Resultats globals: 2,969 registres trobats en 0.02 segons.
Articles, 57 registres trobats
Contribucions a jornades i congressos, 17 registres trobats
Llibres i col·leccions, 12 registres trobats
Documents de recerca, 190 registres trobats
Materials acadèmics, 2,667 registres trobats
Fons personals i institucionals, 26 registres trobats
Articles 57 registres trobats  1 - 10següentfinal  anar al registre:
1.
12 p, 519.3 KB Socioeconomic Status, English Exposure and CLIL Motivation in High and Low Exposure CLIL Groups / Tompkins, Forrest Leah (Universidad Autónoma de Madrid)
Content and Language Integrated Learning (CLIL) programs are often praised for bringing equity to foreign language learning (e. g. , Lorenzo et al. , 2020). However, streaming processes, such as those of the Community of Madrid Bilingual Program, may reinforce social inequalities among students (e. [...]
Alguns estudis han posat en valor els programes d'Aprenentatge Integrat de Contingut i Llengües Estrangeres (AICLE) per aportar equitat a l'aprenentatge de llengües estrangeres (p. ex. ; Lorenzo et al. [...]
Algunos estudios han puesto en valor los programas de Aprendizaje Integrado de Contenido y Lenguas Extranjeras (AICLE) por aportar equidad al aprendizaje de lenguas extranjeras (p. ej. , Lorenzo et al. [...]

2022 - 10.5565/rev/clil.67
CLIL : Journal of Innovation and Research in Plurilingual and Pluricultural Education, Vol. 5 Núm. 1 (2022) , p. 41-52 (Investigació i qüestions teòriques)  
2.
18 p, 585.9 KB English Medium Instruction (EMI) in a Spanish University : Does Integration Ever Happen? / Andjelkov, Sonja (Universitat Autònoma de Barcelona)
This article reports on the case of a non-native English-speaking university instructor who teaches her academic subject in the English Medium of Instruction (EMI) track of the Primary Teacher-Education Bachelor's Degree programme offered by a publicly- funded Catalan university. [...]
Aquest article aborda el cas d'una professora que imparteix la seva assignatura a l'itinerari de Docència Universitària en anglès (DUI) del Grau d'Educació Primària (GEP) en una universitat pública catalana. [...]
Este artículo aborda el caso de una profesora que imparte su asignatura en el itinerario de Docencia Universitaria en inglés (DUI) del Grado de Educación Primaria (GEP) en una universidad pública catalana. [...]

2022 - 10.5565/rev/clil.75
CLIL : Journal of Innovation and Research in Plurilingual and Pluricultural Education, Vol. 5 Núm. 1 (2022) , p. 23-40 (Investigació i qüestions teòriques)  
3.
15 p, 686.9 KB "El inglés me hizo sentirme orgulloso de mí mismo" : La evolución de las identidades imaginadas de los estudiantes de Grado de Educación Primaria en inglés / Evnitskaya, Natalia (Universitat Internacional de Catalunya) ; Torras Vila, Berta (Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya)
Este estudio de caso pretende hacer un seguimiento longitudinal de cómo evolucionan las identidades imaginadas como usuarios de inglés de dos estudiantes de magisterio durante el Grado de Educación Primaria en inglés (EMI-TED) ofrecido por una universidad pública de Cataluña (España). [...]
Aquest estudi de cas pretén fer un seguiment longitudinal de com evolucionen les identitats imaginades com a usuaris d'anglès de dos estudiants de magisteri durant el Grau d'Educació Primària en anglès (EMI-TED) ofert per una universitat pública de Catalunya (Espanya). [...]
This case study aims to track longitudinally how the imagined identities as English users of two student-teachers evolve during the English-Medium Primary Teacher Education Bachelor's Degree (EMI-TED) offered by one public university in Catalonia (Spain). [...]

2022 - 10.5565/rev/clil.85
CLIL : Journal of Innovation and Research in Plurilingual and Pluricultural Education, Vol. 5 Núm. 1 (2022) , p. 7-21 (Investigació i qüestions teòriques)  
4.
16 p, 519.1 KB L'image de la mort : approche contrastive chinois, français et anglais / Zhu, Lichao (LLF, Université de Paris)
L'image de la mort est abordée dans l'article avec une approche contrastive en français, en anglais et en chinois. Nous donnerons des éléments sur les faits culturels, les langues, les littératures et les traductions, afin de témoigner de la représentation de contenus culturels sur la mort d'une langue à une autre.
En aquest article s'aborda la imatge de la mort en un enfocament contrastiu en francès, anglès i xinès. S'hi analitzen elements sobre els fets culturals, les llengües, les literatures i les traduccions per tal de posar de manifest la representació de continguts culturals sobre la mort en una i altra llengua.
In this paper we discuss the image of death in a contrastive approach (French, English and Chinese). We analyze different aspects on cultural facts, the languages, literatures and translations to show the representation of cultural contents on death in each language.
En este artículo se aborda la imagen de la muerte en un enfoque contrastivo en francés, inglés y chino. Se analizan elementos sobre los hechos culturales, las lenguas, las literaturas y las traducciones con el fin de dar cuenta de la representación de contenidos culturales sobre la muerte en una y otra lengua.

2021
Langue(s) & Parole, Vol. 6 (2021) , p. 233-248 (Articles)  
5.
25 p, 374.3 KB English-Turkish Literary Translation Through Human-Machine Interaction / Şahin, Mehmet (Universitat Boğaziçi. Department of Translation and Interpreting Studies) ; Gürses, Sabri
This article investigates perceptions of technology-mediated translations of literary texts by two groups: translation students and professional literary translators. The participants post-edited an excerpt from a classic Dickens novel into Turkish using a machine translation (MT) system of their choice. [...]
Aquest article investiga la percepció de la traducció de textos literaris per mitjà de la tecnologia des de dues perspectives: d'una banda, la d'estudiants de traducció i, d'altra, la de traductors literaris professionals. [...]
El presente artículo investiga cómo perciben la traducción asistida por ordenador de textos literarios un grupo de estudiantes de traducción y otro de traductores literarios profesionales. Los participantes de nuestro experimento poseditaron la traducción al turco de un pasaje de una clásica novela de Dickens realizada con un sistema de traducción automática (TA) de su elección. [...]

2021 - 10.5565/rev/tradumatica.284
Tradumàtica, Núm. 19 (2021) , p. 171-203 (Tradumàtica dossier)  
6.
27 p, 436.4 KB Evaluating the effectiveness of machine translation of audio description : the results of two pilot studies in the English-Dutch language pair / Vercauteren, Gert (Universitat d'Ànvers) ; Reviers, Nina (Universitat d'Amberes) ; Steyaert, Kim
The field of translation is undergoing various profound changes. On the one hand it is being thoroughly reshaped by the advent and constant improvement of new technologies. On the other hand, new forms of translation are starting to see the light of day in the wake of social and legal developments that require that products and content that are created, are accessible for everybody. [...]
El camp de la traducció està experimentant canvis profunds. D'una banda, està patint una autèntica transformació gràcies a l'arribada i la millora constant de les noves tecnologies. De l'altra, noves formes de traducció comencen a veure la llum arran de l'evolució social i legal que exigeix que els productes i continguts que es creen siguin accessibles per a tothom. [...]
El campo de la traducción está experimentando diversos cambios profundos. Por un lado, la llegada de nuevas tecnologías en constante desarrollo la está reconfigurando completamente. Por otro, están empezando a surgir nuevas formas de traducción como resultado de avances sociales y legales que establecen que los productos y contenidos que se crean han de ser accesibles para todo el mundo. [...]

2021 - 10.5565/rev/tradumatica.288
Tradumàtica, Núm. 19 (2021) , p. 226-252 (Tradumàtica dossier)  
7.
18 p, 423.8 KB El III Congreso Internacional de Musicología en Barcelona 1936, a partir de la documentación guardada en el Fondo Higini Anglès de la Biblioteca de Catalunya / Calmell, Cèsar (Universitat Autònoma de Barcelona)
Apenas tres meses antes de que se iniciara la Guerra Civil se celebraron simultáneamente en Barcelona el III Congreso In-ternacional de Musicología y el XIV Festival Internacional para la Música Contemporánea, dos acontecimientos musicales que fueron exponente del proceso imparable de normalización y europeización en que se hallaba inmersa la actividad y la cultura musical de aque-lla ciudad desde comienzos del siglo XX. [...]
Barely three months before the Civil War began, Barcelo-na was the meeting point of o the Third International Congress of Musicology and the XIV International Festival for Contemporary Music, two events celebrated simultaneously that were, both of them, exponent of the irrepressible process of modernization and Europeanization in which the musical activity and culture of that city was immersed since the early twentieth century. [...]

2015 - 10.3989/anuariomusical.2015.70.11
Anuario musical, Núm. 70 (ene/dic 2015) , p. 161-178  
8.
23 p, 1.0 MB From Japanese to Spanish, from Spanish to Catalan, but no English? : a case study of language use and knowledge of Japanese residents in Catalonia / Fukuda, Makiko (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Traducció i d'Interpretació i d'Estudis de l'Àsia Oriental)
Aquest estudi explora l'ús i els coneixements de la llengua de la població japonesa a Catalunya. Catalunya, on aquests dos idiomes, d'estatus socials diferents, estan en contacte, planteja algunes preguntes sobre les pràctiques lingüístiques dels migrants i també posa en dubte el pretès paper de l'anglès com a llengua franca internacional. [...]
This study explores the language use and knowledge of the Japanese population in Catalonia. Catalonia, where two languages of different social statuses are in contact, raises some questions about migrants' language practice and also questions the supposed role of English as an international lingua franca. [...]

Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, 2016 - 10.2436/rld.i66.2016.2816
Revista de llengua i dret, Núm. 66 (2016) , p. 15-37  
9.
27 p, 467.1 KB Els reptes de la didàctica de l'educació física al grau de primària en anglès : l'aprenentatge de continguts i el desenvolupament de la competència discursiva en llengua estrangera / Coral Mateu, Josep (Universitat Autònoma de Barcelona)
L'article descriu l'estructura del programa d'Educació Física (EF) que s'ofereix en el «Grau d'Educació Primària-Docència Universitària en Anglès» (GEP-DUA). Es presenten les aportacions de l'EF als enfocaments AICLE i a la formació de mestres, i es descriu l'organització de l'assignatura d'EF en l'educació primària en el GEP-DUA. [...]
El artículo describe la estructura del programa de Educación Física (EF) que se ofrece en el «Grado de Educación Primaria-Docencia Universitaria en Inglés» (GEP-DUI). Se presentan las contribuciones de la EF a los enfoques AICLE y a la formación de maestros y se describe la organización de la asignatura de EF en la educación primaria en el GEP-DUI. [...]
L'article décrit la structure du programme d'Éducation physique (EP) proposé dans le « Grade d'Enseignement primaire - Cours universitaires en anglais » (GEP-DUA). Il présente notamment les contributions de l'EP aux approches EMILE et à la formation des enseignants du primaire, et décrit l'organisation de la matière d'EP du primaire dans le cadre du GEP-DUA. [...]
This paper describes the structure of the programme in Physical Education (PE) that is offered as part of the Bachelor's Degree in Primary Education - University Teaching in English (GEP-DUA). The paper presents the contributions of PE to the CLIL approach and to teacher education and it describes the organization of the PE subject area in primary education within the GEP-DUA. [...]

2017 - 10.1344/TE2017.52.7
Temps d'educació, Núm. 52 (2017) , p. 91-117  
10.
17 p, 515.4 KB Perfil del profesor de inglés en Chile : quién es y qué enseña / Lizasoain, Andrea (Universidad Austral de Chile)
El inglés ha tenido un papel relevante en Chile desde sus inicios como nación y durante cerca de doscientos años. En este contexto se intenta perfilar la imagen del profesor de inglés chileno para otorgarle el lugar que se merece y contribuir a hacer comprender el estado actual de dicha disciplina como lengua extranjera (ILE). [...]
L'anglès ha tingut un paper rellevant a Xile des del seu començament com a nació i gairebé al llarg de dos-cents anys. En aquest context s'intenta perfilar el professor d'anglès xilè per atorgar-li el lloc que es mereix i contribuir a fer comprendre l'estat actual d'aquesta disciplina com a llengua estrangera (ALE). [...]
English has played an important role in Chile for almost 200 years. In this context, a profile of the Chilean English teacher is outlined to give them their rightful place and contribute to the understanding of the English as a Foreign Language discipline as it currently stands. [...]

2021 - 10.5565/rev/educar.1150
Educar, Vol. 57 Núm. 1 (2021) , p. 189-205 (Temas de investigación)  

Articles : 57 registres trobats   1 - 10següentfinal  anar al registre:
Contribucions a jornades i congressos 17 registres trobats  1 - 10següent  anar al registre:
1.
4 p, 22.4 KB Hit the road: aprendre ciències socials en anglès en classes basades en continguts / Parellada Torres, Ernest (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Taula Rodona Internacional TRI-CLIL (2a : 2012 : Bellaterra, Catalunya)
2012
TRICLIL proceedings: Better CLIL: more opportunities in primary, secondary and higher education, 2012, p. 253-256  
2.
5 p, 40.1 KB Learning english in content-rich classrooms / Pallares, Oriol (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Martínez Ciprés, Helga (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Parellada Torres, Ernest (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Bernaus, Mercè (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Escobar Urmeneta, Cristina (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Evnitskaya, Natalia (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Lobo, María José (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Taula Rodona Internacional TRI-CLIL (2a : 2012 : Bellaterra, Catalunya)
2012
TRICLIL proceedings: Better CLIL: more opportunities in primary, secondary and higher education, 2012, p. 248-252  
3.
6 p, 28.5 KB Language services at the UPC for academic staff delivering lectures in english: the experience of the language and terminology service / Murray, Ruth (Universitat Politècnica de Catalunya. Servei de Llengües i Terminologia) ; Noró, Monserrat (Universitat Politècnica de Catalunya. Servei de Llengües i Terminologia) ; Taula Rodona Internacional TRI-CLIL (2a : 2012 : Bellaterra, Catalunya)
2012
TRICLIL proceedings: Better CLIL: more opportunities in primary, secondary and higher education, 2012, p. 231-236  
4.
4 p, 20.9 KB Didàctica de les ciències en anglès. Valoració de l'experiència al grau d'educació primària de la UAB / Marbà Tallada, Anna (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de la Matemàtica i de les Ciències Experimentals) ; Taula Rodona Internacional TRI-CLIL (2a : 2012 : Bellaterra, Catalunya)
2012
TRICLIL proceedings: Better CLIL: more opportunities in primary, secondary and higher education, 2012, p. 221-224  
5.
5 p, 27.0 KB Class talk: recurs en línia per a l'ensenyament d'assignatures en anglès / Fortuny-Santos, Jordi (Universitat Politècnica de Catalunya. Departament d'Organització d'Empreses) ; Alsina Aubach, Montserrat (Universitat Politècnica de Catalunya. Departament de Matemàtica Aplicada III) ; Taula Rodona Internacional TRI-CLIL (2a : 2012 : Bellaterra, Catalunya)
2012
TRICLIL proceedings: Better CLIL: more opportunities in primary, secondary and higher education, 2012, p. 201-205  
6.
3 p, 17.7 KB Geografia i TIC en anglès / Florit Ballester, Carme (Escola Santa Anna de Premià de Dalt) ; Taula Rodona Internacional TRI-CLIL (2a : 2012 : Bellaterra, Catalunya)
2012
TRICLIL proceedings: Better CLIL: more opportunities in primary, secondary and higher education, 2012, p. 198-200  
7.
4 p, 19.1 KB The role of english language instruction in health sciences at the Universitat Internacional de Catalunya / Deal, Mandy (Universitat Internacional de Catalunya) ; Taula Rodona Internacional TRI-CLIL (2a : 2012 : Bellaterra, Catalunya)
2012
TRICLIL proceedings: Better CLIL: more opportunities in primary, secondary and higher education, 2012, p. 190-193  
8.
4 p, 22.9 KB Fer ciències i anglès en tallers inter-nivell: una experiència CLIL a l'educació primària / Arcos Sorando, Mari Cruz (Centro de Profesores y Recursos de Teruel) ; Taula Rodona Internacional TRI-CLIL (2a : 2012 : Bellaterra, Catalunya)
2012
TRICLIL proceedings: Better CLIL: more opportunities in primary, secondary and higher education, 2012, p. 186-189  
9.
7 p, 613.8 KB Art and ICT in CLIL. How to learn english creating stop-motion videos / Cogollos Calabuig, Empar (Escola Charlie Rivel de l'Hospitalet del Llobregat) ; Taula Rodona Internacional TRI-CLIL (2a : 2012 : Bellaterra, Catalunya)
2012
TRICLIL proceedings: Better CLIL: more opportunities in primary, secondary and higher education, 2012, p. 172-178  
10.
5 p, 23.6 KB L'aprenentatge de l'anglès a P3 a l'escola de Polinyà / Campaña, Antonio (Escola de Polinyà) ; Gorina, Pilar (Escola de Polinyà) ; Pérez, Antònia (Escola de Polinyà) ; Vilanova, Manena (Escola de Polinyà) ; Taula Rodona Internacional TRI-CLIL (2a : 2012 : Bellaterra, Catalunya)
2012
TRICLIL proceedings: Better CLIL: more opportunities in primary, secondary and higher education, 2012, p. 163-167  

Contribucions a jornades i congressos : 17 registres trobats   1 - 10següent  anar al registre:
Llibres i col·leccions 12 registres trobats  1 - 10següent  anar al registre:
1.
9 p, 37.5 KB Insults i renecs : estudi comparatiu anglès-català / Blasco, Olga (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Guix, Alba (Universitat Autònoma de Barcelona)
Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Traducció i Interpretació, 1997
II Congrés Internacional sobre Traducció : abril 1994, 1997, p. 235-243  
2.
2 p, 638.7 KB Instrucció núm. 2/2013, 12 de juny, del vicerector de Professorat i Programació Acadèmica en relació amb la docència impartida en anglès en titulacions de grau / Universitat Autònoma de Barcelona
L'objecte d'aquesta instrucció és establir els criteris per reconèixer la docència impartida en llengua anglesa a les titulacions de grau de la Universitat Autònoma de Barcelona. Aquesta instrucció està dirigida a tot el professorat de la Universitat amb responsabilitats docents en titulacions de grau.
2013  
3.
1 p, 456.0 KB Criteris d'avaluació i exemples del certificat de llengües C2 Anglès / Universitat Autònoma de Barcelona. Servei de Llengües
El certificat de l'examen C2 d'anglès té el segell de qualitat CertACLES atorgat per l'Asociación de Centros de Lenguas en la Enseñanza Superior (ACLES) i és reconegut per la CRUE i la Generalitat de Catalunya. [...]
2019
5 documents
4.
208 p, 49.7 MB De laudibus legum angliae / Fortescue, John, Sir. ; Hengham, Ralph, Sir. ; Selden, John. ; Col·lecció Reserva d'Història del Dret (Universitat Autònoma de Barcelona)
De laudibus legum angliae.
London : John Streater, Elis Flesher and H. Twyford, 1672
3 documents
5.
2 p, 224.1 KB Certificat de capacitació per a la docència en anglès per al personal docent i investigador / Universitat Autònoma de Barcelona. Servei de Llengües ; Universitat Pompeu Fabra. Serveis Lingüístics ; Universitat de Girona. Servei de Llengües Modernes ; Universitat Internacional de Catalunya. Servei d'Idiomes
L'examen per aconseguir el certificat té com a objectiu principal avaluar si l'examinand té la capacitat lingüística necessària per portar a terme la tasca docent en anglès. Aquesta documentació fa una descripció i explicita els criteris d'aquest examen.
Servei de Llengües de la UAB 2017
4 documents
6.
4 p, 34.3 KB Programa de Foment de la Docència en Anglès de la UAB (2011-2015) : (Acord de la Comissió de Política Lingüística de 3 de maig de 2011) / Universitat Autònoma de Barcelona
La Universitat Autònoma de Barcelona disposa d'un Pla de llengües, aprovat pel Consell de Govern el 26 de gener de 2011. El Pla de llengües és una acció del Pla director de la UAB, com també ho és disposar d'un document que reculli els objectius i les actuacions de la Universitat en relació amb la docència en anglès als estudis de grau i de postgrau. [...]
La Universitat Autònoma de Barcelona dispone de un plan de lenguas, aprobado por el Consejo de Gobierno el 26 de enero de 2011. El Plan de lenguas es una actuación del Plan director de la UAB, así como también lo es disponer de un documento que recoja los objetivos y actuaciones de la Universidad en relación con la docencia en inglés en los estudios de grado y de posgrado. [...]

Bellaterra Universitat Autònoma de Barcelona 2011
2 documents
7.
65 p, 661.0 KB CLIL FAQs. : Orientacions per introduir l'anglès en la docència universitària / Espinet, Mariona (Universitat Autònoma de Barcelona) ; González Monfort, Neus (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Junyent i Pubill, Mercè (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Marbà Tallada, Anna (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de la Matemàtica i de les Ciències Experimentals) ; Masats, Dolors (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Moore, Emilee (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Valdés Sánchez, Laura (Universitat Autònoma de Barcelona)
Recull d'orientacions per al professorat universitari que ha d'introduir una llengua estrangera a la seva assignatura. Aquestes orientacions parteixen de l'experiència i de la reflexió del grup de docents implicats en el projecte MQD 2010: 'Desenvolupament de material didàctic en anglès per a la integració de les competències lingüístiques i científiques en assignatures dels graus d'Educació Infantil i Primària'.
2015  
8.
25 p, 553.7 KB Informació general CLUC : certificat de llengües de les universitats de Catalunya. Anglès / Consell Interuniversitari de Catalunya ; Centres de llengües de les 12 universitats de Catalunya ; Serveis Lingüístics Universitaris ; Universitat Autònoma de Barcelona. Servei de Llengües
El CLUC d'anglès és un certificat interuniversitari reconegut pel Consell Interuniversitari de Catalunya que, a partir d'un examen, permet acreditar els nivells B1, B2. 1 i B2 d'anglès dels candidats. [...]
2013  
9.
142 p, 1.1 MB Interuniversity style guide for writing institutional texts in English / Noone, Barnaby coord. (Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics) ; Bain, Mhairi (Universitat Internacional de Catalunya. Servei d'Idiomes) ; Bates, John (Universitat Rovira i Virgili. Servei Lingüístic) ; Berman, Graeme (Universitat de València. Servei de Política Lingüística) ; Cullen, David (Universitat Oberta de Catalunya. Servei Lingüístic) ; Herrero, Javier (Universitat Jaume I. Servei de Llengües i Terminologia) ; Owen, David, 1962- (Universitat Autònoma de Barcelona. Servei de Llengües) ; Redmond, Peter (Universitat de Girona. Servei de Llengües Modernes) ; Samson, Richard (Universitat de Vic. Serveis Lingüístics) ; Vázquez, Luci (Universitat Politècnica de Catalunya. Servei de Llengües i Terminologia) ; Grup de Treball de Qualitat Lingüística de la Comissió de Llengua de la Xarxa Vives d'Universitats
L'objectiu d'aquesta guia és promocionar el multilingüisme i proveir d'un conjunt de normes i criteris comuns i homogenis per a la redacció de documents en anglès propis de l'àmbit universitari. [...]
Xarxa Vives d'universitats 2014-2017
2 documents
10.
16 p, 1.1 MB Informe sobre les proves de nivell d'anglès, francès, alemany i italià de l'alumnat de nou ingrés / Universitat Autònoma de Barcelona. Servei de Llengües
Resultats i informe sobre les proves de nivell realitzades pel Servei de Llengües de la UAB als estudiants de primer de grau, dins el Pla de Llengües, a principis de curs.
2013-
9 documents

Llibres i col·leccions : 12 registres trobats   1 - 10següent  anar al registre:
Documents de recerca 190 registres trobats  1 - 10següentfinal  anar al registre:
1.
153 p, 3.1 MB La influencia africana en el portugués de Angola. Glosario comparado de léxico de origen africano con el portugués brasileño, el portugués europeo, el español y el inglés. / Polisena Montolio, Gloria ; Pons i Casanovas, Jofre , dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
Con este trabajo pretendo proporcionar un glosario de palabras utilizadas en el portugués de Angola que tengan origen en las lenguas autóctonas del país, debidamente comparadas con el portugués europeo, el portugués brasileño, el español y el inglés. [...]
Amb aquest treball pretenc proporcionar un glossari de paraules utilitzades en el portuguès d'Angola que tinguin origen en les llengües autòctones del país, degudament comparades amb el portuguès europeu, el portuguès brasiler, l'espanyol i l'anglès. [...]
By means of this paper I aim to provide a glossary of vocabulary used in Angolan Portuguese that originates in the indigenous languages of the country, duly compared with European Portuguese, Brazilian Portuguese, Spanish and English. [...]

Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, 2022
Grau en Traducció i Interpretació [1204]  
2.
43 p, 761.3 KB Tutoria entre iguals, virtual i sincrònica per a la millora de competències comunicatives en anglès i espanyol / Garriga Ràfols, Ivet ; Duran Gisbert, David, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de l'Educació ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l'Educació
En aquest treball es presenta el disseny i implementació d'una proposta educativa de tutoria entre iguals recíproca i sincrònica en un context virtual, que s'ha ideat per tal de millorar les competències comunicatives en anglès i espanyol. [...]
En este trabajo se presenta el diseño y la implementación de una propuesta educativa de tutoría entre iguales recíproca y sincrónica en un contexto virtual, que se ha ideado para mejorar las competencias comunicativas en inglés y español. [...]
This paper presents the design and implementation of an educational proposal on reciprocal and synchronous peer tutoring in a virtual context, which has been designed to improve communication competences in English and Spanish. [...]

2022
Grau en Educació Primària [1140]  
3.
25 p, 432.3 KB Idealismo, Onirismo y Caos: una lectura schopenhaueriana de Borges y The Matrix / Uriol Mendoza, Janett ; Penedo Picos, Antonio, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Espanyola) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
Los relatos "Tlön, Uqbar, Orbis Tertius", "Las ruinas circulares" y "La lotería en Babilonia" de Jorge Luis Borges se ponen en contacto con la trilogía The Matrix, dirigida por las hermanas Wachowski, y se analizan de acuerdo con la filosofía de Arthur Schopenhauer en su obra El mundo como voluntad y representación con el objetivo de justificar que la realidad fáctica es más accesible a partir de la ficción, ya que la existencia humana se basa principalmente en la propia interpretación del mundo ligada a una voluntad de supervivencia que no se puede captar más que a través de la discursividad que proporciona el lenguaje, el cual supondrá una ilusión en sí mismo en tanto que es un medio de representación y, por lo tanto, no puede ofrecer verdades absolutas.
"Tlön, Uqbar, Orbis Tertius", "Las ruinas circulares" y "La lotería en Babilonia" de Jorges Luis Borges es posen en contacte amb la trilogía The Matrix, dirigida per les germanes Wachowski, i s'analitzen segons la filosofia d'Arthur Schopenhauer a la seva obra El mundo como voluntad y representación amb l'objectiu de justificar que la realitat fàctica és més accessible des de la ficció, ja que l'existència humana es basa principalment en la pròpia interpretació del món lligada a una voluntat de supervivència que no es pot captar més que a través de la discursivitat que proporciona el llenguatge, el qual serà una il·lusió en si mateix perquè és un medi de representació i, per tant, no pot oferir veritats absolutes.
"Tlön, Uqbar, Orbis Tertius, "The circular ruins" and "The lottery in Babilon" by Jorge Luis Borges are bound together with The Matrix trilogy, directed by the Wachowskis, and are analysed according to Arthur Schopenhauer's philosophy in his work The world as will and representation in order to justify that factual reality is more understandable when it is based on fiction. [...]

2022
Grau en Estudis d'Anglès i Espanyol [1499]  
4.
35 p, 511.2 KB The Haunting Ghost of Jacob Flanders : Revealing War Trauma Through the Aesthetics of Absence in Virginia Woolf's Jacob's Room (1922) / Pulido Salcedo, Angie Alejandra ; Pividori, Cristina, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Anglesa i de Germanística
This paper argues that Jacob's Room addresses trauma through the ghostly figure of Jacob Flanders. I contend that the author breaks conventional narrative techniques by relying on the aesthetics of absence to portray a character who is never completely known to the readers and haunts the text through the uncanny traces he leaves behind. [...]
Aquesta dissertació argumenta que Jacob's Room aborda el trauma per mitjà de la figura fantasmal de Jacob Flanders. L'autora trenca amb les tècniques narratives convencionals en recórrer a l'estètica de l'absència per retratar un personatge que els lectors no acaben de conèixer per complet i que aguaita el text a través de les empremtes sinistres. [...]
Esta disertación argumenta que Jacob's Room aborda el trauma a través de la figura fantasmal de Jacob Flanders. La autora rompe con las técnicas narrativas convencionales al recurrir a la estética de la ausencia para retratar un personaje que los lectores no terminan de conocer por completo y que acecha el texto a través de sus huellas siniestras. [...]

Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, 2022
Grau en Estudis d'Anglès i Francès [1502]  
5.
38 p, 1.3 MB Lights and Shadows in Disney-Pixar's Luca : From Normalizing Tender Masculinity to Perpetuating Heteronormativity in Children's Cinema / Muñoz Cabrera, Lisandra ; Martín Alegre, Sara, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Anglesa i de Germanística
In this dissertation, I analyse how masculinity is portrayed in Pixar's film Luca (2021), principally through the two main characters, Luca and Alberto. I suggest that they provide the audience with a tender view of masculinity. [...]
En aquest treball analitzo com es representa la masculinitat a la pel·lícula Luca (2021) de Pixar, a través dels dos personatges principals. Suggereixo que Luca i Alberto ofereixen a l'audiència una visió tendra de la masculinitat, allunyant-se dels estereotips. [...]
En este trabajo analizo cómo se representa la masculinidad en la película Luca (2021) de Pixar, a través de los dos personajes principales. Sugiero que Luca y Alberto ofrecen a la audiencia una visión tierna de la masculinidad, alejándose de los estereotipos. [...]

Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, 2022
Grau en Estudis d'Anglès i Francès [1502]  
6.
46 p, 1.2 MB On the reasons why the First Industrial Revolution was British : a multisectoral and multifactorial approach / García-Mascaraque Marín, Cristian ; Edwards, Nicholas John, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Anglesa i de Germanística
Throughout the 18th century and the first half of the 19th century, a complex combination of multiple causes in different locations in Great Britain led to a series of progressive and interlocking small and large-scale revolutions, which came to be known as an Industrial Revolution, a term documented for the first time in 1799. [...]
Al llarg del segle XVIII i de la primera meitat del XIX, una complexa combinació de múltiples causes en diferents llocs de Gran Bretanya va donar lloc a una sèrie de revolucions progressives i entrellaçades a petita i gran escala, que amb el temps es van conèixer com a Revolució Industrial, un terme documentat per primera vegada en 1799. [...]
A lo largo del siglo XVIII y de la primera mitad del XIX, una compleja combinación de múltiples causas en diferentes lugares de Gran Bretaña dio lugar a una serie de revoluciones progresivas y entrelazadas a pequeña y gran escala, que con el tiempo se conocieron como Revolución Industrial, un término documentado por primera vez en 1799. [...]

Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, 2022
Grau en Estudis d'Anglès i Francès [1502]  
7.
30 p, 454.4 KB The Dichotomy Between a Proper Woman and a Rebel : Jo's Inner Discrepancies in Louisa May Alcott's Little Women / Perez Villares, Laia ; Roig-Mora, Arnau, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Anglesa i de Germanística
Published in 1868, Little Women is a well-known novel about four sisters trying to find their place in the world while getting to know themselves. Under this premise, the novel deals with femininity, social standards, gender roles, love, family, and marriage. [...]
Publicada al 1868, Donetes es una coneguda novel·la sobre quatre germanes que intenten trobar el seu lloc al món mentre es coneixen a si mateixes. Sota aquesta premissa, la novel·la tracta la feminitat, els estàndards socials, els rols de gènere, l'amor, la família i el matrimoni. [...]
Publicada en 1868, Mujercitas es una conocida novela sobre cuatro hermanas que intentan encontrar su lugar en el mundo mientras se conocen a si mismas. Ante esta premisa, la novela trata la feminidad, los estándares sociales, los roles de género, el amor, la familia y el matrimonio. [...]

Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, 2022
Grau en Estudis d'Anglès i Espanyol [1499]  
8.
32 p, 496.5 KB Unreliable Third-Person Narrator : the Complexities and Ambiguities of Identity in Nella Larsen's Passing / Gomila Marqués, María ; Livingston Spengler, Nicholas, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Anglesa i de Germanística
Considering the historical context of the novel and the analysis of key moments in the story, this research uncovers a story about repression and identity, in relation to the main narrative technique used in the novel, which I identified as the unreliable third-person narrator. [...]
Teniendo en cuenta el contexto histórico de la novela y el análisis de los momentos clave de la trama, esta investigación descubre una historia sobre la represión y la identidad, en relación con la principal técnica narrativa utilizada en la novela, que he identificado como el narrador en tercera persona no fiable. [...]
Tenint en compte el context històric de la novel·la i l'anàlisi dels moments clau de la història, aquesta recerca descobreix una història sobre la repressió i la identitat, en relació amb la principal tècnica narrativa utilitzada a la novel·la, que he identificat com el narrador en tercera persona no fiable. [...]

Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, 2022
Grau en Estudis d'Anglès i Espanyol [1499]  
9.
29 p, 457.1 KB Transnational Trauma : Korean Han and the Representation of Sisterhood in Eugenia Kim's The Kinship of Secrets / Crespo Melchor, Núria ; Pividori, Cristina, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Anglesa i de Germanística
This thesis explores how the transnational concept of Han affects the bond between two sisters, Inja and Miran, in Eugenia Kim's novel The Kinship of Secrets (2018). The story revolves around their relationship while they are apart (one in the United States, the other in South Korea) and then when they reunite fifteen years later, and around their feeling of Han. [...]
Aquesta tesis explora com el concepte transnacional del Han afecta al lligam entre dues germanes, Inja i Miran, a la novel·la The Kinship of Secrets d'Eugenia Kim. La història gira entorn la seva relació mentre es troben separades (una als Estats Units, l'altra a Corea del Sud) i quan es tornen a trobar quinze anys després, i també entorn els seu sentiment del Han. [...]
Esta tesis explora como el concepto transnacional del Han afecta al vínculo entre dos hermanas, Inja y Miran, en la novela The Kinship of Secrets de Eugenia Kim. La historia gira entorno a su relación mientras están separadas (una en Estados Unidos, la otra en Corea del Sur) y cuando se vuelven a encontrar quince años después, y también entorno a su sentimiento del Han. [...]

Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, 2022
Grau en Estudis d'Anglès i Espanyol [1499]  
10.
31 p, 875.4 KB The Struggle for Control : Power Dynamics amongst Women in Margaret Atwood's The Handmaid's Tale / Blàzquez Bonnín, Paula ; Roig Mora, Arnau, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Anglesa i de Germanística
The dystopian novel The Handmaid's Tale by Margaret Atwood in 1985 presents a futuristic dystopia set in a theocratic, patriarchal, and totalitarian society based on reproductive servitude where all women are presented in a subjugated position within the state of hierarchy. [...]
La novela El cuento de la Criada de Margaret Atwood de 1985 presenta una distopía futurista ambientada en una sociedad teocrática, patriarcal y totalitaria basada en la servidumbre reproductiva, donde todas las mujeres se presentan en una posición subyugada dentro de un estado. [...]
La novel·la El conte de la Serventa de Margaret Atwood de 1985 presenta una distopia futurista ambientada en una societat teocràtica, patriarcal i totalitària basada en la servitud reproductiva, on totes les dones es presenten en una posició subjugada dins d'un estat. [...]

Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, 2022
Grau en Estudis d'Anglès i Espanyol [1499]  

Documents de recerca : 190 registres trobats   1 - 10següentfinal  anar al registre:
Materials acadèmics 2,667 registres trobats  1 - 10següentfinal  anar al registre:
1.
11 p, 147.2 KB Idioma Modern II (Portuguès) [100051] / Ribeiro de Carvalho, Ana Beatriz ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
2 L'assignatura Idioma Modern II (portuguès) pretén familiaritzar l'estudiant amb els aspectes essencials de la llengua portuguesa actual tant en la seva vessant escrita com oral. Aquesta assignatura té una continuïtat evident amb Idioma Modern I (Portuguès).
2 The subject Modern Language II (Portuguese) aims to familiarize the student with the essential aspects of the current Portuguese language in both its written and oral aspects. This subject has an obvious continuity with Modern Language I (Portuguese).
2 La asignatura Idioma Moderno II (portugués) pretende familiarizar el estudiante con los aspectos esenciales de la lengua portuguesa actual tanto en la suya vertiente escrita como oral. Esta asignatura tiene una continuidad evidente con Idioma Moderno I (Portugués).

2022-23
Grau en Estudis de Francès i Espanyol [1001]
Grau en Estudis de Francès i de Clàssiques [1002]
Grau en Humanitats [1139]
Grau en Estudis d'Anglès i de Clàssiques [1385]
Grau en Ciències de l'Antiguitat [1389]
Grau en Geografia, Medi Ambient i Planificació Territorial [1390]
Grau en Filologia Catalana: Estudis de Literatura i Lingüística [1448]
Grau en Llengua i Literatura Espanyoles [1481]
Grau en Estudis Anglesos [1482]
Grau en Estudis de Català i Espanyol [1495]
Grau en Filologia i Cultura Franceses [1498]
Grau en Estudis d'Anglès i Espanyol [1499]
Grau en Estudis d'Anglès i Català [1500]
Grau en Estudis d'Anglès i de Clàssiques [1501]
Grau en Estudis d'Anglès i Francès [1502]
Grau en Estudis Anglesos [801]
Grau en Filosofia [802]
Grau en Història [803]
Grau en Estudis Clàssics [804]
Grau en Història de l'Art [807]
Grau en Llengua i Literatura Espanyoles [808]
Grau en Musicologia [809]
Grau en Llengua i Literatura Catalanes [810]
Grau en Arqueologia [811]
Grau en Antropologia Social i Cultural [821]
Grau en Geografia i Ordenació del Territori [824]
Grau en Geografia i Ordenació del Territori [826]
Grau en Estudis de Català i Espanyol [834]
Grau en Estudis d'Anglès i Català [835]
Grau en Estudis d'Anglès i Espanyol [836]
Grau en Estudis de Català i de Clàssiques [837]
Grau en Estudis d'Anglès i de Clàssiques [838]
Grau en Estudis d'Espanyol i de Clàssiques [839]
Grau en Estudis Francesos [988]
Grau en Estudis d'Anglès i de Francès [997]
Grau en Estudis de Francès i de Català [999]
3 documents
2.
10 p, 141.8 KB Idioma Modern I (Portuguès) [100042] / Ribeiro de Carvalho, Ana Beatriz ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
L'assignatura Idioma Modern I (portuguès) pretén familiaritzar l'estudiant amb els aspectes essencials de la llengua portuguesa actual tant en la seva vessant escrita com oral, de manera que a la fi del curs l'alumne hagi adquirit una competència elemental de la llengua, tant en els seus aspectes comunicatius com en el domini dels aspectes morfològics, fonètics, lèxics i gramaticals pertinents. [...]
The subject of Language Modern I (Portuguese) aims to familiarize the student with the essential aspects of the present Portuguese language both in the written and oral aspects, so that by the end of the course the student will have acquired an elementary competence of the language not only regarding its communicative aspects but also in the domain of the relevant morphological, phonetic, lexical and grammatical aspects. [...]
La asignatura Idioma Moderno I (portugués) pretende familiarizar el estudiante con los aspectos esenciales de la lengua portuguesa actual tanto en la suya vertiente escrita como oral, de forma que a finales del curso el alumno haya adquirido una competencia elemental de la lengua, tanto en sus aspectos comunicativos como en el dominio de los aspectos morfológicos, fonéticos, léxicos y gramaticales pertinentes. [...]

2022-23
Grau en Estudis de Francès i Espanyol [1001]
Grau en Estudis de Francès i de Clàssiques [1002]
Grau en Humanitats [1139]
Grau en Estudis d'Anglès i de Clàssiques [1385]
Grau en Ciències de l'Antiguitat [1389]
Grau en Geografia, Medi Ambient i Planificació Territorial [1390]
Grau en Filologia Catalana: Estudis de Literatura i Lingüística [1448]
Grau en Llengua i Literatura Espanyoles [1481]
Grau en Estudis Anglesos [1482]
Grau en Estudis de Català i Espanyol [1495]
Grau en Filologia i Cultura Franceses [1498]
Grau en Estudis d'Anglès i Espanyol [1499]
Grau en Estudis d'Anglès i Català [1500]
Grau en Estudis d'Anglès i de Clàssiques [1501]
Grau en Estudis d'Anglès i Francès [1502]
Grau en Estudis Anglesos [801]
Grau en Filosofia [802]
Grau en Història [803]
Grau en Estudis Clàssics [804]
Grau en Història de l'Art [807]
Grau en Llengua i Literatura Espanyoles [808]
Grau en Musicologia [809]
Grau en Llengua i Literatura Catalanes [810]
Grau en Arqueologia [811]
Grau en Antropologia Social i Cultural [821]
Grau en Geografia i Ordenació del Territori [824]
Grau en Geografia i Ordenació del Territori [826]
Grau en Estudis de Català i Espanyol [834]
Grau en Estudis d'Anglès i Català [835]
Grau en Estudis d'Anglès i Espanyol [836]
Grau en Estudis de Català i de Clàssiques [837]
Grau en Estudis d'Anglès i de Clàssiques [838]
Grau en Estudis d'Espanyol i de Clàssiques [839]
Grau en Estudis d'Anglès i de Francès [997]
Grau en Estudis de Francès i de Català [999]
3 documents
3.
6 p, 128.0 KB Anglès [44327] / Tort Cots, Irene ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de l'Educació
Aquesta assignatura aspira que els i les futures docents d'anglès es familiaritzin amb les estratègies docents bàsiques d'ensenyament de l'anglès com a llengua estrangera a adolescents i adults en contextos institucionals, i adquireixin coneixements i habilitats bàsiques d'auto-formació que els ajudin a continuar millorant com a docents d'anglès al llarg de tota la vida professional. [...]
This subject is aimed at future teachers of English as a Foreign Language (TEFL) so that they may become familiar with basic teaching strategies for teaching English to teenagers and adults in institutional contexts and acquire basic knowledge and skills to help them continue to improve as teachers of English throughout their professional lives. [...]
Esta asignatura aspira que los y las futuras docentes de inglés se familiaricen con las estrategias docentes básicas de enseñanza del inglés como lengua extranjera a adolescentes y adultos en contextos institucionales, y adquieran conocimientos y habilidades básicas de auto-formación que les ayuden a continuar mejorando como docentes de inglés a lo largo de toda la vida profesional. [...]

2022-23
Màster Universitari en Formació del Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes [935]
3 documents
4.
12 p, 152.8 KB Didàctica de l'Anglès [44310] / Moore de Luca, Emilee ; Dooly Owenby, Melinda ; Torras Vila, Berta ; Kelsall, Sophie Jeanine ; Kruszynska, Klaudia Anna ; Naves Nogues, Maria Teresa ; Souchard, Benjamin ; Pratginestós Pou, Celia ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de l'Educació
Aquesta assignatura aspira que els i les futures docents d'anglès es familiaritzin amb les estratègies docents bàsiques d'ensenyament de l'anglès com a llengua estrangera a adolescents i adults en contextos institucionals, i adquireixin coneixements i habilitats bàsiques d'auto-formació que els ajudin a continuar millorant com a docents d'anglès al llarg de tota la vida professional. [...]
This subject is aimed at future teachers of English as a Foreign Language (TEFL) so that they may become familiar with basic teaching strategies for teaching English to teenagers and adults in institutional contexts and acquire basic knowledge and skills to help them continue to improve as teachers of English throughout their professional lives. [...]
Esta asignatura aspira que los y las futuras docentes de inglés se familiaricen con las estrategias docentes básicas de enseñanza del inglés como lengua extranjera a adolescentes y adultos en contextos institucionales, y adquieran conocimientos y habilidades básicas de auto-formación que les ayuden a continuar mejorando como docentes de inglés a lo largo de toda la vida profesional. [...]

2022-23
Màster Universitari en Formació del Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes [935]
3 documents
5.
6 p, 123.8 KB Interpretació Simultània: Anglès-Espanyol [44353] / Pearce, Maria Elizabeth ; Garca Crecente, Maria Pilar ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
Introduir l'estudiant en la modalitat d'interpretació simultània des d'un punt de vista pràctic.
To receive a practical introduction to simultaneous interpreting.
Introducir al estudiante a la modalidad de interpretación simultánea desde un punto de vista práctico.

2022-23
Màster Universitari en Interpretació de Conferències [1465]
3 documents
6.
5 p, 119.9 KB Interpretació Consecutiva: Anglès-Espanyol [44350] / Garca Crecente, Maria Pilar ; Pearce Neermann, Maria ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
Introduir l'estudiant en la modalitat d'interpretació consecutiva des d'un punt de vista pràctic i des de la seva llengua C, anglès.
To receive a practical introduction to consecutive interpreting from language C, English.
Introducir al estudiante en la modalidad de interpretación consecutiva desde un punto de vista práctico y desde su lengua C, inglés.

2022-23
Màster Universitari en Interpretació de Conferències [1465]
3 documents
7.
5 p, 123.6 KB Ús de la Llengua Francesa Oral [106612] / Estrada Medina, Marta ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
L'assignatura Ús de la llengua francesa oral forma part de la formació bàsica dels estudiants del grau d'Estudis Francesos així com dels Graus filològics combinats, Com a assignatura de formació bàsica és un assignatura que obligatòriament s'ha de cursar. [...]
The subject Ús de la lengua francesa oral is part of the basic subjects of the students of the degree of French Studies as well as of the combined philological degrees. The set of the activities that will be carried out in the course Ús de la lengua francesa oral are directed to expression and oral comprehension in accordance with the macro-competences treated in the subject Francès Instrumental. [...]
La asignatura Uso de la lengua francesa oral forma parte de la formación básica de los estudiantes del grado de Estudios Franceses así como de los Grados filológicos combinados. Como asignatura de formación básica es un asignatura que obligatoriamente se debe cursar. [...]

2022-23
Grau en Filologia i Cultura Franceses [1498]
Grau en Estudis d'Anglès i Francès [1502]
3 documents
8.
5 p, 120.9 KB Ús de la Llengua Francesa Escrita [106611] / Ripoll Villanueva, Ricard ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
L'assignatura Ús de la llengua francesa escrita ofereix a l'alumnat una formació en llengua francesa que li permeti desenvolupar les seves competències tant en comprensió com en expressió escrita. [...]
The subject Ús de la llengua francesa escrita offers students training in the French language to enable them to develop their skills in both comprehension and written expression. We will work with texts of a wide variety of types and content. [...]
La asignatura Ús de la llengua francesa escrita ofrece al alumnado una formación en lengua francesa que le permita desarrollar sus competencias tanto en comprensión como en expresión escrita. Trabajaremos con textos de tipo y contenido muy diversos. [...]

2022-23
Grau en Filologia i Cultura Franceses [1498]
Grau en Estudis d'Anglès i Francès [1502]
3 documents
9.
6 p, 125.4 KB Llengua Francesa I [106608] / Estrada Medina, Marta ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
L'assignatura Llengua francesa I forma part de la formació bàsica dels estudiants dels Graus d'Estudis de francès i anglès. Com a assignatura de formació bàsica és un assignatura que obligatòriament s'ha de cursar. [...]
The subject Franch Language I is part of the basic training of students of the Degrees of French and English. As a subject of basic training, it has to be studied compulsory. This subject aims to consolidate the basic knowledge of the student in the current written and oral French language. [...]
La asignatura Lengua francesa I forma parte de la formación básica de los estudiantes de los Grados de Estudios de francés e inglés. En tanto que asignatura de formación básica se tiene que cursar obligatoriamente. [...]

2022-23
Grau en Filologia i Cultura Franceses [1498]
Grau en Estudis d'Anglès i Francès [1502]
3 documents
10.
5 p, 123.5 KB L'Ensenyament de l'Anglès a l'Educació Infantil [106450] / Masats Viladoms, Maria Dolors ; Torras Vila, Berta ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de l'Educació
Aquesta és una assignatura optativa que proporciona una introducció a l'ensenyament/aprenentatge de la llengua estrangera a l'educació infantil, clau per a aquelles persones que estiguin interessades en impartir docència en anglès en aquesta etapa educativa. [...]
This elective course aims at providing an introduction to teaching and learning the English language in pre-primary education. It is a key subject for those student teachers who plan to teach English in the future. [...]
Esta es una asignatura optativa que proporciona una introducción a la enseñanza/aprendizaje de la lengua inglesa en educación infantil, clave para aquellos estudiantes que estén interesados en impartir docencia en inglés en educación infantil en su futura vida profesional. [...]

2022-23
Grau en Educació infantil [847]
3 documents

Materials acadèmics : 2,667 registres trobats   1 - 10següentfinal  anar al registre:
Fons personals i institucionals 26 registres trobats  1 - 10següentfinal  anar al registre:
1.
33 p, 24.2 MB Documentació relativa a proposta de Doctor Honoris Causa per la UB a favor del Dr. Emil R. Unanue; inclou petició del Degà de Biologia, presentació del Catedràtic d'Immunologia i currículum, en anglès, del candidat / Universitat de Barcelona
1998  
 Accés restringit a la UAB
2.
2 p, 1.5 MB Document "Programa98 angles.doc": Iberdrola Science and Thechnology Program (1998) / Iberdrola
1999  
 Accés restringit a la UAB
3.
1 p, 325.7 KB Carta del Decano de Física de la UB a Pere Pascual nomenant-lo Vocal del Tribunal que ha de jutjar els exàmens d'Anglès a Física / Universitat de Barcelona. Facultat de Física ; Pascual, Pedro, 1934-2006
1979  
 Accés restringit a la UAB
4.
2 p, 1.2 MB Carta de Pere Pascual, Director del GIFT (València) al F. Yndurain (Universidad Autónoma de Madrid) adjuntant un breu escrit de presentació, en anglès, d'un volum de conferències del dir Gru / Pascual, Pedro, 1934-2006 ; Ynduráin, F. J., 1940-2008
1971  
 Accés restringit a la UAB
5.
3 p, 3.2 MB Carta de Pere Pascual al prof. D. Amati (CERN) adjuntant dues cartes de recomanació, en anglès, del Dr. Rolf Tarrach / Pascual, Pedro, 1934-2006 ; Amati, D.
1974  
 Accés restringit a la UAB
6.
2 p, 2.1 MB Carta de Pere Pascual al Dr. José Ros Pallarés (Oxford University) adjuntant certificat de beca del GIFT, en anglès / Pascual, Pedro, 1934-2006 ; Ros i Badosa, Josep (Ros Pallarés)
1974  
 Accés restringit a la UAB
7.
3 p, 1.5 MB Carta de María Pilar J. Reina (Universidad de Madrid) a Pere Pascual (Universidad de Valencia) adjuntant dades personals d'Antonio Santisteban i carta de sol·licitud d'aquest per a l'Escola d'Estiu Ettore Majorana, en anglès / Reina, María Pilar J. ; Pascual, Pedro, 1934-2006
1971  
 Accés restringit a la UAB
8.
2 p, 1.6 MB Carta de Manuel García Velarde (Universidad Autónoma de Madrid) a Pere Pascual demanant ajuda del GIFT per a assistir al congrés 100 Years Botzmann-Equation; adjunta carta de Walter Thirring (Viena), en anglès, convidant-hi el primer / García Velarde, Manuel ; Pascual, Pedro, 1934-2006
1972  
 Accés restringit a la UAB
9.
2 p, 1.1 MB Carta de Manuel G. Velarde (Institutt for Teoretisk Fysikk, Trondheim) a Pere Pascual sobre la possibilitat d'ajuts del GIFT per a assistir a la Van de Waals Centennial Conference on Statistical Mechanics, Amsterdam; adjunt anunci en anglès de la mateixa / García Velarde, Manuel ; Pascual, Pedro, 1934-2006
1973  
 Accés restringit a la UAB
10.
2 p, 1.4 MB Carta de Guillermo García Alcaine (Universidad de Madrid) a Pere Pascual adjuntant carta del Dr. N. Dombey (University of Sussex) en anglès comunicant-li l'admissió / García Alcaine, Guillermo ; Pascual, Pedro, 1934-2006
1973  
 Accés restringit a la UAB

Fons personals i institucionals : 26 registres trobats   1 - 10següentfinal  anar al registre:
Us interessa rebre alertes sobre nous resultats d'aquesta cerca?
Definiu una alerta personal via correu electrònic o subscribiu-vos al canal RSS.