UAB Digital Repository of Documents 15 records found  1 - 10next  jump to record: Search took 0.02 seconds. 
1.
5 p, 167.0 KB El nom de la cosa : sobre algunes paraules a Internet / Quintana, Lluís, 1953- (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Catalana)
Un dels problemes habituals amb què es troben tots aquells que han de divulgar la bona nova d'Internet en articles de diaris o en cursos de deu hores és la precisió en les paraules usades. La confusió entre programa, aplicació i utilitat és notable; un grau superior és el que porta a confondre­ho tot plegat amb el sistema operatiu, posem per cas. [...]
1999
BiD: textos universitaris de biblioteconomia i documentació, Núm. 2 (març 1999)  
2.
4 p, 254.6 KB L'hipertext abans de l'hipertext : notes sobre alguns usos de la digitalització / Quintana, Lluís, 1953- (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Catalana)
La digitalització dels textos, iniciada en la dècada dels setanta, ha originat sistemes i productes diversos que poden ser molt útils en la investigació literària. Un dels més coneguts, l’hipertext, és un bon exemple de les possibilitats de la lectura no seqüencial que caracteritza les obres de referència o determinades recerques en l’àmbit de la filologia, com ara l’edició de textos. [...]
2005
BiD: textos universitaris de biblioteconomia i documentació, Núm. 14 (juny 2005)  
3.
23 p, 486.9 KB Análisis comparativo de editores de mapas conceptuales de uso libre / Rovira Fontanals, Cristòfol (Universitat Pompeu Fabra) ; Mesa-Lao, Bartolomé (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Traducció i d'Interpretació)
La digitalización de contenidos en Internet encuentra en los mapas conceptuales una nueva vía de navegación semántica en formato hipertextual complementaria al tipo de navegación que ofrecen los mapas de navegación convencionales. [...]
2006
BiD: textos universitaris de biblioteconomia i documentació, Núm. 16 (juny 2006)  
4.
2 p, 203.0 KB Quan ni Internet serveix : les velles eines al servei dels nous productes / Quintana, Lluís, 1953- (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Catalana)
2008
BiD: textos universitaris de biblioteconomia i documentació, Núm. 21 (desembre 2008)  
5.
15 p, 332.4 KB L'aplicació de les tecnologies de la informació als arxius catalans / Perpinyà i Morera, Remei (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Catalana)
Es descriuen les línies generals de l'aplicació de les tecnologies de la informació als arxius, analitzant la seva evolució des de les experiències d'informatització dels instruments de descripció fins als projectes integrals d'informatització dels arxius. [...]
2000
BiD: textos universitaris de biblioteconomia i documentació, Núm. 5 (desembre 2000)  
6.
5 p, 573.8 KB Com traduir i modificar un dels formats bibliogràfics de RefWorks al castellà / Feliu, M. Àngels ; Carbonell, Xavier (Universitat Ramon Llull) ; Guardiola, Elena (Universitat Pompeu Fabra. Departament de Ciències Experimentals i de la Salut) ; Cladellas i Pros, Ramon (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l'Educació)
L'ús de gestors de referències com RefWorks agilitza el treball dels autors però el seu ús en castellà presenta dificultats a causa de la seva construcció original en anglès. Per això, un dels formats de RefWorks s'ha adaptat a les normes gramaticals i ortogràfiques del castellà i s'ha posat a disposició de la comunitat científica.
2010
BiD: textos universitaris de biblioteconomia i documentació, Núm. 24 (Juny 2010)  
7.
10 p, 447.6 KB Competència informacional en traducció : anàlisi dels hàbits dels estudiants universitaris en la consulta i l'ús de fonts d'informació / Cid-Leal, Pilar (Universitat Autònoma de Barcelona. Grup de Recerca Tradumàtica) ; Perpinyà i Morera, Remei (Universitat Autònoma de Barcelona)
Objectiu: analitzar els hàbits en matèria de cerca d'informació dels estudiants de Traducció: conèixer el tipus d'eines i recursos que utilitzen, les fonts que consulten i els criteris de selecció que apliquen. [...]
Objetivo: analizar los hábitos en materia de búsqueda de información de los estudiantes de Traducción: conocer el tipo de herramientas y recursos que utilizan, las fuentes que consultan y los criterios de selección que aplican. [...]
Objectives: To analyse the habits university students of Translation adopt when searching for information: to identify the tools and resources they use, the sources they consult and the selection criteria they apply. [...]

2015 - 10.1344/BiD2015.34.10
BiD : textos universitaris de biblioteconomia i documentació, Núm. 34 (juny 2015) , p. 1-9
2 documents
8.
11 p, 170.9 KB L'ús de tesaurus per a l'anàlisi temàtica de la producció científica: apunts metodològics des d'una experiència pràctica / Fernández Quijada, David (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat)
Es descriuen els aspectes metodològics d'una experiència aplicada d'anàlisi temàtica d'un corpus de revistes científiques de comunicació. Com a descriptors es van usar els del tesaurus de la UNESCO i els dels àmbits teòrics i els sectors definits en una recerca prèvia, així com descriptors onomàstics lliures, geogràfics i temporals. [...]
Se describen los aspectos metodológicos de una experiencia aplicada de análisis temático de un corpus de revistas científicas de comunicación. Como descriptores se usaron los del tesauro de la UNESCO y los de los ámbitos teóricos y los sectores definidos en una investigación previa, así como descriptores onomásticos libres, geográficos y temporales. [...]
We describe methodological aspects of the thematic analysis of a scientific communication journal corpus. Descriptors were taken from the UNESCO Thesaurus and from theoretical areas defined in previous research. [...]

2012
BiD : textos universitaris de biblioteconomia i documentació, Núm. 29 (desembre 2012) , p.1-11
2 documents
9.
9 p, 428.3 KB La memòria cartogràfica de la Guerra Civil espanyola : els mapes de la guerra a la Cartoteca de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) / Gil, Marta (Universitat Autònoma de Barcelona. Cartoteca General)
S'exposa la importància de la cartografia realitzada en el decurs de conflictes bèl·lics com a documentació històrica i font d'informació d'aquests fets. S'exemplifica el cas de la Guerra Civil espanyola a través de la col·lecció digital Mapes de la Guerra Civil espanyola (1936-1939) de la Cartoteca de la Universitat Autònoma de Barcelona i de l'exposició virtual amb el mateix nom. [...]
This paper describes the importance of the cartography undertaken in the course of armed conflicts as a historical document and source of information of these events. It is exemplified by the case of the Spanish Civil War and the digital collection Mapes de la Guerra Civil Espanyola (1936-1939) housed in the Map Library of the Autonomous University of Barcelona and the virtual exhibition of the same name. [...]
Se expone la importancia de la cartografía realizada en el transcurso de conflictos bélicos como documentación histórica y fuente de información de estos hechos. Se ejemplifica el caso de la Guerra Civil española a través de la colección digital Mapas de la Guerra Civil española (1936-1939) de la Cartoteca de la Universitat Autònoma de Barcelona y de la exposición virtual con el mismo nombre. [...]

2012
BiD: textos universitaris de biblioteconomia i documentació, Núm. 28 (juny 2012) , p. 1-9
2 documents
10.
11 p, 164.7 KB Almacenamiento distribuido y preservación digital : una panorámica de alternativas / Castillo, José Manuel (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Jorba, Ferran (Universitat Autònoma de Barcelona)
De los diversos aspectos de la preservación digital, este artículo se centra en uno: el almacenamiento distribuido (creación de réplicas) como garantía de que al menos no se pierda, corrompa o sea inaccesible una única copia de los documentos. [...]
Dels diversos aspectes de la preservació digital, aquest article se centra en un: l'emmagatzematge distribuït (creació de rèpliques) com a garantia que almenys no es perdi, corrompi o sigui inaccessible una còpia única dels documents. [...]
Of the various aspects of digital preservation, this article focuses on one; distributed storage (the creation of replicas) to ensure that there is back-up if documents are lost, corrupted, or inaccessible. [...]

2008
BiD: textos universitaris de biblioteconomia i documentació, Núm. 20 (juny 2008) , p. 0-0  

UAB Digital Repository of Documents : 15 records found   1 - 10next  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Set up a personal email alert or subscribe to the RSS feed.