El término de búsqueda Joves professionals del sud d'Europa a Mèxic raons per migrar, inserció laboral i expectatives de futur en el índice título no se ha encontrado en ningún registro. Los términos aproximados en cualquier colección son:
1   Joves Independentistes sobradament preparats /
1   Joves investigadors
1   Joves no qualificats i accés al mercat de treball :
2   Joves per la Independència, SI
1   Joves professionals del sud d'Europa a Mèxic :
1   Joves treballant per tu
1   Joves tutelats i transició cap a la vida independent
1   Joves tutelats i transició cap a la vida independent des de la persepectiva de l'educador/a social
1   Joves, amor i sèries de televisió :
1   Joves, art urbà i educació comunitària :