Resultats globals: 87 registres trobats en 0.05 segons.
Articles, 31 registres trobats
Contribucions a jornades i congressos, 1 registres trobats
Llibres i col·leccions, 5 registres trobats
Documents de recerca, 3 registres trobats
Materials acadèmics, 47 registres trobats
Articles 31 registres trobats  1 - 10següentfinal  anar al registre:
1.
14 p, 211.6 KB Entre árabe y latín en los textos medievales / Martínez Gázquez, José (Universitat Autònoma de Barcelona)
Las lenguas árabe y latina están presentes en la edad Media en los procesos científicos y religiosos de cristianos y musulmanes con especial relieve en tres áreas de estudio. 1. La primera traducción latina del Corán se realizó integrando Pedro el Venerable, Abad de Cluny en 1142-1143 un equipo de personas con dominio del latín y del árabe que pusieron a disposición del mundo latino el conocimiento de los libros religiosos del islam y su posterior refutación desde el punto de vista cristiano. [...]
Les llengües àrab i llatina són presents a l'edat Mitjana en els processos científics i religiosos de cristians i musulmans en especial en tres àrees d'estudi. 1. La primera traducció llatina de l'Alcorà la va realitzar Pere el Venerable, Abat de Cluny el 1142-1143 integrant un equip de persones amb domini del llatí i l'àrab que van posar a disposició del món llatí el coneixement dels llibres religiosos de l'islam i la seva posterior refutació des del punt de vista cristià. [...]
Arabic and Latin languages are present in the Middle Ages in scientific and religious procedures in particular in three fields of study. 1 The first latin translation of Koran by Peter the Venerable, Abbot of Cluny in 1142-1143, who formed a work crew of people who mastered Latin and Arabic and who made avalailable to Latin world their knowledge on Koran religious books and their subsequent refutation from Christian point of view. [...]
Les langues arabe et latine sont présentes au Moyen Âge dans les procédures scientifiques et religieuses tout particulièrement dans trois domaines d'étude. 1. La première traduction latine du Coran para Pierre le Vénérable, Abbé de Cluny en 1142-1143 qui réunit une équipe de personnes maîtrisant le latin et l'arabe et qui mirent à la disposition du monde latin leur connaissance des livres religieux de l'islam et leur ultérieure réfutation du point de vue chrétien. [...]

2021 - 10.5565/rev/languesparole.85
Langue(s) & Parole, Vol. 6 (2021) , p. 43-56 (Articles)  
2.
17 p, 263.0 KB La primera versió original del poema llatí "In bolscevikum hodiernum" del doctor Josep Fonts i Surinyach (1877-1930) / Alturo i Perucho, Jesús, 1954- (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de l'Antiguitat i de l'Edat Mitjana)
2013
Analecta sacra tarraconensia, Vol. 86 (2013) , p. 231-246  
3.
25 p, 493.0 KB El "De officiis" quatrecentista del manuscrit bilingüe Renom-Llonch : estudi del text llatí / Bescós, Pere (Universitat Pompeu Fabra)
A l'article s'estudia el fragment llatí del De officiis (3. 81-121) de Ciceró conservat en un plec manuscrit dels segles XIV-XV. Al marge d'aquest plec hi ha una traducció catalana anònima, que és l'original d'on es féu la versió aragonesa posterior. [...]
The article studies an unpublished fragment of Cicero's De officiis (3. 81-121), preserved in a mutilated manuscript (14-15th c. ). This manuscript also contains an anonymous Catalan translation that served as the original for the Aragonese version of the text. [...]
En el artículo se estudia el fragmento latino del De officiis (3. 81-121) de Cicerón conservado en un pliego manuscrito de los siglos XIV-XV. Al margen de este pliego existe una traducción catalana anónima, que es el original de donde se hizo la versión aragonesa posterior. [...]

2018
Faventia, Vol. 40 (2018) , p. 89-113 (Articles)  
4.
15 p, 523.9 KB Atenuación en las lenguas indoeuropeas : el caso del latín «senex» / Monzó Gallo, Carlos (Universitat de València)
El término latino senex 'anciano' presenta una alternancia senec-/sen- en su flexión. En este artículo pretendemos demostrar que dicha alternancia se originó en la necesidad de atenuar el efecto pragmático del significado de sen- 'anciano' en el vocativo por medio de la derivación diminutiva. [...]
El terme llatí senex 'ancià' presenta una alternança senec-/sen- en la flexió. En aquest article pretenem demostrar que aquesta alternança es va originar en la necessitat d'atenuar l'efecte pragmàtic del significat de sen- 'ancià' en el vocatiu per mitjà de la derivació diminutiva. [...]
Latin senex 'old [man]' shows a stem alternation senec-/sen-. Our aim in this paper is to prove that this alternation was originated in the need of attenuation, caused by the pragmatic effect of sen- 'old [man]' in the vocative, by means of diminutive derivation. [...]

2018
Faventia, Vol. 40 (2018) , p. 59-73 (Articles)  
5.
25 p, 555.4 KB Cross-level interactions in Latin : vowel shortening, vowel deletion and vowel gliding / Jacobs, Haike (Radboud University)
Serial and parallel OT differ in the way they account for phonological generalizations referring to more than one level of the prosodic hierarchy. Vowel shortening in Latin is analyzed by McCarthy, Pater & Pruitt (2016) as a case in point. [...]
La versió paral·lela i la serial de la teoria de l'optimitat (TO) difereixen entre sí en la manera com expliquen les generalitzacions fonològiques que es refereixen a més d'un nivell de la jerarquia prosòdica. [...]

2019 - 10.5565/rev/catjl.261
Catalan journal of linguistics, Vol. 18 (2019) , p. 79-103 (Articles)  
6.
4 p, 47.8 KB Vicent FERRER, Quaestio de unitate universalis. (Ma'amar nikhbad ba-kolel). Text llatí i versió hebrea medieval amb traduccions catalana i anglesa. Edició a cura d'Alexander FIDORA i Mauro ZONTA, en col·laboració amb Josep BATALLA i Robert D. HUGUES (Bibliotheca Philosophorum Medii Aevi Cataloniae 1), Santa Coloma de Queralt: Universitat Autônoma de Barcelona - Obrador Edêndum - Universitat Rovira i Virgili 2010, 368 pp / Mensa i Valls, Jaume (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filosofia)
Obra ressenyada: Vicent FERRER, Quaestio de unitate universalis. (Ma'amar nikhbad ba-kolel). Santa Coloma de Queralt: Universitat Autônoma de Barcelona - Obrador Edêndum - Universitat Rovira i Virgili, 2010.
2011
Revista catalana de teologia, Vol. 36 Núm. 2 (2011) , p. 733-736  
7.
2 p, 31.7 KB Villalba i Varneda, "Alguns aspectes del llatí de Ramon Llull: Liber de quaestionibus per quem modus Artis demonstratiuae patefit" / Cruz Palma, Óscar Luis de la
Obra ressenyada: Pere VILALBA I VARNEDA, Alguns aspectes del llatí de Ramon Llull: "33. Liber de quaestionibus per quem modus Artis demonstratiuae patefit", dins: Estudios de Latín Medieval Hispánico: Actas del V Congreso Hispánico de Latín Medieval, Barcelona, 7-10 de septiembre de 2009 / coord. [...]
2013
Studia lulliana, Vol. LIII Núm. 108 (2013) , p. 213-214  
8.
15 p, 473.1 KB "Saracenis nostris de balafia" : un arabisme en un document llatí datat a Eivissa el 1235 / Ferrer Abárzuza, Antoni (Universitat Autònoma de Barcelona)
Les conquestes feudals que van tenir lloc entre el segle XII i el XIII produïren canvis radicals de població. Els habitants vençuts d'al-Àndalus quedaren "disminuïts de drets, susceptibles de ser sotmesos a pràctiques de desallotjament, alteracions dels seus cicles reproductius, de dispersions" (Barceló, 2005b: 22). [...]
Feudal conquests within the 12th and 13th centuries promoted radical changes in the population structures of that time. The defeated population of Al-Andalus remained "under less rights, susceptible of being forced to abandon their houses, affected by alterations in their reproductive cycles, dispersed" (Barceló, 2005b: 22). [...]
Las conquistas feudales que tuvieron lugar entre el siglo XII y el XIII produjeron cambios radicales de población. Los habitantes vencidos de al-Ándalus quedaron "disminuidos de derechos, susceptibles de ser sometidos a prácticas de desalojo, alteraciones de sus ciclos reproductivos, de dispersiones" (Barceló, 2005b: 22). [...]

2019
Faventia, Vol. 38 (2016) , p. 47-61 (Articles)  
9.
38 p, 726.0 KB Subject Placement in the History of Latin / Danckaert, Lieven (Université de Lille 3)
The aim of this paper is to provide further support for one aspect of the analysis of Classical and Late Latin clause structure proposed in Danckaert (2017a), namely the diachrony of subject placement. [...]
L'objectiu d'aquest article és proporcionar un suport addicional a un aspecte de l'anàlisi de l'estructura oracional del llatí clàssic i llatí tardà proposada a Danckaert (2017a), a saber, la diacronia de la posició del subjecte. [...]

2017 - 10.5565/rev/catjl.209
Catalan journal of linguistics, Vol. 16 (2017) , p. 125-161 (Articles)  
10.
32 p, 860.0 KB Latin datives with prefixed verbs and beyond : a view from the theory of applicatives / Acedo-Matellán, Víctor (University of Cambridge. Queens' College)
I discuss the syntax and semantics of dative DPs with a spatial (Ground) interpretation, focusing on those dependent on prefixed verbs, in Early and Classical Latin. I assess and discard the two main previous approaches: the one in which the dative realizes an argument of the preverb (its Ground) and the one in which it corresponds to a benefactive/malefactive dative. [...]
Tracto de la sintaxi i la semàntica dels SPs en datiu que presenten una interpretació espacial (de Fons), tot concentrant-me en aquells que depenen de verbs prefixats, en llatí arcaic i clàssic. Avaluo i descarto els dos principals enfocaments anteriors: aquell en què el datiu expressa un argument del preverb (el seu Fons) i aquell en què correspon a un datiu benefactiu o malefactiu. [...]

2017 - 10.5565/rev/catjl.206
Catalan journal of linguistics, Vol. 16 (2017) , p. 19-49 (Articles)  

Articles : 31 registres trobats   1 - 10següentfinal  anar al registre:
Contribucions a jornades i congressos 1 registres trobats  
1.
8 p, 72.8 KB Aula de llatí / Cano, Pedro Luis 1946- (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de l'Antiguitat i de l'Edat Mitjana) ; Ferrero Hernández, Cándida (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de l'Antiguitat i de l'Edat Mitjana) ; Martínez Gázquez, José ; Villalba, Pere ; Barreda Pascual, Adela (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de l'Antiguitat i de l'Edat Mitjana) ; Goretti Díez Gutiérrez, Maria ; Cimarras, José Luis ; Universitat Autònoma de Barcelona. Unitat d'Innovació Docent en Educació Superior ; Jornades d'Innovació Docent de la UAB (1es : 2004 : Bellaterra, Catalunya)
2004
Jornades d'Innovació Docent de la UAB. Bellaterra, Catalunya, 1es : 2004  

Llibres i col·leccions 5 registres trobats  
1.
208 p, 49.7 MB De laudibus legum angliae / Fortescue, John, Sir. ; Hengham, Ralph, Sir. ; Selden, John. ; Col·lecció Reserva d'Història del Dret (Universitat Autònoma de Barcelona)
De laudibus legum angliae.
London : John Streater, Elis Flesher and H. Twyford, 1672
3 documents
2.
10 p, 80.9 KB Millora de la metodologia docent i de l'avaluació de l'aprenentatge en l'assignatura Llatí i Cultura Clàssica / Puigvert i Planagumà, Gemma (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de l'Antiguitat i de l'Edat Mitjana) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Unitat d'Innovació Docent en Educació Superior
L'objectiu del present treball és oferir a la comunitat universitària el resultat de dos anys de recerca en humanitats. Es desenvolupa una web que inclou continguts teòrics, materials audiovisuals, bateries de preguntes d'autocorrecció, etc. [...]
El objetivo del presente trabajo es ofrecer a la comunidad universitaria el resultado de dos años de investigación en humanidades. Se desarrolla una web que incluye contenidos teóricos, materiales audiovisuales, baterías de preguntas de autocorrección, etc. [...]
The goal of this study is to offer the university community the outcome of two years of research in the Humanities. A website is being developed that includes theoretical contents, audiovisual materials, batteries of self-correcting questions and more. [...]

IDES 2008
Experiències docents innovadores de la UAB en ciències socials i en ciències humanes: cap a l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES), 2008, p. 237-246
4 documents
3.
2 p, 2.8 MB Breviari en llatí / Església Catòlica ; Biblioteca de Catalunya. UAB Ms. 43
Breviari
Conté fragments de comentaris a un parell d'evangelis.
[12--]  
4.
30 p, 6.9 MB Orationes diversae pro defunctis / Església Catòlica ; Biblioteca de Catalunya. UAB Ms. 32
Ofici dels difunts
Oracional de difunts per a ús de la capella de Sant Miquel dels Reis de València, fundat pel Duc de Calàbria, Ferran d'Aragó.
1752  
5.
6 p, 3.1 MB De epistola Jesu ad Abgarum / Biblioteca de Catalunya. Ms. 501
Bíblia.
Notes de lectura i fragments d'un discurs sobre la carta apòcrifa de Jesús a Abgar, rei d'Edessa.
[17--]  

Documents de recerca 3 registres trobats  
1.
34 p, 2.2 MB El poemari llatí inèdit del jesuïta Francesc Lloses (Barcelona 1728 - Ferrara 1782). Poemes de tema èpic / Carnicé Silvestre, Mònica ; Carbonell i Manils, Joan, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de l'Antiguitat i de l'Edat Mitjana
El present treball tracta la vida del jesuïta Francesc Lloses i els poemes èpics dins de la seva obra. Pretén endinsar-se en el seu recorregut religiós seguint la doctrina jesuïta des del seu naixement a Barcelona el 1728 fins la seva mort a l'exili el 1782 a Ferrara, Itàlia. [...]
The present work deals with the life of the Jesuit Francesc Lloses and the epic poems within his work. He intends to delve into his religious career following the Jesuit doctrine from his birth in Barcelona in 1728 until his death in exile in 1782 in Ferrara, Italy. [...]

2021
Grau en Estudis Clàssics [804]  
2.
77 p, 2.1 MB La xarxa de ciutats mitjanes de l'Arc Llatí: caracterització, problemàtiques i reptes / Durà Guimerà, Antoni (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia) ; Haas, Carlos (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia) ; Oliveras González, Xavier (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia)
L'Estudi, encarregat per l'Associació d'administracions intermèdies Arc Llatí, presenta els resultats d'una anàlisi de les ciutats mitjanes de l'àmbit territorial de l'Arc Llatí. El propòsit és afavorir el coneixement mutu d'aquestes ciutats i, en última instància, la cooperació entre elles.
Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia , 2008  
3.
284 p, 12.1 MB Anàlisi de metodologies per a l'ensenyament del llatí a Catalunya / Valldepérez Mauri, Olga ; Puigvert Planagumà, Gemma, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de l'Antiguitat i de l'Edat Mitjana) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
El present treball fa una anàlisi de diferents metodologies del llatí a partir d'un recull de dades de diferents centres de Batxillerat de Catalunya i del grau de clàssiques de la Universitat Autònoma de Barcelona. [...]
2017
Grau en Estudis d'Anglès i de Clàssiques [838]  

Materials acadèmics 47 registres trobats  1 - 10següentfinal  anar al registre:
1.
2 p, 1.2 MB Llatí Vulgar i Tardà [21418] / Medina Casanovas, Jaume ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
2003-04
Llicenciat en Filologia Clàssica [500]  
2.
523.1 KB Literatura Segona Llengua (Llatí) [24011] / Escolà Tuset, Josep M. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
2002-03
Llicenciat en Filologia Clàssica [500]  
3.
6 p, 108.8 KB Llatí [100625] / Cruz Palma, Óscar Luis de la ; Cecini, Ulisse 1979- ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
Establir una descripció sincrònica de la gramàtica del llatí clàssic. Proporcionar les eines teòriques per a la identificació de les estructures morfosintàctiques, així com de la fonètica, fonologia, lèxic i semàntica de la llengua llatina, en quant llengua flexiva. [...]
Giving a synchronic description of the grammar of classical Latin. Providing theoretical tools to identify morphosyntactic structures, as well as proficiency in phonetics, phonology, lexicon and semantics of Latin as a flexive language. [...]
Establecer una descripción sincrónica de la gramática del latín clásico. Proporcionar las herramientas teóricas para la identificación de las estructuras morfosintácticas, así como de la fonética, fonología, léxico y semántica de la lengua latina en cuanto lengua flexiva. [...]

2022-23
Grau en Filologia Catalana: Estudis de Literatura i Lingüística [1448]
Grau en Llengua i Literatura Espanyoles [1481]
Grau en Llengua i Literatura Espanyoles [808]
Grau en Llengua i Literatura Catalanes [810]
Grau en Estudis Francesos [988]
3 documents
4.
523.1 KB Història de la Segona Llengua (Llatí) [24003] / Escolà Tuset, Josep M ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
2002-03
Llicenciat en Filologia Clàssica [500]  
5.
1.0 MB Llatí Vulgar i Tardà [21418] / Medina Casanovas, Jaume ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
2002-03
Llicenciat en Filologia Clàssica [500]  
6.
5 p, 106.3 KB Llatí Medieval [104204] / Ferrero Hernández, Cándida ; Vazquez Ruiz, David ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
L'objectiu fonamental de l'assignatura Llatí Medieval és proporcionar mecanismes elementals per a la lectura i comprensió de texts llatins medievals, tot donant una perspectiva de la producció textual i de la seva rellevància per entendre la llarga etapa cronològica que compren el món medieval. [...]
The main objective of the Medieval Latin subject is to provide elementary mechanisms for the reading and understanding of medieval Latin texts, as well as a general perspective of the textual production and its relevance to understand the long chronological stage of the medieval world. [...]
El objetivo fundamental de la asignatura Latín Medieval es proporcionar mecanismos elementales para la lectura y comprensión de textos latinos medievales, asimismo se ofrecerá una perspectiva general de la producción textual y su relevancia para entender la larga etapa cronológica que comprende el mundo medieval. [...]

2021-22
Grau en Ciències de l'Antiguitat [1389]
3 documents
7.
6 p, 108.8 KB Llatí [100625] / de la Cruz Palma, Oscar Luis ; Cecini, Ulisse 1979- ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
Establir una descripció sincrònica de la gramàtica del llatí clàssic. Proporcionar les eines teòriques per a la identificació de les estructures morfosintàctiques, així com de la fonètica, fonologia, lèxic i semàntica de la llengua llatina, en quant llengua flexiva. [...]
Giving a synchronic description of the grammar of classical Latin. Providing theoretical tools to identify morphosyntactic structures, as well as proficiency in phonetics, phonology, lexicon and semantics of Latin as a flexive language. [...]
Establecer una descripción sincrónica de la gramática del latín clásico. Proporcionar las herramientas teóricas para la identificación de las estructuras morfosintácticas, así como de la fonética, fonología, léxico y semántica de la lengua latina en cuanto lengua flexiva. [...]

2021-22
Grau en Filologia Catalana: Estudis de Literatura i Lingüística [1448]
Grau en Llengua i Literatura Espanyoles [1481]
Grau en Llengua i Literatura Espanyoles [808]
Grau en Llengua i Literatura Catalanes [810]
Grau en Estudis Francesos [988]
3 documents
8.
6 p, 108.5 KB Llatí Medieval [100332] / Ferrero Hernández, Cándida ; Vazquez Ruiz, David ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
L'objectiu fonamental de l'assignatura Llatí Medieval és proporcionar mecanismes elementals per a la lectura i comprensió de texts llatins medievals, tot donant una perspectiva de la producció textual i de la seva rellevància per entendre la llarga etapa cronològica que compren el món medieval. [...]
The main objective of the Medieval Latin subject is to provide elementary mechanisms for the reading and understanding of medieval Latin texts, as well as a general perspective of the textual production and its relevance to understand the long chronological stage of the medieval world. [...]
El objetivo fundamental de la asignatura Latín Medieval es proporcionar mecanismos elementales para la lectura y comprensión de textos latinos medievales, asimismo se ofrecerá una perspectiva general de la producción textual y su relevancia para entender la larga etapa cronológica que comprende el mundo medieval. [...]

2021-22
Grau en Història [803]
Grau en Estudis Clàssics [804]
Grau en Arqueologia [811]
3 documents
9.
6 p, 108.2 KB Llatí [100625] / de la Cruz Palma, Oscar Luis ; Cecini, Ulisse 1979- ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
Establir una descripció sincrònica de la gramàtica del llatí clàssic. Proporcionar les eines teòriques per a la identificació de les estructures morfosintàctiques, així com de la fonètica, fonologia, lèxic i semàntica de la llengua llatina, en quant llengua flexiva. [...]
Establecer una descripción sincrónica de la gramática del latín clásico. Proporcionar las herramientas teóricas para la identificación de las estructuras morfosintácticas, así como de la fonética, fonología, léxico y semántica de la lengua latina en cuanto lengua flexiva. [...]

2020-21
Grau en Filologia Catalana: Estudis de Literatura i Lingüística [1448]
Grau en Llengua i Literatura Espanyoles [808]
Grau en Llengua i Literatura Catalanes [810]
Grau en Estudis Francesos [988]
3 documents
10.
3 p, 1.9 MB Llatí i Cultura Clàssica [28978] / Carbonell i Manils, Joan ; Puigvert, Gemma ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
2002-03
Llicenciat en Humanitats [78]  

Materials acadèmics : 47 registres trobats   1 - 10següentfinal  anar al registre:
Us interessa rebre alertes sobre nous resultats d'aquesta cerca?
Definiu una alerta personal via correu electrònic o subscribiu-vos al canal RSS.