Resultados globales: 118 registros encontrados en 0.02 segundos.
Documentos de investigación, Encontrados 12 registros
Materiales académicos, Encontrados 106 registros
Documentos de investigación Encontrados 12 registros  1 - 10siguiente  ir al registro:
1.
52 p, 576.1 KB La introducció del Housing First a Catalunya i el seu efecte sobre l'enfocament dels serveis d'atenció al sensellarisme / Sampayo Corté, Marina ; González, Sheila, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Sociologia) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia
El sensellarisme és una clara vulneració dels drets humans a la qual cal donar resposta residencial, integral i efectiva. La recerca s'enfoca en la influència de Housing First en el mode d'atenció en els serveis residencials. [...]
Aquest treball ha obtingut el Premi de les Societats Filials de l'IEC (Associació Catalana de Sociologia) en la categoria B del Concurs de Joves Sociòlegs.

2021
Màster Universitari en Política Social, Treball i Benestar [1419]  
2.
50 p, 1.3 MB Oportunitats i limitacions en la inserció laboral de les dones que han estat interines en el sistema penitenciari català : maternitat, estrangeria i particiàció en els tallers a presó / Casajuana Costa, Sara ; Rodríguez, Joan, (Rodríguez Soler) dir. (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia
2021
Màster Universitari en Política Social, Treball i Benestar [1419]  
3.
45 p, 544.5 KB La percepció social de la vellesa entre els/les professionals de l'àmbit social / Grau Puigdomènech, Anna ; Mora Malo, Enrico, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia
L'envelliment i la vellesa forma part del cicle vital de cada persona. Així i tot, tradicionalment la vellesa i les persones grans han estat subjectes a una visió negativa i estereotipada per part de la societat que dificulta el seu desenvolupament personal i social. [...]
2021
Màster Universitari en Política Social, Treball i Benestar [1419]  
4.
55 p, 604.0 KB Contribucions del model Institut Escola en la transició de l'educació primària a la secundària en centres de màxima complexitat / Nualart Moratalla, Laia ; García Gracia, Maribel, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Sociologia) ; Rodríguez, Joan, (Rodríguez Soler) dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Sociologia) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia
La transició de la primària a la secundària és una de les discontinuïtats educatives que més crida l'atenció en el sistema educatiu espanyol, donat que es produeixen una sèrie de canvis (currículum, metodologia, centre, professorat, etc. [...]
2021
Màster Universitari en Política Social, Treball i Benestar [1419]  
5.
105 p, 2.2 MB Aprenent l'acte de consumir prostitució : estudi qualitatiu sobre la construcció social del model monoglòssic de la masculinitat en relació al consum de prostitució / Alonso Cazorla, Ariadna ; Mora Malo, Enrico, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Sociologia) ; Muntanyola-Saura, Dafne, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia
Aquest estudi pretén aportar un altre enfocament al fenomen de la prostitució a Catalunya, ajustant-se a les experiències dels homes joves que alguna vegada han acudit a un espai prostitucional, pagant o no per sexe. [...]
2021
Màster Universitari en Política Social, Treball i Benestar [1419]  
6.
28 p, 341.8 KB Estrategias de posicionamiento de las universidades en el campo de la captación de estudiantes / Gil Morales, Sara ; Tarabini-Castellani, Aina, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Sociologia) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Sociologia
La captació d'alumnat per part de les universitats constitueix un camp que opera amb lògiques de quasi-mercat. El present TFM estudia les estratègies de posicionament de les universitats públiques catalanes en aquest camp tant a través de la creació d'una determinada imatge institucional com de l'intent de captació de determinats perfils d'alumnat. [...]
La captación de alumnado por parte de las universidades constituye un campo que opera con lógicas de cuasi-mercado. El presente TFM estudia las estrategias de posicionamiento de las universidades públicas catalanas en este campo tanto a través de la creación de una determinada imagen institucional como del intento de captar determinados perfiles de alumnado. [...]

2019
Màster Universitari en Política Social, Treball i Benestar [1419]  
7.
49 p, 742.0 KB La transversalidad de género en la formación inicial de los docentes de secundaria. Una propuesta para las universidades catalanas / Kermanshahi Garcia, Seddighe ; González, Sheila, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia
Este proyecto de intervención trata sobre incorporar la transversalidad de género o gender mainstreaming en la formación inicial de los docentes de secundaria. El estudio responde a los principales retos que surgen de la falta de formación docente en perspectiva de género (cultura androcéntrica, sexismo y actitudes estereotipadas). [...]
Aquest projecte d'intervenció tracta sobre incorporar la transversalitat de gènere o gender mainstreaming a la formació inicial dels docents de secundària. L'estudi respon als principals reptes que sorgeixen de la manca de formació docent en perspectiva de gènere (cultura androcèntrica, sexisme i actituds estereotipades) Aquest projecte parteix d'una metodologia quantitativa i qualitativa. [...]

2020
Màster Universitari en Política Social, Treball i Benestar [1120]  
8.
30 p, 542.3 KB ¿Permanecer o emigrar? Estrategias de mujeres rurales universitarias de la provincia de Teruel / Golmayo Martínez, Susana ; Carrasquer, Pilar, 1957-, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia
Envejecimiento, despoblación y masculinización son los rasgos que mejor definen el presente de numerosos pueblos del interior de España, como es el caso de la provincia de Teruel. Los cambios socioeconómicos derivados de la terciarización de la economía y de la generalización de la educación, han llevado consigo, una mayoritaria emigración femenina a los núcleos urbanos. [...]
Aging, depopulation and masculinisation are characteristics defining most villages in inland Spain, such as those in the Province of Teruel. Social and economic changes from service economy and the universalisation of education have involved women migration to cities. [...]

2020
Màster Universitari en Política Social, Treball i Benestar [1120]  
9.
40 p, 2.7 MB La precarización del trabajo de cuidados y del hogar remunerado en el mercado informal : una propuesta de intervención para Barcelona / Alonso Méndez, Carla ; González, Sheila ; Rodríguez, Joan, (Rodríguez Soler) dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia
Situándonos en un contexto de crisis de los cuidados y en un sistema español altamente familista, existe una emergente externalización de los cuidados a través de mano de obra migrante en precarias condiciones, bajo la economía informal. [...]
Situant-nos en un context de crisi de les cures i en un sistema espanyol altament familista, existeix una emergent externalització de les cures a través de mà d'obra migrant en condicions precàries, sota l'economia informal. [...]

2020
Màster Universitari en Política Social, Treball i Benestar [1120]  
10.
46 p, 671.9 KB Una propuesta de renta básica para Brasil / Costa de Arruda, Jeane Jaqueline ; Tena Sánchez, Jordi, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia
En este estudio se hace una propuesta para la implementación de la ley brasileña de renta básica universal aprobada hace 15 años pero que aún no se ha aplicado. Brasil es un país que ha hecho muchos avances en la lucha contra la pobreza, pero en los últimos años éstos han sido pequeños e incluso ha habido retrocesos. [...]
This study makes a proposal for the implementation of the Brazilian universal basic income law approved 15 years ago but not yet implemented. Brazil is a country that has made many advances in the fight against poverty, but in recent years these have been small and there have even been setbacks. [...]

2020
Màster Universitari en Política Social, Treball i Benestar [1120]  

Documentos de investigación : Encontrados 12 registros   1 - 10siguiente  ir al registro:
Materiales académicos Encontrados 106 registros  1 - 10siguientefinal  ir al registro:
1.
7 p, 113.2 KB Dret Social i Relacions Laborals Comparades [42713] / Molina Romo, Óscar 1962- ; Purcalla Bonilla, Miguel Angel ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia
L'objectiu del mòdul "Dret Social Europeu i Relacions Laborals Comparades" és doble. D'una banda, pretén facilitar el coneixement del contingut social del dret primari europeu. Referent a això, s'analitzarà el contingut de reglaments, directives, recomanacions, resolucions i altres textos jurídics de la Unió Europea en matèria laboral i de Seguretat Social. [...]
The objective of the module "European Social Law and Comparative Employment Relations" is twofold. On the one hand, it aims to facilitate knowledge of the social content of European primary law. In this regard, the content of Regulations, Directives, Recommendations, Resolutions and other legal texts of the European Union on labor and Social Security matters will be analyzed. [...]
El objetivo del módulo "Derecho Social Europeo y Relaciones Laborales Comparadas" es doble. Por una parte, pretende facilitar el conocimiento del contenido social del Derecho primario europeo. A este respecto, se analizará el contenido de Reglamentos, Directivas, Recomendaciones, Resoluciones y otros textos jurídicos de la Unión Europea en materia laboral y de Seguridad Social. [...]

2021-22
Màster Universitari en Política Social, Treball i Benestar [1419]
3 documentos
2.
10 p, 128.0 KB Polítiques d'Ocupació Comparades a la Unió Europea [44037] / Rodriguez Soler, Joan ; Miguélez Lobo, Faustino Miguelez Lobo ; Purcalla Bonilla, Miguel Angel ; Verd Pericàs, Joan Miquel ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia
Aquest mòdul pretén aconseguir un doble objectiu: explicar com estan funcionant les estratègies de la UE en matèria d'ocupació i en quin grau influeixen sobre les polítiques d'ocupació dels diversos països membres, particularment sobre Espanya. [...]
This module aims to achieve a double objective: to explain how the EU employment strategies are working and to what extent they influence the employment policies of the various member countries, particularly Spain. [...]
Este módulo pretende conseguir un doble objetivo: explicar cómo están funcionando las estrategias de la UE en materia de empleo y en qué grado influyen sobre las políticas de empleo de los diversos países miembros, particularmente sobre España. [...]

2021-22
Màster Universitari en Política Social, Treball i Benestar [1419]
3 documentos
3.
3 p, 98.6 KB Pràctiques Externes [42718] / Rambla Marigot, Francesc Xavier ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia
L'objectiu és col·laborar en el desplegament d'un projecte professional de recerca social, de gestió pública o del tercer sector. En cada cas, la UAB signarà un conveni de pràctiques amb l'entitat, a fi de donar cobertura jurídica a l'estada de l'estudiant.
The internship requires students to collaborate in developing a professional project in the fields of either social research, public management or the third sector. For each student, the UAB will sign an internship agreement with the host institution defining the terms and conditions of the student's activities.
El objetivo es colaborar en el despliegue de un proyecto profesional de investigación social, de gestión pública o del tercer sector. En cada caso la UAB firmará un convenio de prácticas con la institución a fin de dar cobertura jurídica a la estancia del/a estudiante.

2021-22
Màster Universitari en Política Social, Treball i Benestar [1419]
3 documentos
4.
7 p, 113.7 KB Polítiques Redistributives i Estats del Benestar Comparats [42717] / Noguera Ferrer, José Antonio ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia
El mòdul se centra en l'anàlisi i avaluació de diversos mecanismes de redistribució de renda i oportunitats que funcionen en els Estats del benestar contemporanis. En concret, el mòdul permet l'aprofundiment teòric i empíric en el coneixement científic-social acumulat sobre tres grans qüestions clau: 1) Els fonaments teòrics i normatius subjacents als principis de justícia distributiva que els Estats del benestar intenten implementar, així com la percepció i valoració social dels mateixos i de la seva realització efectiva. [...]
The module focuses on the analysis and evaluation of different income redistribution mechanisms in contemporary welfare states. Specifically, the module allows the theoretical and empirical study of current social-scientific knowledge on three key issues: 1) The theoretical/normative foundations and principles of distributive justice that welfare states aim to implement, as well as their social perception and valuation. [...]
El módulo se centra en el análisis y evaluación de diversos mecanismos de redistribución de renta y oportunidades que funcionan en los Estados del bienestar contemporáneos. En concreto, el módulo permite la profundización teórica y empírica del conocimiento científico-social acumulado sobre tres grandes cuestiones clave: 1) Los fundamentos normativos que subyacen a los principios de justicia distributiva que los Estados del bienestar intentan implementar, así como la percepción y valoración social de los mismos y de su realización efectiva. [...]

2021-22
Màster Universitari en Joventut i Societat [1343]
Màster Universitari en Política Social, Treball i Benestar [1419]
3 documentos
5.
5 p, 108.0 KB Gestió de la Diversitat Religiosa [44041] / Fernandez Mostaza, M. Esther ; Garcia-Romeral, Gloria ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia
La creixent visibilitat de les religions en l'esfera pública, unida al context actual de transformació de les pertinences i identitats religioses en la societat contemporània, atorga una importància crucial a l'estudi de les religions. [...]
The growing visibility of religions in the public sphere, coupled with contemporary processes of transformation of religious belongings and identities around the globe, places a crucial importance on the study of religions. [...]
La creciente visibilidad de las religiones en la esfera pública, unida al contexto actual de transformación de las pertenencias e identidades religiosas en la sociedad contemporánea, otorga una importancia crucial al estudio de las religiones. [...]

2021-22
Màster Universitari en Política Social, Treball i Benestar [1419]
3 documentos
6.
4 p, 108.0 KB Globalització, Polítiques Educatives i Desigualtats [44040] / Troiano Gomà, Helena ; Bonal, Xavier ; García Gracia, Maribel ; Tarabini-Castellani, Aina ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia
Aquest mòdul explora l'impacte dels processos de globalització en els sistemes d'ensenyament i les polítiques educatives a escala internacional. Té com a objectius familiaritzar els estudiants amb els principals actors que intervenen en la definició de l'agenda educativa global, identificar les principals polítiques i reformes educatives que s'expandeixen i estandarditzen a escala mundial i subratllar els seus efectes principals sobre les desigualtats socials i educatives. [...]
This module explores the impact of globalization processes on education systems and policies at the international level. It aims to familiarise students with the main actors involved in the definition of the global educational agenda, to identify the main educational policies and reforms that are being expanded and standardised worldwide, and to highlight their main effects on social and educational inequalities. [...]
Este módulo explora el impacto de los procesos de globalización en los sistemas de enseñanza y las políticas educativas a escala internacional. Tiene como objetivos familiarizar a los estudiantes con los principales actores que intervienen en la definición de la agenda educativa global, identificar las principales políticas y reformas educativas que se expanden y estandarizan a escala mundial y subrayar sus efectos principales sobre las desigualdades sociales y educativas. [...]

2021-22
Màster Universitari en Política Social, Treball i Benestar [1419]
3 documentos
7.
4 p, 104.9 KB Polítiques Migratòries i Integració Social [44039] / Parella Rubio, Sònia ; Sorde Marti, Teresa ; Sharifi Dryaz, Massoud ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia
El creixement de les migracions internacionals a les societats europees s'ha convertit en un dels fets socials de major rellevància i planteja importants reptes per a les polítiques públiques i per als models de cohesió social i convivència. [...]
The growth of international migration in European societies has become one of the most important social events and poses major challenges for public policies and models of social cohesion and coexistence. [...]
El crecimiento de las migraciones internacionales en las sociedades europeas se ha convertido en uno de los hechos sociales de mayor relevancia y plantea importantes retos para las políticas públicas y para los modelos de cohesión social y convivencia. [...]

2021-22
Màster Universitari en Política Social, Treball i Benestar [1419]
3 documentos
8.
10 p, 129.5 KB Metodologia Avançada de Recerca Social [44038] / López Roldán, Pedro ; Miguel Quesada, Francesc Josep ; Verd Pericàs, Joan Miquel ; Barranco Font, Oriol ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia
L'objectiu del mòdul optatiu de Metodologia Avançada de Recerca Social [MARS] és el coneixement teòric i aplicat de la metodologia i de la diversitat de mètodes i tècniques avançades en l'anàlisi de les dades per a la investigació social, tot tractant diverses perspectives metodològiques, tant quantitatives com qualitatives. [...]
The objective of the Advanced Social Research Methodology module [ASRM] is the theoretical and applied knowledge of the methodology and the diversity of advanced methods and techniques in the analysis of data for social research, addressing various methodological perspectives, both quantitative and qualitative This general objective is complemented by three specific ones: 1. [...]
El objetivo del módulo de Metodología Avanzada de Investigación Social [MAIS] es el conocimiento teórico y aplicado de la metodología y de la diversidad de métodos y técnicas avanzadas en el análisis de los datos para la investigación social, tratando diversas perspectivas metodológicas, tanto cuantitativas como cualitativas. [...]

2021-22
Màster Universitari en Política Social, Treball i Benestar [1419]
3 documentos
9.
8 p, 122.4 KB Treball, Gènere i Organització Social de l'Atenció [44036] / Borràs Català, Vicent ; Mora Malo, Enrico ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia
L'objectiu general del mòdul és garantir l'adquisició dels continguts, competències i habilitats necessàries per al coneixement del conjunt del treball socialment imprescindible per a la reproducció i el benestar quotidià de les persones. [...]
The main objective of this module is to ensure the acquisition of competencies and skills necessary for understanding the total social organization of work and care, the unequal distribution of this work between different social groups and the main policies adressing gender inequalities. [...]
El objetivo general del módulo es garantizar la adquisición de los contenidos, competencias y habilidades necesarias para el conocimiento del conjunto del trabajo socialmente imprescindible para la reproducción y el bienestar cotidiano de las personas, la distribución desigual de este trabajo entre los distintos grupos sociales y las principales líneas de actuación que se llevan a cabo para intentar paliar las desigualdades por razón de género que tal situación provoca. [...]

2021-22
Màster Universitari en Política Social, Treball i Benestar [1419]
3 documentos
10.
7 p, 108.7 KB Treball de Final de Màster [44035] / Verd Pericàs, Joan Miquel ; López Roldán, Pedro ; Miguel Quesada, Francesc Josep ; Rodriguez Soler, Joan ; Barranco Font, Oriol ; González Motos, Sheila ; Muntanyola Saura, Dafne ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia
El Treball de Fi de Màster (TFM) té com a objectiu que l'alumnat apliqui el coneixement teòric i metodològic adquirit durant el màster per portar a terme una petita recerca, dissenyar un projecte d'intervenció social o realitzar una petita avaluació d'alguna política. [...]
The Master's Degree Dissertation (MDD) aims at the students to apply the appropriate theoretical and methodological knowledge acquired during the master's degree to carry out a small research project, design a social intervention project or produce a small evaluation of any social policy. [...]
El Trabajo de Fin de Máster (TFM) tiene como objetivo que el alumnado aplique el conocimiento teórico y metodológico adquirido durante el máster para llevar a cabo una pequeña investigación, diseñar un proyecto de intervención social o realizar una pequeña evaluación de alguna política. [...]

2021-22
Màster Universitari en Política Social, Treball i Benestar [1419]
3 documentos

Materiales académicos : Encontrados 106 registros   1 - 10siguientefinal  ir al registro:
¿Le interesa recibir alertas sobre nuevos resultados de esta búsqueda?
Defina una alerta personal vía correo electrónico o subscríbase al canal RSS.