Results overview: Found 164 records in 0.02 seconds.
Articles, 1 records found
Contributions to meetings and congresses, 3 records found
Periodical publications, 14 records found
Books and collections, 9 records found
Research literature, 6 records found
Course materials, 131 records found
Articles 1 records found  
1.
16 p, 968.4 KB Auditoría de identidad e imagen como base para la formulación de la estrategia de comunicación / Rodríguez Rad, Carlos Javier (Universidad de Sevilla. Departamento de Administración de Empresas y Marketing)
A la hora de formular la estrategia de comunicación al servicio de la imagen es fundamental realizar una completa auditoría de identidad, que nos permita conocer realmente qué somos, y también se hace imprescindible auditar la imagen de la empresa percibida por los distin­ tos públicos, para conocer cómo creen que somos. [...]
At the time of formulating the communication strategy at the service of the image, it is essential to carry out a complete identity audit, which allows us to really know what we are, and it is also essential to audit the image of the company perceived by public bodies, in order to know how they think we are. [...]

1995 - 10.5565/rev/qp.224
Questiones publicitarias, Núm. 4 (1995) , p. 105-120 (Ensayos)  

Contributions to meetings and congresses 3 records found  
1.
17 p, 1019.4 KB L'auditoria i certificació al repositori de la Universitat Autònoma de Barcelona d'acord amb la ISO 16363 / Térmens i Graells, Miquel (Universitat de Barcelona. Departament de Biblioteconomia i Documentació) ; Casaldàliga, Núria (Universitat Autònoma de Barcelona. Servei de Biblioteques) ; Azorín, Cristina (Universitat Autònoma de Barcelona. Servei de Biblioteques) ; Piera Moreno, Beatriu (Universitat Autònoma de Barcelona. Servei de Biblioteques)
2015
Intensiu de Col·leccions Digitals. Barcelona, : 2015  
2.
15 p, 1.1 MB ISO 16363, auditoría y certificación de repositorios digitales de confianza / Azorín, Cristina (Universitat Autònoma de Barcelona. Unitat Tècnica i de Projectes) ; Térmens i Graells, Miquel (Universitat de Barcelona. Departament de Biblioteconomia i Documentació) ; Casaldàliga, Núria (Universitat Autònoma de Barcelona. Unitat Tècnica i de Projectes) ; Piera Moreno, Beatriu (Universitat Autònoma de Barcelona. Unitat Tècnica i de Projectes)
El Depósito Digital de Documentos de la Universitat Autònoma de Barcelona (DDD), https://ddd. uab. cat/, se creó en 2006. El propósito de esta comunicación es presentar la evaluación del repositorio, siguiendo las directrices de la norma ISO 16363, de auditoría y certificación de repositorios digitales de confianza. [...]
2015
Sinpred : Seminário Internacional de Preservação Digital. Brasilia, Brasil, 2n : 2015  
3.
14 p, 1.3 MB ISO 16363, auditoría y certificación de repositorios digitales de confianza / Térmens i Graells, Miquel (Universitat de Barcelona) ; Azorín, Cristina (Universitat Autònoma de Barcelona. Unitat Tècnica i de Projectes) ; Casaldàliga, Núria (Universitat Autònoma de Barcelona. Unitat Tècnica i de Projectes) ; Piera Moreno, Beatriu (Universitat Autònoma de Barcelona. Unitat Tècnica i de Projectes)
El Depósito Digital de Documentos de la Universitat Autònoma de Barcelona (DDD), https://ddd. uab. cat/, se creó en 2006. Después de cinco años de consolidación institucional y con una gran diversidad y riqueza de contenidos (más de 100. [...]
2015
XIV Workshop REBIUN de Poyectos Digitales / VI Jornadas OS-Repositorios. Còrdova, Andalusia, 6a : 2015  

Periodical publications 14 records found  1 - 10next  jump to record:
1.
77 p, 14.7 MB Informe de auditoría cuentas anuales e informe de gestión al 31 de diciembre de ... / Banco Europeo de Finanzas
[Pamplona]: Banco Europeo de Finanzas, [201?]-
9 documents
2.
73 p, 4.4 MB Cuentas anuales individuales e informe de gestión correspondientes al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de ..., junto con el informe de auditoría / Self Bank
Madrid : Self Bank, 200?-
3 documents
3.
133 p, 1.6 MB Cuentas anuales individuales e informe de gestión : (junto con el informe de auditoría) 31 de diciembre de ... / EBN Banco
Madrid : EBN Banco, 200?-
10 documents
4.
130 p, 7.7 MB Cuentas anuales a 31 de diciembre de ... : informe de gestión ejercicio ... (junto con el informe de auditoría) / Banco de Madrid
[S. l.]: Banco de Madrid, 2011-2013
3 documents
5.
107 p, 7.4 MB Cuentas anuales e informe de gestión correspondientes al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de ... junto con el informe de auditoría / Allfunds Bank
[S. l.]: Allfunds Bank, 2008-
15 documents
6.
152 p, 6.0 MB Cuentas anuales e informe de gestión del ejercicio ... junto con el informe de auditoría / Uralita (Firma)
[Madrid?]: Uralita 2014-2015
2 documents
7.
1077 p, 27.2 MB Cuentas anuales e informe de gestión correspondientes al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de ... junto con el informe de auditoría / Liberbank
[S.l.] : Liberbank, 2011-2021
12 documents
8.
484 p, 18.2 MB Cuentas anuales e informe de gestión correspondientes al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de ... junto con el informe de auditoría / Banco Mare Nostrum
[S. l.]: BMN, 2010-2017
7 documents
9.
235 p, 34.4 MB Informe de auditoría, cuentas anuales consolidadas / Grupo Ezentis
[Madrid?] : Avánzit, 2010-
26 documents
10.
282 p, 22.4 MB Informe de auditoria, cuentas anuales al 31 de diciembre de ... e informe de gestión del ejercicio / Unnim
[Barcelona]: Unnim, 2011-2011
2 documents

Periodical publications : 14 records found   1 - 10next  jump to record:
Books and collections 9 records found  
1.
15 p, 668.0 KB Informe d'auditoria dels encàrrecs de col·laboració (exercici 2021) / Universitat Autònoma de Barcelona. Unitat d'Auditoria ; Universitat Autònoma de Barcelona. Àrea de Transformació Digital i Organització
L'objectiu de l'auditoria és analitzar si els pagaments realitzats durant l'any 2021 mitjançant el tràmit R8 (pagaments en concepte d'encàrrecs de col·laboració) compleixen amb els procediments i normatives establerts, tant pel que fa a la sol·licitud, com pel que fa a la validació, autorització i emissió del pagament. [...]
2023  
2.
19 p, 598.0 KB Informe d'auditoria de compliment del pla docent (curs acadèmic 2022/2023) / Unitat d'Auditoria ; Universitat Autònoma de Barcelona. Àrea de Transformació Digital i Organització
L'objectiu de l'auditoria és comprovar el compliment del pla docent pel curs 2022-2023 analitzant si la docència impartida coincideix amb la docència planificada i programada. En concret, s'han analitzat les diferències entre la docència planificada i la programada, i s'ha comprovat que la docència programada a PDS coincideixi amb la que s'està impartint pel que fa als següents aspectes: assignatura, grup, calendari, aula, docent, i idioma d'impartició. [...]
2023  
3.
25 p, 1.1 MB Protecció de dades de caràcter personal : informe d'auditoria interna / Universitat Autònoma de Barcelona. Unitat d'Auditoria ; Universitat Autònoma de Barcelona. Àrea de Transformació Digital i Organització
Els objectius de l'auditoria en protecció de dades de caràcter personal són: anàlisi del grau de compliment del RGPD pel que fa a la formació dels responsables funcionals del tractament; revisió dels responsables del tractament de l'àmbit de la recerca; anàlisi de dades de categories especials sense tractament associat; anàlisi de dades biomètriques sense un tractament associat i anàlisi dels protocols establerts pel que fa a les dades sobre la identitat de gènere.
2021  
4.
13 p, 443.6 KB Auditoria dels Òrgans de Govern Territorials Col·legiats (exercici 2020) / Universitat Autònoma de Barcelona. Unitat d'Auditoria ; Universitat Autònoma de Barcelona. Àrea de Transformació Digital i Organització
L'objectiu de l'auditoria és determinar el grau de compliment del Règim Jurídic de funcionament dels Òrgans de Govern Territorials Col·legiats, així com també el compliment que en fan del Reglament General (UE) 2016/679 de Protecció de Dades i de la Llei 19/14 de Transparència, accés a la informació pública i bon govern (any 2020).
2021  
5.
47 p, 16.1 MB Comptes Anuals i informe d'auditoria / Universitat Autònoma de Barcelona. Parc de Recerca
Des de la seva creació, el Parc de Recerca UAB s'ha finançat a través de quatre vies. Per una banda, el Parc obté fons per la prestació de serveis, que bàsicament són d'arrendaments i gestió d'espais, de foment de l'emprenedoria, de transferència internacional, de generació de convenis amb empreses i serveis de gestió i finançament de projectes. [...]
2014-
7 documents
6.
58 p, 1.8 MB Auditoria / Universitat Autònoma de Barcelona. Fundació Autònoma Solidària
Bellaterra Fundació Autònoma Solidària 2014-
4 documents
7.
37 p, 210.7 KB Informe de la auditoría de certificación / Bureau Veritas
El sistema de gestió de la qualitat del Servei de Biblioteques segueix la norma ISO 9001. La certificació comporta l'existència d'auditories internes i externes anuals. Cal demostrar no únicament la bona gestió dels processos que es realitzen i els serveis que s'ofereixen, sinó també que es cerca la millora continua en tots els aspectes, en especial en l'augment de la satisfacció dels usuaris.
Barcelona 2015-2017
3 documents
8.
21 p, 768.2 KB Informe d'auditoria del sistema de gestió / Applus+
El sistema de gestió de la qualitat del Servei de Biblioteques segueix la norma ISO 9001. La certificació comporta l'existència d'auditories internes i externes anuals. Cal demostrar no únicament la bona gestió dels processos que es realitzen i els serveis que s'ofereixen, sinó també que es cerca la millora continua en tots els aspectes, en especial en l'augment de la satisfacció dels usuaris.
Barcelona 2010-
11 documents
9.
9 p, 423.7 KB Informe d'auditoria interna de qualitat del Servei de Biblioteques / Universitat Autònoma de Barcelona. Àrea de Transformació Digital i Organització ; Universitat Autònoma de Barcelona. Servei de Biblioteques
El sistema de gestió de la qualitat del Servei de Biblioteques segueix la norma ISO 9001. La certificació comporta l'existència d'auditories internes i externes anuals. Cal demostrar no únicament la bona gestió dels processos que es realitzen i els serveis que s'ofereixen, sinó també que es cerca la millora continua en tots els aspectes, en especial en l'augment de la satisfacció dels usuaris.
Barcelona 2010-
14 documents

Research literature 6 records found  
1.
15 p, 1.9 MB Auditoria de seguretat basada en les TTPs de MITRE ATT&CK / Bou Mezquita, Eva ; Castillo Pérez, Sergio, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Enginyeria de la Informació i de les Comunicacions) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
El projecte consisteix en la creació d'un entorn virtual, a partir de les màquines vulnerables disponibles de Metasploitable, el qual comptarà amb diferents màquines vulnerables. La finalitat és exposar les vulnerabilitats trobades en el projecte de Metasploitable, el qual compta amb diferents màquines vulnerables, i es realitzarà explotació d'aquestes mostrant les possibles vies d'atac amb les quals un ciberdelinqüent pot beneficiar-se. [...]
The project consists of the creation of a virtual environment, from the available vulnerable machines of Metasploitable, which will have different vulnerable machines. The purpose is to expose the vulnerabilities found in the Metasploitable project, which has different vulnerable machines, and will exploit them showing the possible avenues of attack with which a cybercriminal can benefit. [...]
El proyecto consiste en la creación de un entorno virtual, a partir de las máquinas vulnerables disponibles de Metasploitable, que contará con diferentes máquinas vulnerables. La finalidad es exponer las vulnerabilidades encontradas en el proyecto de Metasploitable, que cuenta con diferentes máquinas vulnerables, y se realizará explotación de éstas mostrando las posibles vías de ataque con las que un ciberdelincuente puede beneficiarse. [...]

2022
Enginyeria Informàtica [958]  
2.
100 p, 1.9 MB Auditoria dels protocols per aplicar perspectiva de gènere a les informacions i per a reformular la violència masclista als informatius de TV3 / Casarramona Fages, Núria ; Gallego Ayala, Joana, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Mitjans, Comunicació i Cultura) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
En aquest treball de fi de grau s'ha analitzat el compliment dels protocols que TV3 va aplicar a la informació que emet a partir del gener del 2019. S'ha dut a terme una anàlisi dels Telenotícies Migdia i Vespre i de les tertúlies de Els Matins i +324. [...]
En este trabajo de fin de grado se ha analizado el cumplimiento de los protocolos que TV3 aplicó a la información que emite a partir de enero de 2019. Se ha llevado a cabo un análisis de los telediarios del mediodía y de la noche y de las tertulias de Els Matins y +324. [...]
In this final degree project, we have analyzed the compliance with the protocols that TV3 applied to the information it broadcasts from January 2019. We have analyzed the news in the noon and in the night and the social gatherings of Els Matins and +324. [...]

2020
Grau en Periodisme [971]  
3.
12 p, 937.4 KB Eina de consulta dels registres d'Auditoria orientada a sistemes de salut / Sánchez López, David ; Roca i Marvà, Francesc Xavier, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Avui en dia la gestió de dades i recursos empresarials depèn en gran mesura d'un sistema informàtic el qual pugui manegar grans quantitats d'informació adaptant-se a les necessitats de cada negoci. [...]
Nowadays data and business resources management relies mostly on a computer system which should be able to deal with vast quantities of information arranging the business necessities. Among several demanding fields of these services there is the health one, not only being essential the data management adapted to the company but also preserve confidentiality and an appropriate use of the data by application users. [...]
Hoy en día la gestión de datos y recursos empresariales depende mayoritariamente de un sistema informático el cual pueda manejar grandes cantidades de información adaptándose a las necesidades de cada negocio. [...]

2015-06-29
Enginyeria Informàtica [958]  
4.
14 p, 357.3 KB Auditoria ambiental de l'edifici de l'Àrea de Territori, Medi Ambient, Paisatge i Espai Urbà de l'Ajuntament de Sitges / Natural Project (Grup de recerca) ; Montaña Torrelles, Oriol ; Morlans Creus, Laia ; Otal Lara, Laia ; Villalba García, Estela ; Garcia-Solsona, Ester ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
Aquest projecte realitza una auditoria ambiental de l'edifici de l'Àrea de Territori, Medi Ambient, Paisatge i Espai Urbà de l'Ajuntament de Sitges, com a primer pas per a la implantació d'un sistema de gestió ambiental (SGA), en acord amb el Reglament (CE) nº 761/2001, i la posterior obtenció d'un certificat de gestió i auditories ambientals (EMAS). [...]
Este proyecto realiza una auditoría ambiental del edificio del Área de Territorio, Medio Ambiente, Paisaje y Espacio Urbano del Ayuntamiento de Sitges, como primer paso para la implantación de un sistema de gestión ambiental, en acuerdo con el Reglamento (CE) nº 761/2001, y la posterior obtención de un certificado de gestión y auditorías ambientales (EMAS). [...]
This project focuses on an environmental audit of the building of the Department of Planning, Environment, Landscape and Urban Space, as a first step towards implementing an environmental management system in accordance with Regulation (EC) no. [...]

2010
3 documents
5.
118 p, 354.8 KB Auditoria cultural d'una empresa d'alta tecnologia com a procediment inicial en la implementació d'una estratègia de formació continuada : la gestió del coneixement : tesi doctoral realitzada per Maria del Mar Duran Bell onch / Duran-Bellonch, Mar ; Fabra, Maria Lluïsa, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Pedagogia Aplicada)
La Tesi que es presenta consta de tres parts. En la primera s'ofereix un Marc Teòric sintètic sobre la Gestió del Coneixement a l'empresa i la Cultura Organitzativa Orientada a Compartir que li és inherent. [...]
This thesis has three parts. The first of these provides a synthetic Theoretical Framework on Knowledge Management within the company and on the Organisational Culture Directed at Sharing what is inherent to this. [...]

Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, 2003
3 documents
6.
540 p, 1.9 MB Auditoría universitaria y calidad / Jiménez Tello, María del Pilar ; Martínez Quirante, Roser, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Dret Públic i de Ciències Historicojurídiques)
La Universidad española tiene en estos momentos ante sí uno de los retos más apasionantes que jamás esta Institución se haya planteado. En primer lugar, la adaptación a los grandes cambios socioeconómicos ocurridos en las últimas décadas que interaccionan desarrollo económico y calidad universitaria. [...]
The Spanish University has in these moments one of the challenges more exciting that this Institution has never appeared. First, the adjustment to the big socioeconomic changes happened in the last decades that interconnect economic development and university quality. [...]

Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, 2008  

Course materials 131 records found  1 - 10nextend  jump to record:
1.
3 p, 97.4 KB Pràctiques Professionals [44835] / Sentis Ros, Xavier ; Gomez Valls, Francisco ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola Fundació Universitat Autònoma de Barcelona-Formació (Escola FUAB-f)
Objectius i contextualització Aquestes pràctiques tenen un doble objectiu. D'una banda facilitar que l'alumne pugui posar en pràctica els coneixements comptables i d'auditoria adquirits durant el primer semestre del màster i, per una altra, posar a l'estudiant en contacte amb la realitat pràctica de l'exercici professional en l'àmbit de la comptabilitat, la fiscalitat i l'auditoria de comptes. [...]
These practices have a double aim. By a part facilitate that the student can put in practice the countable knowledges, fiscal and of audit purchased during the first period of the master and, by another, put to the student in contact with the practical reality of the professional exercise in the field of the accounting, the taxation and the audit of accounts. [...]
Estas prácticas tienen un doble objetivo. Por una parte facilitar que el alumno pueda poner en práctica los conocimientos contables y de auditoría adquiridos durante el primer semestre del máster y, por otra, poner al estudiante en contacto con la realidad práctica del ejercicio profesional en el ámbito de la contabilidad, la fiscalidad y la auditoría de cuentas. [...]

2023-24
Màster Universitari en Auditoria de Comptes i Comptabilitat [1480]
3 documents
2.
4 p, 98.1 KB Responsabilitat Social Corporativa i Informes de Sostenibilitat [44450] / Rovira Val, Maria Rosa ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola Fundació Universitat Autònoma de Barcelona-Formació (Escola FUAB-f)
El curs té per objectiu introduir a l'estudiant als informes de sostenibilitat de les organitzacions (principalment empreses) en base a la normativa de la Unió Europea.
The course aims to introduce the student to the sustainability reports of organizations (mainly companies) based on European Union regulations.
El curso tiene por objetivo introducir al estudiante en los informes de sostenibilidad de las organizaciones (principalmente empresas) en base a la normativa de la Unión Europea.

2023-24
Màster Universitari en Auditoria de Comptes i Comptabilitat [1480]
3 documents
3.
5 p, 102.3 KB Auditoria Aplicada [44446] / Rizo Gubianas, Jordi ; Sentis Ros, Xavier ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola Fundació Universitat Autònoma de Barcelona-Formació (Escola FUAB-f)
En aquesta assignatura es desenvoluparan les Normes Internacionals d'Auditoria adaptades a Espanya (NIA-ÉS). La base del temari és estudiar l'aplicació pràctica de les NIA-ÉS a les diferents masses patrimonials tant del balanç com el compte de pèrdues i guanys. [...]
In this subject will develop the International Norms of Audit adapted in Spain (NIA-IS). The base of the course is to study the practical application of ISA (adopted in the Spain regulation) to the distinct balance items so much of the balance like the account of losses and gains. [...]
En esta asignatura se desarrollarán las Normas Internacionales de Auditoría adaptadas en España (NIA-ES). La base del temario es estudiar la aplicación práctica de las NIA-ES a las distintas masas patrimoniales tanto del balance como la cuenta de pérdidas y ganancias. [...]

2023-24
Màster Universitari en Auditoria de Comptes i Comptabilitat [1480]
3 documents
4.
5 p, 104.0 KB Normes Internacionals de Comptabilitat (NIC/NIIF) i Consolidació [44445] / Gomez Valls, Francisco ; Rizo Gubianas, Jordi ; Sentis Ros, Xavier ; Ripoll Zarraga, Ane Elixabete ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola Fundació Universitat Autònoma de Barcelona-Formació (Escola FUAB-f)
- Normes Internacionals de comptabilitat NIC-NIIF - Marc legal de la consolidació a Espanya (NOFCAC, RD 1159/2010) - Estats financers consolidats - Normes de consolidació.
- International norms of accounting. - Legal standards of the consolidation in Spain (NOFCAC, RD 1159/2010) - Financial states consolidated - Norms of consolidation.
- Normas Internacionales de contabilidad, NIC-NIIF - Marco legal de la consolidación en España (NOFCAC, RD 1159/2010) - Estados financieros consolidados - Normas de consolidación.

2023-24
Màster Universitari en Auditoria de Comptes i Comptabilitat [1480]
3 documents
5.
6 p, 106.8 KB Altres Matèries Comptables i Tecnologia de la Informació [44444] / Rizo Gubianas, Jordi ; Gimenez Garcia, Victor Manuel ; Vilardell Riera, Inmaculada ; Verge Mestre, Xavier ; García Pons, Martí ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola Fundació Universitat Autònoma de Barcelona-Formació (Escola FUAB-f)
L'assignatura té tres objectius en base als tres àmbit d'estudi del mòdul, anàlisi dels estats financers, comptabilitat directiva i d gestió i tecnologia de la informació aplicada a l'empresa en relació als comptes anuals i el procés d'auditoria. [...]
The subject has three objectives based on the three scope of the study of the module, analysis of the financial states, management accounting and management and information technology applied to the company in relation to the annual report and the audit process. [...]
La asignatura tiene tres objetivos en base a los tres ámbitos de estudio del módulo, análisis de los estados financieros, contabilidad directiva y de gestión y tecnología de la información aplicada a la empresa en relación a las cuentas anuales y el proceso de auditoría. [...]

2023-24
Màster Universitari en Auditoria de Comptes i Comptabilitat [1480]
3 documents
6.
5 p, 103.5 KB Normes Internacionals d'Auditoria (NIA-ES) [44443] / Rizo Gubianas, Jordi ; Sentis Ros, Xavier ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola Fundació Universitat Autònoma de Barcelona-Formació (Escola FUAB-f)
- Conèixer i saber interpretar les normes d'informació financera en general i, en concret les relatives a auditoria. - Conèixer la normativa espanyola i europea en relació a l'auditoria de comptes. [...]
- Know and know interpret the norms of financial information in general and, in concrete the relative to auditing. - Know the Spanish and European rule in relation to the auditing of accounts. - Analyse the International Standards on Auditing (ISA) and as they have adapted in Spain. [...]
- Conocer y saber interpretar las normas de información financiera en general y, en concreto las relativas a auditoría. - Conocer la normativa española y europea en relación a la auditoría de cuentas. [...]

2023-24
Màster Universitari en Auditoria de Comptes i Comptabilitat [1480]
3 documents
7.
9 p, 114.0 KB Comptabilitat Financera Superior i Altres Marcs Normatius [44442] / Rizo Gubianas, Jordi ; van Hemmen, Stefan Felix ; Sentis Ros, Xavier ; Ros Guasch, Joan Anton ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola Fundació Universitat Autònoma de Barcelona-Formació (Escola FUAB-f)
Aprofundir en el PGC i el PGC de PIMES. Estudiar les normes de valoració i la seva aplicació en els diferents elements del balanç i el compte de PyG. Lestat de fluxos d'efectiu. A més s'analitzaran les resolucions de l'ICAC que desenvolupen les normes de valoració, presentació i elaboració d'estats financers de totes les operacions: - Operacions habituals - Tractament d'operacions societàries - Anàlisi de les operacions complexes (instruments financers) - Operacions de patrimoni net - Operacions societàries i la seva comptabilització. [...]
High level study of the General Spanish Accounting Plan (GSAP) and the differences with the General Accounting for small and medium enterprises and which companies can apply that plan. Statement of cash flows. [...]
Profundizar en el PGC y el PGC de PIMES. Estudiar las normas de valoración y su aplicación en los distintos elementos del balance y la cuenta de PyG. El estado de flujos de efectivo. Además de analizarán las resoluciones del ICAC que desarrollan las normas de valoración, presentación y elaboración de estados financieros de todas las operaciones: - Operaciones habituales - Tratamiento de operaciones societarias - Análisis de las operaciones complejas (instrumentos financieros) - Operaciones de patrimonio neto - Operaciones societarias y su contabilización. [...]

2023-24
Màster Universitari en Auditoria de Comptes i Comptabilitat [1480]
3 documents
8.
4 p, 97.6 KB Treball de Final de Màster [44447] / Rizo Gubianas, Jordi ; Álvarez Gómez, Manuel ; Uroz Felices, Francesc Josep ; van Hemmen, Stefan Felix ; Vilardell Riera, Inmaculada ; Rovira Val, Maria Rosa ; Ballonga Xaver, Jordi ; Sentis Ros, Xavier ; Ripoll Zarraga, Ane Elixabete ; Lara Serrano, Maria Isabel ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola Fundació Universitat Autònoma de Barcelona-Formació (Escola FUAB-f)
1 El treball es realitzarà incorporant els coneixements més rellevants dels principals mòduls del màster. Es tracta de realitzar un TFM on es demostri la capacitat per raonar, analitzar i opinar (d'una manera transversal) sobre: - L'elaboració dels comptes anuals d'una empresa. [...]
1 The work will make incorporating the most notable knowledges of the main modules of the máster. It treats to make a TFM where show the capacity to reason, analyse and think (of a transversal way) on: - The preparation of the annual accounts of a company. [...]
1 El trabajo se realizará incorporando los conocimientos más relevantes de los principales módulos del máster. Se trata de realizar un TFM donde se demuestre la capacidad para razonar, analizar y opinar (de un modo transversal) sobre alguna o varias áreas analizadas durante el primer curso del programa. [...]

2023-24
Màster Universitari en Auditoria de Comptes i Comptabilitat [1480]
3 documents
9.
6 p, 124.8 KB Fonaments d'Auditoria [105772] / Sentis Ros, Xavier ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat d'Economia i Empresa
L'assignatura figura contextualitzada dins la matèria junt amb altres assignatures de Comptabilitat avançada, Menció de Comptabilitat i fiscalitat Els objectius principals són: Conèixer de forma básica i saber interpretar les normes de informació financera en general i, en concret les relatives a auditoria. [...]
To Know the basic rules and interpret the norms of financial information in general and, in concrete to auditing terms. To Know use (apply) the main instruments and procedures that characterise the auditing. [...]
La asignatura figura contextualizada con otras asignaturas de contabilidad avanazada, Mención de Contabilitat y fiscalidad Los objectivos principales son: Conocer de forma básica y saber interpretar las normas de información financiera en general y, en concreto las realitvas al sector de la auditoria. [...]

2023-24
Pla d' Estudis de Comptabilitat i Finances [947]
3 documents
10.
5 p, 107.0 KB Auditoria [102375] / Pedrosa Negrete, Felix Emilio ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat d'Economia i Empresa
El objetivo central de la asignatura es adquirir las habilidades y los conocimientos necesarios para que el alumno pueda desarrollar profesionalmente los procedimientos del trabajo de auditoría, analizar un informe de auditoría y ponderar las etapas de su confección. [...]
The main objective of the course is for the student to acquire the necessary skills and knowledge to be able to professionally d What does the audit mean for the company? What defines the auditor? How is an audit performed? The practical aspect is a constant throughout the development of the program. [...]
El objetivo principal de la assignatura es que el estudiante adquiera las habilidades y conocimientos necesarios para poder desarrollar profesionalment los procedimientos relacionados con el trabajo de auditoria, saber analizar un informe de auditoria y ponderar las etapas de la auditoria. [...]

2023-24
Grau en Administració i Direcció d'Empreses [1102]
Grau en Administració i Direcció d'Empreses [1416]
Pla d'Estudis d' Administració i Direcció d'Empreses [1417]
Grau en Administració i Direcció d'Empreses i Grau en Dret [1420]
Grau en Administració i Direcció d'Empreses [950]
Pla d'Estudis d'Administració i Direcció d'Empreses Dret [994]
3 documents

Course materials : 131 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Set up a personal email alert or subscribe to the RSS feed.