Search term Avaluació de la formació professional reglada (FPR) a Catalunya anàlisi normativa, comparativa i de l'adequació a les necessitats de la societat inside index title did not match any record. Nearest terms in any collection are:
1   Avaluació de la creativitat en les arts visuals i plàstica
1   avaluació de la docència universitària sota el prisma de la sostenibilitat
1   Avaluació de la dosi ambiental en una mina d'urani :
1   Avaluació de la formació inicial dels mestres de música de la UAB en l'àmbit de la direcció musical
1   Avaluació de la Formació per a l´ús racional del medicament :
1   Avaluació de la formació. Algunes lliçons apreses i alguns reptes de futur
1   Avaluació de la futura gestió i utilització de la biomassa forestal mitjançant un district heating a Bellver de Cerdanya
1   Avaluació de la gestió i de la qualitat de l'aigua de les principals fonts naturals del Parc de Collserola
21   Avaluació de la gestió pública
1   Avaluació de la immunogenicitat de la vacuna RUTI en humans