Resultados globales: 47 registros encontrados en 0.03 segundos.
Documentos de investigación, Encontrados 47 registros
Documentos de investigación Encontrados 47 registros  1 - 10siguientefinal  ir al registro:
1.
81 p, 2.1 MB Democracy, Globalization and Financial Crisis. A quantitative essay on the economic sovereignty of nation-states in the Eurozone / Medina-Català, Albert
During the Eurozone crisis, northern Eurozone countries have been able to maintain nation-state politics and high standards of national democracy. On the contrary, periphery Eurozone countries' national governments have been forced to abdicate part of their nation-state politics through the application of policy formulas with scarce national ownership, which has, in turn, eroded their national democracy. [...]
Durant la crisi de l'Eurozona, els països del nord de l'Euro han estat capaços de mantenir la vitalitat de la política de l'Estat-nació i alts estàndards de qualitat democràtica al mateix temps. [...]
Durante la crisis de la Eurozona, los países del norte del Euro han sido capaces de mantener la vitalidad de la política del Estado-nación y altos estándares de calidad democrática al mismo tiempo. [...]

Facultat de Dret. Universitat Autònoma de Barcelona 2018 (Quaderns de recerca (Bellaterra) ; 47)  
2.
48 p, 1.5 MB La Unión Europea y el ejercicio del "actorness" en la vecindad europea en materia de comunicaciones estratégicas / Izquierdo Atienza, Jorge
Las nuevas dinámicas que marcan la política internacional y el carácter singular de la Unión Europea llevan a plantearse cuál es el alcance de su papel en materia de comunicaciones estratégicas en una región de vital importancia como es la Vecindad europea. [...]
Les noves dinàmiques que marquen la política internacional i el caràcter singular de la Unió Europea porten a plantejar-se quin és l'abast del seu paper en matèria de comunicacions estratègiques en una regió de vital importància com és el Veïnatge europeu. [...]

Facultat de Dret. Universitat Autònoma de Barcelona 2018 (Quaderns de recerca (Bellaterra) ; 46)  
3.
59 p, 1.3 MB La lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo en la Unión Europea / Martín Gómez, Elise
El presente trabajo consiste en la descripción y análisis de la política de lucha contra el blanqueo de capitales y financiación del terrorismo de la Unión Europea. El objetivo de este estudio es dar a conocer las medidas europeas y determinar si pueden ser eficaces para impedir la herramienta de la financiación del terrorismo, y, por consiguiente, del terrorismo, que es el blanqueo de capitales. [...]
El present treball consisteix en la descripció i anàlisi de la política en la lluita contra el blanqueig de capitals i finançament del terrorisme per part de la Unió Europea. L'objectiu d'aquest estudi és donar a conèixer les mesures europees i determinar si poden ser eficaces per impedir el blanqueig de capitals, ja que és la principal eina del finança-ment del terrorisme. [...]

Facultat de Dret. Universitat Autònoma de Barcelona 2018 (Quaderns de recerca (Bellaterra) ; 45)  
4.
55 p, 751.6 KB El Servicio Europeo de Acción Exterior, deficiencias y oportunidades / López Payà, Víctor
El objetivo de este trabajo es analizar las principales deficiencias estructurales que presenta el Servicio Europeo de Acción Exterior, las reformas realizadas para paliarlas y las oportunidades que presenta para erigirse como un verdadero servicio diplomático común en el seno de la UE. [...]
L'objectiu d'aquest treball és analitzar les principals deficiències estructurals que presenta el Servei Europeu d'Acció Exterior, les reformes realitzades per pal·liar-les i les oportunitats que presenta per erigir-se com un vertader servei diplomàtic comú en el si de la UE. [...]
The objective of this work is to analyze the main structural deficiencies presented by the European External Action Service, the reforms carried out to alleviate them and the opportunities it presents to be erected as a true common diplomatic service within the Of the EU. [...]

Centre de Documentació Europea - Universitat Autònoma de Barcelona 2017 (Quaderns de recerca (Bellaterra) ; 44)  
5.
64 p, 758.5 KB A way out of the euro / Monge Nunes, Bernat Aritz
This dissertation presents what are the less disruptive strategies for any given Euro Area Member State willing to withdraw from the Euro and the Eurosystem depending on its initial macroeconomic circumstances and what would be the expected results and the consequences of such process.
Aquesta dissertació presenta quines són les estratègies menys disruptives per a un Estat Membre qualsevol de la Zona Euro disposat a abandonar l'Euro i l'Eurosistema depenent de les seves circumstancies macroeconòmiques inicials i quins serien els resultats esperats i les conseqüències de tal procés.
Esta disertación presenta cuáles son las estrategias menos disruptivas para un Estado Miembro cualquiera de la Zona Euro dispuesto a abandonar el Euro y el Eurosistema dependiendo de sus circunstancias macroeconómicas iniciales y cuáles serían los resultados esperados y las consecuencias de tal proceso.

Centre de Documentació Europea - Universitat Autònoma de Barcelona 2017 (Quaderns de recerca (Bellaterra) ; 41)  
6.
41 p, 589.9 KB Evaluación de la implementación de la estrategia de la UE para la erradicación de la trata de seres humanos en materia de detección de víctimas / Ruiz Martínez, Aroa
El presente trabajo busca analizar la actuación de la UE respecto al fenómeno de la trata de seres humanos, estudiando qué puede hacer ésta en materia de detección de víctimas y qué resultados está consiguiendo con las competencias que posee y las acciones que está llevando a cabo. [...]
El present treball busca analitzar l'actuació de la UE respecte al fenomen del tràfic d'éssers humans, estudiant què pot fer aquesta en matèria de detecció de víctimes i quins resultats està aconseguint amb les competències que posseeix i les accions que està duent a terme. [...]
This paper aims to analyze the EU's action on the phenomenon of trafficking in human beings, studying what it can do in terms of detection of victims and what results it is achieving with the skills it has and the actions it is carrying out. [...]

Centre de Documentació Europea - Universitat Autònoma de Barcelona 2017 (Quaderns de recerca (Bellaterra) ; 40)  
7.
44 p, 517.4 KB El efecto directo horizontal de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea / Montes Franceschini, Macarena
La Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea fue adoptada en Niza en el año 2000. Sin embargo, recién con la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, la Carta adquirió el mismo valor jurídico que los Tratados. [...]
La Carta dels Drets Fonamentals de la Unió Europea va ser adoptada a Niça l'any 2000. No obstant això, recentment amb l'entrada en vigor del Tractat de Lisboa, la Carta va adquirir el mateix valor jurídic que els Tractats. [...]
The Charter of Fundamental Rights of the European Union was adopted in Nice in 2000. However, recently with the entry into force of the Lisbon Treaty, the Charter acquired the same legal value as the Treaties. [...]

Centre de Documentació Europea - Universitat Autònoma de Barcelona 2017 (Quaderns de recerca (Bellaterra) ; 42)  
8.
47 p, 705.3 KB Política de seguridad y antiterrorista en la UE. Navegando entre la seguridad colectiva y la protección de los derechos humanos / Amat Blai, Aina
La política antiterrorista de la Unió Europea va començar a desenvolupar-se després dels atemptats d'11 de setembre de 2001. La seva evolució ha estat altament influenciada no només per l'11-S sinó també per les posteriors onades d'atemptats sobre el sol europeu, les quals han anat seguides de diverses modificacions de la política antiterrorista de la Unió fins arribar a la normativa actual. [...]
La política antiterrorista de la Unión Europea empezó su desarrollo después de los atentados de 11 de septiembre de 2001. Su evolución se ha visto altamente influenciada no solo por el 11-S sino también por las posteriores olas de atentados en suelo europeo a las cuales han seguido varias modificaciones en la política antiterrorista de la Unión hasta llegar a la normativa actual. [...]
The anti-terrorist policy of the European Union began to develop after the attacks of September 11, 2001. Its evolution has been strongly influenced not only by 11-S but also by subsequent waves of attacks on the European sun, which have been followed by various modifications of the Union's anti-terrorism policy to the current regulations. [...]

Centre de Documentació Europea - Universitat Autònoma de Barcelona 2017 (Quaderns de recerca (Bellaterra) ; 38)  
9.
38 p, 665.9 KB 'Brexit' : Effects and Consequences for Ireland and Northern Ireland / Nelson Hosey, Anthony Charles
The aim of this study is to analyze the potential implications of the United Kingdom's exit from the European Union on both Northern Ireland and the Republic of Ireland. While, this remains, the UK's only land border and was a source of contention for decades, it has only played a minor role in the debate on EU membership. [...]
L'objectiu d'aquest estudi és analitzar les implicacions que tindria la sortida del Regne Unit de la Unió Europea, tant a Irlanda del Nord com en la República d'Irlanda. Encara sent l'única frontera terrestre que té el Regne Unit, a més d'un punt de conflicte durant molts anys, solament ha tingut un rol menor al debat sobre la pertinença a la UE. [...]
El objetivo de este estudio es analizar las implicaciones que tendría la salida del Reino Unido de la Unión Europea, tanto en Irlanda del Norte como en la República de Irlanda. Aún siendo la única frontera terrestre que tiene el Reino Unido, además de un punto de conflicto durante muchos años, solamente ha tenido un rol menor al debate sobre la pertenencia a la UE. [...]

Centre de Documentació Europea - Universitat Autònoma de Barcelona 2017 (Quaderns de recerca (Bellaterra) ; 39)  
10.
44 p, 973.0 KB ¿Por qué colapsó el Sistema Europeo Común de Asilo? / Hock Medina, Manuela
En este trabajo se analizan los diferentes factores que hicieron colapsar el Sistema Europeo Común de Asilo. Entender el fracaso de la respuesta de la UE ante la crisis de refugiados requiere, sin duda, hacer un repaso por las diferentes etapas que han permitido la configuración de una política común de asilo. [...]
This paper analyzes the various factors that collapsed the Common European Asylum System. Understanding the failure of the EU response to the refugee crisis requires, without a doubt, a review of the different stages that have allowed the establishment of a common asylum policy. [...]
En aquest treball s'analitzen els diversos factors que van fer col·lapsar el Sistema Europeu Comú d'Asil. Entendre el fracàs de la resposta de la UE davant la crisi de refugiats requereix, sens dubte, fer un repàs per les diferents etapes que han permès la configuració d'una política comuna d'asil. [...]

Centre de Documentació Europea - Universitat Autònoma de Barcelona 2017 (Quaderns de recerca (Bellaterra) ; 43)  

Documentos de investigación : Encontrados 47 registros   1 - 10siguientefinal  ir al registro:
¿Le interesa recibir alertas sobre nuevos resultados de esta búsqueda?
Defina una alerta personal vía correo electrónico o subscríbase al canal RSS.