Resultados globales: 19 registros encontrados en 0.02 segundos.
Documentos de investigación, Encontrados 6 registros
Materiales académicos, Encontrados 13 registros
Documentos de investigación Encontrados 6 registros  
1.
12 p, 1.2 MB Specification, design and implementation of a video game for musical language learning / Cueva Moreno, Joan ; Ponsa Mussarra, Daniel (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
In our country, teaching music to children is mainly conducted outside the compulsory teaching hours. In order to improve their abilities and increase their knowledge of musical language, the learner must be persistent and train. [...]
Al nostre país, l'ensenyament de música als nens i nenes es realitza principalment fora de l'horari lectiu. Per tal de millorar les seves habilitats i incrementar els seus coneixements sobre llenguatge musical, l'estudiant ha de ser perseverant i entrenar regularment. [...]
En nuestro país, la enseñanza de música a los niños y las niñas se realiza principalmente fuera del horario lectivo. Para mejorar sus habilidades e incrementar sus conocimientos sobre lenguaje musical, el estudiante tiene que ser perseverante y entrenar regularmente. [...]

2020
Grau en Enginyeria Informàtica [958]  
2.
10 p, 1.2 MB Using Leap Motion to create a physically interactive musical interface / Subrt Pizarro, Kevin ; Vilariño Freire, Fernando, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Nowadays, we can easily find among us more and more electronical devices that a few years ago, were only feasible in science fiction: Augmented reality glasses, smart watches, autonomous cars… It is hard to deny that we're living in an age of astounding technological breakthroughs, where each day brings new advancements, and progress is faster than ever. [...]
Hoy en día, podemos encontrar entre nosotros cada vez más dispositivos electrónicos que hace unos años sólo eran factibles en la ciencia ficción: gafas de realidad aumentada, relojes inteligentes, automóviles autónomos . [...]
Avui dia, podem trobar fàcilment entre nosaltres cada vegada més dispositius electrònics que fa uns anys eren només factibles en la ciència ficció: ulleres de realitat augmentada, rellotges intel·ligents, vehicles autònoms . [...]

2017-02-08
Grau en Enginyeria Informàtica [958]  
3.
9 p, 636.6 KB Recomanador de gustos musicals basat en les interaccions entre usuaris / Carmona Chavarría, Andoni ; Lladós, Josep, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
L'objectiu principal d'aquest treball consisteix en implementar un sistema recomanador a la base de dades de l'app mòbil de la sala Apolo, incorporant una manera de veure-ho a l'app i l'algorisme en si. [...]
The principal objective of this work consists in implementing a recommender system to the Apolo's mobile app database, adding a way to see it in the app and the algorithm itself. To do so the diferent types of recommenders have been studied and the most apropiate has been implemented, also It has been added the possibility to determinate user's musical genres from his Spotify account. [...]
El objectivo principal de este proyecto consiste en implementar un sistema recomendador en la base de datos de la aplicación móvil de la sala Apolo, incorporando una manera de verlo en la app y el algoritmo en si. [...]

2016-06-28
Grau en Enginyeria Informàtica [958]  
4.
13 p, 859.9 KB Diseño e implementación de un dispositivo musical para personas con discapacidad motriz / Cabello Corpas, Adrián ; Rexachs del Rosario, Dolores Isabel, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Arquitectura de Computadors i Sistemes Operatius) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
La musicoterapia es uno de los métodos más eficaces en cuanto a expresión se refiere, es importante que este medio de expresión sea asequible para personas con discapacidad motriz. Se presenta el diseño de un sistema musical digital, gobernado por un microcontrolador y adaptado a personas que sufren discapacidad motriz. [...]
Music therapy is one of the most effective methods in therms of expression. It is important that this medium of expression is affordable for people with motor disabilities. The design of a digital music system is presented, governed by a microcontroller and adapted to people who suffer from motor disabilities. [...]
La musicoteràpia és un dels mètodes més eficaços pel que fa a l'expressió, és important que aquest mitjà d'expressió sigui assequible per a persones amb discapacitat motriu. Es presenta el disseny d'un sistema musical digital, governat per un microcontrolador i adaptat a persones que pateixen discapacitat motriu. [...]

2016-06-28
Grau en Enginyeria Informàtica [958]  
5.
10 p, 1.3 MB Disseny d'una activitat pedagògica musical amb visió per computador / Sans Pena, Jordi ; Fornés Bisquerra, Alicia (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Vilariño Freire, Fernando, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
En un nou intent d'apropar la tecnologia a la societat i, més específicament, a les aules, en aquest projecte s'ha dissenyat i creat, amb la col·laboració de l'Escola de Música de Sant Cugat, un prototipus d'activitat didàctica enfocada a l'aprenentatge musical. [...]
In a new attempt to bring technology to society and, more specifically, to classrooms, a prototype of educational activity focused in musical learning has been designed and created, with the collaboration of Sant Cugat's music school. [...]
En un nuevo intento de acercar la tecnología a la sociedad y, más específicamente, a las clases, en este proyecto se ha diseñado y creado, con la colaboración de la Escola de Música de Sant Cugat, un prototipo de actividad didáctica enfocada al aprendizaje musical. [...]

2016-06-28
Grau en Enginyeria Informàtica [958]  
6.
10 p, 1.3 MB Partitures Musicals. Anàlisi, disseny i prototipatge d'una aplicació mòbil Android per a reconèixer partitures musicals / Orús Aparicio, Jofré ; Fornés Bisquerra, Alicia, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Actualment existeixen aplicacions per escanejar partitures i processar-les, però no existeixen per a dispositius mòbils. Per això, aquest projecte consisteix en, a partir d'un prototip ja existent d'aplicació Android que reconeix partitures musicals senzilles, dissenyar i prototipar una segona versió millorada que compleixi una sèrie de requeriments funcionals i no funcionals, referents tant a la interfície visual, fomentant un disseny User-Friendly i evitant ambigüitats en els fluxos de l'aplicació prototipada, com a nivell de funcionalitats, afegint noves opcions no existents a l'aplicació o millorant-ne les que ja existeixen, optimitzant-ne el rendiment o millorant les funcionalitats.
Nowadays, there are Applications to scan and process musical sheets, but this apps don't exist for Mobile devices. Therefore, this project consist in, from an existing Android application prototype that recognises simple musical sheets, design and prototype a second improved version that meets a list of functional and non-functional requirements relating to the visual interface design, being User-friendly and avoiding ambiguities in the flow of the application prototyping, and in terms of functionality, adding new options that don't exist in the application or improving existing ones, optimizing performance and improving functionalities.
Actualmente existen aplicaciones para escanear partituras y procesarlas, pero no existen para dispositivos móviles. Por eso, este proyecto consiste en, mediante un prototipo ya existente de aplicación Android que reconoce partituras musicales sencillas, diseñar y prototipar una segunda versión mejorada que cumpla una serie de requisitos funcionales y no funcionales, referentes tanto a la interfaz visual, fomentando un diseño User-Friendly y evitando las ambigüedades en los flujos de la aplicación prototipada, como a nivel de funcionalidades, añadiendo nuevas opciones no existentes a la aplicación o mejorando las ya existentes, optimizando el rendimiento o mejorando las funcionalidades.

2016-02-09
Grau en Enginyeria Informàtica [958]  

Materiales académicos Encontrados 13 registros  1 - 10siguiente  ir al registro:
1.
4 p, 105.5 KB Informàtica musical [100669] / Roquer Gonzalez, Jordi ; Martinez Trabal, Santos ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
L'objectiu primordial de l'assignatura és que l'estudiant adquireixi una visió panoràmica de les principals aplicacions tecnològiques orientades a la creació i producció musical. Per aquesta raó es presenten diverses possibilitats per a la creació i producció musical en un estudi d'enregsitrament. [...]
El objetivo primordial de la asignatura es que el estudiante adquiera una visión panorámica de las principales aplicaciones tecnológicas orientadas a la creación y producción musical. Por esta razón se presentan varias posibilidades para la creación y producción musical en un estudio de enregsitrament. [...]

2020-21
Grau en Musicologia [809]
3 documentos
2.
7 p, 121.0 KB Prácticas Externas [44068] / Kirchner Granell, Helena ; Saña Seguí, Maria ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
La finalidad del módulo és realizar tareas prácticas en una intitución o grupo de investigación vinculados a proyectos de investigadicón así como a su difusión. Por este motivo, se han seleccionado una serie de instituciones, principalmente museos y archivos, pero también centros de investigación y servicios públicos relacionados con la investigación en Prehistoria, Antigüedad y Edad Media, y con la gestión del patrimonio arqueológico, arquitectónico y documental. [...]
2019-20
Prehistòria, Antiguitat i Edat Mitjana [1406]  
3.
5 p, 106.3 KB Fisiologia de sistemes [101905] / Molinero Egea, Maria Amalia ; Hidalgo Pareja, Juan ; Martínez Perea, Vicente ; Roher Armentia, Nerea ; Sanz Iglesias, Elisenda ; Quintana Romero, Albert ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Biociències
La asignatura Fisiología de Sistemas se programa durante el segundo curso del Grado de Ciencias Biomédicas y desarrolla el conocimiento del funcionamiento normal de los siguientes sistemas del organismo humano: sangre y órganos hematopoyéticos, sistema cardiovascular, sistema respiratorio, sistema excretor y 1 humano: sangre y órganos hematopoyéticos, sistema cardiovascular, sistema respiratorio, sistema excretor y líquidos corporales, sistema digestivo, sistema endocrino y sistema reproductor. [...]
2019-20
Grau en Ciències Biomèdiques [832]
2 documentos
4.
4 p, 105.3 KB Informàtica musical [100669] / Roquer Gonzalez, Jordi ; Martinez Trabal, Santos ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
L'objectiu primordial de l'assignatura és que l'estudiant adquireixi una visió panoràmica de les principals aplicacions tecnològiques orientades a la creació i producció musical. Per aquesta raó es presenten diverses possibilitats per a la creació i producció musical en un estudi d'enregsitrament. [...]
El objetivo primordial de la asignatura es que el estudiante adquiera una visión panorámica de las principales aplicaciones tecnológicas orientadas a la creación y producción musical. Por esta razón se presentan varias posibilidades para la creación y producción musical en un estudio de enregsitrament. [...]

2019-20
Grau en Musicologia [809]
3 documentos
5.
4 p, 79.5 KB Informàtica musical [100669] / Roquer Gonzalez, Jordi ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
L'objectiu primordial de l'assignatura és que l'estudiant adquireixi una visió panoràmica de les principals aplicacions tecnològiques orientades a la creació i producció musical. Per aquesta raó es presenten diverses possibilitats per a la creació i producció musical en un estudi d'enregsitrament. [...]
2018-19
Grau en Musicologia [809]  
6.
4 p, 79.4 KB Informàtica musical [100669] / Martinez Trabal, Santos ; Roquer Gonzalez, Jordi ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
L'objectiu primordial de l'assignatura és que l'estudiant adquireixi una visió panoràmica de les principals aplicacions tecnològiques orientades a la creació i producció musical. Per aquesta raó es presenten diverses possibilitats per a la creació i producció musical en un estudi d'enregsitrament. [...]
2017-18
Grau en Musicologia [809]  
7.
5 p, 81.6 KB Informàtica musical [100669] / Roquer Gonzalez, Jordi ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
Adquirir una visió panoràmica de les principals aplicacions informàtiques orientades a la creació i producció musical Conèixer les possibilitats de creació i producció musical d'un estudi d'enregsitrament. [...]
2016-17
Grau en Musicologia [809]  
8.
5 p, 28.5 KB Informàtica musical [100669] / Roquer Gonzalez, Jordi ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
Adquirir una visió panoràmica de les principals aplicacions informàtiques orientades a la creació i producció musical Conèixer les possibilitats de creació i producció musical d'un estudi d'enregsitrament. [...]
2015-16
Grau en Musicologia [809]  
9.
7 p, 109.0 KB Informàtica musical [100669] / Roquer Gonzalez, Jordi ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
Adquirir una visió panoràmica de les principals aplicacions informàtiques orientades a: 1. La creació i producció musical. 2. L'educació musical. 3. La tecnologia aplicada a la recerca en el camp de la musicologia. [...]
2014-15
Grau en Musicologia [809]  
10.
8 p, 157.8 KB Informàtica musical [100669] / Cabré, Bernat ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
2013-14
Grau en Musicologia [809]  

Materiales académicos : Encontrados 13 registros   1 - 10siguiente  ir al registro:
¿Le interesa recibir alertas sobre nuevos resultados de esta búsqueda?
Defina una alerta personal vía correo electrónico o subscríbase al canal RSS.