Results overview: Found 72 records in 0.03 seconds.
Articles, 3 records found
Research literature, 1 records found
Course materials, 68 records found
Articles 3 records found  
1.
4 p, 350.2 KB Informe de la comunicació a Catalunya 2000. La culminació d'una llarga tradició catalana en estudis de les indústries culturals / Bonet Bagant, Montse
Anàlisi de l'Informe de la comunicació a Catalunya 2000, elaborat per l'InCom.
2001
Zeitschrift für Katalanistik, Núm. 14 (2001) , p. 186-192  
2.
17 p, 685.8 KB Aportaciones teóricas de los estudios culturales latinoamericanos / Pulido Tirado, Genara (Universidad de Jaén)
Los estudios culturales latinoamericanos surgen bajo el modelo de los estudios culturales británicos y norteamericanos, pero tienen como sustrato una extensa tradición de estudios críticos, historiográficos y teóricos sobre la cultura, a la par que una realidad cultural distinta y muy compleja, hechos ambos que les proporcionan su propia especificidad. [...]
Latin-American Cultural Studies arise under the Britain and North-American model, but as substratum they enclose an extensive tradition of critical, historiographic and technical studies on culture, as well as a different and very complex cultural reality, which provide its own specificity. [...]
Els estudis culturals llatinoamericans sorgeixen sota el model dels estudis culturals britànics i nord-americans, però tenen com a substrat una extensa tradició d'estudis crítics, historiogràfics i teòrics sobre la cultura, alhora que una realitat cultural distinta i molt complexa, ambdós fets que els proporcionen la seva pròpia especificitat. [...]
Ikerlan kultural latinoamerikarrak ikerlan kultural britainiar eta iparamerikarren ereduen menpean sortu dira, baina ikerlan kritiko, historiografiko eta teorikoen tradizio luzea dute oinarritzat eta, honekin batera, errealitate kultural desberdina eta oso konplexua. [...]

2010
452 F : revista de teoría de la literatura y literatura comparada, Núm. 3 (2010) , p. 53-69
4 documents
3.
24 p, 1.4 MB Literatura comparada y estudios culturales : perspectivas e intersecciones a través del multiculturalismo / Isabel González, Atenea
El presente trabajo propone una serie de reflexiones en torno a la literatura comparada y a sus relaciones con los estudios culturales con un interés particular por el lugar que la literatura ocupa en dichas relaciones. [...]
This paper proposes a series of reflections on comparative literature and its relationship with cultural studies, with particular emphasis on literature's place in this relationship. It addresses the importance of interdisciplinarity and multiculturalism to re-evaluate the perspectives or tools used to address both literary analysis and cultural practices in general. [...]
Aquest treball proposa una sèrie de reflexions a l'entorn de la literatura comparada i de les seves relacions amb els estudis culturals amb un interès particular pel lloc que la literatura ocupa en aquestes relacions. [...]
Lan honek literatura konparatuaren eta honek ikasketa kulturalekin duen harremanen inguruko zenbait hausnarketa proposatzen du, batez ere harreman horietan literaturak betetzen duen lekua zehazte aldera. [...]

2010
452 F : revista de teoría de la literatura y literatura comparada, Núm. 3 (2010) , p. 29-52
4 documents

Research literature 1 records found  
1.
327 p, 671.7 KB La Noció d'espai en la definició dels contextos de la recepció dels mitjans de comunicació : una aproximació des de les perspectives crítiques dels estudis culturals i de la geografia cultural / Clua, Anna (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Periodisme i de Ciències de la Comunicació) ; Badia, Lluís, 1964-2006, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Periodisme i de Ciències de la Comunicació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Periodisme i de Ciències de la Comunicació
Tesi doctoral de caràcter argumentatiu que proposa els àmbits de recerca dels estudis culturals i la geografia cultural com a marcs epistemològics de referència des d'on elaborar una teoria crítica sobre la importància d'incorporar la noció d'espai en la definició dels contextos de la recepció dels mitjans de comunicació. [...]
This theoretical thesis proposes the mainstreams of cultural studies and cultural geography as the epistemological framework from which to elaborate a vindication of the inclusion of space within the definition of contexts of mass media reception. [...]

Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, 2002  

Course materials 68 records found  1 - 10nextend  jump to record:
1.
5 p, 106.3 KB Estudis Culturals [40246] / Penedo Picos, Antonio ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
Una comprensió transdisciplinar tant del mètode de treball com de la selecció i interacció amb els objectes d'estudi.
Una comprensión transdisciplinar tanto del método de trabajo como de la selección e interacción con los objetos de estudio.

2019-20
Màster Universitari en Literatura Comparada: Estudis Literaris i Culturals [1101]
3 documents
2.
8 p, 115.3 KB Estudis de Gènere i Sexualitat [40245] / Torras Francés, Meri ; Bustamante Escalona, Maria Fernanda ; Ritondale, Elena ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
Reflexionar a propòsit del caràcter performatiu (especialment corporal) dels textos artístics (especialment els literaris).
Reflexionar a propósito del carácter performativo (especialmente corporal) de los textos artísticos (especialmente los literarios).

2019-20
Màster Universitari en Literatura Comparada: Estudis Literaris i Culturals [1101]
3 documents
3.
3 p, 96.1 KB Treball de Fi de Màster [42318] / Roas Deus, David ; Ballart Fernández, Pere ; Cerdà Subirachs, Jordi ; Vega Ramos, María José ; Pontón Gijón, Gonzalo ; Torras Francés, Meri ; Vilella Morató, Eduard ; Penedo Picos, Antonio ; Julià Garriga, Jordi ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
El Treball ha de ser absolutament original. El tema d'investigació queda a la lliure elecció de la persona discent i després de l'aprovació i conformitat del professor que accepti la seva direcció. [...]
El Trabajo ha de ser absolutamente original. El tema de investigación queda a la libre elección de la persona discente y tras la aprobación y conformidad del profesor que acepte su dirección. Ambas personas trabajarán siempre de común acuerdo y pautarán el ritmo de trabajo, sesiones de debate y corrección, así como el asesoramiento correspondiente. [...]

2019-20
Màster Universitari en Literatura Comparada: Estudis Literaris i Culturals [1101]
3 documents
4.
4 p, 104.4 KB Metodologia [42317] / Ballart Fernández, Pere ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
L'objectiu del mòdul és que l'estudiant tingui notícia de la varietat i diversitat dels mètodes de la investigació literària, que conegui les premisses elementals de la recerca acadèmica i que entri en contacte amb les diferents estratègies d'aproximació als fets literaris i culturals amb vistes a poder planificar millor les seves futures investigacions. [...]
El objectivo del módulo es que el estudiante tenga noticia de la variedad y diversidad de los métodos de la investigación literaria, que conozca las premisas elementales del trabajo acadèmico y que entre en contacto con las diferentes estrategias de aproximación a los hechos literarios y culturales con miras a poder planificar mejor sus futuras investigaciones. [...]

2019-20
Màster Universitari en Literatura Comparada: Estudis Literaris i Culturals [1101]
3 documents
5.
5 p, 107.1 KB Literatura Comparada: Tradicions Literàries [42316] / Pontón Gijón, Gonzalo ; Cerdà Subirachs, Jordi ; Vilella Morató, Eduard ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
Organitzat fonamentalment al voltant de textos que van des de l'Edat Mitjana fins a la Modernitat literària, aquest mòdul concentra la seva atenció en els fenòmens literaris de llarga durada i en la manera com determinades modalitats literàries (gèneres, temes, motius) s'articulen en el temps, en una dialèctica constant entre continuïtat i discontinuïtat. [...]
Organizado fundamentalmente en torno a textos que van desde la Edad Media a la Modernidad literaria, el presente módulo presta particular atención a los fenómenos literarios de larga duración y a la forma como determinadas modalidades (géneros, temas, motivos) se articulan en el tiempo, en una tensión permanente entre continuidad y discontinuidad. [...]

2019-20
Màster Universitari en Literatura Comparada: Estudis Literaris i Culturals [1101]
3 documents
6.
8 p, 119.4 KB Literatura Comparada: Modernitat i Postmodernitat [42314] / Roas Deus, David ; Cerdà Subirachs, Jordi ; Pontón Gijón, Gonzalo ; Vilella Morató, Eduard ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
El fil conductor del mòdul és l'anàlisi de la representació del jo i la realitat en la Modernitat i la Postmodernitat. Per això s'han seleccionat diversos gèneres i temes en què es manifesta dit problemàtica en molt diverses formes: el fantàstic (com subversió de la realitat), el motiu del doble (com subversió de la identitat), la despersonalització i l'heteronomia (també com ruptures de la noció tradicional d'identitat), la literatura de la Shoah (els límits de la imaginació literària, la noció de testimoni, la memòria exemplar enfront de la memòria literal) i la cibercultura i el virtual (com transgressió de les formes de representació de la realitat.
El hilo conductor del módulo es el análisis de la representación del yo y lo real en la Modernidad y la Posmodernidad. Para ello se han seleccionado diversos géneros y temas en los que se manifiesta dicho problemática en muy diversas formas: lo fantástico (como subversión de lo real), el motivo del doble (como subversión de la identidad), la despersonalización y la heteronomía (también como rupturas de la noción tradicional de identidad), la literatura de la Shoah (los límites de la imaginación literaria, la noción de testimonio, la memoria ejemplar frente a la memoria literal) y la cibercultura y lo virtual (como transgresión de las formas de representación de lo real).

2019-20
Màster Universitari en Literatura Comparada: Estudis Literaris i Culturals [1101]
3 documents
7.
5 p, 106.5 KB Gèneres i Textos: Pràctiques d'Anàlisi [40243] / Julià Garriga, Jordi ; Ballart Fernández, Pere ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
El curs pretén abordar l'estudi de les obres literàries des de la perspectiva concreta de les convencions formals i temàtiques dels tres principals gèneres literaris: lírica, narrativa i teatre (encara que, eventualment, pot ser escollit un gènere literari concret per al seu estudi). [...]
El curso pretende abordar el estudio de las obras literarias desde la perspectiva concreta de las convenciones formales y temáticas de los tres principales géneros literarios: lírica, narrativa y teatro (aunque, eventualmente, puede ser escogido un género literario concreto para su estudio). [...]

2019-20
Màster Universitari en Literatura Comparada: Estudis Literaris i Culturals [1101]
3 documents
8.
6 p, 113.3 KB Estudis culturals comparatius de l'Àsia Oriental [101544] / Figliulo, Roberto ; Lozano Mendez, Artur ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
L'assignatura Estudis Culturals Comparatius de l'Àsia Oriental és una assignatura que posa el pes en la dimensió transnacional i negociada dels processos i dinàmiques culturals. L'estudi cultural comparatiu que proposem a aquesta matèria persegueix posar de relleu el caràcter sobredeterminat, complex i negociat de les produccions i consums en la seva dimensió cultural. [...]
La asignatura Estudios Culturales Comparativos de Asia Oriental es una asignatura que pone el peso en la dimensión transnacional y negociada de los procesos y dinámicas culturales. El estudio cultural comparativo que proponemos en esta materia persigue poner de relieve el carácter sobredeterminado, complejo y negociado de las producciones y consumos en su dimensión cultural. [...]

2019-20
Grau en Estudis d'Àsia Oriental [823]
3 documents
9.
4 p, 103.3 KB Estudis Culturals amb Perspectiva de Gènere [105815] / Torras Francés, Meri ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
El propòsit d'aquesta assignatura és traçar els àmbits de reflexió a partir del diàleg entre els principis i mètodes dels estudis culturals amb perspectives d'anàlisi feministes. L'estudiant: 1. [...]
El propósito de esta asignatura es trazar los ámbitos de reflexión a partir del diálogo entre los principios y los métodos de los estudios culturales con perspectivas de análisis feministas. Lx estudiante: 1. [...]

2019-20
Grau en Estudis Socioculturals de Gènere [1444]
3 documents
10.
11 p, 130.1 KB Literatura comparada i estudis culturals [100255] / Penedo Picos, Antonio ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
L'assignatura està dirigida a totes aquelles persones que desitgin adquirir formació en els nous mètodes per a l'estudi de la literatura dins de l'àmbit general de la cultura. S'exposaran les noves disciplines que aborden l'estudi del fenomen literari però també de l'artístic en general per a arribar a un replantejament de les Noves Humanitats al segle XXI. [...]
La asignatura está dirigida a todas aquellas personas que deseen adquirir formación en los nuevos métodos para el estudio de la literatura dentro del ámbito general de la cultura. Se expondrán las nuevas disciplinas que abordan el estudio del fenómeno literario pero también del artístico en general para llegar a un replanteamiento de las Nuevas Humanidades en el siglo XXI. [...]

2019-20
Grau en Humanitats [1139]
Grau en Estudis d'Anglès i de Clàssiques [1385]
Grau en Estudis Anglesos [801]
Grau en Llengua i Literatura Espanyoles [808]
Grau en Llengua i Literatura Catalanes [810]
Grau en Estudis de Català i Espanyol [834]
Grau en Estudis d'Anglès i Català [835]
Grau en Estudis d'Anglès i Espanyol [836]
Grau en Estudis d'Anglès i de Francès [997]
3 documents

Course materials : 68 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Set up a personal email alert or subscribe to the RSS feed.