El término de búsqueda Part II Anàlisi de la demanda, l'oferta i les polítiques d'habitatge a Barcelona en el índice colección no se ha encontrado en ningún registro. Los términos aproximados en cualquier colección son:
1   Paperam
202   Papers de demografia (Centre d'Estudis Demogràfics) ;
3   Papers de demografia (Centre d'Estudis Demogràfics);
1   Papers de l'Observatori de la Indústria ;
30   Papers de Tradumàtica
6   Part II. Anàlisi de la demanda, l'oferta i les polítiques d'habitatge a Barcelona
1   Pedagogia
1   Pendent
1   Penser le genre
1   Periodisme