El terme de cerca Treballs de màster i postgrau Màster en Relacions Internacionals, Seguretat i desenvolupament (MURISD) dins l'índex pla d'estudis no s'ha trobat en cap registre. Els termes aproximats, a qualsevol col·lecció, són:
2   Treball de fi de grau. Llicenciatura de Ciències Ambientals
1   Treballs de Fi de Màster - MURE UAB
20   Treballs de l'assignatura Deontologia Veterinària
126   Treballs de l'assignatura Deontologia Veterinària.
1   Treballs de l'assignatura Ètica i Legislació. Gestió Empresarial (UAB. Veterinària)
14   Treballs de màster i postgrau. Màster en Relacions Internacionals, Seguretat i desenvolupament (MURISD) ;
2   Treballs de recerca 2011-2012 (Escola d'Administració Pública de Catalunya)
2   Treballs de recerca de postgrau ;
1   Treballs de recerca sobre administració pública 2010
1   Trésors d'Occitanie