Results overview: Found 115 records in 0.03 seconds.
Articles, 2 records found
Research literature, 6 records found
Learning materials, 1 records found
Course materials, 102 records found
Personal and institutional archives, 4 records found
Articles 2 records found  
1.
18 p, 515.7 KB Definición y unidades de las constantes de equilibrio en los libros de texto de Química general preuniversitarios y universitarios / Quílez-Pardo, Juan (Dto. Física y Química. IES Benicalap. 46015 Valencia) ; Quílez-Díaz, Ana (Máster Didáctica de la Ciencia. Universidad de Valencia)
En este trabajo, una vez definidas las constantes de equilibrio experimentales, Kp y Kc, así como la constante de equilibrio termodinámica, Kº, se analiza su incorrecto tratamiento por parte de libros de texto de química general. [...]
En aquest treball, un cop definides les constants d'equilibri experimentals, Kp i Kc, així com la constant d'equilibri termodinàmica, Kº, s'analitza el seu incorrecte tractament per part de llibres de text de química general. [...]
In this paper, after presenting the experimental equilibrium constants, Kp and Kc, and the thermodynamic equilibrium constant, Kº, it is analysed the misrepresentation of them by general chemistry textbooks. [...]

2014 - 10.5565/rev/ensciencias.1046
Enseñanza de las ciencias, Vol. 32 Núm. 3 (2014) , p. 187-203  
2.
17 p, 276.0 KB Una aproximació als empadronaments atípics a Catalunya : còmput i distribució territorial d'un fenomen generalitzat / Sabater i Coll, Albert (Universitat Autònoma de Barcelona. Centre d'Estudis Demogràfics) ; Ajenjo, Marc, 1965- (Universitat Autònoma de Barcelona. Centre d'Estudis Demogràfics)
El principal objectiu d'aquest article és presentar una aproximació dels anomenats «empadronaments atípics» —individus que resideixen habitualment fora del municipi en el qual estan empadronats—, a través del seu còmput i de la seva distribució territorial a vint-itres comarques catalanes. [...]
El principal objetivo de este artículo es presentar una aproximación de los llamados «empadronamientos atípicos» —individuos que residen habitualmente fuera del municipio en el cual están empadronados—, a través de su cómputo y distribución territorial en veintitrés comarcas catalanas. [...]
Cet article présente une étude des déclarations incorrectes du lieu residence ou encore du phénomène des «résidents absents», ces individus qui habitent d'habitude loin de la municipalité où ils sont officiellement enregistrés comme les habitants, à partir de l'estimation du nombre et de la distribution territoriale dans 23 régions Catalanes. [...]

2005
Documents d'anàlisi geogràfica, N. 46 (2005) p. 63-79  

Research literature 6 records found  
1.
80 p, 13.3 MB Inventari de CO2 a l'àrea de Barcelona com exemple d'emissions de gasos amb efecte hivernacle : càlcul de les emissions amb les eines de SIG i publicació dels resultats amb software lliure / Wozel, Jürgen Matthias ; Ferrero, Ignacio ; Granados Garcia, Ricardo ; Arevalo Roa, Gustavo ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
El present document és la memòria descriptiva dels treballs realitzats per Matthias Wozel durant el projecte final del Màster en Tecnologies de la Informació Geogràfica, 12ª edició, durant el transcurs del conveni de col·labració entre el Departament de Geografia i AUMA Consultores en medio ambiente y energía SL. [...]
2011  
2.
6 p, 201.4 KB Huella de carbono de vivienda y movilidad en Concepción, Chile. Uso del cálculo de huella de carbono para concretar y solucionar problemáticas sociales en barrios desfavorecidos. El caso de Pedro de Valdivia Bajo y Cerro Centinela / Filipe, Mariana ; Quintana, Marc ; Muñiz, Ivan, tutor (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Economia Aplicada) ; Rojas, Carolina, tutora ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
En este proyecto se ha calculado la huella de carbono parcial, es decir, únicamente se ha tenido en cuenta la movilidad y la energía usada en la vivienda. Se ha aplicado la metodología creada por Mathis Wackernagel y William Rees en 1997 para el cálculo de la huella ecológica. [...]
En aquest projecte s'ha calculat la petjada de carboni parcial, és a dir, únicament s'ha tingut en compte la mobilitat i l'energia de la vivenda. S'ha aplicat la metodologia creada per Mathis Wackernagel i William Rees l'any 1997 pel càlcul de la petjada ecològica. [...]
In this project has been calculated the partial Carbon Footprint, ie only took into account the particular mobility and the energy used in the home. Has been applied methodology developed by Mathis Wackernagel and William Rees in 1997 for the calculation of the Ecological Footprint. [...]

2013
3 documents
3.
1 p, 66.8 KB L'aportació de Tomàs Cerdà en la introducció del càlcul diferencial i integral a l'Espanya del segle XVIII / Berenguer Clarià, Joaquim ; Massa Esteve, Ma. Rosa, dir. (Universitat Politècnica de Barcelona. Departament de Matemàtica Aplicada I) ; Nieto-Galan, Agustí, tutor (Universitat Autònoma de Barcelona. Centre d'Estudis d'Història de les Ciències (CEHIC)) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Centre d'Estudis d'Història de les Ciència
El desenvolupament del càlcul diferencial i integral com a disciplina científica a Europa durant el segle XVIII no és un tema nou. Però s'ha acostumat a enfocar la visió d'aquesta formació molt sovint des del “centre” i a partir de les grans figures com Isaac Newton o Gottfried Wilhelm Leibniz. [...]
The development of Differential and Integral Calculus in the eighteenth century in Europe as a scientific discipline is not a new topic. But it has often used to focus the view of this topic from the “centre” and from the well known scientists as Isaac Newton or Gottfried Wilhelm Leibniz. [...]

2011
2 documents
4.
224 p, 10.4 MB Projecte en infraestructures comunes en telecomunicacions i guia de càlcul dels paràmetre de la instal·lació / Pla Villabona, Albert ; Parrón Granados, Josep, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Telecomunicació i Enginyeria de Sistemes) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
Els projectes en infraestructures comunes de telecomunicacions (ICT) neixen de la necessitat de regular els serveis de telecomunicacions dins de les cases, d'aquesta manera s'evita la proliferació de sistemes (antenes) individuals en conjunts residencials (com és el nostre cas). [...]
2007
2 documents
5.
99 p, 914.0 KB L'Estudi de les funcions utilitzant el full de càlcul com a eina de treball : anàlisi d'un procès constructiu basat en la manipulació i la visualització / Segura Lores, M. José ; Yábar, J. M., (José Manuel), dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de la Matemàtica i de les Ciències Experimentals)
Analitzem el procés d'aprenentatge de l'alumnat d'ensenyament secundària en relació a l'estudi de funcions amb la utilització del full de càlcul com a eina de treball sota un model metodològic constructiu enfocat en la manipulació la visualització. [...]
This thesis belongs to the field of Mathematical Didactics (education, learning). We analyse the learning process of the secondary education student in relation to the study of functions with the use of spreadsheets as a work tool with a constructive methodologist model directed to manipulation and visualization. [...]

Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, 2002
5 documents
6.
394 p, 1.9 MB Hermenèutica del càlcul diferencial a l'Europa del segle XVIII : de l'Analyse des infiniment petits de L'Hôpital (1696) al Traité élémentaire de calcul différentiel et de calcul intégral de Lacroix (1802) / Blanco Abellán, Mónica (Universitat Politècnica de Catalunya) ; Pla i Carrera, Josep, dir. (Universitat de Barcelona. Departament de Matemàtiques i Informàtica)
Vegeu mbaresum1de1. pdf.
Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, 2006
2 documents

Learning materials 1 records found  
1.
43 p, 288.5 KB Uns apunts de càlcul matricial i resolució de sistemes lineals / Bars Cortina, Francesc (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Matemàtiques) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
Matrius. Algoritme d'esglaonament en files i columnes. Rang. Inversa. Determinant. Sistemes d'equacions lineals.
2011  

Course materials 102 records found  1 - 10nextend  jump to record:
1.
5 p, 122.1 KB Càlcul en Una Variable [104382] / Prat Baiget, Laura ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
Resoldre els problemes matemàtics que es poden plantejar en Matemàtica Computacional i analítica de dades. Entendre el concepte de successions i el càlcul de límits. Conèixer i treballar de manera intuïtiva, geomètrica i formal les nocions de límit, continuïtat, derivada i integral. [...]
Resolver los problemas matemáticos que se pueden plantear en Matemática Computacional y analítica de datos. Entender el concepto de sucesiones y el cálculo de límites. Conocer y trabajar de manera intuitiva, geométrica y formal las nociones de límite, continuidad, derivada e integral. [...]

2019-20
1403 [1403]
3 documents
2.
4 p, 117.2 KB Càlcul [103303] / Bruna Floris, Joaquim ; Torregrosa Arús, Joan ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
Les assignatures de Càlcul (primer semestre de primer curs), Fonaments de matemàtiques (segon semestre de primer curs) i Eines matemàtiques (primer semestre de segon curs) en bloc formen la matèria Matemàtiques dins del pla d'estudis del grau de nanociència i nanotecnologia de la UAB. [...]
Las asignaturas de Cálculo (primer semestre de primer curso), Fundamentos de matemáticas (segundo semestre de primer curso) y Herramientas matemáticas (primer semestre de segundo curso) en bloque conforman la materia Matemáticas en el plan de estudios del grado de nanociéncia y nanotecnologia de la UAB. [...]

2019-20
Grau en Nanociència i Nanotecnologia [983]
3 documents
3.
4 p, 116.2 KB Equacions Diferencials i Càlcul Vectorial [102425] / Bruna Floris, Joaquim ; Mora Giné, Xavier ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
És una assignatura bàsica on s'introdueixen dues de les eines matemàtiques més importants per a la modelització i resolució de problemes reals que apareixen en les enginyeries: les equacions diferencials i l'anàlisi vectorial. [...]
Es una asignatura básica donde se introducen dos de las herramientas matemáticas más importantes para la modelización y resolución de problemas reales que aparecen en las ingenierías: las ecuaciones diferenciales y el análisis vectorial. [...]

2019-20
Grau en Enginyeria Química [951]
3 documents
4.
3 p, 112.8 KB Càlcul I [100141] / Bafaluy Bafaluy, Francisco Javier ; Aspachs Bracons, Mariona ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
S'introdueixen els conceptes bàsics del càlcul de funcions d'una variable real. S'estudien amb detall els conceptes de límit, continuïtat i derivació. S'apren també l'ús de les eines de càlcul corresponents.
Se introducen los conceptos básicos del cálculo de funciones de una variable real. Se estudian en detalle los conceptos de límite, continuidad y derivación. Se aprenden a usar también las correspondientes herramientas de cálculo.

2019-20
Grau en Física [1281]
3 documents
5.
4 p, 119.6 KB Càlcul Numèric [104390] / Mondelo Gonzalez, Jose Maria ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
La modelització permet convertir diversos problemes de la ciència i l'enginyeria en problemes matemàtics. La complexitat del món real fa que els problemes matemàtics que se'n deriven siguin sovint intractables analíticament. [...]
La modelización permite convertir diversos problemas de la ciencia y la ingeniería en problemas matemáticos. La complejidad del mundo real hace que los problemas matemáticos derivados de ella sean con frecuencia intratables analíticamente. [...]

2019-20
1403 [1403]
3 documents
6.
4 p, 120.0 KB Càlcul en Diverses Variables [104387] / Donaire Benito, Juan Jesús ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
Els objectius de l'assignatura són conèixer les tècniques bàsiques del càlcul diferencial i integral en diverses variables i els conceptes més importants de l'anàlisi vectorial. A la primera part del curs l'estudiant ha de familiaritzar-se primer amb l'espai euclidià i la seva estructura mètrica i topològica. [...]
Véase el documento en catalán.

2019-20
1403 [1403]
3 documents
7.
5 p, 75.3 KB Equacions Diferencials i Càlcul Vectorial [102425] / Verdera Melenchón, Joan ; Gallego Gómez, Eduardo ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
És una assignatura bàsica on s'introdueixen dues de les eines matemàtiques més importants per a la modelització i resolució de problemes reals que apareixen en les enginyeries: les equacions diferencials i l'anàlisi vectorial. [...]
2018-19
Grau en Enginyeria Química [951]  
8.
4 p, 76.6 KB Càlcul Numèric [104390] / Mondelo Gonzalez, Jose Maria ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
La modelització permet convertir els diversos problemes de la ciència i l'enginyeria en problemes matemàtics. La complexitat del món real fa que els problemes matemàtics que se'n deriven siguin sovint intractables analíticament. [...]
Modeling converts problems from science and engineering in mathematical problems. The complexity of the real world often gives rise to mathematical problems that cannot be addressed from an analytic approach. [...]
La modelización permite convertir diversos problemas de la ciencia y la ingeniería en problemas matemáticos. La complejidad del mundo real hace que los problemas matemáticos derivados de ella sean con frecuencia intratables analíticamente. [...]

2018-19
1403 [1403]
3 documents
9.
5 p, 81.6 KB Càlcul en Diverses Variables [104387] / Donaire Benito, Juan Jesús ; Prats Soler, Martí ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
Els objectius de l'assignatura són conèixer les tècniques bàsiques del càlcul diferencial i integral en diverses variables i els conceptes més importants de l'anàlisi vectorial. A la primera part del curs l'estudiant ha de familiaritzar-se primer amb l'espai euclidià i la seva estructura mètrica i topològica. [...]
2018-19
1403 [1403]  
10.
5 p, 81.6 KB Càlcul en Una Variable [104382] / Prat Baiget, Laura ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
Resoldre els problemes matemàtics que es poden plantejar en Matemàtica Computacional i analítica de dades. Entendre el concepte de successions i el càlcul de límits. Conèixer i treballar de manera intuïtiva, geomètrica i formal les nocions de límit, continuïtat, derivada i integral. [...]
2018-19
1403 [1403]  

Course materials : 102 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Personal and institutional archives 4 records found  
1.
4 p, 4.5 MB Llistat manuscrit de noms i càlcul dels seus expedients acadèmics. / Pascual, Pedro, 1934-2006
1970  
2.
1 p, 558.1 KB Llistat manuscrit de càlcul de despeses i fons de l'Escuela Internacional de Sitges. / Escuela Internacional de Sitges
1972  
3.
1 p, 451.5 KB Carta de Mercè Tejedor (Cap de Personal) i Pilar Morales (Personal de la Fundació Bosch i Gimpera) presentant formulari oficial d'Hisenda per al càlcul de l'IRPF mensual. / Fundació Bosch i Gimpera
1999  
4.
4 p, 1.1 MB Sol·licitud d'ajuda institucional, presentada al Comité Conjunto Hispano-Norteamericano para Asuntos Educativos y Culturales, per a la manipulació de dades experimentals i càlcul científic de les facultats de Física i de Química de la UB.
27 desembre 1978.  

Interested in being notified about new results for this query?
Set up a personal email alert or subscribe to the RSS feed.