Results overview: Found 39 records in 0.02 seconds.
Course materials, 39 records found
Course materials 39 records found  1 - 10nextend  jump to record:
1.
4 p, 105.8 KB Introducció a la Recerca en Llengua i Literatura [43018] / Freixas Alas, Margarita ; Fernandez Rodriguez, Daniel ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
Mostrar, amb exemples pràctics, les condicions que defineixen la recerca en llengua i en literatura, els eixos en què s'organitzen les disciplines i la relació entre la teoria i les dades. Introduir a l'estudiant en els principals paradigmes teòrics i les corresponents aplicacions pràctiques des de les quals s'ha pensat la recerca en llengua i literatura espanyoles.
Mostrar, con ejemplos prácticos, las condiciones que definen la investigación en lengua y literatura, los ejes en que se organizan las disciplinas y la relación entre la teoría y los datos. Introducir al estudiante en los principales paradigmas teóricos y las correspondientes aplicaciones prácticas desde las que se ha pensado la investigación en lengua y literatura españolas.

2020-21
Màster Universitari en Llengua Espanyola, Literatura Hispànica i Espanyol com a Llengua Estrangera [1176]
3 documents
2.
4 p, 100.3 KB Treball de Fi de Màster [43022] / Poch, Dolors ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
L'objectiu d'aquest mòdul és la realització d'un treball sobre un tema d'un dels àmbits de coneixement sobre la llengua o la literatura espanyoles compresos en el màster. El treball es presentarà per escrit i es defensarà oralment davant d'un tribunal i haurà de mostrar que l'estudiant ha adquirit el conjunt de competències generals, transversals i específiques del màster que el faculten per obtenir el diploma.
El objetivo de este módulo es la realización de un trabajo sobre un tema de uno de los ámbitos de conocimiento sobre la lengua o la literatura españolas que abarca el máster. El trabajo se presentará por escrito y se defenderá oralmente ante un tribunal y deberá mostrar que el estudiante ha adquirido el conjunto de competencias generales, transversales y específicas del máster que le facultan para obtener el diploma.

2020-21
Màster Universitari en Llengua Espanyola, Literatura Hispànica i Espanyol com a Llengua Estrangera [1176]
3 documents
3.
3 p, 97.3 KB Tradicions Literàries [43021] / Amores, Montserrat ; Valdés Gázquez, Ramón ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
Véase la información en la versión en español.
Con el propósito de mostrar al estudiante dos procesos diferentes de transmisión literaria, el módulo ofrece dos bloques, ejemplos tomados de dos géneros distintos y en dos épocas diferentes. En el primer caso, el dedicado al teatro del Siglo de Oro español se analizará el género como un bien histórico y documental con una continuidad temporal que llega a nuestros días. [...]

2020-21
Màster Universitari en Llengua Espanyola, Literatura Hispànica i Espanyol com a Llengua Estrangera [1176]
3 documents
4.
7 p, 115.9 KB Literatura, Cultura i Societat [43020] / Rodríguez Rodríguez, Juan ; Aznar Soler, Manuel ; Lopez Garcia, Jose Ramon ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
La derrota, després de tres anys de guerra, de la Segona República en 1939 va provocar l'èxode de centenars de milers de ciutadans espanyols davant el temor de la sagnant repressió deslligada pels militars revoltats en 1936; entre ells, nombrosos intel·lectuals, escriptors i artistes, el millor de la cultura espanyola del primer terç del segle XX, que havien manifestat el seu compromís en la construcció i defensa de la República i els seus governs democràtics i legítims. [...]
La derrota, tras tres años de guerra, de la Segunda República en 1939 provocó el éxodo de centenares de miles de ciudadanos españoles ante el temor de la sangrienta represión desatada por los militares sublevados en 1936; entre ellos, numerosos intelectuales, escritores y artistas, lo mejor de la cultura española del primer tercio del siglo XX, que habían manifestado su compromiso en la construcción y defensa de la República y sus gobiernos democráticos y legítimos. [...]

2020-21
Màster Universitari en Llengua Espanyola, Literatura Hispànica i Espanyol com a Llengua Estrangera [1176]
3 documents
5.
4 p, 103.1 KB L'Espanyol: Norma i Ús [43019] / Garriga Escribano, Cecilio ; Raab, Matthias Ulrich ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
- Dominar els conceptes lingüístics relacionats amb la norma i reflexionar sobre la relació entre norma i ús. - Conèixer els factors institucionals de l'espanyol com a llengua i la seva posició en el món. [...]
- Dominar los conceptos lingüísticos relacionados con la norma y reflexionar sobre la relación entre norma y uso. - Conocer los factores institucionales del español como lengua y su posición en el mundo. [...]

2020-21
Màster Universitari en Llengua Espanyola, Literatura Hispànica i Espanyol com a Llengua Estrangera [1176]
3 documents
6.
9 p, 126.2 KB Amèrica Llatina: Llengua i Literatura [43017] / Bustamante Escalona, Maria Fernanda ; Ohannesian Saboundjian, Maria ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
OBJECTIUS SECCIÓ LLENGUA: Conèixer els trets més rellevants de l'espanyol d'Amèrica en tots els aspectes de la llengua. Desenvolupar competències que permetin reconèixer, analitzar i interpretar textos orals i escrits de diferents varietats geogràfiques de l'espanyol. [...]
OBJETIVOS SECCIÓN LENGUA: Conocer los rasgos más relevantes del español de América en todos los aspectos de la lengua. Desarrollar competencias que permitan reconocer, analizar e interpretar textos orales y escritos de diferentes variedades geográficas del español. [...]

2020-21
Màster Universitari en Llengua Espanyola, Literatura Hispànica i Espanyol com a Llengua Estrangera [1176]
3 documents
7.
4 p, 106.9 KB ELE: Llengua i Literatura [43016] / Machuca Ayuso, María Jesús ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
L'assignatura està dividida en dues parts. A la primera part, es pretén que els alumnes puguin explicar gramàtica a persones que necessiten conèixer la llengua d'una manera instrumental i operativa. [...]
La asignatura está dividida en dos partes. En la primera parte, se pretende que los alumnos puedan explicar gramática a personas que necesitan conocer la lengua de una manera instrumental y operativa. [...]

2020-21
Màster Universitari en Llengua Espanyola, Literatura Hispànica i Espanyol com a Llengua Estrangera [1176]
3 documents
8.
6 p, 112.5 KB Discurs i Variació en Espanyol [43015] / Buenafuentes de la Mata, Cristina ; Ríos Mestre, Antonio ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
En acabar el curs els estudiants han de ser capaços de: Dominar els conceptes lingüístics relacionats amb la variació. Descriure i analitzar els elements lingüístics i extralingüístics que caracteritzen la variació en espanyol. [...]
Al acabar el curso los estudiantes tienen que ser capaces de: Dominar los conceptos lingüísticos relacionados con la variación. Describir y analizar los elementos lingüísticos y extralingüísticos que caracterizan la variación en español. [...]

2020-21
Màster Universitari en Llengua Espanyola, Literatura Hispànica i Espanyol com a Llengua Estrangera [1176]
3 documents
9.
4 p, 101.2 KB Principis i Mètodes [43012] / Poch, Dolors ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
L'objectiu del mòdul és analitzar els conceoptes bàsics de la llengua espanyola, l'ELE i la literatura hispànica de manera que l'estudiant pugui aprofundir en l'estudi de les diverses àrees abarcades per el programa de màster. [...]
El objetivo de este módulo es analizar los conceptos básicos propios de la lengua española, el ELE y la literatura hispánica de tal forma que el estudiante pueda profundizar, a partir de ellos, en el estudio de las diversas áreas abarcadas por el programa de máster. [...]

2020-21
Màster Universitari en Llengua Espanyola, Literatura Hispànica i Espanyol com a Llengua Estrangera [1176]
3 documents
10.
4 p, 101.7 KB Literatura Espanyola [100023] / Martín López, Rebeca ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
1. Conèixer la història de la literatura espanyola. 2. Familiaritzar-se amb els textos literaris. 3. Distingir els períodes de la història de la literatura espanyola. 4. Conèixer les obres més rellevants de la literatura espanyola. [...]
1. Conocer la historia de la literatura española. 1. Famiiarizarse con los textos literarios. 1. Distinguir los distintos períodos de la historia de la literatura española. 1. Conocer las obras más relevantes de la literatura española. [...]

2020-21
Grau en Humanitats [1139]
Màster Universitari en Llengua Espanyola, Literatura Hispànica i Espanyol com a Llengua Estrangera [1176]
3 documents

Course materials : 39 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Set up a personal email alert or subscribe to the RSS feed.