Resultats globals: 45 registres trobats en 0.04 segons.
Materials acadèmics, 45 registres trobats
Materials acadèmics 45 registres trobats  1 - 10següentfinal  anar al registre:
1.
5 p, 104.1 KB Intercomprensió entre Llengües Romàniques [44307] / Martín, Éric ; Oliva Bartolomé, Mercè ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
1. Analitzar el concepte de famílies lingüístiques, identificar els principals grups europeus de la macro-família indoeuropea i conèixer la diversitat de la família de les llengües romàniques 2. [...]
1. Understand the notion of language families, identify the main European macro-groups of the Indo-European family and the diversity of Romance languages 2. Study the polysemy of the concept of intercomprehension 3. [...]
1. Comprender el concepto de familias lingüísticas, identificar los principales grupos europeos de la macro-familia indoeuropea y conocer la diversidad de las lenguas románicas 2. Estudiar la polisemia del concepto de "intercomprensión" 3. [...]

2022-23
Màster Universitari en Francès Llengua Estrangera i Diversitat Lingüística [1376]
3 documents
2.
6 p, 133.0 KB Metodologia de l'Ensenyament de Francès Llengua Estrangera i TIC [44306] / Campà, Angels ; Oliva Bartolomé, Mercè ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
Aquest mòdul introdueix i precisa els fonaments teòrics i els enfocaments metodològics existents en l'ensenyament del Francès llengua Estrangera (FLE). Es treballen les nocions fonamentals sobre el procés d'ensenyament/aprenentatge i els seus components principals: l'aprenent, el professor i les tasques. [...]
This module introduces and specifies the theoretical foundations and methodological approaches to the teaching of French as a foreign language (FLE). It deals with the fundamental notions of the teaching/learning process and its main components. [...]
Este módulo introduce y precisa los fundamentos teóricos y los enfoques metodológicos existentes en la enseñanza del Franc Se trabajan las nociones fundamentales sobre el proceso de enseñanza / aprendizaje y sus componentes principales. [...]

2022-23
Màster Universitari en Francès Llengua Estrangera i Diversitat Lingüística [1376]
3 documents
3.
4 p, 101.8 KB Diversitat Lingüística i Mediació Intercultural [44308] / Gauchola, Roser ; Murillo Puyal, Julio ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
- Reflexionar sobre els enfocaments translingüísticos i interculturals en la mediació lingüística i l'ensenyament-aprenentatge de llengües estrangeres - Conèixer els enfocaments tipològics funcionalistes i les seves implicacions en la mediació lingüística i l'ensenyament-aprenentatge de llengües estrangeres - Ser capaç de transposar els coneixements adquirits a l'anàlisi dels fenòmens lingüístics, en les seves manifestacions orals i escrites, tant en la seva vessant universal (invariants) como particular (variabilitat) a la mediació lingüística i l'ensenyament-aprenentatge de llengües estrangeres.
- To reflect on translinguistic and intercultural in linguistic mediation and teaching-learning of foreign languages - To know typological functional approchaches and their implications in linguistic mediation and teaching-learning of foreign languages - To be able to transpose the acquired knowledge to the analysis of linguistic phenomena, in their oral and written aspect, both in their universal nature (invariants) and particular (variability) to linguistic mediation and teaching-learning of foreign languages.
- Reflexionar sobre los enfoques translingüísticos e interculturales en la mediación lingüística y la enseñanza-aprendizaje de lenguas extranjeras - Conocer los enfoques tipológicos funcionalistas y sus implicaciones en la mediación lingüística y la enseñanza-aprendizaje de lenguas extranjeras - Ser capaz de transponer los conocimientos adquiridos al análisis de los fenómenos lingüísticos, en sus manifestaciones orales y escritas, tanto en su vertiente universal (invariantes) como particular (variabilidad) a la mediación lingüística y la enseñanza-aprendizaje de lenguas extranjeras.

2022-23
Màster Universitari en Francès Llengua Estrangera i Diversitat Lingüística [1376]
3 documents
4.
5 p, 106.3 KB Literatura món i Francofonia [43816] / García López, María del Mar ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
En finalitzar el curs, l'estudiant serà capaç de: identificar els principals components de l'espai literari francòfon i apreciar-ne la diversitat analitzar un text literari comparar i contrastar obres literàries elaborar una secuència d'activitats d'ensenyament, aprenentatge i avaluació aplicar el pensament crític mantenir el compromís ètic.
By the end of the course the student will be able to: identify the main components of the francophone literary space and appreciate its diversity analyze a literary text compare and contrast literary works design a sequence of teaching, learning and assessment activities apply critical thinking skills maintain an ethical commitment.
Al finalizar el curso, el estudiante será capaz de: identificar los principales componentes del espacio literario francófono y apreciar su diversidad analizar un texto literario comparar y contrastar obras literarias elaborar una secuencia de actividades de enseñanza, aprendizaje y evaluación aplicar el pensamiento crítico mantener el compromiso ético.

2022-23
Màster Universitari en Francès Llengua Estrangera i Diversitat Lingüística [1376]
3 documents
5.
4 p, 104.5 KB Pràctiques Externes [43833] / Lopez Garcia, Patricia ; Catena, Àngels ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
Les Pràctiques externes del Màster Oficial Francès Llengua estrangera i diversitat Lingüística és un mòdul de 6 ECTS, de caràcter obligatori, que es cursa durant el segon semestre. L'objectiu d'aquestes pràctiques externes, regulades amb els convenis corresponents, és posar en contacte cada estudiant amb una empresa o institució que desenvolupa tasques directament relacionades amb les matèries impartides en l'esmentat màster oficial perquè conegui les activitats que s'hi desenvolupen.
The External Practices of the Official Master's Degree in French as a Foreign Language and Linguistic Diversity is a module of 6 ECTS, of a compulsory nature, which is studied during the second semester. [...]
Las Prácticas externas del Máster Oficial Francés Lengua extranjera y diversidad Lingüística es un módulo de 6 ECTS, de carácter obligatorio, que se cursa durante el segundo semestre. El objetivo de estas prácticas externas, reguladas con los convenios correspondientes, es poner en contacto cada estudiante con una empresa o institución que desarrolla tareas directamente relacionadas con las asignaturas impartidas en el mencionado máster oficial.

2022-23
Màster Universitari en Francès Llengua Estrangera i Diversitat Lingüística [1376]
3 documents
6.
6 p, 109.1 KB Treball de Final de Màster [43815] / Corral Fulla, Anna ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
L'objectiu d'aquest mòdul és l'elaboració d'un treball de reflexió i investigació original i inèdit, realitzat per l'estudiant sota la supervisió d'un professor/-a especialista que formi part de l'equip docent del Màster. [...]
The objective of this module is the elaboration of an original and unpublished work of reflection and research, carried out by the student under the supervision of a specialist who is part of the teaching staff of the Master. [...]
El objetivo de este módulo es la elaboración de un trabajo de reflexión e investigación original e inédito, realizado por el estudiante bajo la supervisión de un profesor/-a especialista que forme parte del equipo docente del Master. [...]

2022-23
Màster Universitari en Francès Llengua Estrangera i Diversitat Lingüística [1376]
3 documents
7.
6 p, 110.0 KB Factors Històrics i Culturals de la Francofonia [43814] / Ripoll i Villanueva, Ricard 1959- ; Gutiérrez Gutiérrez, Fátima ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
Estudi avançat de la cultura francesa i francòfona des d'una perspectiva multidisciplinària, científica i humanística adaptada a les noves exigències acadèmiques, socioculturals, i professionals de l'Espai Europeu. [...]
Advanced study of French and French-speaking culture from a multidisciplinary, scientific and humanist perspective adapted to the new academic, sociocultural and professional demands of the European area. [...]
Estudio avanzado de la cultura francesa y francófona desde una perspectiva multidisciplinar, científica y humanista adaptada a las nuevas exigencias académicas, socioculturales y profesionales del espacio europeo. [...]

2022-23
Màster Universitari en Francès Llengua Estrangera i Diversitat Lingüística [1376]
3 documents
8.
3 p, 99.9 KB Component Semàntic i Pragmàtic [43809] / Blanco Escoda, Xavier ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
En aquesta assignatura, es pretén dotar l'estudiant dels recursos necessaris per a dur a terme l'anàlisi semàntica i pragmàtica de documents actuals en llengua francesa tant en la seva dimensió oral com escrita.
The aim of this module is to provide the student with the necessary resources to carry out the semantic and pragmatic analysis of current documents in French, in both their oral and written dimension.
En esta asignatura, se pretende dotar al estudiante de los recursos necesarios para llevar a cabo el análisis semántico y pragmático de documentos actuales en lengua francesa, tanto en su dimensión oral como escrita.

2022-23
Màster Universitari en Francès Llengua Estrangera i Diversitat Lingüística [1376]
3 documents
9.
4 p, 101.9 KB Component Lèxic i Gramatical [43808] / Blanco Escoda, Xavier ; Catena, Àngels ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
- Assolir coneixements sòlids en lexicologia i fraseologia franceses aplicables a d'altres llengües que l'estudiant pugui conèixer. - Adquirir estratègies per desenvolupar i ensenyar a desenvolupar la competència lèxica i fraseològica en llengua francesa. [...]
- To achieve solid knowledge in French lexicology and phraseology applicable to other languages that the student may know. - To acquire strategies to develop and teach how to develop lexical and phraseological competence in French. [...]
- Obtener conocimientos sólidos en lexicología y fraseología francesas aplicables a otras lenguas que el estudiante pueda conocer. - Adquirir estrategias para desarrollar y enseñar a desarrollar la competencia léxica y fraseológica en lengua francesa. [...]

2022-23
Màster Universitari en Francès Llengua Estrangera i Diversitat Lingüística [1376]
3 documents
10.
9 p, 124.8 KB Component Fònic i Oralitat [43807] / Baqué Millet, Lorraine ; Estrada Medina, Marta ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
Aquest mòdul té per objectiu dotar l'estudiant amb els recursos necessaris per a dur a terme una anàlisi fonètica de produccions en francès com a llengua segona o extrangera (L2/LE) Aplica les teories de l'adquisició de la pronunciació de segones llengües a l'aprenentatge i l'ensenyament del francès L2/LE i se centra en els coneixements i tècniques que un profesor de francès ha de conèixer, especialment en relació amb el mètode verbo-tonal. [...]
This course aims to provide the student with the necessary resources to carry out a phonetic analysis of oral productions in French as a foreign or second language (L2/FL) It applies theories of Second Language Pronunciation Acquisition to the learning and teaching of French (L2/FL) and focuses on the knowledge and teaching techniques that a French language teacher needs to know, especially related to the verbo-tonal method. [...]
Este módulo tiene por objetivo dotar al/a la estudiante con los recursos necesarios para llevar a cabo un análisis fonético de producciones en francés como lengua segunda o extranjera (L2/LE). Aplica las teorías de la adquisición de la pronunciación de segundas lenguas al aprendizaje y enseñanza del francés L2/LE y se centra en los conocimientos y técnicas que un profesor de francés debe conocer, especialmente en relación con el método verbo-tonal. [...]

2022-23
Màster Universitari en Francès Llengua Estrangera i Diversitat Lingüística [1376]
3 documents

Materials acadèmics : 45 registres trobats   1 - 10següentfinal  anar al registre:
Us interessa rebre alertes sobre nous resultats d'aquesta cerca?
Definiu una alerta personal via correu electrònic o subscribiu-vos al canal RSS.