Resultats globals: 56 registres trobats en 0.03 segons.
Documents de recerca, 8 registres trobats
Materials acadèmics, 47 registres trobats
Documents gràfics i multimèdia, 1 registres trobats
Documents de recerca 8 registres trobats  
1.
13 p, 1.9 MB Generación de Pixel Art mediante inteligencia artificial y creación de NFTs en la blockchain de Oasis Network / Martín Dos Santos, Ricardo ; Roca Marva, Francesc Xavier, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Es presenta el desenvolupament d'una aplicació per crear píxel arts a partir de qualsevol imatge bidimensional aplicant diferents tècniques de processament d'imatge basades en Intel·ligència Artificial, incloent Computer Vision, Machine Learning i Deep Learning. [...]
Se presenta el desarrollo de una aplicación para crear pixel arts a partir de cualquier imagen bidimensional aplicando diferentes técnicas de procesamiento de imagen basadas en Inteligencia Artificial, incluyendo Computer Vision, Machine Learning y Deep Learning. [...]
It presents the development of an application to create pixel arts from any two-dimensional image applying different image processing techniques based on Artificial Intelligence, including Computer Vision, Machine Learning and Deep Learning. [...]

2022
Enginyeria de Dades [1394]  
2.
12 p, 1.3 MB Análisis y mejora de la Inteligencia Artificial y mecánicas de un videojuego de acción / Lin, Xiang ; Bernal del Nozal, Jorge, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
La Inteligencia Artificial es una característica cada vez más importante en el mundo que vivimos y pese a que los videojuegos las implementan de una forma distinta, lo cierto es que aun así tienen una importancia central en ellos. [...]
Artificial Intelligence is a increasingly important feature in the world we live in and despite the fact that video games implement then in a unique way, the truth is that they still have a central importance in them. [...]
La Intel·ligència Artificial és una característica cada vegada més important en el món que vivim i malgrat que els videojocs les implementen d'una forma diferent, la veritat és que així i tot tenen una importància central en ells. [...]

2022
Enginyeria Informàtica [958]  
3.
88 p, 2.1 MB Implementación de la inteligencia artificial en la verificación periodística: diagnóstico y propuesta en tiempos de desinformación / Vela Salas, Andrés ; Giraldo Luque, Santiago, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Periodisme i de Ciències de la Comunicació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Periodisme i de Ciències de la Comunicació
En un moment en el qual els mitjans de comunicació perden part de la seva credibilitat a causa de la proliferació de la desinformació, sorgeixen noves tecnologies que faciliten als professionals la verificació de contingut periodístic. [...]
En un momento en el que los medios de comunicación pierden parte de su credibilidad debido a la proliferación de la desinformación, surgen nuevas tecnologías que facilitan a los profesionales la verificación de contenido periodístico. [...]
At a time when the media is losing some of its credibility due to the proliferation of misinformation, new technologies that are emerging make it easier for professionals to verify journalistic content. [...]

2021
Màster Universitari en Periodisme i Innovació en Continguts Digitals [1392]  
4.
21 p, 663.6 KB La intel·ligència artificial en l'ecosistema de les agendes compartides / Targas Martínez, Aleix ; Vilariño, Fernando, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Cada vegada recorrem mes a la tecnologia per processar i interpretar la informació, ja que el mon, a mesura que passa el temps, és més complex i requereix tecnologies més potents, com és el cas de la intel·ligència artificial. [...]
We are increasingly turning to technology to process and interpret information, as the world becomes more complex and requires more powerful technologies, such as artificial intelligence, as time goes by. [...]
artificial intelligence in the shared agendas help and what impact will it have. In this case, the impact is a bit difficult to analyse as it is a new world. The research question is answered mainly through a literature review on artificial intelligence and shared agendas. [...]

2021
Grau en Gestió de Ciutats Intel·ligents i Sostenibles [1395]  
5.
132 p, 4.0 MB Estudi amb intel·ligència artificial de la relació entre les emissions i el tràfic de vehicles en els accessos a Barcelona / Armas Arroyo, Gianmarco ; Prim Sabrià, Marta, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat d'Economia i Empresa
Actualment el planeta es troba en una situació límit on la contaminació i les temperatures són elevades, i si no es prenen decisions immediates, això pot suposar un canvi inimaginable per al futur de tots els éssers què conformen la Terra. [...]
2020
Grau en Empresa i Tecnologia [948]
2 documents
6.
54 p, 931.8 KB Intel·ligència artificial : autoria i propietat de les patents / Ferrera i Font, Anna ; Morral Soldevila, Ramón, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Dret Privat) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Dret
Aquesta recerca és un anàlisi sobre l'impacte que ha tingut i està tenint la intel·ligència artificial en relació al dret de propietat industrial. La normativa actual és ineficient i incoherent quan s'aplica a les invencions creades a través d'una màquina. [...]
This research is an analysis of the impact that artificial intelligence has on and is having in relation to industrial property law, specifically in patents. Current regulations are inefficient and inconsistent when applied to inventions created in through a machine. [...]

2020
Grau en Dret [949]  
7.
14 p, 1.3 MB Inteligencia artificial para la realización de procesos comunes mediante Watson, NodeJS y Blue Prism / Bello de Haro, Jose María ; Vilariño Freire, Fernando, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Bluemix es una plataforma que ofrece multitud de servicios: Bases de Datos (BBDD), compilación, despliegue de aplicaciones. . . Y de entre todos estos servicios, aquellos que usan la Inteligencia Artificial (IA) de Watson y ML son los que se exponen. [...]
Bluemix is a platform that offers multiple services: Databases, compilation, application deployment. . . And between all this services, those that use Watson Artificial Intelligence (AI) of Watson and ML are those that are exposed. [...]
Bluemix és una plataforma que ofereix multitud de serveis: Bases de Dades (BBDD), compilació, desplegament d'aplicacions . . . I d'entre tots aquests serveis, aquells que fan servir la Intel·ligència Artificial (IA) de Watson i ML són els que s'exposen . [...]

2018-02-13
Enginyeria Informàtica [958]  
8.
49 p, 1.6 MB Avenços en l'estudi de la litiasi renal : mètodes de chemical imaging i intel·ligencia artificial (ANN) per la caracterització de càlculs renals / Blanco Lucena, Francisco (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química) ; Valiente Malmagro, Manuel, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química) ; López-Mesas, Montserrat, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
La litiasi urinària és un trastorn que implica la formació de precipitats en qualsevol part del tracte urinari. Aquest és un desordre comú que afecta aproximadament a una desena part de la població de la Unió Europea al llarg de la seva vida. [...]
2010  

Materials acadèmics 47 registres trobats  1 - 10següentfinal  anar al registre:
1.
5 p, 107.7 KB Xarxes Neuronals i Aprenentatge Profund [106573] / Karatzas, Dimosthenis ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Aquesta assignatura té com a objectiu donar una introducció pràctica als models de xarxes neuronals i l'aprenentatge profund. Els estudiants consolidaran i ampliaran els seus antecedents teòrics, construint sobre assignatures anteriors de aprenentatge automàtic i complementant el coneixement previ amb nous conceptes sobre el disseny de xarxes neuronals, les eines i sistemes d'aprenentatge profund, i les tècniques d'aprenentatge per a aquests models. [...]
This subject aims to give a practical introduction to neural network models and deep learning. The students will consolidate and extend their theoretical background, by building on top of previous subjects on machine learning and complementing previous knowledge with new concepts on neural network design, deep learning frameworks, and the training process for such models. [...]
Esta asignatura tiene como objetivo dar una introducción práctica a los modelos de redes neuronales y el aprendizaje profundo. Los estudiantes consolidarán y ampliarán sus antecedentes teóricos, construyendo sobre asignaturas anteriores sobre aprendizaje automático y complementando el conocimiento previo con nuevos conceptos sobre el diseño de redes neuronales, las herramientas y sistemas de aprendizaje profundo, y las técnicas de aprendizaje para dichos modelos. [...]

2022-23
Grau en Intel·ligència Artificial / Artificial Intelligence [1497]
3 documents
2.
5 p, 109.0 KB Anàlisi de Grafs i Xarxes [106567] / Lladós, Josep ; Pérez-Solà, Cristina ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Les estructures de grafs són de gran utilitat en representació de dades a partir de les seves relacions. Els grafs son un llenguatge general per descriure i analizar entitats amb relacions/interaccions. [...]
Graph structures are very useful in representing data from their relationships. Graphs are a general language for describing and analyzing entities with relations/interactions. They are very useful in the representation and navigation of social networks, modeling of molecules, geographical representation for navigation software, biometrics, knowledge representation, scene representation, etc. [...]
Las estructuras de grafos son de gran utilidad en representación de datos a partir de sus relaciones. Los grafos son un lenguaje general para describir y analizar entidades con relaciones/interacciones . [...]

2022-23
Grau en Intel·ligència Artificial / Artificial Intelligence [1497]
3 documents
3.
5 p, 108.9 KB Fonaments de Programació I [106553] / Fornes Bisquerra, Alicia ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Aquesta assignatura pretén oferir una introducció general a la programació. Els objectius generals són: Comprensió del cicle de vida del programari: anàlisi del problema, disseny, implementació i prova. [...]
This subject aims to provide a general introduction to programming. The general objectives are: Understanding the life cycle of software: analysis of the problem, design, implementation, and test. Designing algorithms for problem solving, with a rigorous structured programming methodology. [...]
Esta asignatura pretende proporcionar una introducción general a la programación. Los objetivos generales son: Comprender el ciclo de vida del software: análisis del problema, diseño, implementación y prueba. [...]

2022-23
Grau en Intel·ligència Artificial / Artificial Intelligence [1497]
3 documents
4.
4 p, 102.3 KB Probabilitat i Estadística [106552] / Viles Cuadros, Noelia ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
L'objectiu de l'assignatura és introduir les eines bàsiques de probabilitat i estadística utilitzades per analitzar dades procedents de fenòmens naturals, experimentals, socials o econòmics. Es prestarà especial atenció a l'ús correcte d'aquestes eines i a la interpretació dels resultats aportant a l'estudiant la formació teòrica requerida. [...]
The goal of the course is to introduce the basic tools of probability and statistics used to analyse data coming from either natural, experimental, social or economic phenomena. A special focus will be given to the correct use of these tools and the interpretation of the results by providing the student with the required theoretical background. [...]
El objetivo de la asignatura es introducir las herramientas básicas de probabilidad y estadística utilizadas para el análisis de datos procedentes de fenómenos naturales, experimentales, sociales o económicos. [...]

2022-23
Grau en Intel·ligència Artificial / Artificial Intelligence [1497]
3 documents
5.
4 p, 102.9 KB Fonaments Matemàtics I [106550] / Ara, Pere 1959- ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Per tenir una bona formació matemàtica, i per comprendre i resoldre molts problemes en ciència i tecnologia, és essencial entendre profundament la teoria d'Àlgebra Lineal. És necessari aprendre a manipular els objectes d'estudi i a interpretar el seu significat. [...]
To get a good mathematical formation, and to understand and solve many problems in science and technology, it is essential to deeply understand the theory of Linear Algebra. It is needed to learn to manipulate the objects of study and to interpret their meaning. [...]
Para tener una buena formación matemática, y para comprender y resolver muchos problemas en ciencia y tecnología, es esencial entender profundamente la teoría de Álgebra Lineal. Es necesario aprender a manipular los objectos de estudio y a interpretar su significado. [...]

2022-23
Grau en Intel·ligència Artificial / Artificial Intelligence [1497]
3 documents
6.
4 p, 100.7 KB Intel·ligència Artificial i Salut [105017] / Navinés i López, Jordi ; Cremades Pérez, Manel ; García Cuyas, Francisco ; Tarasco Palomares, Jordi ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Medicina
- Conèixer els fonaments -bases metodològiques i científiques- de la salut digital i les noves tecnologies aplicades a la medicina virtual (Smart Health). - Conèixer els principals camps de desenvolupament contemporani de la salut digital. [...]
- To know the basics - methodological and scientific bases - of digital health and the new technologies applied to the Smart Health. - Tp know the main fields of contemporary digital health development. [...]
- Conocer los fundamentos -bases metodológicas y científicas- de la salud digital y las nuevas tecnologías aplicadas a la medicina virtual (Smart Health). - Conocer los principales campos de desarrollo contemporáneo de la salud digital. [...]

2022-23
Grau en Medicina [1192]
Grau en Medicina [1509]
3 documents
7.
5 p, 104.7 KB Ment i Cervell I [106578] / Coll-Andreu, Margalida ; Martin Garcia, Elena ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Aquesta assignatura té per objectiu general que els estudiants comprenguin el funcionament del sistema nerviós i les bases neurals dels processos cognitius, així com les interelacions bidireccionals entre la neurociència i la intel·ligència artificial. [...]
The general aim of this course intends that the students understand how the nervous system works, which are the neural bases of cognitive processes, and the bidirectional relationship between neuroscience and artificial intelligence. [...]
Esta asignatura tiene como objetivo general que los estudiantes comprendan el funcionamiento del sistema nervioso y las bases neurales de los procesos cognitivos, así como las interrelaciones bidireccionales entre la neurociencia y la inteligencia artificial. [...]

2022-23
Grau en Intel·ligència Artificial / Artificial Intelligence [1497]
3 documents
8.
6 p, 112.9 KB Intel·ligència Artificial [104398] / Vanrell i Martorell, Maria Isabel ; Folch Codera, Pau ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
Aquesta assignatura té un caràcter general i introductori al camp de la intel·ligència artificial (IA). Els objectius que es persegueixen són dos: a) familiaritzar els estudiants en la resolució de problemes d'IA amb les seves particularitats en la representació, l'avaluació i la metodologia específica de resolució, i b) fer que l'estudiant coneixi un ventall de tècniques i algorismes bàsics que permetran solucionar els problemes plantejats i millorar les seves habilitats en programació. [...]
This is a subject devoted to introducing the Student to the artificial intelligence (AI) field. Two main objectives are pursuit: a) let the students to learn how resolution of AI problems is performed with their own specificities in representation, evaluation and solving methodologies, and b) let the students to know a wide range of techniques and basic algorithms that allow to solve the proposed problems and improving their programming skills. [...]
Esta asignatura tiene un carácter general e introductorio al campo de la inteligencia artificial (IA). Los objetivos principales que se persiguen son dos: a) familiarizar los estudiantes en la resolución de problemas de IA con sus particularidades en la representación, la evaluación y la metodología especifica de resolución, y b) hacer que el estudiante conozca un amplio espectro de técnicas y algoritmos básicos que permitan solucionar los problemas planteados y mejorar sus habilidades de programación. [...]

2022-23
Grau en Matemàtica Computacional i Analítica de Dades [1403]
3 documents
9.
8 p, 119.6 KB Intel·ligència Artificial [101764] / Benavente i Vidal, Robert ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat d'Economia i Empresa ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
Els objectius de l'assignatura es poden resumir en: Descriure les àrees més importants de la intel·ligència artificial Descriure les tècniques bàsiques de representació del coneixement, aprenentatge i cerca per a la resolució de problemes Reconèixer situacions on l'aplicació de la intel·ligència artificial pot ser adient per a solucionar un problema del sector aeronàutic Analitzar el problema a resoldre i dissenyar la solució òptima aplicant les tècniques apreses Programar els algorismes bàsics per a solucionar els problemes proposats Avaluar els resultats de la solució implementada i valorar les possibles millores Defensar i argumentar les decisions preses en la solució dels problemes proposats 1.
The objectives of the subject can be summarized in: Describe the most important areas of artificial intelligence Describe the basic techniques of knowledge representation, learning and search for problem solving Recognize situations where the application of artificial intelligence may be adequate to solve a problem in the aeronautical sector Analyze the problem to solve and design the optimal solution applying the techniques learned Program the basic algorithms to solve the proposed problems Evaluate the results of the implemented solution and assess possible improvements Defend and argue the decisions taken in the solution of the proposed problems 1.
Los objetivos de la asignatura se pueden resumir en: Describir las áreas más importantes de la inteligencia artificial Describir las técnicas básicas de representación del conocimiento, aprendizaje y búsqueda para la resolución de problemas Reconocer situaciones donde la aplicación de la inteligencia artificial puede ser adecuada para solucionar un problema del sector aeronáutico Analizar el problema a resolver y diseñar la solución óptima aplicando las técnicas aprendidas Programar los algoritmos básicos para solucionar los problemas propuestos Evaluar los resultados de la solución implementada y valorar las posibles mejoras 1 Evaluar los resultados de la solución implementada y valorar las posibles mejoras Defender y argumentar las decisiones tomadas en la solución de los problemas propuestos.

2022-23
Grau en Gestió Aeronàutica [829]
Grau en Empresa i Tecnologia [948]
3 documents
10.
3 p, 98.8 KB Intel·ligència Natural i Artificial [106229] / Roque Rodriguez, Xavier ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
Entendre el concepte clàssic d'intel·ligència humana de base biològica. Entendre el concepte tecnològic d'intel·ligència artificial basat en el processament d'informació en una màquina computacional. [...]
To understand the classical concept of biologically based human intelligence. To understand the technological concept of artificial intelligence based on the processing of information in a computational machine. [...]
Entender el concepto clásico de inteligencia humana de base biológica. Entender el concepto tecnológico de inteligencia artificial basado en el procesamiento de información en una máquina computacional. [...]

2022-23
Grau en Ciència, Tecnologia i Humanitats [1484]
3 documents

Materials acadèmics : 47 registres trobats   1 - 10següentfinal  anar al registre:
Documents gràfics i multimèdia 1 registres trobats  
1.
De Turing als robots humanoides : passat, present i futur de la Intel·ligència Artificial / Lopez de Mantaras Badia, Ramon (Institut d'Investigació en Intel·ligència Artificial (IIIA-CSIC))
Possiblement la lliçó més important que hem après al llarg dels 60 anys d'existència de la Intel·ligència Artificial (IA) és que el que semblava més difícil d'assolir, com ara diagnosticar malalties o jugar a escacs millor que els Grans Mestres, ha resultat relativament fàcil i en canvi allò que semblava més senzill, com ara reconèixer objectes del nostre entorn, encara no ho hem aconseguit. [...]
2016 (Dissabtes de la Física)
2 documents

Us interessa rebre alertes sobre nous resultats d'aquesta cerca?
Definiu una alerta personal via correu electrònic o subscribiu-vos al canal RSS.