El terme de cerca Audiodescripció i recepció efecte de la velocitat de narració, l'entonació i l'explicitació en la comprensió fílmica / dins l'índex títol no s'ha trobat en cap registre. Els termes aproximats, a qualsevol col·lecció, són:
1   Audio subtitling: voicing strategies and their effect on film enjoyment
1   Audio-description reloaded :
1   Audio-visual infography: from image to space
1   Audiodescriçao e consciência da diversidade: videoclipe flutua
1   Audiodescripció i recepció
2   Audiodescripció i Subtitulació per a Persones Sordes B-A
7   Audiodescripció i Subtitulació per a Sords
1   Audiodescripción y propuesta de estandarización de volumen de audio :
2   Audiodescripción y Subtitulado para Personas Sordas B-A
7   Audiodescripción y Subtitulado para Sordos