Resultats globals: 216 registres trobats en 0.03 segons.
Documents de recerca, 9 registres trobats
Materials acadèmics, 207 registres trobats
Documents de recerca 9 registres trobats  
1.
80 p, 2.0 MB L'ornamentació lliure en les sonates metòdiques de Telemann / Lledó Ponsati, Llorenç ; Casademunt, Sergi ; Escola Superior de Música de Catalunya
Durant la primera meitat del segle XVIII, l'ornamentació de la melodia en els moviments lents sovint no s'anotava a la partitura, i es deixava en mans de l'intèrpret la seva improvisació. És, per tant, una de les decisions interpretatives que el músic actual ha de prendre a l'hora d'abordar aquest repertori. [...]
Durante la primera mitad del siglo XVIII, la ornamentación de la melodía en los movimientos lentos a menudo no se escribía en las partituras, y se dejaba en manos del intérprete su improvisación. [...]
During the first half of the eighteenth century it was common not to write down ornamentations in slow movements. It's improvisation was left at performer's will. This is one of the interpretative challenges that modern performers face today when playing such repertoire. [...]

2014  
2.
187 p, 27.0 MB Gustav Leonhardt i els seus registres discogràfics de J.S. Bach : una aproximació estilística a les gravacions de la partita BWV 829 / Hernández Barrios, Irene ; Artigas Pina, Javier ; Escola Superior de Música de Catalunya
Gustav Leonhardt (1928-2012) ha estat un dels pioners en el revival de la música antiga i és una figura clau en el desenvolupament de la interpretació de la música per a clavicèmbal en la segona meitat del segle XX. [...]
Gustav Leonhardt (1928-2012) ha sido uno de los pioneros en el revival de la música antigua y una figura clave para el desarrollo de la interpretación de la música para clavecín de la segunda mitad del siglo XX. [...]
Gustav Leonhardt (1928-2012) has been one of the pioneers of the early music revival and a key figure in the development of the interpretation of music for harpsichord in the second half of 20th century. [...]

2017  
3.
54 p, 1.2 MB Singing Desire : erotismo y deseo en las canciones para laúd en Inglaterra, 1597-1615 / Sánchez Rojo, María Fernanda ; Chiantore, Luca ; Escola Superior de Música de Catalunya ; Universitat Autònoma de Barcelona
Las canciones para laúd o ayres en la Inglaterra de finales del siglo XVI y principios del XVII además de ser un género muy importante dentro de la música inglesa, son una manifestación cultural de varios ámbitos, tales como patronaje, comercio, género, clase social, filosofía y religión. [...]
The lute songs or ayres in the turn of the 17th century in England, as well as being an important genre in English music, are evidence of patronage, gender, social class, philosophy and religion. The ayres, with their erotic lyrics in combination with the voice and the sensuous music of the lute or violl, allowed entrance into a world of sentiment, but they also represented a way of thinking and a rhetorical awareness. [...]
Les cançons per a llaüt o les ayres a l'Anglaterra de finals del segle XVI i principis del XVII, a més de seu un gènere molt important dintre de la música anglesa, són una manifestació cultural de varis àmbits, com ara el patronatje, comerç, gènere, classe social, filosofia i religió. [...]

2015  
4.
1 p, 93.9 KB L'obra de Guillaume de Machaut en el Manuscrit Mòdena, Biblioteca Estense, a.M.5.24 / Casadevall i Crespo, Oriol ; Asensio Palacios, Juan Carlos ; Escola Superior de Música de Catalunya ; Universitat Autònoma de Barcelona
Entre finals del segle XIV i principis del XV es data la redacció del Manuscrit Mòdena, Biblioteca Estense, . M. 5. 24, un dels principals manuscrits del moment que han arribat als nostres dies, essent un element culminant pel que fa a penetració de l'art polifònic francès a la Itàlia d'inicis del '400. [...]
Entre finales del siglo XIV y principios del XV se data la redacción del Manuscrito Módena, Biblioteca Estense, . M. 5. 24, uno de los principales manuscritos del momento que han llegado a nuestros días, convirtiéndose en un elemento culminante en cuanto a la penetración del arte polifónico francés en la Italia de principios del '400. [...]
Between the late fourteenth and early fifteenth date the writing of the Manuscript Modena, Biblioteca Estense, . M. 5. 24, one of the manuscripts of the time that have reached today, to be a culminating element in terms of penetration art in Italy of French polyphonic early '400. [...]

2015
3 documents
5.
54 p, 2.8 MB Lyra Viol "Instrument de música domèstica" / Casademunt i Riera, Anna ; Casademunt, Sergi ; Escola Superior de Música de Catalunya ; Universitat Autònoma de Barcelona
El propòsit d'aquest treball és donar a conèixer la lyra viol i la seva música. Entre d'altres maneres de tocar aquest instrument, mostrar com aquest servia per acompanyar la veu, així com arranjar peces polifòniques tal i com trobem en publicacions de l'època. [...]
El propósito de este trabajo es dar a conocer la lyra viol y su música. Entre otras maneras de tocar este instrumento, mostrar la lyra viol como instrumento de acompañamiento de la voz, así como arreglar piezas polifónicas de consort de violas, como encontramos en publicaciones de la época. [...]
The purpose of this essay is to make the lyra viol and its music known. Among other ways of playing this instrument, I also intend to show the lyra viol as an accompaniment to the voice, and to arrange consort polyphonic pieces, similar to those found in printed music of that time. [...]

2015
2 documents
6.
88 p, 6.0 MB Seguidilles, fandangos i boleros a les sonates ibèriques per tecla dels compositors Domenico Scarlatti, José de Nebra i Antoni Soler / Cabiró Berenguer, Ariadna ; Artigas Pina, Javier ; Escola Superior de Música de Catalunya ; Universitat Autònoma de Barcelona
Aquest projecte neix amb la finalitat d'oferir una perspectiva sobre les sonates ibèriques de les dècades centrals del segle XVIII, i en concret dels cèlebres compositors Domenico Scarlatti, José de Nebra i Antoni Soler, centrada en alguns dels balls de major popularitat a l'època com són les seguidilles, els fandangos i els boleros. [...]
Este proyecto nace con la finalidad de ofrecer una perspectiva sobre las sonatas ibéricas de las décadas centrales del siglo XVIII, concretamente de los célebres compositores Domenico Scarlatti, José de Nebra y Antoni Soler, centrada en algunos de los bailes de mayor popularidad en la época, como son las seguidillas, los fandangos y los boleros. [...]
This project has the aim to offer a perspective about the iberian sonates of the XVIIIth century, specially those written by Domenico Scarlatti, José de Nebra and Antoni Soler, and based in some of the most popular dances in that time, like seguidilla, fandango and bolero. [...]

2015  
7.
1 p, 123.2 KB La cantata humana para voz solista en la Península Ibérica a finales del siglo XVII y inicios del XVIII : estudio y edición musical de parte del códice 82 de la Colección Pombalinas de la Biblioteca Nacional de Portugal / Gerhardt Rosário, Lucinda ; Asensio Palacios, Juan Carlos ; Escola Superior de Música de Catalunya ; Universitat Autònoma de Barcelona
La cantata humana per a veu solista a la Península Ibèrica a finals del segle XVII i inicis del XVIII. Estudi i edició musical d'una part del còdex 82 de la Colección Pombalinas de la Biblioteca Nacional de Portugal.
2015
6 documents
8.
115 p, 13.0 MB La retorica delle sarabandes : ricerca retorica nelle prime tre sarabandes delle Sechs Partiten für klavier di J. S. Bach / Colonna, Valentina ; López Cano, Rubén, 1966- ; Escola Superior de Música de Catalunya ; Universitat Autònoma de Barcelona
La presente tesi di ricerca si propone di studiare la danza della sarabanda come capolavoro di musica, retorica e poesia in tre delle Sechs Partiten für klavier di J. S. Bach (BWV 825-830). Lo studio svolto è fondamentalmente di tipo retorico: permette di individuare e interpretare la struttura oratorialepoetica del discorso letterario-musicale nelle tre danze scelte e di imarcarne i suoi aspetti più salienti di ritmica e ornatus. [...]
This final dissertation examines the sarabande dance in three of Sechs Partiten für klavier by J. S. Bach (BWV 825-830) and aims to prove them as a masterpiece of music, rhetoric and poetry. The study is based on a rhetorical analysis that allows to find and interpret the oratorical-poetic structure of the literary-musical discourse in the three dances, bringing to light the most salient aspects of rhythm and ornatus. [...]
Esta tesis tiene como objetivo estudiar el baile de la zarabanda como una obra maestra de la música, la retórica y la poesía en tres de las Sechs Partiten für Klavier de J. S. Bach (BWV 825-830). [...]

2015 (Falta definir l'equivalència a la col·lecció del DDD)  
9.
84 p, 2.8 MB Interpretació amb baixó de les Lamentacions a la Mallorca dels segles XVIII i XIX / Caselles Gisbert, Pere ; Borràs i Roca, Josep ; Escola Superior de Música de Catalunya ; Universitat Autònoma de Barcelona
Aquest treball es centra en les lamentacions de Setmana Santa escrites a Mallorca durant els segles XVIII i XIX i el possible ús del baixó en la seva execució. La recerca sobretot te un objectiu pràctic: aquest estudi permetrà fer una proposta d'interpretació amb el baixó d'una de les lamentacions monòdiques trobada a la Catedral de Mallorca a partir de les informacions que es desprenen d'aquest i d'altres contextos similars.
Este Trabajo se centra en las lamentaciones de Semana Santa escritas en Mallorca durante los siglos XVIII y XIX i el posible uso del bajón en su ejecución. La investigación sobre todo tiene un objetivo práctico: este estudio permitirá hacer una propuesta de interpretación con el bajón de una de las lamentaciones monódicas encontrada en la Catedral de Mallorca a partir de las informaciones que se desprenden de este y de otros contextos similares.
This work is focused on the Easter lamentations, written in Mallorca through the XVIII and XIX centuries, and the probable use of the curtal in their performance. The research has one mainly practical objective: this study will allow doing a proposal of interpretation by playing the curtal in one of the monodic lamentations found in the Cathedral of Mallorca, as it can be deduced from the informations within this context and also from different ones similar to this.

2015 (Falta definir l'equivalència a la col·lecció del DDD)  

Materials acadèmics 207 registres trobats  1 - 10següentfinal  anar al registre:
1.
54 p, 997.1 KB Máster Universitario en Abogacía y Procura / Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Dret
El máster prepara a los graduados y licenciados en Derecho para el ejercicio de la profesión de abogacía y procura, de acuerdo con la Ley 34/2006 de 30 de octubre y las modificacione introducidas por la Ley 15/2021 de 23 de octubre así como de sus resprectivos Decretos de desarrollo. [...]
Bellaterra, 2023 (Màsters)
2 documents
2.
23 p, 763.5 KB Erasmus Mundus Master in Human Diseases Models Morphological Phenotyping / Università degli Studi di Napoli - Federico II ; Universidade de Lisboa ; Aristotle University of Thessaloniki ; CEINGE-Biotecnologie Avanzate (Nàpols, Itàlia) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Veterinària
El objetivo formativo de MorphoPHEN es conseguir que el estudiante se familiarice con el.
conocimiento necesario para realizar adecuadamente el fenotipado morfológico de los modelos de ratón destinados al estudio de las enfermedades humanas. El estudiante deberá aprender: la anatomía, la embriología, la histología, el diagnóstico por la imagen y las bases de la patobiología del ratón, además de obtener conocimientos básicos y especializados en machine learning, que en la actualidad son necesarios para el uso y desarrollo de protocolos de análisis de imagen mediante inteligencia artificial.

Bellaterra. 2023 (Màsters)
2 documents
3.
125 p, 573.6 KB Màster en Història Contemporània / Universidad de Santiago de Compostela. Facultad de Geografía e Historia ; Universidad de Granada. Escuela Internacional de Posgrado ; Universidad Complutense de Madrid. Facultad de Geografía e Historia ; Universitat de València. Facultad de Geografía e Historia ; Universidad de Zaragoza. Facultad de Filosofía y Letras ; Universidad Autónoma de Madrid. Facultad de Filosofía y Letras ; Universidad de Cantabria. Facultad de Filosofía y Letras ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
Bellaterra, 2023 (Màsters)
2 documents
4.
54 p, 230.9 KB Master Universitari en Economia Laboral / Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials ; Universitat de Barcelona ; Universitat de Girona
Bellaterra , 2019 (Màsters)
3 documents
5.
44 p, 1.2 MB Master in Logistics and Supply Chain Management / Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria ; Rīgas Tehniskā Universitāte (Letònia) ; Technische Hochschule Wildau (Alemanya)
Bellaterra, 2022 (Màsters)
2 documents
6.
56 p, 1.1 MB Máster Universitario en Políticas Educativas para el Desarrollo Global / Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia ; University of Glasgow ; University of Cyprus
La Universidad Autónoma de Barcelona, conjuntamente con las Universidades de Glasgow y Chipre, ofrece el Máster Universitario en Políticas Educativas para el Desarrollo Global, también conocido por el acrónimo GLOBED, un programa de dos años de duración que prepara a los estudiantes para una carrera profesional o investigadora en los ámbitos de la política educativa y el desarrollo internacional. [...]
Bellaterra 2022 (Màsters)
2 documents
7.
51 p, 975.7 KB Máster Universitario en Diseño de Espacios / Eina, Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona
El Máster Universitario en Diseño de Espacios tiene por objetivo formar a graduados en Diseño (especialidad Interiores), Arquitectura, Arquitectura Técnica, Diseño Arquitectónico de Interiores, Fundamentos de Arquitectura, Historia del Arte, Bellas Artes, Diseño de Producto, Diseño Gráfico, Paisajismo, Artes Escénicas, Humanidades y Estudios Culturales, Edificación, Ingeniería Civil, Diseño Industrial y Desarrollo de Producto, a través de competencias, habilidades y conocimientos avanzados, teóricos y técnicos especializados, en el ámbito del diseño de espacios.
Bellaterra 2022 (Màsters)
2 documents
8.
55 p, 1.2 MB Máster Universitario en Estudios Teatrales / Institut del Teatre ; Universitat Politècnica de Catalunya ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
El Máster Universitario en Estudios Teatrales está respaldado por una tradición de más de veinticinco años de estudios de postgrado. Este máster se relaciona con una larga tradición internacional de investigación y docencia universitarias en estudios teatrales, como lo demuestran los títulos impartidos especialmente de máster, las revistas científicas y la literatura dedicada a la enseñanza del arte dramático.
Bellaterra 2022 (Màsters)
2 documents
9.
54 p, 1.0 MB Máster Universitario en Paleobiología y Registro Fósil / Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències ; Universitat de Barcelona ; Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont
Este máster constituye una remodelación de la titulación homónima programada entre los años 2017 y 2023. Tiene como objetivo desarrollar la investigación y docencia, poniendo de relieve la necesidad de transmisión de las informaciones a nivel académico y divulgativo. [...]
todos los ámbitos de la paleontología de manera que pueda diseñar de manera óptima y rentabilizar los fósiles disponibles y los otros contenidos que los acompañan. Finalmente, diseñar una exploración geológica, a partir de estudios paleontológicos de tipo bioestratigráfico, o de microfacies (estudio de componentes esqueléticos de invertebrados marinos).

Bellaterra, 2022 (Màsters)
2 documents
10.
43 p, 991.8 KB Máster Universitario en Biología, Genómica y Biotecnología Vegetales / Centre de Recerca en Agrigenòmica ; Universitat de Barcelona ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Biociències
El objetivo de este máster es la formación de profesionales en el área de la Biología,Genómica y Biotecnología Vegetales. Su planteamiento está justificado en el contexto científico y tecnológico actual tanto en Cataluña y el resto del Estado, como a nivel de la Unión Europea. [...]
Bellaterra, 2022 (Màsters)
2 documents

Materials acadèmics : 207 registres trobats   1 - 10següentfinal  anar al registre:
Us interessa rebre alertes sobre nous resultats d'aquesta cerca?
Definiu una alerta personal via correu electrònic o subscribiu-vos al canal RSS.