Resultats globals: 399 registres trobats en 0.18 segons.
Documents de recerca, 14 registres trobats
Materials acadèmics, 385 registres trobats
Documents de recerca 14 registres trobats  1 - 10següent  anar al registre:
1.
2.2 MB Income Mobility in Spain : a look at socioeconomic position changes in the short-term / Olivares Canal, Adam ; Caballé, Jordi, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Economia i d'Història Econòmica) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat d'Economia i Empresa
Esbotzo la mobilitat de la renda a Espanya a escala autonòmica i provincial a partir dels ingressos abans d'impostos recaptats a través d'enquestes i expedients administratius publicats per l'INE. En primer lloc, construeixo 2 conjunts de dades transversals repetits, un per a províncies entre 2015-2020 i un altre per 2007-2021, cadascun amb la distribució de la renda corresponent a cada any. [...]
Esbozo la movilidad de la renta en España a nivel autonómico y provincial a partir de los ingresos antes de impuestos recabados a través de encuestas y ficheros administrativos publicados por el INE. [...]
I outline income mobility in Spain at the autonomic and provincial levels using pre-tax income collected through surveys and administrative files published by the INE. First, I build 2 repeated cross-sectional datasets, one for provinces between 2015-2020 and another one for 2007-2021, each containing the income distribution corresponding to each year. [...]

2023
Pla d'Estudis en Economia [1408]  
2.
1.5 MB Analysing green gentrification in Madrid through a geographic regression discontinuity design / Marti Llobet, Julia ; Caballé, Jordi, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Economia i d'Història Econòmica) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat d'Economia i Empresa
Els beneficis de les iniciatives municipals verdes estan cada vegada més en el centre de les estratègies de desenvolupament urbà. No obstant això, alguns investigadors crítics han començat a qüestionar la neutralitat d'aquests projectes, presentant proves de la gentrificació verda. [...]
Los beneficios de las iniciativas verdes municipales ocupan cada vez más un lugar central en las estrategias de desarrollo urbano. Sin embargo, algunos investigadores críticos han empezado a cuestionar la neutralidad de estos proyectos, presentando pruebas de gentrificación verde. [...]
The benefits of municipal greening initiatives are increasingly at the centre of urban development strategies. However, some critical scholars have begun to question the neutrality of these projects, presenting evidence of green gentrification. [...]

2023
Pla d'Estudis en Economia [1408]  
3.
666.2 KB Macroeconomic factors and crime rates / Pons Zaragoza, Lara ; Gambetti, Luca, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Economia i d'Història Econòmica) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat d'Economia i Empresa
El principal objectiu d'aquesta tesi és demostrar empíricament quins factors econòmics afecten els índexs de criminalitat. La metodologia utilitzada en aquesta investigació és un model de Panell amb els índexs de robatoris com a variable dependent.
El principal objetivo de esta tesis de es demostrar empíricamente qué factores económicos afectan a los índices de delincuencia. La metodología utilizada en esta investigación es un modelo de Panel con los índices de robos como variable dependiente.
The main objective of this bachelor's thesis is to empirically demonstrate which economic factors affect crime rates. The methodology used in this research is a Panel model with robbery rates as the dependent variable.

2023
Pla d'Estudis en Economia [1408]  
4.
577.3 KB The role of cross-subsidies in the interurban bus Spanish system and welfare effects of liberalization / Bel Arasa, Silvestre ; Asensio Ruiz de Alda, Javier, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Economia Aplicada) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat d'Economia i Empresa
El mercat d'autobusos interurbans a Espanya funciona sota un sistema de competència pel mercat, atorgant una concessió monopolística a una empresa que opera en diverses línies, sense ajuda pública. [...]
El mercado de autobuses interurbanos en España funciona bajo un sistema de competencia por el mercado, otorgando una concesión monopolística a una empresa que opera en diversas líneas, sin ayuda pública. [...]
The intercity bus market in Spain operates under a competition for the market system, granting a monopolistic concession to a company that functions without public assistance on various lines. Since some of them are profitable and other are loss-making, the operating firm runs assuming implicitly an internal cross-subsidization system, which ends up hurting lower income citizens. [...]

2023
Pla d'Estudis en Economia [1408]  
5.
1.7 MB Efectos del cambio de abanderamiento en el mercado canario de carburantes / Mena Aguilar, Heidy Melissa ; Perdiguero Garcia, Jordi, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Economia Aplicada) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat d'Economia i Empresa
El mercat de carburants té vital importància en l'economia, tant pel consum final que fan els consumidors com per ser un input essencial per a la majoria d'indústries. Per aquesta raó, la manera en què s'estructuri aquest mateix, serà determinant en el seu funcionament i, per tant, en la repercussió que tindran en tots els consumidors, en l'estat de benestar i evidentment en el desenvolupament d'aquesta regió. [...]
El mercado de carburantes tiene vital importancia en la economía, tanto por el consumo final que hacen los consumidores como por ser un input esencial para la mayoría de industrias. Por lo que, la manera en que se estructure este mismo, será determinante en su funcionamiento y por ende en la repercusión que tendrán en todos los consumidores, en el estado de bienestar y evidentemente en el desarrollo de esa región. [...]
The fuel market is vitally important in the economy, both because of the end consumption consumers make and because it is an essential input for most industries. For this reason, the way in which this same system is structured will be decisive in its operation and therefore in the impact it will have on all consumers, on the welfare state and obviously on the development of this region. [...]

2023
Pla d'Estudis en Economia [1407]  
6.
2.4 MB Guerra fiscal entre comunitats autònomes : Catalunya vs Madrid / Ramírez Molina, Bernat ; Puigmulé Solà, Marc, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat d'Economia i Empresa
La fiscalitat és l'eina que utilitzen els governs per redistribuir la riquesa. Espanya és un país dividit en 17 comunitats autònomes, més les 2 ciutats autònomes de Ceuta i Melilla. Això implica 19 governs autonòmics amb poder de decisió sobre l'impost de patrimoni, successions i donacions, i el 50% de l'IRPF. [...]
La fiscalidad es la herramienta que utilizan los gobiernos para redistribuir la riqueza. España es un país dividido en 17 comunidades autónomas, más las 2 ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. [...]
Taxation is the tool governments use to redistribute wealth. Spain is a country divided into 17 autonomous communities, plus the 2 autonomous cities of Ceuta and Melilla. This involves 19 regional governments with decision-making power on wealth, inheritance and donation tax, and 50% of personal income tax. [...]

2023
Pla d'Estudis en Economia [1407]  
7.
735.8 KB Anàlisi de l'impacte de l'alliberament dels peatges a Catalunya sobre el nombre i cost dels accidents / Ibarz Rodríguez, Anna ; Matas i Prat, Anna, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Economia Aplicada.) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat d'Economia i Empresa
Al setembre de 2021 s'alliberen les principals autopistes de peatge a Catalunya, aquest fet deixa.
En septiembre de 2021 se liberan las principales autopistas de peaje en Cataluña, este hecho deja muchas incógnitas sobre la política pública en carreteras y qué medidas tomará en un futuro próximo para controlar el gasto que suponen las infraestructuras. [...]
In September 2021, the main toll highways in Catalonia are freed, leaving many questions regarding public policy on roads and what measures will be taken in the near future to control the expenses associated with the infrastructure. [...]

2023
Pla d'Estudis en Economia [1407]  
8.
1.9 MB Hacia un futuro energético predecible : aplicando Machine Learning para prever los precios de la electricidad / Romero Matarin, Carlos ; Vila Carnicero, Xavier, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Prehistòria) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat d'Economia i Empresa
En aquest treball volem centrar-nos en l'anàlisi d'un component essencial en la societat moderna: el preu de l'electricitat. Amb l'objectiu de comprendre les complexitats del mercat elèctric i la seva dinàmica, l'estudi que hem realitzat ens proporcionarà una base teòrica sobre els articles i el mercat elèctric.
En este trabajo queremos centrados en el análisis de un componente esencial en la sociedad moderna: el precio de la electricidad. Con el objetivo de entender las complejidades del mercado eléctrico, el estudio que hemos realizado nos dejara una base teórica sobre los artículos y el del mercado eléctrico .
In this work, we want to focus on the analysis of an essential component in modern society: the price of electricity. With the aim of understanding the complexities of the electric market and its dynamics, the study we have carried out will provide us with a theoretical basis on the articles and the electricity market.

2023
Pla d'Estudis en Economia [1407]  
9.
360.0 KB Reglas Fiscales en una Europa post-covid : evaluación del marco actual y proposiciones de mejorías / Cortes Ramirez, Alexandre ; Semedo Neves, José de Anchieta, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat d'Economia i Empresa
En el present treball primerament s'introdueix la problemàtica de la governança fiscal europea, fent un recorregut per les reformes del Pacte d'Estabilitat i Creixement per posteriorment analitzar les propostes realitzades per acadèmics, tot vetllant d'incorporar autors de diverses ideologies. [...]
En el presente trabajo primeramente se introduce la problemática de la gobernanza fiscal europea, haciendo un recorrido por las reformas del Pacto de Estabilidad y Crecimiento para posteriormente analizar las propuestas realizadas por académicos, velando por incorporar autores de diversas ideologías. [...]
This paper first introduces the issue of European fiscal governance, reviewing the reforms of the Stability and Growth Pact, and then analyses the proposals made by academics, taking care to incorporate authors of different ideologies. [...]

2023
Pla d'Estudis en Economia [1407]  
10.
35 p, 3.5 MB The determinants of cartel success : an empirical approach / Vergara Ochoa, Irache ; Papioti, Katerina Chara, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Economia i d'Història Econòmica) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat d'Economia i Empresa
The collusive agreements between firms have been on the focus of empirical research because of the effects they produce on the society. However, it is challenging to determine which factors contribute the success of these agreements. [...]
2022
Pla d'Estudis en Economia [1408]  

Documents de recerca : 14 registres trobats   1 - 10següent  anar al registre:
Materials acadèmics 385 registres trobats  1 - 10següentfinal  anar al registre:
1.
6 p, 109.7 KB Sistemes d'Informació [102389] / Caballero Chacon, Joan ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat d'Economia i Empresa
Mostrar la manera en que les organitzacions utilitzen els sistemes i les tecnologies de l'informació per a transformar els models de negocis, desenvolupar noves estratègies, innovar amb nous serveis i productes i assolir l'excel·lència operativa. [...]
Explore how companies are using information systems and technologies to transform business models, develop new strategies, innovate with new products and services and achieve operational excellence. 1. [...]
Mostrar la manera en que las organizaciones utilizan los sistemas y las tecnologías de la información para transformar los modelos de negocio, desarrollar nuevas estrategias, innovar con nuevos servicios y productos y alcanzar la excelencia operativa. [...]

2023-24
Grau en Administració i Direcció d'Empreses [1102]
Grau en Economia [1280]
Pla d'Estudis en Economia [1407]
Pla d'Estudis en Economia [1408]
Grau en Administració i Direcció d'Empreses [1416]
Pla d'Estudis d' Administració i Direcció d'Empreses [1417]
Grau en Administració i Direcció d'Empreses i Grau en Dret [1420]
Grau en Administració i Direcció d'Empreses [950]
Grau en Economia [952]
Pla d'Estudis d'Administració i Direcció d'Empreses Dret [994]
3 documents
2.
7 p, 152.4 KB Macroeconomia III [102382] / Rojas Dueñas, Luis Eduardo ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat d'Economia i Empresa
Aquest curs presenta els models standard per analitzar el creixement econòmic dels paisos i la determinació de la renda a llarg termini. S'analitza com la política fiscal i monetària afecten les variables econòmiques a llarg termini i es fa una breu introducció a les fluctuacions econòmiques.
This course presents the standard models to study the economic growth of countries and the determination of their long-run income. It analyzes how fiscal and monetary policy affect the long-run economic variables and it presents a brief introduction to economic fluctuations.
Esta asignatura presenta los modelos standard para analizar el crecimiento económico de los paises y la determinación de la renta a largo plazo. Se analiza como la política fiscal y monetaria afectan a las variables económicas a largo plazo y se expone una breve introducción a las fluctuaciones económicas.

2023-24
Grau en Administració i Direcció d'Empreses [1102]
Grau en Economia [1280]
Pla d'Estudis en Economia [1407]
Pla d'Estudis en Economia [1408]
Grau en Administració i Direcció d'Empreses [1416]
Pla d'Estudis d' Administració i Direcció d'Empreses [1417]
Grau en Administració i Direcció d'Empreses i Grau en Dret [1420]
Grau en Administració i Direcció d'Empreses [950]
Grau en Economia [952]
Pla d'Estudis d'Administració i Direcció d'Empreses Dret [994]
3 documents
3.
7 p, 114.6 KB Anàlisi Dels Estats Financers [102376] / Narbón Perpiñá, Isabel ; Magri Majos, Maria de los Dolores ; Ruiz Busons, Inmaculada ; Escudero Fernández, Pedro ; Ripoll Zarraga, Ane Elixabete ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat d'Economia i Empresa
Context: Es tracta d'una assignatura obligatòria de 6 crèdits ECTS del grau d'Economia de la UAB, i s'ofereix al primer semestre de segon curs. Aquesta assignatura complementa els coneixements de l'assignatura d'Introducció a la Comptabilitat, en que l'alumne aprèn el mètode comptable bàsic i quins son i com es formulen els principals estats comptables. [...]
Context: This is a mandatory 6 credit ECTS subject for the Bachelor's Degree in Economics at UAB. It is offered during the first semester of the second academic year. Financial Statement Analysis complements the knowledge acquired on the course of Introduction to Accounting, in which the students have learnt the basic accounting methods as well as the main accounting statements and the way they are formulated. [...]
Contexto: Se trata de una asignatura obligatoria de 6 créditos ECTS para el grado de Economía de la UAB, y se ofrece el primer semestre de segundo curso. Esta asignatura complementa los conocimientos de la asignatura de Introducción a la Contabilidad, en que el alumno aprende el método contable básico y cuáles son y como se formulan los principales estados contables. [...]

2023-24
Grau en Administració i Direcció d'Empreses [1102]
Grau en Economia [1280]
Pla d'Estudis en Economia [1407]
Pla d'Estudis en Economia [1408]
Grau en Administració i Direcció d'Empreses [950]
Grau en Economia [952]
Pla d'Estudis d'Administració i Direcció d'Empreses Dret [994]
3 documents
4.
6 p, 110.5 KB Comptabilitat Financera [102371] / Rovira Val, Maria Rosa ; Puerto Casasnovas, Elena ; Aguilar Rodriguez, José Manuel ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat d'Economia i Empresa
Aquesta assignatura té com objectiu que l'estudiant conegui la normativa comptable, els conceptes de les magnituds principals que integren els comptes anuals, així com la valoració i el registre de les operacions de l'empresa dins del context de la regulació comptable vigent. [...]
This course aims to learn the accounting regulation, the concepts of the main magnitudes of the annual accounts, as well as the valuation and registration of the company's operations within the context of the current accounting regulations. [...]
Esta asignatura tiene como objetivo que el estudiante conozca la normativa contable, los conceptos de las principales magnitudes que integran las cuentas anuales, así como la valoración y el registro de las operaciones de la empresa dentro del contexto de la regulación contable vigente. [...]

2023-24
Grau en Administració i Direcció d'Empreses [1102]
Pla d'Estudis en Economia [1407]
Pla d'Estudis en Economia [1408]
Grau en Administració i Direcció d'Empreses [1416]
Pla d'Estudis d' Administració i Direcció d'Empreses [1417]
Grau en Administració i Direcció d'Empreses i Grau en Dret [1420]
Grau en Administració i Direcció d'Empreses [950]
Pla d'Estudis d'Administració i Direcció d'Empreses Dret [994]
3 documents
5.
7 p, 110.4 KB Comptabilitat Pública [102370] / Puig Serra, Ivan ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat d'Economia i Empresa
Context: Es tracta d'una assignatura optativa de 6 crèdits ECTS per als graus d'Administració i Direcció d'Empreses (ADE) i d'Economia impartides a la UAB, i s'ofereix al primer semestre de quart curs. [...]
Context: This is an optional subject of 6 ECTS credits for the Business Administration and Man This subject analyzes the particularities of accounting, the budget cycle and the financ Goals: This subject has as objective that the student knows the particularities of the public ac 1.
Contexto: Se trata de una asignatura optativa de 6 créditos ECTS para los grados de Administración y Dirección de Empresas (ADE) y de Economía impartida en la UAB, y se ofrece en el primer semestre de cuarto curso. [...]

2023-24
Grau en Administració i Direcció d'Empreses [1102]
Grau en Economia [1280]
Pla d'Estudis en Economia [1407]
Pla d'Estudis en Economia [1408]
Grau en Administració i Direcció d'Empreses [1416]
Pla d'Estudis d' Administració i Direcció d'Empreses [1417]
Grau en Administració i Direcció d'Empreses i Grau en Dret [1420]
Grau en Administració i Direcció d'Empreses [950]
Grau en Economia [952]
Pla d'Estudis d'Administració i Direcció d'Empreses Dret [994]
3 documents
6.
6 p, 149.7 KB Creació d'Empreses [102364] / Guallarte Nuez, Carlos ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat d'Economia i Empresa
L'objectiu fonamental d'aquesta assignatura és estudiar el procés de creació d'una empresa (des de la idea inicial a la fundació legal de l'empresa) a través de l'anàlisi i desenvolupament del PROJECTE o PLA d'Empresa, sent aquest aquell document escrit que conté els aspectes més rellevants relatius a l'engegada i llançament d'un negoci. [...]
The main target of this subject is to study the new venture creation process (from the initial idea to the legal status of the business) through the design and analysis of a BUSINESS PLAN development. [...]
El objetivo fundamental de esta asignatura es estudiar el proceso de creación de una empresa (desde la idea inicial a la fundación legal de la empresa) a través del análisis y desarrollo del PROYECTO O PLAN DE EMPRESA, siendo éste aquél documento escrito que contiene los aspectos más relevantes relativos a la puesta en marcha y lanzamiento de un negocio. [...]

2023-24
Grau en Administració i Direcció d'Empreses [1102]
Grau en Economia [1280]
Pla d'Estudis en Economia [1407]
Pla d'Estudis en Economia [1408]
Grau en Administració i Direcció d'Empreses [1416]
Pla d'Estudis d' Administració i Direcció d'Empreses [1417]
Grau en Administració i Direcció d'Empreses i Grau en Dret [1420]
Grau en Administració i Direcció d'Empreses [950]
Grau en Economia [952]
Pla d'Estudis d'Administració i Direcció d'Empreses Dret [994]
3 documents
7.
5 p, 105.1 KB Microeconomia I [102337] / Piolatto, Amedeo Stefano Edoardo ; Ribo Argemi, Ausias ; Bannikova, Marina ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat d'Economia i Empresa
L'objectiu de l'assignatura es conèixer les eines bàsiques de l'anàlisi microeconòmica i obtenir la capacitat per a aplicar-les. Els temes que es tracten inclouen: Teoria del Consumidor (Preferències i Utilitat, Demanda) i Teoria de la Producció (tecnologia i costos).
The aim of this course is to understand the basic tools of microeconomic analysis and to become proficient in their use. We will mostly focus on Consumer Theory (preferences, utility, consumption and demand) and briefly introduce the Production Theory (technology, costs).
El objetivo de la asignatura es conocer las herramientas básicas del análisis microeconómico y obtener la capacidad para aplicarlas. Nos concentraremos principalmente sobre la Teoría del consumidor (preferencias y utilidad, consumo y demanda) e introduciremos la Teoría de la producción (tecnología y costes).

2023-24
Grau en Administració i Direcció d'Empreses [1102]
Grau en Economia [1280]
Pla d'Estudis en Economia [1407]
Pla d'Estudis en Economia [1408]
Grau en Administració i Direcció d'Empreses [1416]
Pla d'Estudis d' Administració i Direcció d'Empreses [1417]
Grau en Administració i Direcció d'Empreses i Grau en Dret [1420]
Grau en Administració i Direcció d'Empreses [950]
Grau en Economia [952]
Pla d'Estudis d'Administració i Direcció d'Empreses Dret [994]
3 documents
8.
6 p, 108.7 KB Microeconomia III [102335] / Obiols Homs, Francesc ; Perez Castrillo, Jesus David ; Piolatto, Amedeo Stefano Edoardo ; Almendros Viladerrams, Francesc ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat d'Economia i Empresa
Aquesta assignatura constitueix l'últim curs de Microeconomia i, per tant, el principal objectiu és aprofundir en els coneixements bàsics mitjançant els conceptes més avançats sobre decisions individuals i mercats.
This course is the last one on the topic of microeconomics and, therefore, its main objective is to go beyond the understanding of basic knowledge by means of the more advanced concepts related to individual decision making and the functioning of markets.
Esta asignatura es la última materia en microeconomía y, por tanto, su principal objetivo es profundizar en los conocimientos básicos ya adquiridos mediante los conceptos avanzados sobre decisiones individuales y mercados.

2023-24
Grau en Administració i Direcció d'Empreses [1102]
Grau en Economia [1280]
Pla d'Estudis en Economia [1407]
Pla d'Estudis en Economia [1408]
Grau en Administració i Direcció d'Empreses [1416]
Pla d'Estudis d' Administració i Direcció d'Empreses [1417]
Grau en Administració i Direcció d'Empreses i Grau en Dret [1420]
Grau en Administració i Direcció d'Empreses [950]
Grau en Economia [952]
Pla d'Estudis d'Administració i Direcció d'Empreses Dret [994]
3 documents
9.
8 p, 116.4 KB Organització Industrial [102334] / Perez Castrillo, Jesus David ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat d'Economia i Empresa
Desenvolupar la teoria per entendre i analitzar el comportament de les empreses.
Develop the theory to understand and analyze the behavior of firms and market outcomes.
Desarrollar la teoría para entender y analizar el comportamiento de las empresas.

2023-24
Grau en Administració i Direcció d'Empreses [1102]
Grau en Economia [1280]
Pla d'Estudis en Economia [1407]
Pla d'Estudis en Economia [1408]
Grau en Administració i Direcció d'Empreses [1416]
Pla d'Estudis d' Administració i Direcció d'Empreses [1417]
Grau en Administració i Direcció d'Empreses i Grau en Dret [1420]
Grau en Història, Política i Economia Contemporànies / Contemporary History, Politics and Economics [1486]
Grau en Administració i Direcció d'Empreses [950]
Grau en Economia [952]
Pla d'Estudis d'Administració i Direcció d'Empreses Dret [994]
3 documents
10.
6 p, 131.9 KB Finances I [102329] / Tarrazon Rodon, Maria Antonia ; Menendez Plans, Carlota ; Vila Fernández-Santacruz, Antonio ; Sanchez Vila, Ramon ; Prat Casanovas, Ramón ; Aguilera Malagón, Paulino ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat d'Economia i Empresa
Aquesta assignatura conté la formació financera bàsica de les titulacions en les quals s'imparteix. Els estudiants hauran d'aprendre el raonament financer i conèixer les seves diferències i semblances amb el raonament propi de l'economia real. [...]
This subject introduces students to financial foundations for the degrees to which it belongs, Business and Economics. They learn to think in financial terms and get acquainted with the similarities and differences between financial and real economic analysis. [...]
Esta asignatura introduce al alumno en los principios básicos de finanzas. Los alumnos se familiarizarán en el razonamiento financiero y en las similitudes y diferencias entre el análisis económico-financiero y real. [...]

2023-24
Grau en Administració i Direcció d'Empreses [1102]
Grau en Economia [1280]
Pla d'Estudis en Economia [1407]
Pla d'Estudis en Economia [1408]
Grau en Administració i Direcció d'Empreses [1416]
Pla d'Estudis d' Administració i Direcció d'Empreses [1417]
Grau en Administració i Direcció d'Empreses i Grau en Dret [1420]
Grau en Administració i Direcció d'Empreses [950]
Grau en Economia [952]
Pla d'Estudis d'Administració i Direcció d'Empreses Dret [994]
3 documents

Materials acadèmics : 385 registres trobats   1 - 10següentfinal  anar al registre:
Us interessa rebre alertes sobre nous resultats d'aquesta cerca?
Definiu una alerta personal via correu electrònic o subscribiu-vos al canal RSS.