El término de búsqueda L'ordenació dels espais de sòl no urbanitzable periurbà al Vallès Occidental marc normatiu, planificació i experiències pràctiques en el índice título no se ha encontrado en ningún registro. Los términos aproximados en cualquier colección son:
2   L'or negre
1   L'or, la plata i el coure en la química d'avui
1   L'oració complexa llatina. Aproximació a una tipologia
1   l'ordenació del territori i l'agricultura en comarques densament poblades : ... /
1   L'ordenació dels espais de les antigues ACTUR al Vallès :
2   L'Ordinador en la Recerca Psicológica
15   L'ordinador en psicologia
1   L'ordinari Henschel
1   L'ordre a la presó :
1   l'ordre de la "processio" en Eriúgena i en Gundisalvo