Resultados globales: 124 registros encontrados en 0.02 segundos.
Artículos, Encontrados 4 registros
Libros y colecciones, Encontrados 1 registros
Documentos de investigación, Encontrados 15 registros
Materiales académicos, Encontrados 104 registros
Artículos Encontrados 4 registros  
1.
1 p, 61.7 KB L'empresa bioinformàtica Ascidea s'instal·la al Parc de Recerca UAB
Ascidea, empresa que ofereix solucions innovadores i d'alta qualitat per facilitar la generació i l'anàlisi de dades biològiques, s'ha adherit al Parc de Recerca UAB. Pretén, així, interactuar i crear llaços de col·laboració amb els centres i instituts de recerca i serveis científicotècnics de la UAB i del seu entorn.
2012
UAB innova, novembre 2012, p. 1-1  
2.
1 p, 105.2 KB La UAB participa en la creació d'una plataforma per promoure la bioinformàtica
Un dels objectius de la Bioinformatics Barcelona (BiB) és posicionar l'àrea de Barcelona com a pol de referència internacional en aquest camp, a partir de l'excel·lència científica i els recursos que ja s'hi concentren. [...]
2013
UAB innova, febrer 2013, p. 1-1  
3.
3 p, 127.2 KB Fernando Martín, responsable de l'àrea de Bioinformàtica Mèdica de l'Institut de Salut Carlos III / Santamaría, Guillermo [entrevista] ; Caufapé, Pierre [foto]
Fernando Martín és, des de 1998, el responsable de l'Àrea de Bioinformàtica Mèdica a l'Institut de Salut Carlos III. Allà ha format un equip que s'encarrega d'investigar i de desenvolupar les eines informàtiques que facilitaran la comprensió i l'ús dels nous enfocaments de la medicina basada en la genòmica, i la seva aplicació a la investigació, a la pràctica clínica i a la salut pública. [...]
2008
UAB divulga, Gener 2008, p. 1-3  
4.
2 p, 169.0 KB La bioinformàtica en l'estudi de la diversitat genètica / Casillas Viladerrams, Sònia (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Genètica i de Microbiologia)
La variació genètica és clau per entendre la gran diversitat d'éssers vius que poblen la Terra, així com també les diferències que existeixen entre els individus d'una mateixa espècie. Aquesta tesi estudia aquest fenomen, mitjançant el desenvolupament d'eines bioinformàtiques per a l'extracció i l'anàlisi de seqüències de DNA, la generació de bases de dades de diversitat genètica i la prova d'hipòtesis a partir de seqüències de diferents espècies i regions del genoma.
2008
UAB divulga, Maig 2008, p. 1-2  

Libros y colecciones Encontrados 1 registros  
1.
9 p, 154.8 KB Reglament del Servei de Genòmica i de Bioinformàtica / Universitat Autònoma de Barcelona. Servei de Genòmica i de Bioinformàtica
2012  

Documentos de investigación Encontrados 15 registros  1 - 10siguiente  ir al registro:
1.
180 p, 3.2 MB Caracterització bioinformàtica de la relació entre l'impacte molecular de les variants patogèniques i el fenotip clínic / Marín Sala, Òscar, autor. ; Cruz Montserrat, Xavier de la, supervisor acadèmic. ; Querol Murillo, Enrique, supervisor acadèmic. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Bioquímica i Biologia Molecular.
L'adveniment de la seqüenciació de nova generació (NGS) promet canviar el paradigma de la medicina, però les dades provinents de la seqüenciació porten amb elles un conjunt de reptes tècnics i metodològics importants, i que dificulten la seva integració en la medicina de precisió. [...]
The advent of Next Generation Sequencing (NGS) carries the promise to change medicine's paradigm, but sequencing data comes with a myriad of noticeable technical and methodological challenges. Those hurdles difficult the integration of NGS technologies in precision medicine. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2017.  
2.
10 p, 697.2 KB Introducción a la bioinformática para el análisis de datos de expresión genética / Menssouri, Mhamed ; Gonzàlez i Sabaté, Jordi, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
La comparación de genomas proporciona información sobre los procesos evolutivos que se han llevado a cabo en la aparición de los diversos seres vivos que habitan el planeta tierra. A partir de la comparación entre los genomas, se puede obtener un árbol evolutivo entre las diferentes especies. [...]
The comparison of genomes provides information about the evolutionary processes that have taken place in the appearance of the various living beings that inhabit our planet. From the comparison between the genomes, you can obtain an evolutionary tree among the different species. [...]
La comparació de genomes proporciona informació sobre els processos evolutius que s'han dut a terme en l'aparició dels diversos éssers vius que viuen a la terra. A partir de la comparació entre els genomes, es pot obtenir l'arbre evolutiu entre les diferents espècies. [...]

2016-06-29
Enginyeria Informàtica [958]  
3.
33 p, 956.0 KB Bioinformática : interfaz web para mostrar las relaciones de expresión entre grupos de genes / Aylas Flores, José Luis ; Gonzàlez i Sabaté, Jordi (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Huerta Casado, Mario ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
El projecte que es presenta en aquesta memòria està composat per un preproces i una aplicació web. L'objectiu del treball realizat és mostrar les relacions d'expresió entre grups de gens. A més de dissenyar l'aplicació web en : http://revolutionresearch. [...]
El proyecto que se presenta en esta memoria esta compuesto por un preproceso y una aplicación web. El objetivo del trabajo realizado es mostrar las relaciones de expresión entre grupos de genes. Ademas de diseñar la aplicación web en: http://revolutionresearch. [...]
The Project introduced in this report is composed by a preprocessor and a web application. The aim of the work perfomed is to show relationships between groups of genes expression. In addition to designing the Web application: http://revolutionresearch. [...]

2012  
4.
9 p, 214.2 KB Bioinformática : base de datos de matrices de expresión génica para su análisis vía web / Sánchez Santolaya, Daniel ; Huerta Casado, Mario ; Gonzàlez i Sabaté, Jordi (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
El IBB ha desarrollado un servidor de aplicaciones: http://revolutionresearch. uab. es para el análisis de microarrays. Estas microarrays las obtienen y las suben a la base de datos local los usuarios de la aplicación. [...]
L' IBB ha desenvolupat un servidor d'aplicacions: http://revolutionresearch. uab. es per l'anàlisi de microarrays. Aquestes microarrays les obtenen y les pugen a la base de dades local els usuaris de l'aplicació. [...]
The IBB center has developed a application server: http://revolutionresearch. uab. es to analyze the microarrays. These microarrays are obtained and uploaded to the local database by the application users. [...]

2012
3 documentos
5.
109 p, 2.3 MB Desarrollo de una plataforma bioinformática para la gestión de datos fenotípicos y moleculares / Forte Romera, Adrián ; Vera Rodríguez, Gonzalo ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Este proyecto está orientado a ayudar a un grupo de investigadores del Departamento de Ciencia Animal y de los Alimentos (UAB), que se dedican a recopilar datos genómicos obtenidos en experimentos. [...]
Aquest projecte està destinat a ajudar a un grup d'nvestigadors del Departament de Ciència Animal i dels Aliments (UAB) que es dediquen a recopilar dades genòmiques obtingudes en els experiments. L'aplicació constarà de dues parts. [...]
This project aims to help a group of researchers from the Department of Animal Science and Food (UAB), which is devoted to collecting genomic data obtained in experiments. The application will consist of two parts. [...]

2012  
6.
67 p, 2.8 MB Bioinformática : layout de grafos interactivos para matrices de expresión génica de gran volumen / Guardia Villalba, Raquel ; Huerta Casado, Mario ; Gonzàlez i Sabaté, Jordi (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
2011
Enginyeria Informàtica i Llic. en Matemàtiques [605]
3 documentos
7.
76 p, 2.4 MB Optimització d'una aplicacio bioinformàtica d'alineament de seqüències executada en processadors multi-core i many-core (GPUs) / Figuera Penedo, Carles ; Moure López, Juan Carlos ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Las aplicaciones de alineamiento de secuencias son una herramienta importante para la comunidad científica. Estas aplicaciones bioinformáticas son usadas en muchos campos distintos como pueden ser la medicina, la biología, la farmacología, la genética, etc. [...]
Les aplicacions d'alineament de seqüències són una eina important per a la comunitat científica. Aquestes aplicacions bioinformàtiques són utilitzades en molts camps diferents com poden ser la medicina, la biologia, la farmacologia, la genètica, etc. [...]
The sequence alignment applications are an important tool for the scientific community. These bioinformatics applications are used in many different fields such as medicine, biology, pharmacology, genetics, etc. [...]

2011  
8.
92 p, 2.7 MB Bioinformàtica : comparació de genomes d'eucariota / Martínez Clemente, Xavier ; Gonzàlez i Sabaté, Jordi (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Huerta, Mario ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
La cerca de similituds als codis genètics de dos espècies, ens permet obtenir molta informació de la evolució dels seus genomes. Aquesta informació afavoreix el descobriment de gens que es conserven amb la mateixa funcionalitat a diferents espècies. [...]
La búsqueda de similitudes en los códigos genéticos de dos especies, nos permite obtener mucha información de la evolución de sus genomas. Esta información favorece el descubrimiento de genes que se conservan con las mismas funcionalidades en diferentes especies. [...]
The search for similarities in the genetic codes of two species lets us obtain a lot of evolution information of their genomes. This information favors the discovery of genes that are kept with the same functionalities in different species. [...]

2011
3 documentos
9.
117 p, 9.4 MB Optimització d'una aplicació bioinformàtica d'aliniament de seqüències executada en processadors many-core (GPUs) / Chacón de San Baldomero, Alejandro ; Moure López, Juan Carlos ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Las herramientas de análisis de secuencias genómicas permiten a los biólogos identificar y entender regiones fundamentales que tienen implicación en enfermedades genéticas. Actualmente existe una necesidad de dotar al ámbito científico de herramientas de análisis eficientes. [...]
Les eines d'anàlisi de seqüències genòmiques permeten als biòlegs identificar i entendre regions fonamentals que tenen implicació en malalties genètiques. Actualment hi ha una necessitat d'aportar a l'àmbit científic eines d'anàlisi eficients. [...]
The analysis tools of the genomic sequence allow biologists to identify and understand the basic regions that are involved in genetic diseases. Nowadays there is the necessity to give the science efficiency analyse tools. [...]

2011  
10.
27 p, 870.0 KB Bioinformática : interfaz web para estudiar el efecto de diferentes condiciones sobre la expresión de los genes / Fernández Márquez, José ; Gonzàlez i Sabaté, Jordi (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Huerta Casado, Mario ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
El trabajo realizado se divide en dos bloques bien diferenciados, ambos relacionados con el análisis de microarrays. El primer bloque consiste en agrupar las condiciones muestrales de todos los genes en grupos o clústers. [...]
El treball realitzat es divideix en dos blocs ben diferenciats, el dos relacionats amb l'anàlisis de microarrays. El primer bloc consisteix en agrupar les condicions experimentals de tots el gens en grups o clústers. [...]
The work is divided into two distinct, both related to the analyze of microarrays. The first block is to group the experimental conditions of all genes in groups or clusters. These clusters are obtained by applying directly on the microarray the following algorithms: SOM, PAM, SOTA, HC and applying microarray climbing on PC and MDS following algorithms: SOM, PAM, SOTA, HC and K-MEANS. [...]

2011
2 documentos

Documentos de investigación : Encontrados 15 registros   1 - 10siguiente  ir al registro:
Materiales académicos Encontrados 104 registros  1 - 10siguientefinal  ir al registro:
1.
5 p, 122.7 KB Temes Actuals de la Bioinformàtica [105065] / Barbadilla Prados, Antoni ; Coronado Zamora, Marta ; Murga Moreno, Jesus ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Biociències
El propòsit d'aquesta assignatura és cobrir temes bàsics de la bioinformàtica en forma de tallers pràctics, workshops i conferències impartides per experts. No és una assignatura acumulativa sinó transversal, l'objecte és proporcionar als estudiants l'àmplia gamma de conceptes i enfocaments que abasta la bioinformàtica. [...]
El propósito de esta asignatura es cubrir temas básicos de la bioinformática en forma de talleres prácticos, workshops y conferencias impartidas por expertos. No es una asignatura acumulativa sino transversal, cuyo objeto es proporcionar a los estudiantes la amplia gama de conceptos y enfoques que abarca la bioinformática. [...]

2019-20
Grau en Genètica [833]
3 documentos
2.
5 p, 121.8 KB Bioinformàtica [101000] / Gibert González, Isidre ; Yero Corona, Daniel ; Conchillo Solé, Oscar ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Biociències
El tractament i l'anàlisi informàtic de dades moleculars ha adquirit un protagonisme fonamental a la biologia actual i la matèria que s'impartirà en aquesta assignatura constitueix una visió introductòria a la bioinformàtica. [...]
El tratamiento y el análisis informático de datos moleculares ha adquirido un protagonismo fundamental en la biología actual y la materia que se impartirá en esta asignatura constituye una visión introductoria a la bioinformática. [...]

2019-20
Grau en Microbiologia [816]
3 documentos
3.
5 p, 121.7 KB Bioinformàtica [100948] / Navarro Cantero, Susana ; Varejao Nogueira Da Paz, Nathalia ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Biociències
La matèria impartida durant aquest curs constitueix una visió introductòria a la bioinformàtica. Aquesta assignatura esta dirigida a estudiants de Biotecnologia de tercer curs (5e semestre) i correspon a un assignatura teorica de 3 crèdits. [...]
La materia impartida durante este curso constituye una visión introductoria a la bioinformática. Esta asignatura está dirigida a estudiantes de Biotecnología de tercer curso (5e semestre) y corresponde a un asignatura teórica de 3 créditos. [...]

2019-20
Grau en Biotecnologia [815]
3 documentos
4.
5 p, 122.1 KB Bioinformàtica [100894] / Julia Sape, Margarita ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Biociències
La matèria impartida durant aquest curs donarà una visió introductòria a la bioinformàtica. Aquesta assignatura esta dirigida a estudiants de Bioquímica de tercer curs (6è semestre). Al superar l'assignatura, els alumnes haurien de ser capaços de: -Entendre la rellevància de l'existència de bases de dades públiques i anotades, per al desenvolupament d'eines predictives basades en seqüències. [...]
La materia impartida durante este curso proporciona al alumno una visión introductoria a la bioinformática. Esta asignatura está dirigida a estudiantes de Bioquímica de 3er curso (6º semestre). [...]

2019-20
Grau en Bioquímica [814]
3 documentos
5.
4 p, 117.8 KB Bioinformàtica [102890] / Campillo Grau, Mercedes ; Pardo Carrasco, Leonardo ; Guixa González, Ramón ; Caltabiano, Gianluigi ; Cordomi Montoya, Arnau ; Gonzalez, Angel ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Medicina
Aquest curs il·lustrarà com la disciplina de la bioinformàtica proporciona un pont important entre la ciència d'avantguarda i la implantació de la medicina genòmica en la pràctica clínica. Els estudiants seran introduïts als conceptes i eines bàsiques de Bioinformàtica enfocades a la seva futura pràctica professional, a través de diverses activitats a realitzar a les aules d'informàtica. [...]
Este curso ilustrará como la disciplina de la bioinformática proporciona un puente importante entre la ciencia de vanguardia y la implantación de la medicina genómica en la práctica clínica. Los estudiantes serán introducidos a los conceptos y herramientas básicas de Bioinformática enfocadas a su futura práctica profesional, a través de diversas actividades a realizar en las aulas de informática. [...]

2019-20
Grau en Medicina [1192]
3 documentos
6.
6 p, 128.0 KB Bioinformàtica [101951] / Casillas Viladerrams, Sònia ; Barbadilla Prados, Antoni ; Egea Sánchez, Raquel ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Biociències
La bioinformàtica -el tractament, l'anàlisi informàtica i la interpretació i modelització de dades moleculars i genòmiques- ha adquirit un protagonisme fonamental a la genètica actual. La matèria impartida durant aquest curs constitueix una visió introductòria a la bioinformàtica. [...]
La bioinformática -el tratamiento, el análisis informático y la interpretación y modelización de datos moleculares y genómicos- ha adquirido un protagonismo fundamental en la genética actual. La materia impartida durante este curso constituye una visión introductoria a la bioinformática. [...]

2019-20
Grau en Genètica [833]
3 documentos
7.
6 p, 130.5 KB Bioinformàtica [101909] / Pardo Carrasco, Leonardo ; Guixa González, Ramón ; Cordomi Montoya, Arnau ; González Wong, Angel ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Biociències
Aquest curs introdueix els estudiants el camp de la Bioinformàtica, una especialitat que utilitza bases de dades informàtiques per emmagatzemar, recuperar i ajudar en la comprensió de la informació biològica. [...]
Este curso introduce a los estudiantes en el campo de la Bioinformática, una especialidad que utiliza bases de datos informáticas para almacenar, recuperar y ayudar en la comprensión de la información biológica. [...]

2019-20
Grau en Ciències Biomèdiques [832]
3 documentos
8.
5 p, 123.4 KB Bioinformàtica [100780] / Yero Corona, Daniel ; Pérez Pons, Josep Antoni ; Tarrio Fernandez, Rosa Maria ; Egea Sánchez, Raquel ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Biociències
El tractament i l'anàlisi informàtica de dades moleculars ha adquirit un protagonisme fonamental a la biologia actual i la matèria que s'impartirà en aquesta assignatura constitueix una visió introductòria bàsica a la bioinformàtica. [...]
The treatment and computer analysis of molecular data has acquired a fundamental role in the modern Biology and the topics that will be taught in this subject are a basic introductory vision of bioinformatics. [...]
El tratamiento y el análisis informático de datos moleculares ha adquirido un protagonismo fundamental en la biología actual y la materia que se impartirá en esta asignatura constituye una visión introductoria básica a la bioinformática. [...]

2019-20
Grau en Biologia [812]
3 documentos
9.
6 p, 92.3 KB Bioinformàtica [101909] / Pardo Carrasco, Leonardo ; Cordomi Montoya, Arnau ; González Wong, Angel ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Biociències
Aquest curs introdueix els estudiants el camp de la Bioinformàtica, una especialitat que utilitza bases de dades informàtiques per emmagatzemar, recuperar i ajudar en la comprensió de la informació biològica. [...]
2018-19
Grau en Ciències Biomèdiques [832]  
10.
5 p, 83.3 KB Bioinformàtica [101000] / Gibert González, Isidre ; Yero Corona, Daniel ; Conchillo Solé, Oscar ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Biociències
El tractament i l'anàlisi informàtic de dades moleculars ha adquirit un protagonisme fonamental a la biologia actual i la matèria que s'impartirà en aquesta assignatura constitueix una visió introductòria a la bioinformàtica. [...]
The treatment and computer analysis of molecular data has acquired a fundamental role in the modern Biology and the topics that will be taught in this subject are a basic introductory vision of bioinformatics. [...]
El tratamiento y el análisis informático de datos moleculares ha adquirido un protagonismo fundamental en la biología actual y la materia que se impartirá en esta asignatura constituye una visión introductoria a la bioinformática. [...]

2018-19
Grau en Microbiologia [816]
3 documentos

Materiales académicos : Encontrados 104 registros   1 - 10siguientefinal  ir al registro:
¿Le interesa recibir alertas sobre nuevos resultados de esta búsqueda?
Defina una alerta personal vía correo electrónico o subscríbase al canal RSS.