El término de búsqueda Les poblacions de "Silaum silaus" (Umbelliferae) a Catalunya distribució, ecologia, amenaces i estatus en el índice título no se ha encontrado en ningún registro. Los términos aproximados en cualquier colección son:
1   Les plantes s'avisen del perill imminent
1   Les plantes usen metalls contra l'estrès biòtic
1   les plataformes de crowdsourcing pagat enfront dels gestors de projectes humans
1   les platges, els rius, els aiguamolls, els estanys... /
1   Les pluges de sal, de la crónica al mito
1   Les poblacions de pi roig de la Península Ibèrica amenaçades pel canvi climàtic
1   Les poblacions en risc. El impacte de la crisis económica de 2008 en el benestar de la societat espanyola
1   Les poblacions en risc. Impacte de la crisi economica a la salut de la població infantil de Catalunya
1   Les poesies populars catalanes de la traducció del Decameron (Sant Cugat del Vallès, 1429)
1   Les polítiques actives d'ocupació, a estudi