]
Bioethics is the discipline that, applying a reasoned ethical perspective, deals with problems related to life - human life and well-being, but also other forms of life such as non-human animals. This module will analyse current issues and controversies in bioethics from a widened perspective. [...]
La bioética es la disciplina que, aplicando una perspectiva ética razonada, se ocupa de los problemas relativos a la vida (la vida humana y su bien-estar, pero también otras formas de vida como serían la de los animales no humanos). [...]

2023-24
Màster Universitari en Filosofia Aplicada [1429]
3 documents

Materials acadèmics : 77 registres trobats   1 - 10següentfinal  anar al registre:
Us interessa rebre alertes sobre nous resultats d'aquesta cerca?
Definiu una alerta personal via correu electrònic o subscribiu-vos al canal RSS.