Results overview: Found 387 records in 0.16 seconds.
Articles, 1 records found
Course materials, 386 records found
Personal and institutional archives, 1 records found
Articles 1 records found  
1.
1 p, 1.2 MB Reseña bibliográfica : Introducció a l'economia de Catalunya / Figueres, Josep M. 1950- (Josep Maria)
Index de les obres ressenyades: Ramon TRIAS FARGAS, Introducció a l'economia de Catalunya. Barcelona : Edicions 62, 1972.
1974
Unión, Núm. 135 (gener 1974) , p. 14-15  

Course materials 386 records found  1 - 10nextend  jump to record:
1.
8 p, 121.1 KB Introducció a l'Economia Ambiental [106754] / Ramos Martin, Jesus ; Trigo Catalina, Aurora ; Rodríguez Carpio, Antonio ; Cattaneo, Claudio ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
Contextualització L'assignatura Introducció a l'Economia Ambiental (IEA) pertany a la matèria 7 "Economia ambiental" del Grau en Ciències Ambientals impartit per la Facultat de Ciències. Aquesta matèria és impartida per professors de la Facultat d'Economia i Empresa. [...]
Contextualization The subject Introduction to Environmental Economics (IEA) belongs to subject 7 "Environmental Economics" of the Degree in Environmental Sciences given by the Faculty of Sciences. This subject is taught by professors from the Faculty of Economics and Business. [...]
Contextualización La asignatura Introducción a la Economía Ambiental (IEA) pertenece a la materia 7 "Economía ambiental" del Grado en Ciencias Ambientales impartido por la Facultad de Ciencias. Esta materia es impartida por profesores de la Facultad de Economía y Empresa. [...]

2023-24
Grau en Ciències Ambientals [1535]
Grau en Ciències Ambientals i Grau en Geologia [1546]
3 documents
2.
5 p, 105.9 KB Introducció a l'Economia Turística [104950] / Armada Ramírez, Ferran ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola Fundació Universitat Autònoma de Barcelona-Formació (Escola FUAB-f)
Aquesta assignatura introdueix els conceptes de la teoria econòmica als alumnes del Grau en Turisme. Es tracta d'una assignatura de caràcter fonamental on els alumnes s'inicien en els conceptes bàsics que després hauran d'utilitzar a la resta d'assignatures de contingut econòmic. [...]
This course introduces the concepts of economic theory to the students of Degree in Tourism. It is a subject of "principles" of economics where students are initiated into the basics that will be used later in other subjects with economic content. [...]
Este curso introduce los conceptos de la teoría económica a los estudiantes del grado en turismo. Es un tema de carácter fundamental donde los estudiantes comienzan en los conceptos básicos que posteriormente tendrán que utilizar en el resto de asignaturas de contenido económico. [...]

2023-24
Grau en Turisme [1345]
Grau en Turisme [820]
3 documents
3.
5 p, 106.1 KB Introducció a l'Economia Contemporània [104768] / Asensio Ruiz de Alda, Francisco Javier ; Trigo Catalina, Aurora ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
Es tracta d'una assignatura de primer cicle que proveeix una formació bàsica en l'àmbit econòmic. No es pressuposa cap tipus de formació econòmica prèvia Els continguts de l'assignatura inclouen una introducció a les estructures bàsiques de l'economia contemporània, incloent els mecanismes de funcionament del mercat i el paper dels principals agents socials als fenòmens econòmics locals i globals. [...]
This is a first cycle subject that provides basic training in the economic field. No previous economic training is presupposed The contents of the subject include an introduction to the basic structures of the contemporary economy, including the mechanisms of functioning of the market and the role of the main social stakeholders in the local and global economic phenomena. [...]
Se trata de una asignatura de primer ciclo que provee una formación básica en el ámbito económico. No se presupone ningún tipo de formación económica previa. Los contenidos de la asignatura incluyen una introducción a las estructuras básicas de la economía contemporánea, incluyendo los mecanismos de funcionamiento del mercado y el papel de los principales agentes sociales a los fenómenos económicos locales y globales. [...]

2023-24
Grau en Comunicació de les Organitzacions [1422]
3 documents
4.
9 p, 124.3 KB Introducció a l'Economia [102341] / Panadés Martí, Judit ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat d'Economia i Empresa
En aquesta assignatura s'introdueixen els conceptes i la metodologia bàsica que s'utilitzen en l'anàlisi econòmica moderna. Aquestes eines ens ajudaran a iniciar l'estudi d'un ampli ventall de fenòmens els quals resulten interessants des del punt de vista de l'economia. [...]
The course introduces the basic concepts and methodology that we use in modern economic analysis. These tools will help us to begin the study of a wide range of phenomena which are interesting from the standpoint of economics. [...]
En esta asignatura se introducen los conceptos y la metodología básica que se utilizan en el análisis económico moderno. Estas herramientas nos ayudarán a iniciar el estudio de un amplio abanico de fenómenos, los cuales resultan interesantes desde el punto de vista de la economía. [...]

2023-24
Grau en Administració i Direcció d'Empreses [1102]
Grau en Economia [1280]
Pla d'Estudis en Economia [1407]
Pla d'Estudis en Economia [1408]
Grau en Administració i Direcció d'Empreses [1416]
Pla d'Estudis d' Administració i Direcció d'Empreses [1417]
Grau en Administració i Direcció d'Empreses i Grau en Dret [1420]
Grau en Administració i Direcció d'Empreses [950]
Grau en Economia [952]
Pla d'Estudis d'Administració i Direcció d'Empreses Dret [994]
3 documents
5.
9 p, 121.7 KB Introducció a l'Economia [102120] / Panadés Martí, Judit ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat d'Economia i Empresa
En aquesta assignatura s'introdueixen els conceptes i la metodologia bàsica que s'utilitza en l'anàlisi econòmica moderna. Aquestes eines ens ajudaran a iniciar l'estudi d'un ampli ventall de fenòmens els quals resulten interessants des del punt de vista de l'economia. [...]
The course introduces the basic concepts and methodology that we use in modern economic analysis. These tools will help us to begin the study of a wide range of phenomena which are interesting from the standpoint of economics. [...]
En esta asignatura se introducen los conceptos y la metodología básica que se utiliza en el análisis económico moderno. Estas herramientas nos ayudarán a iniciar el estudio de un amplio abanico de fenómenos, los cuales resultan interesantes desde el punto de vista de la economía. [...]

2023-24
Pla d' Estudis de Comptabilitat i Finances [947]
Pla d' Estudis d'Empresa i Tecnologia [948]
3 documents
6.
5 p, 105.7 KB Introducció a l'economia [101746] / Garcia Lopez, Miquel Àngel ; Cano Berlanga, Sebastian ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
En aquesta assignatura s'introdueixen els conceptes i la metodologia bàsica que utilitzem en l'anàlisi econòmica moderna. Aquestes eines ens ajudaran a iniciar l'estudi d'un ampli ventall de fenòmens els quals resulten interessants des del punt de vista de l'economia. [...]
In this subject we introduce the concepts and the basic methodology that we use in the modern economic analysis. These tools will help us to start studying a wide range of phenomena that are interesting from the point of view of the economy. [...]
En esta asignatura se introducen los conceptos y la metodología básica que utilizamos en el análisis económico moderno. Estas herramientas nos ayudarán a iniciar el estudio de un amplio abanico de fenómenos los que resultan interesantes desde el punto de vista de la economía. [...]

2023-24
Pla d' Estudis de Gestió Aeronàutica [829]
3 documents
7.
6 p, 108.6 KB Introducció a l'economia [100514] / Busom i Piquer, Isabel ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Dret
L'assignatura proporciona els instruments bàsics de l'anàlisi econòmica que han de permetre analitzar i entendre la realitat socio-econòmica d'una societat. Dins aquest marc, les i els alumnes aprendran a utilitzar els conceptes fonamentals i eines gràfiques que proporciona l'anàlisi econòmica actual per comprendre els principals fets que caracteritzen l'economia. [...]
This is a first-year, first semester subject. The content may be considered as basic and fundamental. Introduction to Economics provides the main tools of economic analysis needed to understand and analyze the socio-economic performance of a society. [...]
La asignatura proporciona los instrumentos fundamentales del análisis económico para analizar y entender la realidad socio-económica de un país. En este marco, se pretende que las y los alumnos aprendan a utilizar los conceptos fundamentales así como los instrumentos gráficos del análisis económico actual para comprender los hechos que caracterizan la economía de una sociedad. [...]

2023-24
Grau en Dret i Grau en Relacions Laborals [1285]
Grau en Relacions Laborals [806]
3 documents
8.
6 p, 108.6 KB Introducció a l'Economia II [106187] / Trillas Jane, Francesc Assis ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
L'objectiu de l'assignatura és proporcionar les eines bàsiques desenvolupades fins ara per l'economia com a disciplina de coneixement, en especial la macroeconomia, i que permeten analitzar i comprendre bona part de la realitat social actual, així com també qüestions d'organització econòmica persistents a tota societat humana. [...]
The objective of the course is to provide the basic tools developed so far by economics, especially macroeconomics, and that allow us to analyze and understand much of the current social reality, as well as issues of persistent economic organization in all human society. [...]
El objetivo de la asignatura es proporcionar las herramientas básicas desarrolladas hasta ahora por la economía como disciplina de conocimiento, en especial la macroeconomía, y que permiten analizar y comprender buena parte de la realidad social actual, así como también cuestiones de organización económica persistentes en toda sociedad humana. [...]

2023-24
Grau en Història, Política i Economia Contemporànies / Contemporary History, Politics and Economics [1486]
3 documents
9.
6 p, 109.8 KB Introducció a l'Economia I [106186] / Trillas Jane, Francesc Assis ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
L'objectiu de l'assignatura és proporcionar les eines bàsiques desenvolupades fins ara per l'economia com a disciplina de coneixement, en especial la microeconomia, i que permeten analitzar i comprendre bona part de la realitat social actual, així com també qüestions d'organització econòmica persistents a tota societat humana. [...]
The objective of the course is to provide the basic tools developed so far by economics, especially microeconomics, and that allow us to analyze and understand much of the current social reality, as well as issues of persistent economic organization in all human society. [...]
El objetivo de la asignatura es proporcionar las herramientas básicas desarrolladas hasta ahora por la economía como disciplina de conocimiento, en especial la microeconomía, y que permiten analizar y comprender buena parte de la realidad social actual, así como también cuestiones de organización económica persistentes en toda sociedad humana. [...]

2023-24
Grau en Història, Política i Economia Contemporànies / Contemporary History, Politics and Economics [1486]
3 documents
10.
6 p, 108.9 KB Introducció a l'Economia [102277] / Trillas Jane, Francesc Assis ; Amoroso Miranda, Jaime ; López Andrés, Francesc Xavier ; Trigo Catalina, Aurora ; Buira Guillamet, Antoni ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Dret
Es tracta d'una assignatura de primer curs, de formació bàsica. 1 Es tracta d'una assignatura de primer curs, de formació bàsica. L'assignatura proporciona els instruments bàsics de l'anàlisi econòmica per analitzar i entendre la realitat social d'un país. [...]
1 This is a first-year, first semester subject. The course content may be considered as basic and fundamental. It will provide the main tools of economic analysis needed to understand and analyze the socio-economic performance of a society. [...]
Se trata de una asignatura de primer curso, segundo semestre, por lo tanto, de formación básica. La asignatura proporciona los instrumentos básicos del análisis económico que deben permitir analizar y entender la realidad social de un país. [...]

2023-24
Grau de Dret [1284]
Grau en Criminologia i Grau en Dret [1411]
Grau en Dret [949]
3 documents

Course materials : 386 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Personal and institutional archives 1 records found  
1.
1 p, 1.2 MB Reseña bibliográfica : Introducció a l'economia de Catalunya / Figueres, Josep M. 1950- (Josep Maria)
Index de les obres ressenyades: Ramon TRIAS FARGAS, Introducció a l'economia de Catalunya. Barcelona : Edicions 62, 1972.
1974
Unión, Núm. 135 (gener 1974) , p. 14-15  

Interested in being notified about new results for this query?
Set up a personal email alert or subscribe to the RSS feed.