La cerca booleana no ha donat cap resultat. Proveu de combinar els vostres termes de cerca d'una altra manera.
8498   Carta
102874   de
3776   Pere
2342   Pascual
7419   al
49   Banco
102874   de
28   Santander
67   Agencia
306   Urbana
170   29
116   (Barcelona)
13   ordenant
147   diversos
64   pagaments
54950   i
23   transferencies