Resultats globals: 84 registres trobats en 0.02 segons.
Documents de recerca, 30 registres trobats
Materials acadèmics, 53 registres trobats
Fons personals i institucionals, 1 registres trobats
Documents de recerca 30 registres trobats  1 - 10següentfinal  anar al registre:
1.
12 p, 764.8 KB Aplicació per a la gestió dels comptes bancaris i pressupostos dels usuaris / Sala Manzano, Marc ; Bolta Torrell, Helena, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
En aquest article, s'exposa el desenvolupament dut a terme per tal de realitzar una aplicació per dispositius Android que té com a objectiu facilitar als usuaris el seguiment de les seves despeses i ingressos juntament amb la capacitat de generar pressupostos. [...]
This article explains the development carried out in order to create an application for Android devices that aims to make it easier for users to track their expenses and incomes along with the ability to generate budgets. [...]
En este artículo, se expone el desarrollo realizado con el fin de programar una aplicación para dispositivos Android que tiene como objetivo facilitar a los usuarios el seguimiento de sus gastos e ingresos junto con la capacidad de generar presupuestos. [...]

2022
Enginyeria Informàtica [958]  
2.
14 p, 1001.7 KB Gestión de información georreferenciada y API para web y apps / Márquez Martín, Carlos ; Alsina, Aitor, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Enginyeria de la Informació i de les Comunicacions) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Hoy en día, el manejo de datos en las aplicaciones móvil son una parte muy importante en nuestra sociedad actual. El presente documento lleva la intención de proporcionar a los desarrolladores de sotware un sistema de manejo de información con el que estos puedan crear aplicaciones móviles o aplicaciones web sobre las rutas arqueológicas que se conocen hoy en día en todo el mundo. [...]
Today, data management in mobile applications is a very important part of our current society. This document is intended to provide software developers with an information management system with which they can create mobile applications or web applications on the archaeological routes that are known today throughout the world. [...]
Avui dia, el maneig de dades a les aplicacions mòbil són una part molt important en la nostra societat actual. Aquest document porta la intenció de proporcionar als desenvolupadors de programari un sistema de maneig d'informació amb què aquests puguin crear aplicacions mòbils o aplicacions web sobre les rutes arqueològiques que es coneixen avui dia a tot el món. [...]

2022
Enginyeria Informàtica [958]  
3.
14 p, 907.1 KB Gestió i optimització dels assistents de captació de la plataforma Wattwin / Rodríguez Posligua, Santiago ; Talló Sendra, Marc, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Actualment, la plataforma Wattwin disposa d'Assistents de captació, que són un conjunt de formularis que demanen informació a potencials clients per poder-li fer un pressupost a mida. Cada Assistent de captació ofereix un producte o servei. [...]
Currently, the Wattwin platform has a set of Recruitment Assistants, which are a set of forms that request information from potential customers in order to offer them a customized quotation. Each Recruitment Wizard offers a product or service. [...]
Actualmente, la plataforma Wattwin dispone de Asistentes de captación, que son un conjunto de formularios que piden información a potenciales clientes para poder hacerle un presupuesto a medida. Cada asistente de captación ofrece un producto o servicio. [...]

2022
Enginyeria Informàtica [958]  
4.
14 p, 5.2 MB Schedule Manager: programari web, per la creació, assignació i gestió autònoma per part dels alumnes de torns de treball / Reig Plazas, Pol ; Serra Ruiz, Jordi, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
En aquest informe es presenta el desenvolupament d'una aplicació web amb l'objectiu de gestionar grups de pràctiques. El propòsit principal és aconseguir que els alumnes puguin accedir al torn de pràctiques que desitgen, amb els companys que escullin (sempre que les pràctiques ho requereixin) de la forma més senzilla i justa possible, tenint en compte les prioritats escollides i la nota mitjana, amb la possibilitat de canviar de grup i d'horari, per tal de minimitzar la implicació del professor a l'hora de canviar de grup alumnes que no estiguin satisfets amb el grup i l'horari que els ha estat assignat. [...]
This report presents the development of a web application with the aim of managing practice groups. The main purpose is to get students to access the internship shift they want, with peers choosing (as long as the internship requires it) in the simplest and fairest way possible, taking into account the chosen priorities and the average grade, with the possibility of changing groups and schedules, in order to minimize the teacher's involvement in changing groups of students who are not satisfied with the group and the schedule that has been assigned to them. [...]
En este informe se presenta el desarrollo de una aplicación web con el objetivo de gestionar grupos de prácticas. El propósito principal es conseguir que los alumnos puedan acceder al turno de prácticas que deseen, con los compañeros que elijan (siempre que las prácticas lo requieran) de la forma más sencilla y justa posible, teniendo en cuenta las prioridades escogidas y la nota media, con la posibilidad de cambiar de grupo y horario, para minimizar la implicación del profesor a la hora de cambiar de grupo alumnos que no estén satisfechos con el grupo y el horario que les ha sido asignado. [...]

2022
Enginyeria Informàtica [958]  
5.
12 p, 1.4 MB Gestión de un servidor de identidad y su relación con los usuarios / Navío Torrecilla, David ; Bolta Torrell, Helena, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
El objetivo de este trabajo es realizar una aplicación de gestión de un servidor de identidad para mejorar la seguridad y acceso a distintos servicios de la empresa de trazabilidad ZETES. Esto se consigue mediante una API realizada en el framework de Microsoft . [...]
The objective of this project is to make a management application of an identity server to improve security and access to different services of the traceability company ZETES. This is achieved through an API made in the Microsoft . [...]
L' objectiu d' aquest treball és realitzar una aplicació de gestió d' un servidor d' identitat per millorar la seguretat i accés a diferents serveis de l' empresa de traçabilitat ZETES. Això s'aconsegueix mitjançant una API realitzada en el framework de Microsoft . [...]

2022
Enginyeria Informàtica [958]  
6.
13 p, 1.1 MB Sistema de monitorización meteorológico y ambiental con componentes de bajo coste y gestión de mensajería MQTT / Sanchez Madrid, Raul ; Aragonés Ortiz, Raúl, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Microelectrònica i Sistemes Electrònics) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Este proyecto consiste en la creación de un prototipo de IoT compuesto por un microcontrolador y una serie de sensores, capaz de monitorizar métricas relacionadas con la meteorología y el ambiente. [...]
This project consists of the creation of an IoT prototype composed by a microcontroller and a group of sensors, capable of monitoring metrics related to meteorology and the environment. In turn, the creation of an architecture capable of offering the transmission, storage and visualization of this data in two different ways is detailed. [...]
Aquest projecte consisteix en la creació d'un prototip de IoT compost per un microcontrolador i una sèrie de sensors, capaç de monitorar mètriques relacionades amb la meteorologia i l'ambient. Al seu torn, es detalla la creació d'una arquitectura capaç d'oferir la transmissió, emmagatzematge i visualització d'aquestes dades de dues formes diferents. [...]

2021
Enginyeria Informàtica [958]  
7.
14 p, 1.2 MB Integración de herramientas para la gestión y visualización de las encuestas de la UAB / Cáceda Peña, Fabrizio Jesús ; Pons, Jordi, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Enginyeria de la Informació i de les Comunicacions) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Las encuestas que realiza la Universitat Autònoma de Barcelona a final de cada semestre académico, sirven para mostrar cómo han ido cada uno de los distintos ámbitos que trata cada tipo de encuesta. [...]
The surveys carried out by the Universitat Autònoma of Barcelona at the end of each academic semester, serve to show how each of the different areas that each type of survey deals with have gone. Thanks to these, an assessment can be made on which aspects can be improved or modified, and it also allows us to see what the strengths of the university are. [...]
Les enquestes que realitza la Universitat Autònoma de Barcelona a final de cada semestre acadèmic, serveixen per mostrar com han anat cadascun dels diferents àmbits que tracta cada tipus d'enquesta. [...]

2021
Enginyeria Informàtica [958]  
8.
14 p, 1.1 MB Gestión de múltiples impresoras 3D y detección de fallos a través de IA / Muñoz Bermudo, David ; Carrabina Bordoll, Jordi, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Microelectrònica i Sistemes Electrònics) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Este proyecto pretende presentar una solución para mejorar la accesibilidad y control de múltiples impresoras 3D, aspirando así a ahorrar tiempo y dedicación para obtener los resultados esperados. [...]
This project aims to present a solution to improve the accessibility and control of multiple 3D printers, thus aiming to save time and dedication to obtain the expected results. In addition, it is intended to incorporate a computer vision tool to monitor and detect possible printing failures preventing plastic wasting or a possible breakdown of the machine. [...]
Aquest projecte pretén presentar una solució per millorar l'accessibilitat i control de múltiples impressores 3D, aspirant així a estalviar temps i dedicació per obtenir els resultats esperats. A més, es pretén incorporar una eina de visió per computador per a monitorar i detectar possibles errors en la impressió perquè, en cas de falla, s'estalviï material i es previngui una possible avaria de la màquina. [...]

2021
Enginyeria Informàtica [958]  
9.
11 p, 491.0 KB Gestió i gamificació web per a un club de judo / Carreras i Barbany, Anna ; Sebastián Pérez, Juan Carlos, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Enginyeria de la Informació i de les Comunicacions) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
L'objectiu principal d'aquest treball és dissenyar i desenvolupar una aplicació web que permeti d'una banda gestionar els alumnes d'un club de judo i, de l'altra, afegir ludificació per a incentivar als nens i nenes a aprendre la part més teòrica d'aquest esport. [...]
The main objective of this project is to design and develop a web application that allows on one hand to manage the students of a judo club and, on the other hand, add gamification to encourage children to learn the theoretical part of this sport. [...]
El objetivo principal de este trabajo es diseñar y desarrollar una aplicación web que permita por un lado gestionar a los alumnos de un club de judo y, por el otro, añadir ludificación para incentivar a los niños y niñas a aprender la parte más teórica de este deporte. [...]

2019-07-01
Enginyeria Informàtica [958]  
10.
9 p, 498.7 KB Obtenció i gestió de dades extretes de partides de Vector Tower Defense II / Rodríguez Ramos, Guillem ; Hernández Sabaté, Aura, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
En los últimos años, los videojuegos son cada vez más populares, tanto con niños como con adultos. Debido a esta popularidad aún creciente, se quieren usar videojuegos para mejorar las capacidades de los alumnos en ciertos ámbitos educativos, en concreto las matemáticas, ya que Vector Tower Defense II es un juego de estrategia, donde los alumnos tendrán que proteger su base de los enemigos usando los recursos que se les proporcionan. [...]
In the last years, video games are becoming more popular, both with children and adults. Due to this growing popularity, we want to use video games to improve the abilities of students in certain educational areas, specifically mathematics, since Vector Tower Defense II is a strategy game, where students will have to protect the base from enemies using the resources that are provided to them. [...]
En els últims anys, els videojocs són cada vegada més populars, tant amb nens com amb adults. A causa d'aquesta popularitat encara creixent, es volen usar videojocs per millorar les capacitats dels alumnes en certs àmbits educatius, en concret les matemàtiques, ja que Vector Tower Defense II és un joc d'estratègia, on els alumnes hauran de protegir la seva base dels enemics usant els recursos que els proporcionen. [...]

2019-02-11
Enginyeria Informàtica [958]  

Documents de recerca : 30 registres trobats   1 - 10següentfinal  anar al registre:
Materials acadèmics 53 registres trobats  1 - 10següentfinal  anar al registre:
1.
4 p, 101.6 KB Informàtica [104524] / Ferrer, Carles ; Aragonés Ortiz, Raúl ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
En aquesta matèria s'introduiran els conceptes bàsics relatius a les Tecnologies de la Informació i les Comunicacions (TIC) com a eines per al desenvolupament d'aplicacions de gestió de les ciutats, així com nocions bàsiques de algorísmica i programació d'aplicacions.
In this area, the basic concepts related to Information Technology and Communications (ICT) as tools for the development of city management applications will be introduced, as well as basic notions of algorithmics and application programming.
En esta materia se introducirán los conceptos básicos relativos a las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) como herramientas para el desarrollo de aplicaciones de gestión de las ciudades, así como nociones básicas de algorítmica y programación de aplicaciones.

2022-23
Grau en Gestió de Ciutats Intel·ligents i Sostenibles [1395]
3 documents
2.
5 p, 114.1 KB Gestió i Administració de Xarxes [102776] / Suppi Boldrito, Remo ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Proporcionar a l'alumnat els coneixements necessaris per administrar i gestionar una xarxa de computadors i aplicar-los tant en aspectes de la seva configuració i del serveis típics associats com del seu monitoratge, estudi de prestacions, gestió de fallades i seguretat.
With this subject, the student will obtain the necessary knowledge for the administration and management of computer networks. The student will be able to apply this knowledge in aspects of general configuration and typical services as well as in monitoring, performance analysis, disaster recovery and security.
Proporcionar al alumno los conocimientos necesarios para la administración y gestión de una red de computadores y aplicar estos tanto en aspectos de su configuración y de los servicios típicos asociados como de su monitorización, estudio de prestaciones, gestión de fallos y seguridad.

2022-23
Grau en Enginyeria Informàtica (Menció en Enginyeria de Computadors) i Grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació [1206]
Grau en Enginyeria Informàtica (Menció en Tecnologies de la Informació) i Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació [1207]
Enginyeria Informàtica [958]
3 documents
3.
6 p, 108.9 KB Organització i Gestió d'Empreses [103807] / Ortin Angel, Francesc Xavier ; Masson Guerra, Jose Luis ; Seda Gombau, Gemma ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Adquisició d'una sèrie de coneixements en relació al marc conceptual de l'empresa i al sistema econòmic en el qual opera, així com el domini de les principals tècniques econòmiques i de gestió. [...]
Acquisition of a series of knowledge in relation to the conceptual framework of the company and the economic system in which it operates, as well as the mastery of the main economic and management techniques. [...]
Adquisición de una serie de conocimientos en relación al marco conceptual de la empresa y al sistema económico en el que opera, así como dominio de las principales técnicas económicas y de gestión. [...]

2022-23
Enginyeria Informàtica [958]
3 documents
4.
7 p, 122.8 KB Gestió i Administració de Bases de Dades [102741] / Ramos Terrades, Oriol ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
En aquesta assignatura s'introdueixen els conceptes avançats de Bases de Dades (BD) necessaris tant a nivell de dissenyador de BD com d'usuari. CONEIXEMENTS: Al finalitzar el curs l'alumne ha de ser capaç de: Conèixer, comprendre i saber utilitzar les principals eines d'administració de BD per a poder parametritzar les BD de la manera més òptima segons les necessitats dels usuaris i processos. [...]
In this course we introduce the advanced concepts of Databases (DB) necessary both at the designer level of BD and user. KNOWLEDGE: At the end of the course the student must be able to: To know, to understand and to know how to use the main DB management tools to be able to parameterize the BD in the most optimum way according to the needs of users and processes. [...]
En esta asignatura se introducen los conceptos avanzados de Bases de Datos (BD) necesarios tanto a nivel de diseñador de BD como de usuario. CONOCIMIENTOS: Al finalizar el curso el alumno debe ser capaz de: Conocer, comprender y saber utilizar las principales herramientas de administración de BD para poder parametrizar las BD de la manera más óptima según las necesidades de los usuarios y procesos. [...]

2022-23
Grau en Enginyeria Informàtica (Menció en Enginyeria de Computadors) i Grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació [1206]
Grau en Enginyeria Informàtica (Menció en Tecnologies de la Informació) i Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació [1207]
Enginyeria Informàtica [958]
3 documents
5.
4 p, 101.7 KB Informàtica [104524] / Ferrer, Carles ; Aragonés Ortiz, Raúl ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
En aquesta matèria s'introduiran els conceptes bàsics relatius a les Tecnologies de la Informació i les Comunicacions (TIC) com a eines per al desenvolupament d'aplicacions de gestió de les ciutats, així com nocions bàsiques de algorísmica i programació d'aplicacions.
In this area, the basic concepts related to Information Technology and Communications (ICT) as tools for the development of city management applications will be introduced, as well as basic notions of algorithmics and application programming.
En esta materia se introducirán los conceptos básicos relativos a las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) como herramientas para el desarrollo de aplicaciones de gestión de las ciudades, así como nociones básicas de algorítmica y programación de aplicaciones.

2021-22
Grau en Gestió de Ciutats Intel·ligents i Sostenibles [1395]
3 documents
6.
6 p, 109.0 KB Organització i Gestió d'Empreses [103807] / González Núñez, José Luis ; Mora Segués, Juan ; Seda Gombau, Gemma ; Ortin Angel, Francesc Xavier ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Adquisició d'una sèrie de coneixements en relació al marc conceptual de l'empresa i al sistema econòmic en el qual opera, així com el domini de les principals tècniques econòmiques i de gestió. [...]
Acquisition of a series of knowledge in relation to the conceptual framework of the company and the economic system in which it operates, as well as the mastery of the main economic and management techniques. [...]
Adquisición de una serie de conocimientos en relación al marco conceptual de la empresa y al sistema económico en el que opera, así como dominio de las principales técnicas económicas y de gestión. [...]

2021-22
Enginyeria Informàtica [958]
3 documents
7.
7 p, 124.2 KB Gestió i Administració de Bases de Dades [102741] / Ramos Terrades, Oriol ; Sánchez Ramos, Carles ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
En aquesta assignatura s'introdueixen els conceptes avançats de Bases de Dades (BD) necessaris tant a nivell de dissenyador de BD com d'usuari. CONEIXEMENTS: Al finalitzar el curs l'alumne ha de ser capaç de: Conèixer, comprendre i saber utilitzar les principals eines d'administració de BD per a poder parametritzar les BD de la manera més òptima segons les necessitats dels usuaris i processos. [...]
In this course we introduce the advanced concepts of Databases (DB) necessary both at the designer level of BD and user. KNOWLEDGE: At the end of the course the student must be able to: To know, to understand and to know how to use the main DB management tools to be able to parameterize the BD in the most optimum way according to the needs of users and processes. [...]
En esta asignatura se introducen los conceptos avanzados de Bases de Datos (BD) necesarios tanto a nivel de diseñador de BD como de usuario. CONOCIMIENTOS: Al finalizar el curso el alumno debe ser capaz de: Conocer, comprender y saber utilizar las principales herramientas de administración de BD para poder parametrizar las BD de la manera más óptima según las necesidades de los usuarios y procesos. [...]

2021-22
Grau en Enginyeria Informàtica (Menció en Enginyeria de Computadors) i Grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació [1206]
Grau en Enginyeria Informàtica (Menció en Tecnologies de la Informació) i Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació [1207]
Enginyeria Informàtica [958]
3 documents
8.
5 p, 114.7 KB Gestió i Administració de Xarxes [102776] / Suppi Boldrito, Remo ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Proporcionar a l'alumne els coneixements necessaris per a l'administració i gestió d'una xarxa de computadors i aplicar aquests tant en aspectes de la seva configuració i del serveis típics associats com de la seva monitorització, estudi de prestacions, gestió de fallides i seguretat.
With this subject, the student will obtain the necessary knowledge for the administration and management of computer networks. The student will be able to apply this knowledge in aspects of general configuration and typical services as well as inmonitoring, performance analysis, disaster recovery and security.
Proporcionar al alumno los conocimientos necesarios para la administración y gestión de una red de computadores y aplicar estos tanto en aspectos de su configuración y de los servicios típicos asociados como de su monitorización, estudio de prestaciones, gestión de fallos y seguridad.

2021-22
Grau en Enginyeria Informàtica (Menció en Enginyeria de Computadors) i Grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació [1206]
Grau en Enginyeria Informàtica (Menció en Tecnologies de la Informació) i Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació [1207]
Enginyeria Informàtica [958]
3 documents
9.
4 p, 101.6 KB Informàtica [104524] / Ferrer, Carles ; Aragonés Ortiz, Raúl ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
En aquesta matèria s'introduiran els conceptes bàsics relatius a les Tecnologies de la Informació i les Comunicacions (TIC) com a eines per al desenvolupament d'aplicacions de gestió de les ciutats, així com nocions bàsiques de algorísmica i programació d'aplicacions.
En esta materia se introducirán los conceptos básicos relativos a las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) como herramientas para el desarrollo de aplicaciones de gestión de las ciudades, así como nociones básicas de algorítmica y programación de aplicaciones.

2020-21
Grau en Gestió de Ciutats Intel·ligents i Sostenibles [1395]
3 documents
10.
7 p, 120.7 KB Gestió i Administració de Bases de Dades [102741] / Ramos Terrades, Oriol ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
En aquesta assignatura s'introdueixen els conceptes avançats de Bases de Dades (BD) necessaris tant a nivell de dissenyador de BD com d'usuari. CONEIXEMENTS: Al finalitzar el curs l'alumne ha de ser capaç de: Conèixer, comprendre i saber utilitzar les principals eines d'administració de BD per a poder parametritzar les BD de la manera més òptima segons les necessitats dels usuaris i processos. [...]
En esta asignatura se introducen los conceptos avanzados de Bases de Datos (BD) necesarios tanto a nivel de diseñador de BD como de usuario. CONOCIMIENTOS: Al finalizar el curso el alumno debe ser capaz de: Conocer, comprender y saber utilizar las principales herramientas de administración de BD para poder parametrizar las BD de la manera más óptima según las necesidades de los usuarios y procesos. [...]

2020-21
Grau en Enginyeria Informàtica (Menció en Enginyeria de Computadors) i Grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació [1206]
Grau en Enginyeria Informàtica (Menció en Tecnologies de la Informació) i Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació [1207]
Màster Universitari en Enginyeria Informàtica /Computer Engineering [1269]
Enginyeria Informàtica [958]
3 documents

Materials acadèmics : 53 registres trobats   1 - 10següentfinal  anar al registre:
Fons personals i institucionals 1 registres trobats  
1.
2 p, 384.5 KB Fax de Pere Pascual al professor Joan Parellada (Oficina de Gestió de Recerca i Convenis de la UB) sol·licitant plaça de Diplomat en Informàtica / Pascual, Pedro, 1934-2006
15 abril 1996  
 Accés restringit a la UAB

Us interessa rebre alertes sobre nous resultats d'aquesta cerca?
Definiu una alerta personal via correu electrònic o subscribiu-vos al canal RSS.