El término de búsqueda Facultat de Filosofia i Lletres Màster oficial de llengua espanyola, literatura hispànica i espanyol com a llengua estrangera en el índice colección no se ha encontrado en ningún registro. Los términos aproximados en cualquier colección son:
12   Facultat de Ciències Polítiques i Socials: Treballs de màster i postgrau. Màster en Política Social, Treball i Benestar
23   Facultat de Ciències Polítiques i Socials: Treballs de màster i postgrau. Màster en Relacions Internacionals, Seguretat i Desenvolupament
2   Facultat de Ciències: Projectes i treballs de final de carrera. Ciències ambientals
1   Facultat de Ciències: Treballs de màster i postgrau. Màster en Modelització per a la Ciència i l'Enginyeria
1   Facultat de Dret: Treballs de màster i postgrau. Màster en Advocacia
22   Facultat de Filosofia i Lletres: Màster d'Estudis Territorials i de la Població
1   Facultat de Filosofia i Lletres: Màster en Antropologia Social i Cultural / Social and Cultural Anthropology (CREOLE)
17   Facultat de Filosofia i Lletres: Màster en estudis anglesos avançats / advanced English studies
3   Facultat de Filosofia i Lletres: Màster en estudis avançats i aplicats en llengua i literatura catalanes
20   Facultat de Filosofia i Lletres: Màster en geoinformació