UAB Digital Repository of Documents 18 records found  1 - 10next  jump to record: Search took 0.03 seconds. 
1.
14 p, 5.1 MB El mapa i la brúixola : reflexions entorn del paper del docent com a recomanador i prescriptor de lectures / Fittipaldi, Martina (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Munita, Felipe (Universitat Autònoma de Barcelona)
Objectiu: reflexionar sobre els rols del professor com a "recomanador" i "prescriptor" de lectures i sobre el lloc que ocupa cadascuna d'aquestes funcions en l'educació literària de l'alumnat. Metodologia: revisió bibliogràfica en el camp de la didàctica de la llengua i de la literatura i presentació de certes situacions escolars de lectura que exemplifiquen els supòsits des dels quals es pensa el rol docent. [...]
Objetivo: reflexionar sobre los roles del profesor como "recomendador" y "prescriptor" de lecturas y sobre el lugar que ocupa cada una de estas funciones en la educación literaria del alumnado. Metodología: revisión bibliográfica en el campo de la didáctica de la lengua y la literatura y presentación de ciertas situaciones escolares de lectura que ejemplifican los supuestos desde los cuales se piensa el rol docente. [...]
Objective: This article reflects on what teachers do when they recommend and prescribe works of literature to their students. It also examines how recommendation and prescription are important in children's literary education. [...]

2019 - 10.1344/bid2019.42.9
BiD : textos universitaris de biblioteconomia i documentació, Núm. 42 (2019)
2 documents
2.
10 p, 305.5 KB Sense notícies de corrupció: la informació periodística sobre corrupció en els webs municipals / Manfredi Sánchez, Juan Luis (Universidad de Castilla-La Mancha) ; Herranz de la Casa, José María (Universidad de Castilla-La Mancha) ; Corcoy, Marta (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Periodisme i de Ciències de la Comunicació) ; Cantero de Julián, Juan Ignacio (Universidad de Castilla-La Mancha)
Objectiu: el text investiga la informació publicada en els webs municipals en relació amb els casos propis de corrupció. L'objectiu consisteix a valorar com es fa la cobertura periodística amb mitjans propis, i validar la funció de font sanejada i documental dels ajuntaments. [...]
Objetivo: el texto investiga la información publicada en las webs municipales en relación con los casos propios de corrupción. El objetivo consiste en valorar cómo se realiza la cobertura periodística con medios propios, y validar la función de fuente saneada y documental de los ayuntamientos. [...]
Objective: This article examines the information published by municipal government websites on the subject of government corruption. Its objectives are to evaluate how cases of government corruption are reported by media which are themselves government-run and to test and validate the role played by city councils as providers of reliable documentary sources. [...]

2017 - 10.1344/BiD2017.39.13
BiD : textos universitaris de biblioteconomia i documentació, Num. 39 (2017)
2 documents
3.
5 p, 167.0 KB El nom de la cosa : sobre algunes paraules a Internet / Quintana, Lluís, 1953- (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Catalana)
Un dels problemes habituals amb què es troben tots aquells que han de divulgar la bona nova d'Internet en articles de diaris o en cursos de deu hores és la precisió en les paraules usades. La confusió entre programa, aplicació i utilitat és notable; un grau superior és el que porta a confondre­ho tot plegat amb el sistema operatiu, posem per cas. [...]
1999
BiD : textos universitaris de biblioteconomia i documentació, Núm. 2 (març 1999)  
4.
4 p, 254.6 KB L'hipertext abans de l'hipertext : notes sobre alguns usos de la digitalització / Quintana, Lluís, 1953- (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Catalana)
La digitalització dels textos, iniciada en la dècada dels setanta, ha originat sistemes i productes diversos que poden ser molt útils en la investigació literària. Un dels més coneguts, l'hipertext, és un bon exemple de les possibilitats de la lectura no seqüencial que caracteritza les obres de referència o determinades recerques en l'àmbit de la filologia, com ara l'edició de textos. [...]
2005
BiD : textos universitaris de biblioteconomia i documentació, Núm. 14 (juny 2005)  
5.
23 p, 486.9 KB Análisis comparativo de editores de mapas conceptuales de uso libre / Rovira Fontanals, Cristòfol (Universitat Pompeu Fabra) ; Mesa-Lao, Bartolomé (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Traducció i d'Interpretació)
La digitalización de contenidos en Internet encuentra en los mapas conceptuales una nueva vía de navegación semántica en formato hipertextual complementaria al tipo de navegación que ofrecen los mapas de navegación convencionales. [...]
2006
BiD : textos universitaris de biblioteconomia i documentació, Núm. 16 (juny 2006)  
6.
2 p, 203.0 KB Quan ni Internet serveix : les velles eines al servei dels nous productes / Quintana, Lluís, 1953- (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Catalana)
2008
BiD : textos universitaris de biblioteconomia i documentació, Núm. 21 (desembre 2008)  
7.
15 p, 332.4 KB L'aplicació de les tecnologies de la informació als arxius catalans / Perpinyà i Morera, Remei (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Catalana)
Es descriuen les línies generals de l'aplicació de les tecnologies de la informació als arxius, analitzant la seva evolució des de les experiències d'informatització dels instruments de descripció fins als projectes integrals d'informatització dels arxius. [...]
2000
BiD : textos universitaris de biblioteconomia i documentació, Núm. 5 (desembre 2000)  
8.
5 p, 573.8 KB Com traduir i modificar un dels formats bibliogràfics de RefWorks al castellà / Feliu, M. Àngels ; Carbonell, Xavier (Universitat Ramon Llull) ; Guardiola, Elena (Universitat Pompeu Fabra. Departament de Ciències Experimentals i de la Salut) ; Cladellas i Pros, Ramon (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l'Educació)
L'ús de gestors de referències com RefWorks agilitza el treball dels autors però el seu ús en castellà presenta dificultats a causa de la seva construcció original en anglès. Per això, un dels formats de RefWorks s'ha adaptat a les normes gramaticals i ortogràfiques del castellà i s'ha posat a disposició de la comunitat científica.
2010
BiD : textos universitaris de biblioteconomia i documentació, Núm. 24 (Juny 2010)  
9.
10 p, 447.6 KB Competència informacional en traducció : anàlisi dels hàbits dels estudiants universitaris en la consulta i l'ús de fonts d'informació / Cid-Leal, Pilar (Universitat Autònoma de Barcelona. Grup Tradumàtica) ; Perpinyà i Morera, Remei (Universitat Autònoma de Barcelona)
Objectiu: analitzar els hàbits en matèria de cerca d'informació dels estudiants de Traducció: conèixer el tipus d'eines i recursos que utilitzen, les fonts que consulten i els criteris de selecció que apliquen. [...]
Objetivo: analizar los hábitos en materia de búsqueda de información de los estudiantes de Traducción: conocer el tipo de herramientas y recursos que utilizan, las fuentes que consultan y los criterios de selección que aplican. [...]
Objectives: To analyse the habits university students of Translation adopt when searching for information: to identify the tools and resources they use, the sources they consult and the selection criteria they apply. [...]

2015 - 10.1344/BiD2015.34.10
BiD : textos universitaris de biblioteconomia i documentació, Núm. 34 (juny 2015) , p. 1-9
2 documents
10.
11 p, 170.9 KB L'ús de tesaurus per a l'anàlisi temàtica de la producció científica: apunts metodològics des d'una experiència pràctica / Fernández Quijada, David (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat)
Es descriuen els aspectes metodològics d'una experiència aplicada d'anàlisi temàtica d'un corpus de revistes científiques de comunicació. Com a descriptors es van usar els del tesaurus de la UNESCO i els dels àmbits teòrics i els sectors definits en una recerca prèvia, així com descriptors onomàstics lliures, geogràfics i temporals. [...]
Se describen los aspectos metodológicos de una experiencia aplicada de análisis temático de un corpus de revistas científicas de comunicación. Como descriptores se usaron los del tesauro de la UNESCO y los de los ámbitos teóricos y los sectores definidos en una investigación previa, así como descriptores onomásticos libres, geográficos y temporales. [...]
We describe methodological aspects of the thematic analysis of a scientific communication journal corpus. Descriptors were taken from the UNESCO Thesaurus and from theoretical areas defined in previous research. [...]

2012
BiD : textos universitaris de biblioteconomia i documentació, Núm. 29 (desembre 2012) , p.1-11
2 documents

UAB Digital Repository of Documents : 18 records found   1 - 10next  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Set up a personal email alert or subscribe to the RSS feed.