El terme de cerca D'un temps, d'un país Elvira Augusta Lewi dins l'índex títol no s'ha trobat en cap registre. Els termes aproximats, a qualsevol col·lecció, són:
1   D'un context fictici a un context real. Canvis en el discurs científic dels alumnes sobre els factors que regulen el creixement d'una població
1   D'un llibre en ve un altre
1   D'un pol a un altre pol :
1   D'un temps, d'un país
1   D'un temps, d'un país :
1   D'una carta (23-6-55) de Josep Maria Corredor a Joan Puig i Ferreter
1   D-cycloserine in prelimbic cortex reverses scopolamine-induced deficits in olfactory memory in rats
1   D-cycloserine in the basolateral amygdala prevents extinction and enhances reconsolidation of odor-reward associative learning in rats
1   D-cycloserine prevents relational memory deficits and suppression of long-term potentiation induced by scopolamine in the hippocampus
1   D-Day, 1980