Resultats globals: 23 registres trobats en 0.03 segons.
Documents de recerca, 23 registres trobats
Documents de recerca 23 registres trobats  1 - 10següentfinal  anar al registre:
1.
4 p, 1.4 MB Explorador Social : la dada feta realitat / Esteve, Albert (Centre d'Estudis Demogràfics) ; Zueras Castillo, Pilar (Institute for Social and Economic Research-ISER) ; Medina, Antonio (Equip de l'Explorador Social) ; Menacho, Teresa (Equip de l'Explorador Social) ; Turu Sánchez, Anna (Equip de l'Explorador Social) ; Bayona, Jordi col. (Equip de l'Explorador Social) ; Blanes, Amand (Equip de l'Explorador Social) ; García Román, Joan (Equip de l'Explorador Social) ; Gómez-Casillas, Amalia (Equip de l'Explorador Social) ; López Colás, Julián (Equip de l'Explorador Social) ; Miret, Pau, 1964- col. ; Recaño Valverde, Joaquín col. ; Valls, Miquel col.
Les administracions públiques produeixen i publiquen regularment grans volums d'informació en forma de dades empíriques desagregades a diferents escales territorials. Malgrat això, l'accés a aquesta informació està limitat per la dispersió de les dades en diferents repositoris, la diversitat de formats i la disparitat de modalitats d'accés. [...]
Las administraciones públicas producen y publican regularmente volúmenes cuantiosos de información en forma de datos empíricos desagregados a distintas escalas territoriales. Sin embargo, el acceso a esta información está limitado por la dispersión de los datos en distintos repositorios, la diversidad de formatos y la disparidad de modalidades de acceso. [...]

Bellaterra : Centre d'Estudis Demogràfics 2021 (Perspectives Demogràfiques ; 23) - 10.46710/ced.pd.cat.23
2 documents
2.
4 p, 588.5 KB L'esperança de vida lliure de malaltia no augmenta a Espanya / Zueras Castillo, Pilar (Centre d'Estudis Demogràfics) ; Rentería, Elisenda (Universitat Autònoma de Barcelona. Centre d'Estudis Demogràfics)
La COVID-19 ha suposat una aturada en la contínua progressió de l'esperança de vida en néixer, que a Espanya es situava entre les més altes del món. Malgrat que el seu efecte depressiu sigui conjuntural, ja que s'espera que millori de forma ràpida els propers anys, ens ha fet reflexionar sobre l'evolució prèvia a la pandèmia. [...]
The COVID-19 pandemic has put a stop to the continuous progression in life expectancy at birth, in which Spain was one of the world leaders. Although this downward effect is a result of the present conjuncture and it is hoped that recovery will be swift in the coming years, this situation has led us to consider the evolution prior to the pandemic. [...]
La COVID-19 ha supuesto un parón en la continua progresión de la esperanza de vida al nacer, que en España se situaba entre las más altas del mundo. A pesar de que su efecto depresivo sea coyuntural, ya que se espera que mejore de forma rápida en los próximos años, nos ha hecho reflexionar sobre la evolución previa a la pandemia. [...]

2021 (Perspectives demogràfiques ; 022)
3 documents
3.
4 p, 661.8 KB La fecunditat segons la diferència educativa i laboral entre cònjuges : tant se val? / Bueno, Xiana (Centre d'Estudis Demogràfics) ; García Román, Joan (Universitat Autònoma de Barcelona. Centre d'Estudis Demogràfics)
La posició de les dones en la societat ha canviat i, amb ella, la composició de les parelles. En la majoria de societats desenvolupades ha augmentat la participació laboral femenina i el nivell educatiu de les dones superant, aquest darrer, a l'observat entre la població masculina. [...]
La posición de las mujeres en la sociedad ha cambiado, y con ella la composición de las parejas. En la mayoría de sociedades desarrolladas ha aumentado la participación laboral femenina y el nivel educativo de las mujeres, superando, este último, al observado entre la población masculina. [...]
The position of women in society has changed and, with that, the composition of couples. In most societies of the developed world, women's presence in the workforce has increased, and they now have a better level of education, which is higher than that observed for the male population. [...]

Bellaterra Centre d'Estudis Demogràfics 2020 (Perspectives demogràfiques ; 021)
3 documents
4.
4 p, 900.4 KB Cinc segles de desigualtat i transformació socioeconòmica en l'àrea de Barcelona, 1451-1880 / Pujadas-Mora, Joana Maria 1977- (Centre d'Estudis Demogràfics) ; Brea Martínez, Gabriel (Lund University. Department of Economic History)
La distribució desigual de la riquesa és un tema que preocupa cada vegada més a les societats contemporànies però té fortes arrels en el passat. Diversos autors han traçat els orígens d'aquesta desigualtat reconstruint sèries històriques, recopilant i harmonitzant dades de fonts i registres amb una cobertura territorial i temporal desigual (Milanovic et al. [...]
Unequal distribution of wealth is a matter of growing concern in contemporary society, but it is also one with deep roots in the past. Several authors have traced the origins of this inequality by reconstructing historical series and collecting and harmonising data from sources and records with uneven territorial and temporal cover (Milanovic et al. [...]
La distribución desigual de la riqueza es un tema que preocupa crecientemente a las sociedades contemporáneas pero que tiene fuertes raíces en el pasado. Diversos autores han trazado los orígenes de esta desigualdad reconstruyendo series históricas, recopilando y armonizando datos de fuentes y registros con una cobertura territorial y temporal desigual (Milanovic et al. [...]

Bellaterra Centre d'Estudis Demogràfics 2020 (Perspectives demogràfiques ; 018)
3 documents
5.
4 p, 1000.0 KB Covid-19 : l'habitatge protegeix la gent gran a Amèrica Llatina? Argentina i Colòmbia comparades amb Espanya / Módenes Cabrerizo, Juan Antonio (Centre d'Estudis Demogràfics) ; García García, Diva Marcela (Pontificia Universidad Javeriana) ; Marcos, Mariana (Universidad de Buenos Aires)
En aquest nou paradigma de la covid-19, protegir la població més gran no pot confiar-se només al seu confinament a l'habitatge, i menys encara a Amèrica Llatina. L'estructura de les llars, les característiques de l'habitatge i l'activitat laboral dels coresidents condicionen l'exposició de les persones grans als contagis dins de l'habitatge. [...]
Proteger a la población mayor en el nuevo paradigma de la covid-19 no puede confiarse solo al confinamiento en la vivienda. Menos aún en América Latina. La estructura de los hogares, las características de la vivienda y la actividad laboral de los corresidentes condicionan la exposición de los mayores a los contagios dentro de la vivienda. [...]
Protecting the elderly population in the new Covid -19 paradigm cannot only be entrusted to confinement at home, especially in Latin America. The household structure, housing characteristics and employment activity of co-residents condition the exposure of elderly people to contagion at home. [...]

Bellaterra : Centre d'Estudis Demogràfics, 2020 (Perspectives Demogràfiques ; 020) - 10.46710/ced.pd.esp.20
3 documents
6.
4 p, 896.6 KB La vulnerabilitat de les províncies espanyoles a la covid-19 segons estructura per edats i de co-residència : implicacions pel (des)confinament / Esteve, Albert (Centre d'Estudis Demogràfics) ; Permanyer, Iñaki (Universitat Autònoma de Barcelona. Centre d'Estudis Demogràfics) ; Boertien, Diederik (Universitat Autònoma de Barcelona. Centre d'Estudis Demogràfics)
El dia 11 de març de 2020, l'Organització Mundial de la Salut va qualificar a la covid-19 com una pandèmia global. Des de llavors, les xifres d'infectats i morts per aquesta malaltia no han deixat de créixer en tots els països del món, entre ells Espanya, un dels més afectats i vulnerables pel seu alt nivell d'envelliment. [...]
El día 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud calificó a la enfermedad del coronavirus (covid-19) como una pandemia global. Desde entonces, las cifras de infectados y muertes por esta enfermedad no han dejado de crecer en todos los países de mundo, entre ellos España, uno de los más afectados y vulnerables por su nivel de envejecimiento. [...]

Bellaterra : Centre d'Estudis Demogràfics, 2020 (Perspectives demogràfiques ; 019)
2 documents
7.
4 p, 2.0 MB Deu anys de millores en la salut i els hàbits de les generacions nascudes entre 1945 i 1969 a Espanya / Spijker, Jeroen (Centre d'Estudis Demogràfics)
Els estudis de salut i de les tendències de comportament en salut generalment es basen en taxes ajustades o específiques per edat en un moment determinat. Per contra, la perspectiva de cohort o generació de naixement no és tan utilitzada. [...]
Studies on health and health behaviour trends generally compare age-adjusted or age-specific rates. Conversely, a cohort perspective is rarely used, which impedes the possibility to observe, for a particular age, improvements or worsening in health conditions between cohorts. [...]
Los estudios de salud y de las tendencias de comportamiento en salud generalmente se basan en tasas ajustadas o específicas por edad en un momento determinado. Por el contrario, la perspectiva de cohorte o generación de nacimiento no es tan utilizada. [...]

Bellaterra : Centre d'Estudis Demogràfics, 2019 (Perspectives demogràfiques ; 017)
3 documents
8.
4 p, 2.3 MB Brain drain and the Second Wave of Depopulation / González-Leonardo, Miguel (Centre d'Estudis Demogràfics) ; López Gay, Antonio (Universitat Autònoma de Barcelona. Centre d'Estudis Demogràfics) ; Recaño Valverde, Joaquín (Universitat Autònoma de Barcelona. Centre d'Estudis Demogràfics) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Centre d'Estudis Demogràfics
The territorial imbalances among the autonomous Spanish communities result in emigration of university-educated people in some regions and concentrations of qualified human capital in others. The hinterland of the peninsula and the Cantabrian coast, where the intensity of outflows became more serious with the turn of the century, are affected by the dynamics of educational decapitalisation and emigration of young people of their cities. [...]
Los desequilibrios territoriales entre comunidades autónomas españolas se traducen en la emigración de titulados universitarios de algunas regiones y en la concentración del capital humano cualificado en otras. [...]
Els desequilibris territorials entre comunitats autònomes espanyoles es tradueixen en l'emigració de titulats universitaris d'algunes regions i en la concentració del capital humà qualificat en altres. [...]

Bellaterra : Centre d'Estudis Demogràfics, 2019 (Perspectives demogràfiques ; 016)
3 documents
9.
4 p, 605.8 KB Els grans perquès de la (in) fecunditat a Espanya / Treviño, Rocío (Centre d'Estudis Demogràfics) ; Esteve, Albert (Universitat Autònoma de Barcelona. Centre d'Estudis Demogràfics) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Centre d'Estudis Demogràfics
L'Institut Nacional d'Estadística ha publicat recentment les microdades de l'Enquesta de Fecunditat de 2018. En un país de rècords demogràfics, la seva publicació ha omplert un buit de més de dues dècades des de la realització de l'última enquesta el 1999. [...]
El Instituto Nacional de Estadística acaba de publicar los microdatos de la Encuesta de Fecundidad de 2018. En un país de récords demográficos, su publicación ha llenado un vacío de más de dos décadas desde la realización de la última encuesta en 1999. [...]
The Spanish National Statistics Institute (INE) has just published the microdata of the 2018 Fertility Survey. In a country that sets demographic records its publication has filled a void of more than two decades since the last survey was carried out in 1999. [...]

Bellaterra : Centre d'Estudis Demogràfics, 2019 (Perspectives demogràfiques ; 015)
3 documents
10.
4 p, 670.2 KB La persistent desigualtat de gènere en l'ús del temps a Espanya / Ajenjo, Marc, 1965- (Centre d'Estudis Demogràfics) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Centre d'Estudis Demogràfics
Les relacions de gènere són un element essencial per entendre l'esdevenir de la formació i dissolució de les parelles i llurs nivells de fecunditat en el món occidental. Arguments teòrics recents postulen que la transició cap a una major simetria de gènere hauria d'esperonar la formació de parelles i la fecunditat. [...]
Las relaciones de género son un elemento esencial para entender las dinámicas de la formación y disolución de las parejas y sus niveles de fecundidad en el mundo occidental. Argumentos teóricos recientes postulan que la transición hacia una mayor simetría de género debería de estimular la formación de parejas y la fecundidad. [...]
Gender relations are essential for understanding the future of formation and breakup of couples and their fertility rates in the western world. Recent theoretical arguments postulate that transition to better gender symmetry should stimulate couple formation and fertility, giving as an example the recovery of fertility in some Scandinavian countries. [...]

Bellaterra : Centre d'Estudis Demogràfics, 2019 (Perspectives demogràfiques ; 014)
3 documents

Documents de recerca : 23 registres trobats   1 - 10següentfinal  anar al registre:
Us interessa rebre alertes sobre nous resultats d'aquesta cerca?
Definiu una alerta personal via correu electrònic o subscribiu-vos al canal RSS.