Resultats globals: 227 registres trobats en 0.03 segons.
Documents de recerca, 5 registres trobats
Materials acadèmics, 222 registres trobats
Documents de recerca 5 registres trobats  
1.
332 p, 9.4 MB Disseny i desenvolupament de minibioreactors amb instrumentació per a l'optimització de cultius cel· lulars / Soley Astals, Albert ; Gòdia, Francesc, dir. ; Cairó i Badillo, Jordi Joan, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Enginyeria Química, Biològica i Ambiental) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Enginyeria Química
L'activitat de recerca i desenvolupament en el camp de la biotecnologia genera de forma altament dinàmica noves cèl· lules i productes d'interès en múltiples sectors. En aquest context, cal explorar en temps raonables i amb mitjans altament tecnificats i estandarditzats, el potencial productor de les diferents cèl· lules modificades, en quant al seu creixement, la capacitat producció i la qualitat dels productes obtinguts. [...]
The research and development in the biotechnological field generates a vast amount of new cells and products of interest for various economical sectors. In this framework, it is needed to explore, in reasonable times and with automated means, the potential of the generated, regarding its growth, productivity and quality of the obtained products. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2011  
2.
120 p, 6.0 MB El Radó en activitats laborals : instrumentació, protecció radiològica i geologia / Moreno Baltà, Victòria (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Física) ; Baixeras Dívar, Carmen, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Física) ; Font, Lluís, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Física) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Física
Aquesta tesis doctoral s'emmarca dins els estudis de radó que es duen a terme en la Unitat de Física de les Radiacions (UFR) del Departament de Física de la UAB i les seves principals aportacions es poden agrupar en tres blocs: Instrumentació, Protecció Radiològica i Geologia. [...]
This thesis is part of radon studies carried out in the Radiation Physics Unit (UFR) of the Physics Department of UAB and its main contributions can be grouped into three sections: Instrumentation, Radiation Protection and Geology. [...]

Barcelona : Universitat Autònoma de Barcelona, 2012
4 documents
3.
119 p, 4.8 MB Instrumentació i control d'actuadors fluídics per a sistemes analítics : sistema de regulació d'una microbomba de precisió a mode de xeringa / Cardona Miracle, Jordi ; García García, Juan José, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Enginyeria Electrònica) ; Martínez Cisneros, Cynthia S., dir. ; Alonso Chamarro, Julián, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
En aquest projecte s'ha implementat un sistema de control per a les bombes microfluídiques LPVX de The Lee Company funcionant a mode de xeringa. El sistema consisteix en un circuit controlador basat en el microxip UDN 296 B de Allegro MicroSystems, que conté dos Ponts en H per a controlar motors pas a pas i dos mòduls de Modulació d'Amplada de Polsos (PWM), governat a partir d'un programa de control com a instrument virtual dissenyat sota l'entorn LabVIEW. [...]
En este proyecto se ha implementado un sistema de control para las bombas microfluídicas LPVX de The Lee Company funcionando a modo de jeringa. El sistema consiste en un circuito controlador basado en el microchip UDN 296 B de Allegro MicroSystems, que contiene dos Puentes en H para controlar motores paso a paso y dos módulos de Modulación de Amplitud de Pulsos (PWM), gobernado a partir de un programa de control como instrumento virtual diseñado bajo el entorno LabVIEW. [...]
In this project it has been implemented a control system for LPVX microfluidic pumps from The Lee Company to operate as a syringe. The system consist in a driver circuit based on the UDN2916 microchip from Allegro MicroSystems, which contains two H bridges to control stepper motors and two Pulse With Modulation modules (PWM), drived by a virtual instrument developed under LabVIEW environment. [...]

2009  
4.
19 p, 1.3 MB Disseny, fabricació i caracterització d'amplificadors de baix soroll per instrumentació / Peira Bayó, Sergi ; García García, Joan ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola Tècnica Superior d'Enginyeria ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Aquest projecte consisteix en l'estudi, disseny i fabricació d'un amplificador de baix soroll per instrumentació, el qual es basarà en uns requisits de guany, ample de banda i de mides a complir. Un vegada vistos els requisits i fet un estudi previ de la situació, el primer pas serà realitzar el disseny principal de l'amplificador, el qual s'anirà millorant a mesura que avanci el projecte. [...]
Este proyecto consiste en el estudio, diseño y fabricación de un amplificador de bajo ruido para instrumentación, el cual se basará en unos requisitos de ganancia, ancho de banda y de medidas a cumplir. [...]
This project consists on the study, design and manufacture of a low-noise amplifier for instrumentation, which will be based on requirements of gain, bandwith and size. Having on hand all requirements, and made a preliminary study of the situation, the first step will be to design the main amplifier, which will be improved as we advance the project. [...]

2008
2 documents
5.
16 p, 60.8 KB Estudi d'estratègies de cultiu per a cèl·lules animals, basades en eines d'instrumentació i control / Gámez Montoya, Xavier ; Gòdia, Francesc, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Enginyeria Química, Biològica i Ambiental) ; Cairó i Badillo, Jordi Joan, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Enginyeria Química, Biològica i Ambiental)
En aquest treball s'ha abordat el problema de l'optimització dels cultius de cèl·lules animals, més específicament dels hibridomes, des de l'estudi de l'aplicació de diferents estratègies de cultiu, com les operacions en discontinu, discontinu alimentat, i continu amb perfusió. [...]
In this thesis the problem of the mammalian cells culture optimisation, more specifically of hybridomas, has been undertaken from the study of application of different cultivation strategies, as the operations in batch, fed-batch, and continuous perfusion. [...]

Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, 2002
9 documents

Materials acadèmics 222 registres trobats  1 - 10següentfinal  anar al registre:
1.
4 p, 101.0 KB Sistemes d'Instrumentació Intel·ligents [102724] / Martin Martinez, Javier ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
L'objectiu principal de l'assignatura és entendre com l'ús de la intel·ligència artificial pot millorar els sistemes d'instrumentació que l'alumne ja coneix de les assignatures d'instrumentació I i II.
The main objective of the subject is to understand how the use of artificial intelligence can improve the instrumentation systems that the student already knows about the instrumentation subjects I and II.
El objetivo principal de la asignatura es entender cómo el uso de la inteligencia artificial puede mejorar los sistemas de instrumentación que el alumno ya conoce de las asignaturas de instrumentación I y II.

2023-24
Grau en Enginyeria Informàtica (Menció en Enginyeria de Computadors) i Grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació [1206]
Grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació i Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació [1365]
Grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació [957]
3 documents
2.
6 p, 109.4 KB Control, Instrumentació i Automatismes [102445] / Baeza Labat, Juan Antonio ; Guisasola, Albert ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Conèixer el control automàtic com a eina imprescindible a la indústria química per garantir el funcionament desitjat i l'estabilitat dels processos de producció. Conèixer les eines bàsiques del control i la instrumentació de processos en els sistemes d'enginyeria química. [...]
To learn about automatic control as an essential tool in the chemical industry to guarantee its operation and the stability of the production processes. Know the basic tools for process control and instrumentation in chemical engineering systems. [...]
Conocer el control automático como herramienta imprescindible en la industria química para garantizar el funcionamiento deseado y la estabilidad de los procesos de producción. Conocer las herramientas básicas del control y la instrumentación de procesos en los sistemas de ingeniería química. [...]

2023-24
Grau en Enginyeria Química [1461]
Grau en Enginyeria Química [951]
3 documents
3.
5 p, 105.6 KB Instrumentació i Sensors [106931] / Crespo Yepes, Albert ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
La matèria se centra en els sensors i el procés de recollida d'informació obtinguda del món físic per a ser incorporat en el domini digital. Els objectius concrets de l'assignatura són: - Conèixer les característiques i aspectes claus dels sistemes d'instrumentació convencionals. [...]
The subject focuses on sensors and the process of collecting information obtained from the physical world to be incorporated i The specific objectives of the subject are: - To know the characteristics and key aspects of conventional instrumentation systems - Understand the operation of sensors and electronic conditioning. [...]
La materia se centra en los sensores y el proceso de recogida de información obtenida del mundo físico para ser incorporado Los objetivos concretos de la asignatura son: - Conocer las características y aspectos claves de los sistemas de instrumentación co - Entender el funcionamiento de los sensores y el se acondicionamiento electrónico. [...]

2023-24
Grau en Gestió de Ciutats Intel·ligents i Sostenibles [1555]
3 documents
4.
6 p, 107.0 KB Instrumentació I [102736] / Nafría i Maqueda, Montserrat ; Porti Pujal, Marc ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Descriure els principis, arquitectures i limitacions dels sistemes de mesura. Identificar i emprar diferents tècniques de transducció i els circuits electrònics bàsics necessaris per a l'acondicionament i processat del senyal.
Describe the principles, architectures and limitations of measurement systems. Identify and use different transduction techniqu.
Describir los principios, arquitecturas y limitaciones de los sistemas de medida. Identificar y emplear diferentes técnicas de tra.

2023-24
Grau en Enginyeria Informàtica (Menció en Enginyeria de Computadors) i Grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació [1206]
Grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació i Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació [1365]
Grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació [957]
3 documents
5.
6 p, 107.4 KB Instrumentació II [102735] / Porti Pujal, Marc ; Nafría i Maqueda, Montserrat ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Descriure el principi de funcionament dels conversors A/D i D/A, de les tarjes d'adquisició de dades i de diferents instruments electrònics de propòsit general, per introduir les especificacions que els caracteritzen, així com delimitar els errors que poden cometre's en una mesura. [...]
Describe the working principle of the A/D and D/A converters, the data acquisition cards and different general purpose electronic instruments, to introduce the specifications that characterize them, as well as to define the errors that can be committed in a measure. [...]
Describir el principio de funcionamiento de los conversores A/D y D/A, de las tarjetas de adquisición de datos y de diferentes instrumentos electrónicos de propósito general, para introducir las especificaciones que los caracterizan, así como delimitar los errores que pueden cometerse en una medida. [...]

2023-24
Grau en Enginyeria Informàtica (Menció en Enginyeria de Computadors) i Grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació [1206]
Grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació i Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació [1365]
Grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació [957]
3 documents
6.
5 p, 104.6 KB Control i instrumentació [100958] / Benaiges, M. Dolors ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Biociències
Conèixer els diferents tipus de control de processos i fer l'ànàlisi del comportament dinàmic dels mateixos amb i sense control. Conèixer els diferents tipus d'instrumentació emprats en bioprocessos.
Know different types of process control. Analysis of dynamic behavior of a process with and without control. Know different types of instrumentation used in bioprocesses.
Conocer los diferentes tipos de control de procesos y hacer el análisis del comportamiento dinámico de los mismos con y sin control. Conocer los diferentes tipos de instrumentación empleados en bioprocesos.

2023-24
Grau en Biotecnologia [815]
3 documents
7.
5 p, 107.9 KB Reactors, Instrumentació i Control [103226] / Perez Cañestro, Julio Octavio ; Canet Morral, Albert ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Veterinària
L'assignatura Reactors, instrumentació i control en la titulació. Aquesta és una assignatura de segon curs, de caràcter obligatori, que inicia als estudiants en els sistemes en els que tenen lloc reaccions, el concepte i tipus de reactors ideals i les principals desviacions d'aquesta idealitat. [...]
The course Reactors, instrumentation and control in the bachelor. This course belongs to the second bachelor year and it is mandatory. The course introduces the students in the production systems that involve chemical reactions, the concept and types of ideal reactors and the main deviations from ideality. [...]
La asignatura Reactores, instrumentación y control en la titulación. Esta es una asignatura de segundo curso, de carácter obligatorio, que inicia a los estudiantes en los sistemas de producción que incluyen reacciones químicas, el concepto y tipos de reactores ideales y las principales desviaciones de esta idealidad. [...]

2023-24
Grau en Ciència i Tecnologia dels Aliments [974]
3 documents
8.
5 p, 108.4 KB Instrumentació Electrònica [103308] / Barniol i Beumala, Núria ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
L'objectiu principal és proporcionar els conceptes bàsics, amb especial èmfasi als aspectes pràctics, per a la implementació de sistemes d'instrumentació electrònica per a l'acondicionament i el processat de senyals. [...]
The main objective is to provide the basic concepts, with special emphasis on the practical aspects, for the implementation of electronic instrumentation systems for the conditioning and processing of electrical signals. [...]
El objetivo principal es proporcionar los conceptos básicos, con especial énfasis a los aspectos prácticos, para la implementación de sistemas de instrumentación electrónica para el acondicionamiento y el procesado de señales. [...]

2023-24
Grau en Nanociència i Nanotecnologia [983]
3 documents
9.
4 p, 100.7 KB Sistemes d'Instrumentació Intel·ligents [102724] / Martin Martinez, Javier ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
L'objectiu principal de l'assignatura és entendre com l'ús de la intel·ligència artificial pot millorar els sistemes d'instrumentació que l'alumne ja coneix de les assignatures d'instrumentació I i II.
The main objective of the subject is to understand how the use of artificial intelligence can improve the instrumentation systems that the student already knows about the instrumentation subjects I and II.
El objetivo principal de la asignatura es entender cómo el uso de la inteligencia artificial puede mejorar los sistemas de instrumentación que el alumno ya conoce de las asignaturas de instrumentación I y II.

2022-23
Grau en Enginyeria Informàtica (Menció en Enginyeria de Computadors) i Grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació [1206]
Grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació i Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació [1365]
Grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació [957]
3 documents
10.
6 p, 108.7 KB Control, Instrumentació i Automatismes [102445] / Baeza Labat, Juan Antonio ; Guisasola, Albert ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Conèixer el control automàtic com a eina imprescindible a la indústria química per garantir el funcionament desitjat i l'estabilitat dels processos de producció. Conèixer les eines bàsiques del control i la instrumentació de processos en els sistemes d'enginyeria química. [...]
To learn about automatic control as an essential tool in the chemical industry to guarantee its operation and the stability of the production processes. Know the basic tools for process control and instrumentation in chemical engineering systems. [...]
Conocer el control automático como herramienta imprescindible en la industria química para garantizar el funcionamiento deseado y la estabilidad de los procesos de producción. Conocer las herramientas básicas del control y la instrumentación de procesos en los sistemas de ingeniería química. [...]

2022-23
Grau en Enginyeria Química [1461]
Grau en Enginyeria Química [951]
3 documents

Materials acadèmics : 222 registres trobats   1 - 10següentfinal  anar al registre:
Us interessa rebre alertes sobre nous resultats d'aquesta cerca?
Definiu una alerta personal via correu electrònic o subscribiu-vos al canal RSS.