Results overview: Found 424 records in 0.02 seconds.
Articles, 14 records found
Research literature, 17 records found
Learning materials, 2 records found
Course materials, 384 records found
Personal and institutional archives, 7 records found
Articles 14 records found  1 - 10next  jump to record:
1.
9 p, 771.0 KB Càlcul de la incidencia de la productivitat sobre la quantia dels beneficis / Genescà i Garrigosa, Enric (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Grifell i Tatjé, Emili (Universitat Autònoma de Barcelona)
1992
Revista econòmica de Catalunya, Núm. 18 (1992) , p. 11-19  
2.
4 p, 283.1 KB Pràctica sobre el càlcul de les propietats fonamentals del so a partir de la freqüència d'ultrasò d'ecolocalització dels ratpenats / Arcas Rivas, Pedro (IES Institut Ribot i Serra (Sabadell)) ; Fenollar Moncho, José (IES Institut Ribot i Serra (Sabadell))
El ratpenat o quiròpter emet unes freqüències d'ultrasò en forma de crit (generalment entre 20 i 120 kHz). En aquesta pràctica treballarem conceptes relacionats amb les característiques d'aquest so, detectat amb el detector Bat Tune: freqüència f, període T, freqüència angular o pulsació w, longitud d'ona λ i el nombre d'ona k.
The different species of bats emits some ultrasound frequencies in a form of ultrasound (usually between 20 and 120 kHz). In this practice we will work on concepts related to the characteristics of this sound, detected with the Bat Tune detector: frequency f, period T, angular frequency or pulsation w, length of wave λ and the number of wave k.

2018 - 10.5565/rev/ciencies.389
Ciències : revista del professorat de ciències de primària i secundària, Núm. 35 (2018) , p. 13-16 (Experiències didàctiques i treballs pràctics)  
3.
25 p, 486.3 KB Càlcul d'integrals usant sistemes dinàmics discrets / Gasull i Embid, Armengol (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Matemàtiques) ; Llorens, Mireia (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Matemàtiques)
Si per a una família d'integrals definides, dependent de paràmetres, el valor de la integral no varia quan es canvien d'una certa manera els valors dels paràmetres es diu que aquest canvi de paràmetres és una transformació de Landen. [...]
2017
Butlletí de la Societat Catalana de Matemàtiques, Vol. 32 Núm. 1 (2017) , p. 45-71  
4.
1 p, 124.6 KB Arrogància, càlcul, supervivència / Cardús i Ros, Salvador, 1954- (Universitat Autònoma de Barcelona)
2016
Ara, Núm. 1904 (1 març 2016) , p. 48  
5.
2 p, 49.9 KB La introducció del càlcul diferencial a l'Espanya del segle XVIII / Berenguer, Joaquim (Universitat Autònoma de Barcelona. Centre d'Estudis d'Història de les Ciències (CEHIC))
Aquesta tesi doctoral ha analitzat el paper de Tomàs Cerdà (1715-1791) -un jesuïta dedicat a l'ensenyament- en la introducció del càlcul diferencial i integral a Espanya, a partir de l'estudi del seu "Tratado de fluxiones". [...]
Esta tesis doctoral ha analizado el papel de Tomàs Cerdà (1715-1791) - un jesuita dedicado a la enseñanza- en la introducción del cálculo diferencial e integral en España, a partir de su "Tratado de fluxiones". [...]

2016
UAB divulga, Setembre 2016, p. 1-2
2 documents
6.
27 p, 2.2 MB Aplicación de un modelo geográfico con información climática para el cálculo del balance hídrico de la comarca de la Marina Baja (Alicante) / Zaragozí, Benito (Universidad de Alicante. Instituto Interuniversitario de Geografía) ; Ramón Morte, Alfredo (Universidad de Alicante. Instituto Interuniversitario de Geografía) ; Olcina Cantos, Jorge (Universidad de Alicante. Instituto Interuniversitario de Geografía)
Este trabajo analiza las nuevas tendencias en la creación y gestión de información geográfica, para la elaboración de modelos inductivos basados exclusivamente en bases de datos geográficas. Estos modelos permiten integrar grandes volúmenes de datos de características heterogéneas, lo que supone una gran complejidad técnica y metodológica. [...]
Aquest treball analitza les noves tendències en la creació i gestió d'informació geogràfica, per a l'elaboració de models inductius basats exclusivament en bases de dades geogràfiques. Aquests tipus de models permeten integrar grans volums de dades de característiques heterogènies, la qual cosa suposa una gran complexitat tècnica i metodològica. [...]
Cet article traite des nouvelles tendances dans la création et la gestion de l'information géographique pour le développement de modèles inductifs fondés uniquement sur des bases de données géographiques. [...]
This paper discusses new trends in the creation and management of geographic information for the development of inductive models based entirely on geodatabases. These models enable the integration of large volumes of data with heterogeneous characteristics, which is of an enormous technical and methodological complexity. [...]

2016 - 10.5565/rev/dag.250
Documents d'anàlisi geogràfica, Vol. 62, Núm. 1 (gener-abril 2016) , p. 207-233 (Articles)  
7.
18 p, 515.7 KB Definición y unidades de las constantes de equilibrio en los libros de texto de Química general preuniversitarios y universitarios / Quílez-Pardo, Juan (Dto. Física y Química. IES Benicalap. 46015 Valencia) ; Quílez-Díaz, Ana (Máster Didáctica de la Ciencia. Universidad de Valencia)
En este trabajo, una vez definidas las constantes de equilibrio experimentales, Kp y Kc, así como la constante de equilibrio termodinámica, Kº, se analiza su incorrecto tratamiento por parte de libros de texto de química general. [...]
En aquest treball, un cop definides les constants d'equilibri experimentals, Kp i Kc, així com la constant d'equilibri termodinàmica, Kº, s'analitza el seu incorrecte tractament per part de llibres de text de química general. [...]
In this paper, after presenting the experimental equilibrium constants, Kp and Kc, and the thermodynamic equilibrium constant, Kº, it is analysed the misrepresentation of them by general chemistry textbooks. [...]

2014 - 10.5565/rev/ensciencias.1046
Enseñanza de las ciencias, Vol. 32 Núm. 3 (2014) , p. 187-203  
8.
27 p, 1.5 MB Le calcul du nombre π / Joyal, André (Université du Québec à Montréal. Département de mathématiques)
2008
Materials matemàtics, 2008, p. 1-27  
9.
3 p, 199.4 KB Infertilitat masculina per un "error de càlcul" cromosòmic / Templado, C. (Cristina) (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Biologia Cel·lular, de Fisiologia i d'Immunologia)
Durant el procés de divisió cel·lular conegut com a meiosi, poden tenir lloc errors en la segregació cromosòmica, donant gàmetes amb un nombre erroni de cromosomes, que poden ser l'origen d'infertilitat masculina, avortaments espontanis o de descendència afectada. [...]
Durante el proceso de división celular conocido como meiosis, pueden ocurrir errores en la segregación cromosómica que dan lugar a gametos con un número erróneo de cromosomas, causando infertilidad masculina, abortos espontáneos o descendencia afectada. [...]
During meiosis, errors in chromosome segregation lead to aneuploid gametes (with an erroneous number of chromosomes) which might result in male infertility, spontaneous abortions or affected offspring. [...]

2008
UAB divulga, Juny 2008, p. 1-3
3 documents
10.
2 p, 44.6 KB Càlcul dels números de Hodge d'una hipersuperficie llisa en espais multiprojectius / Panyella Brustenga, Francesc (Universitat Politècnica de Barcelona. Departament de Matemàtiques)
1980 - 10.5565/PUBLMAT_20180_57
Publicacions de la Secció de Matemàtiques, V. 20 (1980) p. 267-268  

Articles : 14 records found   1 - 10next  jump to record:
Research literature 17 records found  1 - 10next  jump to record:
1.
57 p, 41.3 MB Creació d'una infraestructura de càlcul de rutes per a l'anàlisi espacial de resultats estadístics. Un assaig per a l'estudi de la distribució dels desplaçaments obligats a Catalunya / Garcies Ramon, Gabriel ; Nunes, Joan, dir. ; Suñé, Eduard, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
Aquest treball és un encàrrec de l'Institut d'Estadística de Catalunya (IDESCAT), institución que té la voluntat d'obtenir la infraestructura d'un SIG que permeti l'anàlisi espacial de resultats estadístics propis. [...]
Este trabajo es un encargo del Instituto de Estadística de Catalunya (IDESCAT), institución que tiene la voluntad de obtener la infraestructura de un SIG que permita el análisis espacial de resultados estadísticos propios. [...]
This research is an assignment from de Statistics Institute of Catalunya (IDESCAT), an institution with the will to obtain a GIS infrastructure that provides a spatial analysis of their own statistical results. [...]

Juliol 2016  
2.
25 p, 1.1 MB Creació d'una xarxa de rutes ciclista : Topologia, visualització i càlcul dels camins òptims / Estruch Blanco, Pau ; Alsina, Aitor ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
El projecte fa referència a les xarxes i itineraris aptes pel ciclisme i els seus usuaris que s'hi poden trobar al portal web d'una entitat ciclista anomenada Cyclocat, que és la promotora de l'esmentat treball. [...]
El proyecto hace referencia a las redes e itinerarios aptos para el ciclismo y sus usuarios que se pueden encontrar en el portal web de una entidad ciclista llamada Cyclocat, que es la promotora de dicho trabajo. [...]
The project refers to networks and itineraries that are suitable for cycling and its users that can be found on the web portal of a cyclist called Cyclocat, which is the promoter of the mentioned work. [...]

2019  
3.
80 p, 13.3 MB Inventari de CO2 a l'àrea de Barcelona com exemple d'emissions de gasos amb efecte hivernacle : càlcul de les emissions amb les eines de SIG i publicació dels resultats amb software lliure / Wozel, Jürgen Matthias ; Ferrero, Ignacio ; Granados Garcia, Ricardo ; Arevalo Roa, Gustavo ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
El present document és la memòria descriptiva dels treballs realitzats per Matthias Wozel durant el projecte final del Màster en Tecnologies de la Informació Geogràfica, 12ª edició, durant el transcurs del conveni de col·labració entre el Departament de Geografia i AUMA Consultores en medio ambiente y energía SL. [...]
2011  
4.
11 p, 3.0 MB Cálculo del flujo máximo en una red (grafo dirigido) / Marín Gonzales, Gean Piers ; Borges, J., (Joaquim), dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Enginyeria de la Informació i de les Comunicacions) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
El presente proyecto de fin de grado esboza una solución informática al problema del flujo máximo, para lo cual se ha optado por utilizar el algoritmo de Ford-Fulkerson, al ser éste el más conocido y difundido, y que permite llegar a una solución exacta del problema en un tiempo relativamente corto. [...]
The present project of end of degree outlines a computer solution to the problem of the maximum flow, for which it has chosen to use the algorithm of Ford-Fulkerson, being the one most known and diffused, and that allows to arrive to an exact solution of the problem in a relatively short time. [...]
El present projecte de fi de grau esbossa una solució informàtica al problema del flux màxim, per al que s'ha aprofitat per utilitzar l'algoritme de Ford-Fulkerson, a l'est ser el més conegut i difós, i que permeten arribar a una solució exacta de l' problema en un temps relativament curt Dit problema té una àmplia gamma d'aplicacions, que va des del càlcul de rutes disyuntas per a xarxes de comunicacions, la capacitat de comunicació, la programació de línies aèries, la selecció de projectes, entre d'altres. [...]

2017-02-06
Enginyeria Informàtica [958]  
5.
13 p, 1.3 MB Desenvolupament d'una eina de càlcul de compatibilitat a partir de tests de portadors de mutacions genètiques / Requena, Antoni ; Martí Escalé, Ramon, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Enginyeria de la Informació i de les Comunicacions) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
En els darrers anys, la investigació i els nous descobriments en el camp de la genètica humana estan augmentant de manera considerable. Malgrat que encara queda molt per descobrir, tot allò que a hores d'ara ja es coneix té una gran utilitat en el camp de la reproducció assistida. [...]
Over the last few years, research and new discoveries in the field of human genetics are increasing a lot. Although there are still many unknown parts, everything that is known by now has a more than considerable utility in the field of assisted reproduction. [...]
En los últimos años, la investigación y los nuevos descubrimientos en el campo de la genética humana están aumentando de una forma más que considerable. A pesar de que aún queda mucho por descubrir, todo lo que ahora ya se conoce tiene una gran utilidad en la reproducción asistida. [...]

2016-06-27
Enginyeria Informàtica [958]  
6.
10 p, 1.1 MB Cálculo del centro de gravedad con Arduino para Android / Jiménez Gallegos, Diego Sebastian ; Rexachs del Rosario, Dolores Isabel, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Arquitectura de Computadors i Sistemes Operatius) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Se presenta el diseño y la implementación de un sistema para medir el centro de gravedad de drones utilizando Arduino y visualizando los datos en un dispositivo con Android. Medir el centro de gravedad nos permitirá llevar un control de cómo se distribuye la carga en un dron, y por lo tanto, nos puede ayudar a identificar errores que se pueden producir en este a causa de una mala distribución e incluso problemas con la sujeción de la carga.
This Article describes how to create a system to measure the center of gravity of a dron using Arduino and Android. Measure the center of gravity allow us to monitor how the load of a dron is distributed. [...]
Es presenta el disseny i la implementació d'un sistema per mesurar el centre de gravetat de drons utilitzant Arduino i visualitzant les dades amb un dispositiu amb Android. Mesurar el centre de gravetat ens permet portar un control sobre com es troba distribuida la càrrega en un dron, i per tant, ens pot ajudar a identificar els errors que es poden produir a causa d'una mala distribució i fins i tot, problemes en la subjecció de la càrrega.

2016-06-29
Enginyeria Informàtica [958]  
7.
390 p, 3.4 MB La Recepció del càlcul diferencial a l'Espanya del segle XVIII : : Tomàs Cerdà: introductor de la teoria de fluxions / Berenguer Clarià, Joaquim ; Massa Esteve, M. Rosa, (Maria Rosa) dir. ; Gutiérrez García, José Manuel ; Universitat Autònoma de Barcelona. Centre d'Estudis d'Història de la Ciència
La nostra recerca es situa a l'Espanya del segle XVIII i està centrada en el desenvolupament i difusió del càlcul diferencial i integral o el càlcul de fluxions, com es va denominar a la Gran Bretanya. [...]
Our research concerns eighteenth century Spain and is focused on the development and diffusion of Differential and Integral Calculus or Calculus of Fluxions, as it was known in Great Britain. The analysis of Differential Calculus, as a new field of mathematics in eighteenth century Europe is not a new topic, but it has often been used to approach this topic from the "centre" and via the well-known scientists Isaac Newton or Gottfried Wilhelm Leibniz. [...]

[Bellaterra] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2016  
8.
10 p, 693.2 KB Sistema de càlcul d'hàbitats amb dispositius Android / Obiols i Colomina, Ferran ; Martí Escalé, Ramon, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Enginyeria de la Informació i de les Comunicacions) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
En l'actualitat les empreses de telecomunicacions centren les estratègies comercials en les dades que els usuaris consumeixen connectar-se a Internet, en comptes dels antics mercats de les trucades o els SMS. [...]
Nowadays telecommunication companies focus his business strategies in the data that users consume when they connect to Internet, instead of the common markets like phone calls or SMS. This movement of interest make the price for contracting these services increase disproportionately to the quality that is contracted, in relation to the different generations of GSM protocols and the infrastructure that uses. [...]
En la actualidad las empresas de telecomunicaciones centran las estrategias comerciales en los datos que los usuarios consumen al conectarse a Internet, en lugar de los antiguos mercados de las llamadas o los SMS. [...]

2015-06-30
Enginyeria Informàtica [958]  
9.
80 p, 858.8 KB Càlcul d'intervals de confiança conservadors / Antón Almenara, Manuel ; Alabert, Aureli, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Matemàtiques) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
En aquest document es realitza una anàlisi de diferents mètodes per estimar intervals de confiança d'un paràmetre tenint en compte els dos aspectes més importants, el seu nivell de cobertura davant el valor nominal definit i la longitud de l'interval. [...]
2015
Grau en Estadística Aplicada [973]  
10.
219 p, 6.2 MB Desenvolupament d'algorismes numérics per al càlcul de la topografia dels miralls per a un sincrotró / Vidal González, Josep ; Campos, Juan, dir. ; Nicolás, Josep, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Física
La mesura de superfícies òptiques ha esdevingut un camp d'investigació molt important en els últims anys. En els sincrotrons es necessiten òptiques que tinguin una precisió en l'ordre del nanòmetre per tal d'assolir la brillantor necessària en les investigacions. [...]
Measuring optic surfaces is a research field very important, specially in the last 20 years. Synchrotrons need optics with an accuracy of the nonemeter for achieving the brilliance needed in the beamlines. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2015  

Research literature : 17 records found   1 - 10next  jump to record:
Learning materials 2 records found  
1.
43 p, 288.5 KB Uns apunts de càlcul matricial i resolució de sistemes lineals / Bars Cortina, Francesc (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Matemàtiques) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
Matrius. Algoritme d'esglaonament en files i columnes. Rang. Inversa. Determinant. Sistemes d'equacions lineals.
2011  
2.
10.7 KB El Regle de càlcul: un instrument oblidat / Universitat Autònoma de Barcelona. Biblioteca de Ciència i Tecnologia ; Universitat Autònoma de Barcelona. Servei de Biblioteques
Els estudiants universitaris actuals, en general, coneixen poc l'existència i el paper que van jugar els regles de càlcul. Aquesta exposició va dirigida a ells a fi i efecte de donar-los a conèixer el regle de càlcul en si i les persones que l'utilitzaven.
Per il·lustrar la situació es disposa de la magnífica col·lecció de regles de càlcul de l'enginyer Lorenzo Álvarez (catedràtic jubilat de la Universitat Politècnica de Catalunya) on es troben representats els principals tipus de regles, alguns d'ells força antics.

2009  

Course materials 384 records found  1 - 10nextend  jump to record:
1.
4 p, 104.2 KB Càlcul 1 [104844] / Castellana Vila, Natalia ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia
Aquesta assignatura és de caràcter bàsic i pretén familiaritzar els estudiants amb els conceptes claus del càlcul de funcions reals d'una variable: funcions, límits, continuïtat, derivació, integració i sèries de potències també veient les seves aplicacions pràctiques a situacions concretes. [...]
Se trata de una asignatura de carácter básico que pretende familiarizar a los estudiantes con los conceptos clave del Cálculo de una variable: funciones, límites , continuidad, derivadas, integración y series de potencias. [...]

2020-21
Grau en Estadística Aplicada [1424]
Grau en Estadística Aplicada i Grau en Sociologia [1440]
3 documents
2.
4 p, 101.5 KB Equacions Diferencials i Càlcul Vectorial [102425] / Bruna Floris, Joaquim ; Mora Giné, Xavier ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
És una assignatura bàsica on s'introdueixen dues de les eines matemàtiques més importants per a la modelització i resolució de problemes reals que apareixen en les enginyeries: les equacions diferencials i l'anàlisi vectorial. [...]
Es una asignatura básica donde se introducen dos de las herramientas matemáticas más importantes para la modelización y resolución de problemas reales que aparecen en las ingenierías: las ecuaciones diferenciales y el análisis vectorial. [...]

2020-21
Grau en Enginyeria Química [951]
3 documents
3.
3 p, 99.4 KB Càlcul de Diverses Variables [100153] / Perís Rodríguez, Santiago ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
És la continuació natural de les assignatures Càlcul I i Càlcul II. Tracta de càlcul amb funcions de diverses variables reals i de l'estudi de corbes i superfícies.
Es la continuacion natural de los cursos Calculo I y Calculo II. Trata del calculo de varias variables reales, el estudio de la curvas y las superficies.

2020-21
Grau en Física i Grau en Química [1104]
Grau en Física [1281]
Grau en Física i Grau en Química [1287]
Grau en Física i Grau en Química [1434]
3 documents
4.
3 p, 98.9 KB Càlcul II [100142] / Bafaluy Bafaluy, Francisco Javier ; Masó Puigdellosas, Axel ; Apio Laguia, Juan Manuel ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
Aquesta assignatura és la continuació natural de Càlcul I. Desenvolupa les eines bàsiques del càlcul amb una variable real i es focalitza en els temes d'integració, de sèries numèriques i de sèries funcionals. [...]
Esta asignatura es la continuación natural de Càlcul I. Desarrolla las herramientas básicas del cálculo con una variable real y se focaliza en los temas de integración, series numéricas y series funcionales. [...]

2020-21
Grau en Física i Grau en Química [1104]
Grau en Física [1281]
Grau en Física i Grau en Química [1287]
Grau en Física i Grau en Química [1434]
3 documents
5.
3 p, 97.4 KB Càlcul I [100141] / Gaset Rifa, Jordi ; Aspachs Bracons, Mariona ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
S'introdueixen els conceptes bàsics del càlcul de funcions d'una variable real. S'estudien amb detall els conceptes de límit, continuïtat i derivació. S'apren també l'ús de les eines de càlcul corresponents.
Se introducen los conceptos básicos del cálculo de funciones de una variable real. Se estudian en detalle los conceptos de límite, continuidad y derivación. Se aprenden a usar también las correspondientes herramientas de cálculo.

2020-21
Grau en Física i Grau en Química [1104]
Grau en Física [1281]
Grau en Física i Grau en Química [1287]
Grau en Física i Grau en Química [1434]
3 documents
6.
4 p, 104.5 KB Càlcul Numèric [104390] / Mondelo Gonzalez, Jose Maria ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
La modelització permet convertir diversos problemes de la ciència i l'enginyeria en problemes matemàtics. La complexitat del món real fa que els problemes matemàtics que se'n deriven siguin sovint intractables analíticament. [...]
La modelización permite convertir diversos problemas de la ciencia y la ingeniería en problemas matemáticos. La complejidad del mundo real hace que los problemas matemáticos derivados de ella sean con frecuencia intratables analíticamente. [...]

2020-21
Grau en Matemàtica Computacional i Analítica de Dades [1403]
3 documents
7.
5 p, 106.3 KB Càlcul en Diverses Variables [104387] / Donaire Benito, Juan Jesús ; Bosa Puigredon, Joan ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
Els objectius de l'assignatura són conèixer les tècniques bàsiques del càlcul diferencial i integral en diverses variables i els conceptes més importants de l'anàlisi vectorial. A la primera part del curs l'estudiant ha de familiaritzar-se primer amb l'espai euclidià i la seva estructura mètrica i topològica. [...]
Véase el documento en catalán.

2020-21
Grau en Matemàtica Computacional i Analítica de Dades [1403]
3 documents
8.
5 p, 107.1 KB Càlcul en Una Variable [104382] / Prat Baiget, Laura ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
Resoldre els problemes matemàtics que es poden plantejar en Matemàtica Computacional i analítica de dades. Entendre el concepte de successions i el càlcul de límits. Conèixer i treballar de manera intuïtiva, geomètrica i formal les nocions de límit, continuïtat, derivada i integral. [...]
Resolver los problemas matemáticos que se pueden plantear en Matemática Computacional y analítica de datos. Entender el concepto de sucesiones y el cálculo de límites. Conocer y trabajar de manera intuitiva, geométrica y formal las nociones de límite, continuidad, derivada e integral. [...]

2020-21
Grau en Matemàtica Computacional i Analítica de Dades [1403]
3 documents
9.
6 p, 109.4 KB Càlcul [103815] / Carmona Domènech, Joan Josep ; Comalada Clara, Salvador ; González Llorente, José ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
1 Les assignatures de Càlcul, Estadística i Àlgebra Lineal formen un bloc que està pensat dins el Pla d'Estudis per a dotar l'alumne dels conceptes i eines matemàtiques necessàries per comprendre, desenvolupar i avaluar els processos de gestió dels diferents sistemes presents en el sector aeronàutic. [...]
Leer la información de los Objetivos en el correspondiente apartado de Guia Docent en català.

2020-21
Grau en Gestió Aeronàutica [829]
3 documents
10.
5 p, 106.2 KB Càlcul [103303] / Bruna Floris, Joaquim ; Torregrosa Arús, Joan ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
Les assignatures de Càlcul (primer semestre de primer curs), Fonaments de matemàtiques (segon semestre de primer curs) i Eines matemàtiques (primer semestre de segon curs) en bloc formen la matèria Matemàtiques dins del pla d'estudis del grau de nanociència i nanotecnologia de la UAB. [...]
Las asignaturas de Cálculo (primer semestre de primer curso), Fundamentos de matemáticas (segundo semestre de primer curso) y Herramientas matemáticas (primer semestre de segundo curso) en bloque conforman la materia Matemáticas en el plan de estudios del grado de nanociéncia y nanotecnologia de la UAB. [...]

2020-21
Grau en Nanociència i Nanotecnologia [983]
3 documents

Course materials : 384 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Personal and institutional archives 7 records found  
1.
4 p, 4.5 MB Llistat manuscrit de noms i càlcul dels seus expedients acadèmics / Pascual, Pedro, 1934-2006
1970  
 UAB restricted access
2.
1 p, 558.1 KB Llistat manuscrit de càlcul de despeses i fons de l'Escuela Internacional de Sitges / Escuela Internacional de Sitges
1972  
 UAB restricted access
3.
2 p, 1.8 MB Carta de R. Llosá (Ginebra) a Pere Pascual sobre la organització pel CERN d'una escola de càlcul a Espanya / Llosá, Rafael ; Pascual, Pedro, 1934-2006
1982  
 UAB restricted access
4.
1 p, 451.5 KB Carta de Mercè Tejedor (Cap de Personal) i Pilar Morales (Personal de la Fundació Bosch i Gimpera) presentant formulari oficial d'Hisenda per al càlcul de l'IRPF mensual / Fundació Bosch i Gimpera
1999  
 UAB restricted access
5.
1 p, 586.0 KB Carta de C. Simó (Comissió d'Informàtica de la UB) sobre especificacions acceptables per a la renovació de les instal·lacions del Centre de Càlcul / Simó, C.
1979  
 UAB restricted access
6.
4 p, 1.1 MB Sol·licitud d'ajuda institucional, presentada al Comité Conjunto Hispano-Norteamericano para Asuntos Educativos y Culturales, per a la manipulació de dades experimentals i càlcul científic de les facultats de Física i de Química de la UB
27 desembre 1978  
 UAB restricted access
7.
2 p, 459.4 KB Carta manuscrita de Rafael Guardiola Bárcena (Universidad de Granada) a Pere Pascual amb "Certificado de Depósito Temporal" adjunt d'instruments de càlcul cedits per la UB / Guardiola Bárcena, Rafael
26 juny 1978  
 UAB restricted access

Interested in being notified about new results for this query?
Set up a personal email alert or subscribe to the RSS feed.