El término de búsqueda Treballs de màster i postgrau Màster en Relacions Internacionals, Seguretat i desenvolupament (MURISD) en el índice plan de estudios no se ha encontrado en ningún registro. Los términos aproximados en cualquier colección son:
14   TransparEnt
2   Treball de fi de grau. Llicenciatura de Ciències Ambientals
1   Treballs de Fi de Màster - MURE UAB
146   Treballs de l'assignatura Deontologia Veterinària
1   Treballs de l'assignatura Ètica i Legislació. Gestió Empresarial (UAB. Veterinària)
2   Treballs de màster i postgrau. Màster en Polítiques Educatives per al Desenvolupament Global (GLOBED)
22   Treballs de màster i postgrau. Màster en Relacions Internacionals, Seguretat i desenvolupament (MURISD) ;
2   Treballs de recerca 2011-2012 (Escola d'Administració Pública de Catalunya)
2   Treballs de recerca de postgrau ;
1   Treballs de recerca sobre administració pública 2010