Depósito Digital de Documentos de la UAB Encontrados 9 registros  La búsqueda tardó 0.11 segundos. 
1.
23 p, 387.1 KB Europe, Alterity and Fear in French Classical Drama: Past Plots and Contemporary Controversies / Maskell, David. (Oxford University)
Alguns conceptes d'Europa són explícitament exposats en diversos drames clàssics francesos dels segles xvii i xviii. Implícitament es plantegen assumptes europeus quan les cultures no europees es representen en formes que impliquin un contrast amb la cultura europea. [...]
Concepts of Europe are explicitly treated in several French classical dramas of the seventeenth and eighteenth centuries. European issues are also raised implicitly when non-European cultures are depicted in ways which imply a contrast with European culture. [...]
these plays proves that they can still be highly controversial.

Punctum 2013 (Escenes Europees, 2)
El desig teatral d'Europa, 2013, p. 59-81  
2.
16 p, 1.3 MB Dimensions européennes de l'Institut d'Hellerau / Moraly, Yehuda. (Universitat Hebrea de Jerusalem)
Des de la seva creació el 1911, l'Institut d'Émile Jaques-Dalcroze té una dimensió europea. Dins de l'equip que l'anima, dialoguen, i de vegades s'enfronten, artistes de cultures diferents. Wolf Dohrn, el seu director, és alemany. [...]
From its creation in 1911, Émile Jaques-Dalcroze's Institute had a European dimension. The members of the team involved who entered into dialogue and sometimes argued with each other included artists from different cultures. [...]

Punctum 2013 (Escenes Europees, 2)
El desig teatral d'Europa, 2013, p. 83-98  
3.
19 p, 172.4 KB L'hort dels cirerers europeu / Urian, Dan. (Universitat de Tel Aviv)
Els espectadors de L'hort dels cirerers d'Anton Txèkhov muntat per Giorgio Strehler, primer a Milà (1974) i més tard a París, es van trobar entre dos períodes de la història de la unió d'Europa: la primera, la dècada dels 1960, anys d'intensificació de la Comunitat Econòmica Europea i de canceŀació dels aranzels, sobretot al final d'aquest període amb el canvi en el govern francès de De Gaulle al de Pompidou, i d'un problema agrícola creixent a França, a causa d'un gran excedent de producció. [...]
Audiences at Anton Chekhov's The Cherry Orchard directed by Giorgio Strehler, first in Milan (1974) and later in Paris, found themselves between two periods in the history of a united Europe: one, the 1960s, comprised the years of intensification of the European Economic Community and of the cancellation of tariffs, particularly towards the end of the period with the change in the French government from De Gaulle to Pompidou, and an increasing agricultural problem in France due to the vast surplus of produce. [...]

Punctum 2013 (Escenes Europees, 2)
El desig teatral d'Europa, 2013, p. 99-117  
4.
22 p, 186.5 KB Els miralls de la història en la dramatúrgia contemporània catalana (1989-2012) / Foguet i Boreu, Francesc 1971- (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Catalana)
Des del 1989 al 2012, la dramatúrgia catalana ha deambulat sense gaire convicció per la sala dels miralls entelats de la història. Després de fer un repàs sumari al marc històric general i als vincles entre teatre i història, aquest article delimita una dramatúrgia interessada a reflectir, d'una manera més o menys directa, no únicament les transformacions politicosocials produïdes del 1989 ençà, sinó sobretot el procés històric en el context europeu que se'n deriva. [...]
Between 1989 and 2012, Catalan playwriting has wandered without much conviction through a chamber of mirrorsclouded by history. Following an overview of the general historical context and of the links between theatre and history, this article outlines a dramaturgy interested in reflecting, in a more or less direct way, not only political and social transformations since 1989, but, above all, the historical process in the European context which is derived from this process. [...]

Punctum 2013 (Escenes Europees, 2)
El desig teatral d'Europa, 2013, p. 119-140  
5.
26 p, 217.0 KB Notes sobre el nou drama a Turquia : l'escriptura de l'esquizofrènia / Batlle, Carles 1963- (Institut del Teatre (Barcelona, Catalunya))
La dramatúrgia contemporània a Turquia tendeix a expressar el caràcter dual de la vida en aquest país. O, dit en altres mots, es fa ressò de la conciliació difícil -gairebé sempre infructuosa- de contraris: tradició i modernitat, Orient i Occident, Europa i Àsia, autoritat i llibertat, pares i fills, societat laica i societat religiosa, etc. [...]
Contemporary dramatic art in Turkey tends to state the dual nature of life in the country. Or, in other words, it echoes the difficult, and almost always unsuccessful, reconciliation of opposites: tradition and modernity, East and West, Europe and Asia, authority and freedom, parents and children, secular society and religious society, etc. [...]

Punctum 2013 (Escenes Europees, 2)
El desig teatral d'Europa, 2013, p. 141-166  
6.
24 p, 199.8 KB Context i presència del teatre català a França (1980-2012) / Lladó, Jordi (Universitat Oberta de Catalunya) ; Amo, Antonia (Universitat Oberta de Catalunya)
El present article pretén abordar la idea de l'europeïtat com a element essencial que promou (o no) l'exportació de la dramatúrgia catalana contemporània des dels anys 1990. Quina és la realitat del teatre català contemporani a França? Com una dramatúrgia subjecta a una minorització i a un indefugible debat identitari, aconsegueix trobar un lloc a França, metonímia d'Europa? És Europa una promesa de ruptura d'unicitats, garantia d'obertura d'horitzons estètics i localismes, o és sinónim d'uniformització cultural?.
The aim of this article is to approach the idea of Europeanness as an essential element for promoting (or not promoting) the export of Catalan contemporary drama since the 1990s. What exactly is the reality of contemporary Catalan theatre in France? How does playwriting subject to minoritization and to an unavoidable debate on identity succeed in finding its place in France, the metonymy of Europe? Is Europe a promise of breaking with monocultures, a guarantee of opening aesthetic horizons and localisms, or is it a synonym of cultural uniformity?.

Punctum 2013 (Escenes Europees, 2)
El desig teatral d'Europa, 2013, p. 167-190  
7.
17 p, 162.2 KB Els Estats Units com a negatiu d'Europa en la literatura dramàtica catalana contemporàni a : tres creadors locals a la recerca d'un context global / Benet Cros, Carlota (Universitat Autònoma de Barcelona)
En aquest article, tracto la idea de com escriure sobre els Estats Units pot fer sentir més europeus als dramaturgs catalans, ja que n'ofereixen una imatge que segueix la tradició europea d'ambivalència respecte al nou món. [...]
In this article I discuss how writing about the United States might make Catalan playwrights feel more European than they usually do since they offer an ambivalent image of the country that follows the European tradition of representation. [...]

Punctum 2013 (Escenes Europees, 2)
El desig teatral d'Europa, 2013, p. 191-208  
8.
52 p, 365.7 KB Pròleg. El desig teatral d'Europa : l'escenari de les paradoxes / London, John ed. (University of London) ; Molina, Víctor (Molina i Escobar), ed. (Institut del Teatre (Barcelona, Catalunya))
Punctum 2013 (Escenes Europees, 2)
El desig teatral d'Europa, 2013, p. 7-57  
9.
222 p, 2.6 MB El desig teatral d'Europa / Molina, Víctor (Molina i Escobar), ed. (Institut del Teatre (Barcelona, Catalunya)) ; London, John ed. (University of London) ; Maskell, David. (Oxford University) ; Moraly, Yehuda. (Universitat Hebrea de Jerusalem) ; Urian, Dan. (Universitat de Tel Aviv) ; Foguet i Boreu, Francesc 1971- (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Catalana) ; Batlle, Carles. 1963- (Institut del Teatre (Barcelona, Catalunya)) ; Lladó, Jordi (Universitat Oberta de Catalunya) ; Amo, Antonia (Universitat Oberta de Catalunya) ; Benet Cros, Carlota. (Universitat Autònoma de Barcelona)
Aquests textos són reflexions que pretenen establir un diàleg al voltant de l'especificitat de les històries polítiques i culturals d'Europa, al voltant de les seves zones i les seves regions, entorn de les seves tradicions i les seves projeccions, sempre a partir del teatre.
Punctum 2013 (Escenes Europees, 2)
El desig teatral d'Europa  

¿Le interesa recibir alertas sobre nuevos resultados de esta búsqueda?
Defina una alerta personal vía correo electrónico o subscríbase al canal RSS.