Resultats globals: 68 registres trobats en 0.04 segons.
Materials de curs, 54 registres trobats
Documents de recerca, 13 registres trobats
Articles, 1 registres trobats
Materials de curs 54 registres trobats  1 - 10següentfinal  anar al registre:
1.
6 p, 81.8 KB Delinqüència i psicopatologia [100447] / Collazos Sanchez, Francisco ; Casas Brugué, Miguel ; Roncero Alonso, Carlos ; Navarro Sanchís, José Antonio ; Ramos Quiroga, José Antonio ; Ferrer Vinardell, Marc ; Ramos Gascón, Maria del Mar ; Jacas Escarcellé, Carlos ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Dret
Aquesta assignatura opcional s'integra en la Menció en Execució Penal del quart curs del Grau de Criminologia i té com a objectiu oferir als alumnes una visió general dels principals trastorns mentals i quina és la seva relació amb la comissió de delictes. [...]
This subject belongs to fourth year curriculum of the Criminology Degree program, in the specialization of sentencing enforcement. It aims to give students an overview of major mental disorders, as well as their relation to the comission of crimes. [...]
Esta asignatura opcional se integra en la Mención en Ejecución Penal del cuarto curso del Grado de Criminología y tiene como objetivo ofrecer a los alumnos una visión general de los principales trastornos mentales y de su relación con la comisión de delitos. [...]

2017-18
Grau en Criminologia [805]
3 documents
2.
6 p, 85.0 KB Gènere i criminologia [100453] / Bodelón González, Encarnación ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Dret
a) Objectius generals d'aprenentatge de coneixements: L'objectiu d'aquesta assignatura és el d'analitzar els processos a través dels quals es construeixen les relacions de gènere en l'àmbit del sistema de justícia penal. [...]
Objectives and contextualisation Objectives a) General learning objectives The objective of this module is to analyse the processes through which gender relationships are constructed within the scope of the criminal justice system. [...]
Objetivos a) Objetivos generales de aprendizaje El objetivo de esta asignatura es el de analizar los procesos a través de los cuales se construyen las relaciones de género en el ámbito del sistema de justicia penal. [...]

2017-18
Grau en Criminologia [805]
3 documents
3.
10 p, 112.0 KB Crims contra la Humanitat i els Drets Humans [100471] / Jiménez Cortés, Claudia Cristina ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Dret
El curs té com a objectiu proporcionar a l'estudiant no jurídic una visió i comprensió dels temes centrals del dret penal internacional i els drets humans, així com l'abast i el contingut de les respostes legals disponibles sota el dret internacional, a les atrocitats que es poden definir com a crims de guerra, crims contra la humanitat, genocidi i violacions dels drets humans, tot oferint un ampli i profund coneixement de les qüestions pertinents i donant suport al desenvolupament de les habilitats acadèmiques a través de l'anàlisi d'aquestes qüestions en la teoria i en la pràctica.
The course aims to provide a non lawyer student an insight view of the core topics of international human rights law and international criminal law, as well as the scope and the content of the legal responses available under two branches of contemporary international law, namely human rights law and international criminal law, to atrocities that can be defined as war crimes, crimes against humanity, genocide and human rights violations, all by offering a broad and deep understanding of relevant issues and supporting the development of academic skills through the analyzing of such issues theoretically and in practice.
El curso tiene como objetivo proporcionar al estudiante no jurídico una visión y comprensión de los temas centrales del derecho penal internacional y del derecho internacional de los derechos humanos, así como el alcance y el contenido de las respuestas legales disponibles bajo el derecho internacional, a las atrocidades que se pueden definir como crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad, genocidio y violaciones de los derechos humanos, ofreciendo un amplio y profundo conocimiento de las cuestiones pertinentes y apoyando el desarrollo de las habilidades académicas a través del análisis de estas cuestiones en la teoría y en la práctica.

2017-18
Grau en Criminologia [805]
Grau en Dret [949]
3 documents
4.
7 p, 93.6 KB Violència domèstica i delinqüència contra les dones [100464] / Bodelón González, Encarnación ; Cantera Espinosa, Leonor Maria ; Ortiz Amaro, Lucia ; Arce Becerra, Paula ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Dret
Les violències familiars i contra les dones són unes de les formes més serioses de delicte. L'objectiu general de l'assignatura és entendre les característiques específiques d'aquestes formes de vulneracions dels drets de les persones, així com conèixer els mecanismes d'intervenció de forma integral. [...]
Domestic Violence and violence against women is one of the most serious types of crime. The main objective of the module is to understand the specific characteristics of these types of violation of people's rights, as well as being aware of the intervention mechanisms as a whole. [...]
Las violencias familiares y contra las mujeres son unas de las formas más serias de delito. El objetivo general de la asignatura es entender las características específicas de estas formas de vulneraciones de los derechos de las personas, así como conocer los mecanismos de intervención de forma integral. [...]

2017-18
Grau en Criminologia [805]
3 documents
5.
7 p, 93.1 KB Delinqüència i drogues [100467] / Molinuevo Alonso, Beatriz ; Casas Brugué, Miguel ; Martinez Membrives, Esther ; Pardo Cladellas, Yolanda ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Dret
Els objectius de l'assignatura són: oferir una visió general sobre l'estat actual del consum de substàncies tenint com a referència diversos observatoris i informes a nivell nacional, europeu i mundial; introduir conceptes bàsics relacionats amb les drogues i els trastorns relacionats amb el seu consum (intoxicació, tolerància, síndrome d'abstinència, etc. [...]
The aims of the course are: to provide an overview of the current state of substance use according to several observatories and reports at national, European and global levels; to introduce basic concepts related to drugs and substance-related disorders (intoxication, tolerance, withdrawal, and so on); to provide a biopsychosocial view on the various mechanisms involved in the addictive behavior, with particular emphasis on the most relevant scientific findings from basic and applied perspectives; to know the effects of the main families of drugs on various body systems and their effects on cognitive and volitional abilities; to know methodologies and evaluation tools that allow to have a global vision of the history and the current situation of drug dependence of the person; to introduce the existing outpatient therapeutic alternatives and the most relevant current pharmacological treatments; to study the relationship between addictive behavior to drugs and criminal behavior, and to learn various 1 to study the relationship between addictive behavior to drugs and criminal behavior, and to learn various theoretical approaches and types of crimes associated. [...]
Los objetivos de la asignatura son: ofrecer una visión general sobre el estado actual del consumo de sustancias teniendo como referencia varios observatorios e informes a nivel nacional, europeo y mundial; introducir conceptos básicos relacionados con las drogas y los trastornos relacionados con su consumo (intoxicación, tolerancia, síndrome de abstinencia, etc. [...]

2017-18
Grau en Criminologia [805]
3 documents
6.
10 p, 105.0 KB Policia i seguretat [100442] / Guillén Lasierra, Francesc ; Restrepo Arrufat, Ferran ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Dret
L'assignatura té com a objectiu fonamental proporcional una visió sobre la funció de la policia a les nostres societats, la seva ubicació en el sistema de justícia penal, en l'Administració Pública, la seva relació amb la ciutadania, les funcions que du a terme (preventives, reactives i assistencials), l'abast i límits d'aquestes funcions, així com les característiques fonamentals de la cultura i l'organització policials, mostrant allò que és comú a totes les organitzacions policials i allò que varia en funció dels models i les polítiques públiques. [...]
This subject has as fundamental aim to offer an overview about policing in our society. That's to say, its place in the Criminal Justice System, in the Public Administration, its relationships with the public, the functions performed by the police (preventative, reactive and supportive). [...]
La asignatura tiene como objetivo fundamental proporcionar una visión sobre la función de la policía en nuestra sociedad, su ubicación en el sistema de justicia penal, en la Administración Pública, su relación con la ciudadanía, las funciones que lleva a cabo (preventivas, reactivas y asistenciales), el alcance y los límites de estas funciones, así como las características fundamentales de la cultura y la organización policiales, mostrando aquello que es común a todas las organizaciones policiales y aquello que varía en función de los modelos y las políticas públicas. [...]

2017-18
Grau en Criminologia [805]
3 documents
7.
6 p, 84.8 KB Avaluació de programes i polítiques públiques [100443] / Jurado de los Santos, Pedro ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Dret
Avaluació de programes i polítiques públiques en la titulació: Es tracta d'una assignatura de quart curs, obligatòria que desenvolupa el procés d'avaluació des d'una perspectiva disciplinar i professional que arrela en l'avaluació de programes, sense oblidar les seves connexions amb el disseny i seguiment dels mateixos. [...]
1. Thinking about the concepts related to the process of evaluating plans and programs of training and / or social intervention . 2. Design, develop and evaluate plans , programs, projects and activities with a specific focus in the filed of criminology 3. [...]
1. Reflexionar en torno a los conceptos relacionados con el proceso de evaluación planes y programas de formación y / o intervención social. 2. Diseñar , desarrollar y evaluar planes, programas, proyectos y actividades para intervenir en contextos de intervención / prevención , específicamente en el ámbito criminológico. [...]

2017-18
Grau en Criminologia [805]
3 documents
8.
7 p, 207.3 KB Criminologia i Criminalística [CRICRI] / Elena Garrido Gaitán ; Escola de Prevenció i Seguretat Integral (Bellaterra, Catalunya)
Els objectius marc de l'assignatura intenten ser un reflex d'alguns els objectius primordials del grau. Així, en aquesta assignatura els alumnes han d'aplicar els seus coneixements sobre les teories criminològiques a les experiències de conflicte i criminalitat existents i plantejar respostes adequades i relacionades amb el marc legal vigent, tenint en compte que l'estudi de les teories criminològiques estarà basat en l'anàlisi des del punt de vista criminològic de cara a aportar respostes idònies en l'estudi del delicte des de la vessant criminològica i criminalística. [...]
2016-17 (Grau de Prevenció i Seguretat Integral)  
9.
6 p, 88.6 KB Gènere i criminologia [100453] / Bodelón González, Encarnación ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Dret
a) Objectius generals d'aprenentatge de coneixements: L'objectiu d'aquesta assignatura és el d'analitzar els processos a través dels quals es construeixen les relacions de gènere en l'àmbit del sistema de justícia penal. [...]
Objectives and contextualisation Objectives a) General learning objectives The objective of this module is to analyse the processes through which gender relationships are constructed within the scope of the criminal justice system. [...]
Objetivos a) Objetivos generales de aprendizaje El objetivo de esta asignatura es el de analizar los procesos a través de los cuales se construyen las relaciones de género en el ámbito del sistema de justicia penal. [...]

2016-17
Graduat o Graduada en Criminologia [805]
3 documents
10.
9 p, 104.0 KB Policia i seguretat [100442] / Guillén Lasierra, Francesc ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Dret
L'assignatura té com a objectiu fonamental proporcional una visió sobre la funció de la policia a les nostres societats, la seva ubicació en el sistema de justícia penal, en l'Administració Pública, la seva relació amb la ciutadania, les funcions que du a terme (preventives, reactives i assistencials), l'abast i límits d'aquestes funcions, així com les característiques fonamentals de la cultura i l'organització policials, mostrant allò que és comú a totes les organitzacions policials i allò que varia en funció dels models i les polítiques públiques. [...]
La asignatura tiene como objetivo fundamental proporcionar una visión sobre la función de la policía en nuestra sociedad, su ubicación en el sistema de justicia penal, en la Administración Pública, su relación con la ciudadanía, las funciones que lleva a cabo (preventivas, reactivas y asistenciales), el alcance y los límites de estas funciones, así como las características fundamentales de la cultura y la organización policiales, mostrando aquello que es común a todas las organizaciones policiales y aquello que varía en función de los modelos y las políticas públicas. [...]

2016-17
Graduat o Graduada en Criminologia [805]
3 documents

Materials de curs : 54 registres trobats   1 - 10següentfinal  anar al registre:
Documents de recerca 13 registres trobats  1 - 10següent  anar al registre:
1.
69 p, 1.2 MB Els clubs socials de cànnabis com a model de prevenció del tràfic il·legal i el consum de risc : recomanacions per a la seva efectivitat / Jubert Cortiella, Xavier ; Molinuevo Alonso, Beatriz, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Psiquiatria i de Medicina Legal) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Dret
L’estat espanyol és el tercer país d’Europa amb major nombre de confiscacions de marihuana i el primer en resina de cànnabis. Degut a les problemàtiques originades pel mercat negre de cànnabis, els usuaris consumidors i el propis especialistes tenen com objectiu tenir una incidència des d’una perspectiva en reducció de riscos. [...]
Spain is the third European country with the highest number of marijuana seizures and the first in cannabis resin. Due to the problems caused by the black market, consumers and specialists on the subject have provided a different perspective about the problem of drugs: risk reduction. [...]

2017
Graduat o Graduada en Criminologia [805]  
2.
24 p, 826.5 KB L’estudi d'ocupadors : anàlisi qualitativa : l’opinió de les empreses sobre els graduats en Dret, Criminologia i Relacions Laborals / Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya ; Verd Pericàs, Joan Miquel ; Barranco, Oriol ; Centre d'Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball
Aquest informe és resultat de la fase qualitativa del projecte Ocupadors, dissenyat i dirigit per l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU Catalunya) i que s’ha dut a terme gràcies a la col·laboració de l’Obra Social “la Caixa”. [...]
2016  
3.
50 p, 790.7 KB Delinqüència econòmica: discussió del model de reinserció actual i anàlisi teòric sobre les vies alternatives d’intervenció / Termes Codina, Bet ; Cid Moliné, Josep, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciència Política i de Dret Públic) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Dret
La majoria d’estudis sobre la delinqüència de coll blanc s’han centrat en descobrir les causes del comportament delictiu i les diferències existents respecte la delinqüència més convencional. [...]
Most studies of white collar crime have focused on discovering the causes of criminal behaviour and their differences to the conventional delinquency. References on how to prevent an individual from committing an economic crime are quite common, nevertheless, the most effective way of intervention on this collective has not been an object of such frequent study. [...]

2016
Graduat o Graduada en Criminologia [805]  
4.
68 p, 873.1 KB Violència en l’àmbit de la sexualitat i la reproducció contra les dones amb diversitat funcional : un estudi de cas / Babot Magrinyà, Clara ; Arce Becerra, Paula Carmen, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciència Política i Dret Públic) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Dret
L’objectiu d’aquest treball és analitzar la violència que reben les dones amb diversitat funcional en relació a la seva sexualitat i reproducció a través d’un estudi de cas. En una primera part del treball, s’analitzarà la legislació relativa a la violència contra les dones, la diversitat funcional i la sexualitat i reproducció, tant en l’àmbit internacional com del Principat d’Andorra, ja que l’estudi se centra en una dona de 20 anys amb diversitat funcional que és andorrana i resident al mateix país. [...]
The objective of this research is to analyze the violence against women with disabilities in relation to their sexuality and reproduction through a case study. The first section analyses the legislation on violence against women, disabilities and sexuality and reproduction, both internationally as from Andorra, since the study focuses on an andorran woman in her twenties that has a disability. [...]

2016
Graduat o Graduada en Criminologia [805]  
5.
120 p, 1.2 MB Victimització, orientació sexual i identitat de gènere : percepcions de les persones LGTBIQ / Escarré Borràs, Aïda ; Martí Olivé, Joel, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Sociologia) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Dret
La victimització i la por a la mateixa són dos dels àmbits d’estudi principals en Criminologia. Amb relació a aquests dos aspectes, la recerca precedent ha posat de rellevància l’existència de diversos factors que hi estan associats, com l’ètnia, la classe social i el gènere. [...]
2016
Graduat o Graduada en Criminologia [805]  
6.
57 p, 1.4 MB Les dones i el treball penitenciari : dificultats i impacte en la reinserció. / Casals Forcat, Anna ; Navarro Villanueva, Carmen, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Dret Privat) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Dret
Les activitats laborals que les dones duen a terme dins dels centres penitenciaris durant el compliment de la seva pena, es troben, tal i com apunta la literatura, en desavantatge en relació a les activitats que desenvolupen els homes en aquesta mateixa situació. [...]
Jobs that women perform in prison during their prison sentence are, as the literature suggests, disadvantaged when compared to the jobs performed by men in the same situation. In the following project, those limitations are emphasised and it is intended to see their impact on the reintegration process once the women are released. [...]

2016
Graduat o Graduada en Criminologia [805]  
7.
72 p, 1.4 MB Consum d'alcohol : anàlisi de l'associació amb estils educatius, personalitat i motius de consum / Armengol Sánchez, Aleix ; Pardo Cladellas, Yolanda, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Psiquiatria i de Medicina Legal) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Dret
Durant els darrers anys, l'estudi dels motius de consum d'alcohol associats amb variables com la personalitat i els models parentals ha adquirit una gran importància. El present estudi, té com a objectiu principal analitzar quina influència tenen les variables de personalitat, estils educatius i grau de dependència a la substància envers els motius de consum. [...]
In recent years, studies of alcohol consumption motives associated with variables such as personality and parental models has become very important. The present study aims to analyze how personality variables, educational styles and degree of alcohol dependency influence consumption motives. [...]

2016
Graduat o Graduada en Criminologia [805]  
8.
51 p, 528.7 KB Discrecionalitat judicial i mesures penals alternatives : anàlisi criminològica de la reforma del Codi penal / Echevarría Llaneras, Marina ; Navarro Villanueva, Carmen, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Dret Privat) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Dret
La present investigació compta amb dues vessants: per una banda, es pretén esbrinar el pes que atorguen els jutges als antecedents penals en la decisió de concedir o denegar una mesura penal alternativa i, per una altra banda, realitzar una valoració sobre la nova reforma del Codi penal (LO 1/2015) pel que fa aquesta matèria. [...]
This research has two aspects: on the one hand , it aims to determine the weight that judges gives in the decision to grant or deny an alternative penal measure and, on the other hand, make an assessment of the new reform Penal code (LO 1/2015 ) in that terms. [...]

2015
Graduat o Graduada en Criminologia [805]  
9.
41 p, 790.4 KB TDAH i criminalitat : anàlisi quantitatiu sobre una mostra catalana / Costa Miralles, Ester ; Ramos-Quiroga, Josep Antoni, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Psiquiatria i de Medicina Legal) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Dret
Context: El Trastorn per Dèficit d’Atenció i Hiperactivitat (TDAH) és un trastorn neuropsiquiàtric comú que ha estat associat amb la delinqüència i altres patologies mentals. La investigació present pretén observar si la teoria està relacionada amb la realitat d’una mostra catalana. [...]
Background: Attention deficit-hyperactivity disorder (ADHD) is a common neuropsychiatric disorder that has been associated with criminality and with other mental pathologies. The present study wants to see if the theory is related to reality from a catalan sample. [...]

2015
Graduat o Graduada en Criminologia [805]  
10.
40 p, 633.4 KB Programa de prevenció de les agressions sexuals des d’una perspectiva de gènere i d’educació sexual / Espinosa Lafuente, Andreu ; Tejada Fernández, José, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Pedagogia Aplicada) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Dret
Es una proposta de programa de prevenció primària de les agressions sexuals a partir de l’adquisició de coneixements de gènere i l’educació sexual. L’anàlisi teòric s’ha fonamentat, principalment, en l’estudi de la teoria de W. [...]
2014
Graduat o Graduada en Criminologia [805]
3 documents

Documents de recerca : 13 registres trobats   1 - 10següent  anar al registre:
Articles 1 registres trobats  
1.
16 p, 110.6 KB UN Rules for the Treatment of Women Prisoners and Non-Custodial Sanctions for Women Offenders (the Bangkok Rules) : a Gendered Critique / Barberet, Rosemary (John Jay College of Criminal Justice) ; Jackson, Crystal (John Jay College of Criminal Justice)
In 2010, the United Nations adopted the United Nations Rules for the Treatment of Women Prisoners and Non-Custodial Measures for Women Offenders (the "Bangkok Rules"). This was a landmark step in adapting the 1955 Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners to women offenders and prisoners, and was an important precursor for the revision of the 1955 rules themselves. [...]
En 2010, las Naciones Unidas adoptaron las Reglas de las Naciones Unidas para el tratamiento de las reclusas y medidas no privativas de la libertad para las mujeres delincuentes (las «reglas de Bangkok»). [...]
El 2010, les Nacions Unides van adoptar les Regles de les Nacions Unides per al tractament de les recluses i mesures no privatives de la llibertat per a les dones delinqüents (les «regles de Bangkok»). [...]

2017 - 10.5565/rev/papers.2336
Papers : revista de sociologia, Vol. 102 Núm. 2 (Abril-Juny 2017) , p. 215-230 (Artículos de monográfico)  

Us interessa rebre alertes sobre nous resultats d'aquesta cerca?
Definiu una alerta personal via correu electrònic o subscribiu-vos al canal RSS.