El término de búsqueda Introducció marc conceptual, metodologia i guia de lectura en el índice título no se ha encontrado en ningún registro. Los términos aproximados en cualquier colección son:
1   Introducció de la perspectiva de gènere en la docència universitària
1   Introducció de la traducció automàtica estadística en la formació de traductors :
1   Introducció de les preferències dels ciutadans en la presa de decisions sanitàries
1   Introducció del programa de Ràdio 1 "De costa a costa" (Historias de la censura)
1   Introducció i traducció al català de l’article d’Edmund Gettier
1   Introducció, anàlisi y proposta de traducció d'un conte d'Angela Carter :
1   Introducció. Barcelona'92 en perspectiva
2   Introducció. Coordinador del monogràfic
1   Introducció. Els serials catalans
1   Introducció. Les regions a l'espai àudio-visual europeu