El término de búsqueda Facultat de Ciències Polítiques i Socials Treballs de màster i postgrau Màster en Política Social, Treball i Benestar en el índice colección no se ha encontrado en ningún registro. Los términos aproximados en cualquier colección son:
143   Exposicions bibliogràfiques (Universitat Autònoma de Barcelona. Biblioteca de Ciències Socials)
1   Exposicions bibliogràfiques (Universitat Autònoma de Barcelona. Biblioteca de Medicina)
4   Exposicions bibliogràfiques (Universitat Autònoma de Barcelona. Biblioteca de Veterinària)
1   Exterior atmospheres II
1   Exterior atmospheres II: British rural backgrounds
2   Falta definir l'equivalència a la col·lecció del DDD
1   Filosofia
1   Finestra oberta (Fundació Jaume Bofill) ;
2   Finestra oberta ;
255   Física