Search term Curs sobre "Erosió i recuperació de terres en àrees marginals casos pràctics aplicables a La Rioja" Logronyo, 25 al 27 de juny de 1996 inside index title did not match any record. Nearest terms in any collection are:
1   Curs de Formació de Coordinadors/es pel Seguiment de les Titulacions
1   Curs de la depressió postpart :
1   Curs de Planificació de la Comunicació al CIESPAL (Quito)
1   Curs exprés d'emprenedoria per a estudiants
1   Curs interactiu i multimèdia destinat a l'aprenentatge autònom de la prosòdia
1   Curs sobre "Erosió i recuperació de terres en àrees marginals: casos pràctics aplicables a La Rioja" :
1   Cursa d'obstacles
1   Curses de braus :
1   Curset de petita ramaderia, conserveria i piscicultura : per a petits propietaris masovers i arrendataris, i especialment dedicat a les mestresses de cases de pagès
2   Cursilería nacional