Resultats globals: 61 registres trobats en 0.04 segons.
Articles, 9 registres trobats
Llibres i col·leccions, 2 registres trobats
Documents de recerca, 4 registres trobats
Materials acadèmics, 46 registres trobats
Articles 9 registres trobats  
1.
15 p, 150.3 KB Factores asociados a las prácticas de enseñanza docentes con apoyo de las tecnologías de la información y comunicación / Arreola Olivarría, Claudia Gabriela (Instituto Tecnológico de Sonora) ; Fernández Nistal, María Teresa (Instituto Tecnológico de Sonora) ; Vales García, Javier José (Instituto Tecnológico de Sonora) ; Sánchez Escobedo, Pedro Antonio (Universidad Autónoma de Yucatán (Mèxic))
La integración de las tecnologías de la información y comunicación (TIC) por parte de los docentes en el proceso de enseñanza es importante para mejorar la calidad de la educación. El presente estudio se propuso examinar las relaciones de la habilidad digital, la usabilidad, la utilidad y la gestión directiva con la frecuencia con que maestros de educación primaria utilizaban TIC en sus prácticas de enseñanza. [...]
La integració de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) per part dels docents en el procés d'ensenyament és important per millorar la qualitat de l'educació. Aquest estudi es va proposar d'examinar les relacions de l'habilitat digital, la usabilitat, la utilitat i la gestió directiva amb la freqüència amb què docents d'educació primària utilitzen TIC a les pràctiques d'ensenyament. [...]
The integration of information and communication technologies (ICT) by teachers in the teaching process is essential for improving the quality of education. The present study examines the relationships of digital ability, usability, utility, and management with the frequency with which elementary school teachers use ICT in their teaching practices. [...]

2022 - 10.5565/rev/educar.1349
Educar, Vol. 58 Núm. 1 (2022) , p. 189-203  
2.
20 p, 498.8 KB Using NICTs for Media Interpreting Training : Bringing Interpreter-Mediated TV News and Radio Interviews to the Classroom / Castillo Ortiz, Pedro Jesús (Universidad de Granada. Departamento de Traducción e Interpretación)
This paper discusses how the impact of the revolution of NICTs on interpreters' work in the media can be transposed to the interpreting classroom. This article focuses on the use of sound and video editing software by interpreters for producing pre-recorded interpreter-mediated news features for TV and live dialogue radio interpreting. [...]
L'objectiu general d'aquest article consisteix a argumentar la manera de traslladar l'impacte de la revolució de les noves tecnologies de la informació i la comunicació (New Information and Communication Technologies, NICTs) sobre el treball dels intèrprets als mitjans de comunicació a les aules d'interpretació. [...]
El objetivo general de este artículo consiste en argumentar el modo de trasladar el impacto de la revolución de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (New Information and Communication Technologies, NICTs) sobre el trabajo de los intérpretes en los medios de comunicación a las aulas de interpretación. [...]

2019 - 10.5565/rev/tradumatica.232
Tradumàtica, Núm. 17 (2019) , p. 108-127 (Tradumàtica dossier)  
3.
7 p, 3.3 MB Les noves tecnologies de la informació i els serveis socials / Moragas Spà, Miquel de, 1943- (Universitat Autònoma de Barcelona)
1992
Revista de treball social, Núm. 126 (1992) , p. 17-23
2 documents
4.
15 p, 332.4 KB L'aplicació de les tecnologies de la informació als arxius catalans / Perpinyà i Morera, Remei (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Catalana)
Es descriuen les línies generals de l'aplicació de les tecnologies de la informació als arxius, analitzant la seva evolució des de les experiències d'informatització dels instruments de descripció fins als projectes integrals d'informatització dels arxius. [...]
2000
BiD : textos universitaris de biblioteconomia i documentació, Núm. 5 (desembre 2000)  
5.
20 p, 323.4 KB Gestión turística y tecnologías de la información y la comunicación (TIC) : el nuevo enfoque de los destinos inteligentes / Ivars Baidal, Josep A. (Universitat d'Alacant. Institut Universitari d'Investigacions Turistiques) ; Solsona Monzonís, F. Javier (Instituto Valenciano de Tecnologías Turísticas) ; Giner Sánchez, David (Instituto Valenciano de Tecnologías Turísticas)
Este artículo analiza el nuevo enfoque de los destinos inteligentes para la gestión turística a escala local. Se estudia su génesis y se realiza una propuesta de conceptualización desde una perspectiva sistémica, que se contrasta con la gestión turística actual mediante una encuesta a municipios turísticos de la Comunidad Valenciana. [...]
Aquest article analitza la nova perspectiva de les destinacions intel·ligents per a la gestió turística a escala local. Se n'hi estudia la gènesi i s'hi realitza una proposta de conceptualització des d'un punt de vista sistèmic que es contrasta amb la gestió turística actual mitjançant una enquesta als municipis turístics de la Comunitat Valenciana. [...]
This article analyzes the new smart destinations approach to tourism management at the local level. We examine the origins of this approach and propose a conceptualization from a systemic perspective, which is contrasted with current tourism management strategies through a survey of tourist destinations in the Valencia Region. [...]
Cet article analyse la nouvelle approche des destinations intelligentes pour la gestion du tourisme au niveau local. On étudie sa genèse et on propose une conceptualisation à partir d'un point de vue systémique, en contraste avec la gestion du tourisme actuel à travers une enquête auprès des destinations touristiques de la Région de Valence. [...]

2016 - 10.5565/rev/dag.285
Documents d'anàlisi geogràfica, Vol. 62, Núm. 2 (maig-agost 2016) , p. 327-346 (Articles)  
6.
9 p, 1.1 MB Aplicacions de les tecnologies de la informació i la comunicació en arqueología : la prospecció geofísica / Carreras Monfort, César (Universitat Oberta de Catalunya)
Una de les primeres disciplines humanístiques que va incorporar les tecnologies de la informació va ser precisament l'arqueologia, que fa poc va celebrar el 25 aniversari dels Congressos Internacionals sobre el tema (Computer Applications in Archaeology, Birmingham 1972-1997). [...]
2000 - 10.7238/d.v0i2.611
Digit.HVM : Revista digital d'humanitats, Núm.2 (2000)  
7.
3 p, 31.6 KB L'aula de ciències de secundària : de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) a les tecnologies de l'aprenentatge i el coneixement (TAC), dels continguts a les competències / Domènech, Mariona
La utilització de les tecnologies de la informació i la comunicació és en l'actualitat un element essencial en l'adquisició de competències per part dels estudiants. Es tracta, en essència, de competències per convertir la informació en coneixement eficaç per guiar les accions, la qual cosa significa passar de les TIC (informació) a les TAC (coneixement).
2008 - 10.5565/rev/ciencies.220
Ciències : revista del professorat de ciències de primària i secundària, N. 11 (2008) p. 20-22  
8.
13 p, 117.5 KB Las tecnologías de la información y la comunicación en el desarrollo del turismo rural / Blanco-Romero, Asunción ; Cànoves, Gemma (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia)
El presente artículo destaca la importancia de las tecnologías de la información y la comunicación (en adelante TIC) en el desarrollo rural y, concretamente, en el turismo rural. En la primera parte, se reflexiona sobre la evolución de las TIC, mostrando como éstas configuran una nueva arquitectura espacial donde cada ámbito territorial debe aprovechar y potenciar sus recursos. [...]
El present article destaca la importància de les tecnologies de la informació i la comunicació (en endavant TIC) en el desenvolupament rural i, en concret, en el turisme rural. En un primer apartat, es reflexiona sobre l'evolució de les TIC i es mostra com aquestes configuren una nova arquitectura espacial on cada àmbit territorial ha d'aprofitar els seus recursos i potenciar-los. [...]
Le présent article souligne l'importance que les technologies de l'information et la communication (désormais TIC) peuvent représenter pour le développement rural et concrètement pour le tourisme rural. [...]
The present article emphasizes the importance that technologies of the information and communication (TICs) can achieve, particularly for rural development and for rural tourism. The first part reflects on the eolution of the TICs, showing how these technologies configure a new space architecture, where each territorial scope must take advantage of its resources, and improve them. [...]

2005
Documents d'anàlisi geogràfica, N. 46 (2005) p. 105-117  
9.
17 p, 117.6 KB Modelització i tecnologies de la informació per al suport a la lluita contra els incendis forestals / Badia i Perpinyà, Anna (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia)
La importància i l'abast dels incendis forestals pels efectes devastadors que tenen fa neces-sari un estudi detallat i integrat d'una sèrie d'aspectes que inclouen des de l'anàlisi de la causalitat passant per la distribució espacial i temporal dels incendis, fins arribar a l'estudi de la planificació dels recursos i equipaments d'extinció. [...]
La importancia y el alcance de los incendios forestales por sus efectos devastadores requieren un estudio detallado y integrado de una serie de aspectos que incluyen desde el análisis de la causalidad pasando por la distribución espacial y temporal de los incendios, hasta llegar al estudio de la planificación de los recursos y equipamientos de extinción. [...]
L'importance et l'ampleur des incendies forestiers à cause de ses effets destructifs, exigent nécessaire une étude détaillée et intégrée d'une série d'aspects qui incluent de l'analyse de l'azar à l'étude de la planification des ressources et des équipemment d'extinction, en passant par la distribution de l'espace et du temps des incendies. [...]
The devastating effects of forest fires are such that the topic requires detailed study, integrating the aspects of cause analysis, spatial distribution and temporal incidence, in order to, finally, study the planning of resources and extinction services. [...]

1998
Documents d'anàlisi geogràfica, N. 32 (1998) , p. 143-159  

Llibres i col·leccions 2 registres trobats  
1.
44 p, 363.2 KB Les tecnologies de la informació i les comunicacions / Carillo, Agustí ; Poblet, Marta ; Fabra, Pere
2005 (Document de treball ; 9)
Llibre verd de l'Administració de justícia, 2005  
2.
30 p, 311.8 KB Text Refós de les Normatives vigents en l'àmbit de les Tecnologies de la Informació i de la Comunicació (TIC) de la Universitat Autònoma de Barcelona / Universitat Autònoma de Barcelona. Consell de Govern
2012  

Documents de recerca 4 registres trobats  
1.
201 p, 19.1 MB Aplicabilitat de les Tecnologies de la Informació i Comunicació en una consulta de sòl pelvià d'un hospital secundari / Cornet Cortada, Ariana ; Ferriols Pérez, Elena, dir. ; Payá Panadés, Antonio, dir. ; Carreras Collado, Ramón, dir.
INTRODUCCIÓ Les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) s'estan implementant a la majoria de les àrees, inclosa la salut. Milloren la salut dels pacients i augmenten l'educació sanitària. [...]
INTRODUCCIÓN Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) se están implementando en la mayoría de las áreas, incluida la salud. Mejoran la salud de los pacientes y aumentan la educación sanitaria. [...]
INTRODUCTION Information and Communication Technologies (ICT) are being implemented in most areas, including the health field. They improve patients' health and increase sanitary education. Since the Covid-19 pandemic outbreak, ICT use has gained importance. [...]

2021  
2.
156 p, 1.8 MB Les Tecnologies de la informació i la comunicació i la seva aplicació a l'aula / Riera Ramón, Estela ; Campi i Valls, Isabel ; Eina, Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona
L'objectiu d'aquest treball és generar un document mitjançant el qual, un dissenyador pugui portar a terme gràficament les instruccions que s'hi donen i aplicar-les en un suport digital. I, es tracta d'implementar noves propostes d'aprenentatge que explicarem al llarg del treball. [...]
2013  
3.
52 p, 403.9 KB La política agrària comuna i les tecnologies de la informació i comunicació / Allué i Blanch, Vicenç (Universitat Autònoma de Barcelona. Biblioteca de Veterinària)
La SI i el DR són dues de les polítiques clau de la UE. Amdues han sofert grans canvis en les darreres dècades que han modificat la manera d'entendre i de viure en els respectius àmbits de la societat europea. [...]
2000  
4.
646 p, 3.4 MB Les Tecnologies de la informació i la comunicació i l'esport : una anàlisi de la Primera Divisió espanyola de futbol (2006-2008) / Ginesta Portet, Xavier 1983- ; Moragas Spà, Miquel de, 1943-, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Mitjans, Comunicació i Cultura) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Mitjans, Comunicació i Cultura
La tesi doctoral "Les TIC i l'esport: una anàlisi de la Primera Divisió de futbol a Espanya (2006-2008)" és una investigació de caràcter descriptiu amb l'objectiu d'explorar els canvis que s'han produït al món de l'esport, centrant l'anàlisi en el futbol de Primera Divisió a Espanya, amb la incorporació de les TIC en les relacions entre els actors que hi participen: organitzacions esportives (clubs, societats anònimes esportives o organismes oficials), organitzacions comercials esportives, mitjans de comunicació, fans, esportistes i l'Administració. [...]
The PhD thesis "Information and Communication Technologies and Sport: An analysis of the Spanish football First Division (2006-2008)" is a descriptive research which its objective is to explore the changes that sport has, above all in the Spanish football first division, with the incorporation of ICT in the relations among the stakeholders which participate on it: sport organizations (clubs, PLC or official organizations), commercial sport organizations, media, fans, sportsmen and sportswomen and, finally, the Administration. [...]

Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, 2010  

Materials acadèmics 46 registres trobats  1 - 10següentfinal  anar al registre:
1.
6 p, 111.3 KB Tecnologies Aplicades I: de les Dades a la Informació [44250] / Ravotto, Alessando ; Barceló Álvarez, Juan Antonio ; Rivera Sanchez, Laura ; Gassiot Ballbe, Ermengol ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
Aquest mòdul pretén introduir a l'alumnat en el disseny de bases de dades i sistemes d'informació i en el processament de la informació cultural i documental. A més, s'introdueix la noció de "Big Data" i s'avaluen les possibilitats de les actuals aplicacions en intel·ligència artificial i "Deep Learning" per al processament de la informació. [...]
This module aims to introduce students to the design of databases and information systems and the processing of cultural and documentary information. Furthermore, the notion of "Big Data" is introduced and the possibilities of current applications in artificial intelligence and "Deep Learning" for information processing are evaluated. [...]
Este módulo pretende introducir al alumnado en el diseño de bases de datos y sistemas de información y en el procesamiento de la información cultural y documental. Además, se introduce la noción de "Big Data" y se evalúan las posibilidades de las actuales aplicaciones en inteligencia artificial y "Deep Learning" para el procesamiento de la información. [...]

2023-24
Màster Universitari en Humanitats i Patrimoni Digitals [1453]
3 documents
2.
6 p, 111.3 KB Gestió i Administració de les Tecnologies de la Informació [102160] / Verge Mestre, Xavier ; Espinosa Garces, Monica ; Robert Roca, Victor Daniel ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat d'Economia i Empresa
Liderar processos de canvi en la gestió i provisió de serveis a la societat. Emprendre idees i solucions per Empreses que siguin generadores de propostes eficients en la manera de proveir els serveis. [...]
Objectives: Lead change processes in the management and provision of services to society. To undertake ideas and solutions for Companies that generate efficient proposals in the way of providing the services. [...]
Objetivos Liderar procesos de cambio en la gestión y provisión de servicios a la sociedad. Emprender ideas y soluciones para Empresas que sean generadoras de propuestas eficientes en la manera de proveer los servicios. [...]

2023-24
Pla d' Estudis d'Empresa i Tecnologia [948]
3 documents
3.
6 p, 109.3 KB Introducció a les Tecnologies de la Informació i de la Comunicació [101517] / Torres Simon, Ester ; Amorós Soldevila, Xènia ; Cortés Villarroya, Judith ; Oncins Noguer, Estel·la ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
La funció d'aquesta assignatura és iniciar l'alumnat en l'ús dels recursos tecnològics generals aplicats a l'edició, la gestió i la cerca de dades científico-econòmiques i d'humanitats relacionats amb els estudis d'Àsia Oriental. [...]
The objective of this course is to initiate the student in the use of general technologic resources applied to edition, managing and search of scientific, economic and humanities data related to East Asian Studies. [...]
La función de esta asignatura es iniciar al alumnado en el uso de recursos tecnológicos generales aplicados a la edición, la gestión y la búsqueda de datos científico-económicos y de humanidades relacionados con los estudios de Asia Oriental. [...]

2023-24
Grau en Estudis d'Àsia Oriental [823]
Grau en Estudis d'Àsia Oriental [842]
3 documents
4.
5 p, 110.2 KB Tecnologies Aplicades I: de les Dades a la Informació [44250] / Barceló, Juan A ; Rivera Sanchez, Laura ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
Aquest mòdul pretén introduir a l'alumnat en el disseny de bases de dades i sistemes d'informació i en el processament de la informació cultural i documental. A més, s'introdueix la noció de "Big Data" i s'avaluen les possibilitats de les actuals aplicacions en intel·ligència artificial i "Deep Learning" per al processament de la informació. [...]
This module aims to introduce students to the design of databases and information systems and the processing of cultural and documentary information. Furthermore, the notion of "Big Data" is introduced and the possibilities of current applications in artificial intelligence and "Deep Learning" for information processing are evaluated. [...]
Este módulo pretende introducir al alumnado en el diseño de bases de datos y sistemas de información y en el procesamiento de la información cultural y documental. Además, se introduce la noción de "Big Data" y se evalúan las posibilidades de las actuales aplicaciones en inteligencia artificial y "Deep Learning" para el procesamiento de la información. [...]

2022-23
Màster Universitari en Humanitats i Patrimoni Digitals [1453]
3 documents
5.
6 p, 110.9 KB Gestió i Administració de les Tecnologies de la Informació [102160] / Verge Mestre, Xavier ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat d'Economia i Empresa
Liderar processos de canvi en la gestió i provisió de serveis a la societat. Emprendre idees i solucions per Empreses que siguin generadores de propostes eficients en la manera de proveir els serveis. [...]
Objectives: Lead change processes in the management and provision of services to society. To undertake ideas and solutions for Companies that generate efficient proposals in the way of providing the services. [...]
Objetivos Liderar procesos de cambio en la gestión y provisión de servicios a la sociedad. Emprender ideas y soluciones para Empresas que sean generadoras de propuestas eficientes en la manera de proveer los servicios. [...]

2022-23
Pla d' Estudis d'Empresa i Tecnologia [948]
3 documents
6.
5 p, 110.5 KB Tecnologies Aplicades I: de les Dades a la Informació [44250] / Ramos Terrades, Oriol ; Barceló, Juan A ; Rivera Sanchez, Laura ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
Aquest mòdul pretén introduir a l'alumnat en el disseny de bases de dades i sistemes d'informació i en el processament de la informació cultural i documental. A més, s'introdueix la noció de "Big Data" i s'avaluen les possibilitats de les actuals aplicacions en intel·ligència artificial i "Deep Learning" per al processament de la informació. [...]
This module aims to introduce students to the design of databases and information systems and the processing of cultural and documentary information. Furthermore, the notion of "Big Data" is introduced and the possibilities of current applications in artificial intelligence and "Deep Learning" for information processing are evaluated. [...]
Este módulo pretende introducir al alumnado en el diseño de bases de datos y sistemas de información y en el procesamiento de la información cultural y documental. Además, se introduce la noción de "Big Data" y se evalúan las posibilidades de las actuales aplicaciones en inteligencia artificial y "Deep Learning" para el procesamiento de la información. [...]

2021-22
Màster Universitari en Humanitats i Patrimoni Digitals [1453]
3 documents
7.
6 p, 111.1 KB Gestió i Administració de les Tecnologies de la Informació [102160] / Verge Mestre, Xavier ; Izaga Martínez, Ignacio ; Yelamos Rebolledo, Mario ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat d'Economia i Empresa
Liderar processos de canvi en la gestió i provisió de serveis a la societat. Emprendre idees i solucions per Empreses que siguin generadores de propostes eficients en la manera de proveir els serveis. [...]
Objectives: Lead change processes in the management and provision of services to society. To undertake ideas and solutions for Companies that generate efficient proposals in the way of providing the services. [...]
Objetivos Liderar procesos de cambio en la gestión y provisión de servicios a la sociedad. Emprender ideas y soluciones para Empresas que sean generadoras de propuestas eficientes en la manera de proveer los servicios. [...]

2021-22
Pla d' Estudis d'Empresa i Tecnologia [948]
3 documents
8.
6 p, 109.2 KB Introducció a les Tecnologies de la Informació i de la Comunicació [101517] / Amorós Soldevila, Xènia ; Cortés Villarroya, Judith ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
La funció d'aquesta assignatura és iniciar l'alumnat en l'ús dels recursos tecnològics generals aplicats a l'edició, la gestió i la cerca de dades científico-econòmiques i d'humanitats relacionats amb els estudis d'Àsia Oriental. [...]
The objective of this course is to initiate the student in the use of general technologic resources applied to edition, managing and search of scientific, economic and humanities data related to East Asian Studies. [...]
La función de esta asignatura es iniciar al alumnado en el uso de recursos tecnológicos generales aplicados a la edición, la gestión y la búsqueda de datos científico-económicos y de humanidades relacionados con los estudios de Asia Oriental. [...]

2021-22
Grau en Estudis d'Àsia Oriental [823]
Grau en Estudis d'Àsia Oriental [842]
3 documents
9.
5 p, 110.0 KB Tecnologies Aplicades I: de les Dades a la Informació [44250] / Ramos Terrades, Oriol ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
Aquest mòdul pretén introduir a l'alumnat en el disseny de bases de dades i sistemes d'informació i en el processament de la informació cultural i documental. A més, s'introdueix la noció de "Big Data" i s'avaluen les possibilitats de les actuals aplicacions en intel·ligència artificial i "Deep Learning" per al processament de la informació. [...]
Este módulo pretende introducir al alumnado en el diseño de bases de datos y sistemas de información y en el procesamiento de la información cultural y documental. Además, se introduce la noción de "Big Data" y se evalúan las posibilidades de las actuales aplicaciones en inteligencia artificial y "Deep Learning" para el procesamiento de la información. [...]

2020-21
Màster Universitari en Humanitats i Patrimoni Digitals [1453]
3 documents
10.
6 p, 110.6 KB Gestió i Administració de les Tecnologies de la Informació [102160] / Verge Mestre, Xavier ; Izaga Martínez, Ignacio ; Yelamos Rebolledo, Mario ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat d'Economia i Empresa
Liderar processos de canvi en la gestió i provisió de serveis a la societat. Emprendre idees i solucions per Empreses que siguin generadores de propostes eficients en la manera de proveir els serveis. [...]
Objetivos Liderar procesos de cambio en la gestión y provisión de servicios a la sociedad. Emprender ideas y soluciones para Empresas que sean generadoras de propuestas eficientes en la manera de proveer los servicios. [...]

2020-21
Pla d' Estudis d'Empresa i Tecnologia [948]
3 documents

Materials acadèmics : 46 registres trobats   1 - 10següentfinal  anar al registre:
Us interessa rebre alertes sobre nous resultats d'aquesta cerca?
Definiu una alerta personal via correu electrònic o subscribiu-vos al canal RSS.