Resultats globals: 51 registres trobats en 0.04 segons.
Materials acadèmics, 51 registres trobats
Materials acadèmics 51 registres trobats  1 - 10següentfinal  anar al registre:
1.
7 p, 111.7 KB Comunicació i Aprenentatge: Experiències d'Usuari [44249] / Gonzalez Monfort, Maria de las Neus ; Gairin Sallan, Joaquín ; Mercader Juan, Cristina ; Masriera, Clara ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
Aquest mòdul introdueix a l'alumnat en el disseny de productes culturals relacionats amb l'educació patrimonial, des del punt de vista de la comunitat d'usuaris / es a la qual està destinat. Les temàtiques que s'abordaran principalment seran l'anàlisi dels diferents tipus d'usuari / a, els processos d'ensenyament-aprenentatge, algunes metodologies educatives, i l'eficàcia de la tecnologia per implementar 1 d'ensenyament-aprenentatge, algunes metodologies educatives, i l'eficàcia de la tecnologia per implementar els mecanismes d'aprenentatge i ensenyament. [...]
This module introduces students to the design of cultural products related to heritage education, from the point of view of the user community for which it is intended. The main topics to be addressed will be the analysis of the different types of user, the teaching-learning processes, some educational methodologies, and the 1 of view of the user community for which it is intended. [...]
1 Este módulo introduce al alumnado en el diseño de productos culturales relacionados con la educación patrimonial, desde el punto de vista de la comunidad de usuarios/as a la que está destinado. [...]

2023-24
Màster Universitari en Humanitats i Patrimoni Digitals [1453]
3 documents
2.
6 p, 115.0 KB Aplicacions de la Tecnologia en Humanitats i Estudis del Patrimoni II: Tecnologies en el Tractament i l'Anàlisi de la Paraula i el So [44254] / Valdes Gazquez, Ramon ; Machuca Ayuso, María Jesús ; Amores, Montserrat ; Garriga Escribano, Cecilio ; Pedote, Giuseppe Simone ; Buenafuentes de la Mata, Cristina ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
1 Aquest mòdul optatiu pretén introduir a l'alumnat en el tractament i anàlisi de produccions orals, escrites i sonores amb tecnologies digitals. En el cas dels textos escrits i corpus textuals es proposa reflexionar sobre les implicacions de el pas de l'edició en paper a l'edició digital per centrar després en l'edició digital. [...]
This optional module aims to introduce students to the treatment and analysis of oral, written and sound productions with digital technologies. In the case of written texts and textual corpus, it is proposed to reflect on the implications of the transition from paper edition to digital edition and then focus on digital edition. [...]
Este módulo optativo pretende introducir al alumnado en el tratamiento y análisis de producciones orales, escritas y sonoras con tecnologías digitales. En el caso de los textos escritos y corpus textuales se propone reflexionar sobre las implicaciones del paso de la edición en papel a la edición digital para centrase luego en la edición digital. [...]

2023-24
Màster Universitari en Humanitats i Patrimoni Digitals [1453]
3 documents
3.
6 p, 110.7 KB Patrimoni, Tecnologia i Humanitats Digitals [44248] / Valdes Gazquez, Ramon ; Barceló Álvarez, Juan Antonio ; Casacuberta, David 1967- ; Roquer Gonzalez, Jordi ; Vallverdú Segura, Jordi ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
L'objectiu fonamental consisteix a formar l'alumnat en els usos de la tecnologia de l' informació i de computació en disciplines com la filosofia, la lingüística, l'art, la literatura, la història, l'antropologia i altres ciències socials. [...]
The main objective is to train students in the uses of computer and computing technology in disciplines such as philosophy, linguistics, art, literature, history, anthropology and other social sciences. [...]
El objetivo fundamental consiste en formar al alumnado en los usos de la tecnología informática y de computación en disciplinas como la filosofía, la lingüística, el arte, la literatura, la historia, la antropología y otras ciencias sociales. [...]

2023-24
Màster Universitari en Humanitats i Patrimoni Digitals [1453]
3 documents
4.
8 p, 119.2 KB Treball de Final de Màster [44257] / Carreras Monfort, César ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
El Treball de Fi de Màster (TFM) és una assignatura obligatòria per a tots els estudis de Màster de la Facultat de Filosofia i Lletres, que comporta l'elaboració d'un treball original d'investigació dirigit per un tutor/a. [...]
The MA Dissertation is a compulsory activity for all Master's students at the Faculty, and it involves the preparation of an original research monograph directed by a tutor. The student has to proof that he/she has achieved the fundamental competences of the Master where this work is registered. [...]
El Trabajo de Fin de Máster (TFM) es una asignatura obligatoria para todos los estudios de Máster de la Facultad de Filosofía y Letras, que comporta la elaboración de un trabajo original de investigación dirigido por un tutor/a. [...]

2023-24
Màster Universitari en Humanitats i Patrimoni Digitals [1453]
3 documents
5.
6 p, 108.5 KB Pràctiques Externes [44256] / Barceló Álvarez, Juan Antonio ; Carreras Monfort, César ; Vicente Campos, Josep Oriol ; Mameli Iriarte, Laura ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
El Mòdul "Pràctiques Externes" preveu la realització obligatòria de pràctiques específiques en diverses institucions culturals públiques i privades, on l'alumnat pot exercir la pràctica de diferents activitats relacionades amb els coneixements adquirits i les capacitats desenvolupades durant la docència teòrica-pràctica. [...]
This Module provides the mandatory implementation of specific practical work in various public and private cultural institutions, where students can apply the knowledge acquired and skills developed during the theoretical-practical teaching. [...]
El Módulo "Prácticas Externas" prevé la realización obligatoria de prácticas específicas en diversas instituciones culturales públicas y privadas, en donde el alumnado pueda ejercitarse en la práctica de distintas actividades relacionadas con los conocimientos adquiridos y las capacidades desarrolladas durante la docencia teórico-práctica. [...]

2023-24
Màster Universitari en Humanitats i Patrimoni Digitals [1453]
3 documents
6.
6 p, 112.1 KB Creació i Gestió de Projectes Digitals en Matèria Cultural [44255] / González Marcén, Maria de la Paloma ; Masriera, Clara ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
Aquest mòdul pretén introduir a l'alumnat en la planificació integral de projectes d'innovació cultural i d'humanitats en un entorn plenament digital. Es proporcionen els materials i els mètodes que permetin planificar el projecte usant eines digitals, determinant el públic potencial, l'accessibilitat a les dades culturals, humanístics, patrimonials per a tota la població, el seu àmbit territorial i institucional i els agents socials implicats. [...]
This module pretends to enter to the alumnado in the integral planning of projects of cultural innovation and of humanities in some fully digital surroundings. They provide the materials and the methods that allow to schedule the project using digital tools, determining the potential public, the accessibility to the cultural data, humanistic, patrimoniales for all the population, his territorial and institutional field and the social agents involved. [...]
Este módulo pretende introducir al alumnado en la planificación integral de proyectos de innovación cultural y de humanidades en un entorno plenamente digital. Se proporcionan los materiales y los métodos que permitan planificar el proyecto usando herramientas digitales, determinando el público potencial, la accesibilidad a los datos culturales, humanísticos, patrimoniales para toda la población, su ámbito territorial e institucional y los agentes sociales implicados. [...]

2023-24
Màster Universitari en Humanitats i Patrimoni Digitals [1453]
3 documents
7.
7 p, 113.3 KB Aplicacions de la Tecnologia en Humanitats i Estudis del Patrimoni I: Digitalitzant el Passat. Realitats Virtuals, Augmentades i Mixtes [44253] / Barceló Álvarez, Juan Antonio ; Puche Fontanilles, Josep Maria ; Salazar Gironés, Jan ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
1 Introducció a l'ús de la moderna tecnologia de realitat virtual, amb especial èmfasi en la reconstrucció de materials arqueològi Es presenten exemples de realitats esteses (virtuals, augmentades i mixtes) i es detallen els usos didàctics i científics dels en S'introdueix la noció de societat artificial i simulació social per ordinador en sistemes a força d'agents. [...]
1 Introduction to the use of modern virtual reality technology, with special emphasis on the reconstruction of archaeological mate Examples of extended realities (virtual, augmented and mixed) are presented and the didactic and scientific uses of virtual en ("serious games"). [...]
Introducción al uso de la moderna tecnología de realidad virtual, con especial énfasis en la reconstrucción de 1 Introducción al uso de la moderna tecnología de realidad virtual, con especial énfasis en la reconstrucción de materiales arqueológicos, objetos artísticos, monumentos y paisajes. [...]

2023-24
Màster Universitari en Humanitats i Patrimoni Digitals [1453]
3 documents
8.
6 p, 112.9 KB Tecnologies Aplicades III: Interacció Persona-Ordinador [44252] / Barceló Álvarez, Juan Antonio ; Valdivia Vizarreta, Paloma del Carmen ; Bogdanovic Rakic, Igor ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
1 La Interacció Persona-Ordinador (IPO) es refereix a la comunicació entre un sistema controlat per un ordinador i una o més persones (usuaris / es). Aquesta comunicació interactiva es basa, no tan sols en l'intercanvi d'informació entre les dues parts, sinó també en el procés d'interpretació i de generació de significat resultant de l'intercanvi. [...]
1 Human-Computer Interaction (IPO) refers to communication between a system controlled by a computer and one or more people (users). This interactive communication is based, not only on the exchange of information between both parties, but also on the process of interpretation and generation of meaning resulting from the exchange. [...]
1 La Interacción Persona-Ordenador (IPO) se refiere a la comunicación entre un sistema controlado por un ordenador y una o más personas (usuarios/as). Esta comunicación interactiva se basa, no tan sólo en el intercambio de información entre ambas partes, sino también en el proceso de interpretación y de generación de significado resultante del intercambio. [...]

2023-24
Màster Universitari en Humanitats i Patrimoni Digitals [1453]
3 documents
9.
6 p, 111.3 KB Tecnologies Aplicades II: del Píxel al Coneixement, Digitalització i Visió per Computador [44251] / Barceló Álvarez, Juan Antonio ; Chen, Jialuo ; Bogdanovic Rakic, Igor ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
Aquest mòdul pretén introduir a l'alumnat en els temes d'adquisició i digitalització d'imatges i vídeo, introduint també la digitalització 3D i el modelatge de sòlids. Aquesta assignatura se centra en l'estudi de documents humanístics i culturals per mitjà de l'anàlisi i reconeixement d'imatges (visió per ordinador) i a la creació de models geomètrics 3D que permetin crear representacions virtuals d'objectes o edificis arqueològics, històrics, 1 models geomètrics 3D que permetin crear representacions virtuals d'objectes o edificis arqueològics, històrics, artístics. [...]
This module aims to introduce students to the topics of image and video acquisition and digitization, also introducing 3D digitization and solid modeling. This course focuses on the study of humanistic and cultural documents through the analysis and recognition of images (computer vision) and the creation of 3D geometric 1 documents through the analysis and recognition of images (computer vision) and the creation of 3D geometric models that allow the creation of virtual representations of archaeological, historical, and artistic objects or buildings. [...]
Este módulo pretende introducir al alumnado en los temas de adquisición y digitalización de imágenes y vídeo, introduciendo también la digitalización 3D y el modelado de sólidos. Esta asignatura se centra en el estudio de documentos humanísticos y culturales por medio del análisis y reconocimiento de imágenes (visión por 1 documentos humanísticos y culturales por medio del análisis y reconocimiento de imágenes (visión por computadora) y a la creación de modelos geométricos 3D que permitan crear representaciones virtuales de objetos o edificios arqueológicos, históricos, artísticos. [...]

2023-24
Màster Universitari en Humanitats i Patrimoni Digitals [1453]
3 documents
10.
6 p, 111.3 KB Tecnologies Aplicades I: de les Dades a la Informació [44250] / Ravotto, Alessando ; Barceló Álvarez, Juan Antonio ; Rivera Sanchez, Laura ; Gassiot Ballbe, Ermengol ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
Aquest mòdul pretén introduir a l'alumnat en el disseny de bases de dades i sistemes d'informació i en el processament de la informació cultural i documental. A més, s'introdueix la noció de "Big Data" i s'avaluen les possibilitats de les actuals aplicacions en intel·ligència artificial i "Deep Learning" per al processament de la informació. [...]
This module aims to introduce students to the design of databases and information systems and the processing of cultural and documentary information. Furthermore, the notion of "Big Data" is introduced and the possibilities of current applications in artificial intelligence and "Deep Learning" for information processing are evaluated. [...]
Este módulo pretende introducir al alumnado en el diseño de bases de datos y sistemas de información y en el procesamiento de la información cultural y documental. Además, se introduce la noción de "Big Data" y se evalúan las posibilidades de las actuales aplicaciones en inteligencia artificial y "Deep Learning" para el procesamiento de la información. [...]

2023-24
Màster Universitari en Humanitats i Patrimoni Digitals [1453]
3 documents

Materials acadèmics : 51 registres trobats   1 - 10següentfinal  anar al registre:
Us interessa rebre alertes sobre nous resultats d'aquesta cerca?
Definiu una alerta personal via correu electrònic o subscribiu-vos al canal RSS.