Resultados globales: 77 registros encontrados en 0.02 segundos.
Artículos, Encontrados 30 registros
Contribuciones a jornadas y congresos, Encontrados 1 registros
Libros y colecciones, Encontrados 5 registros
Documentos de investigación, Encontrados 2 registros
Materiales académicos, Encontrados 39 registros
Artículos Encontrados 30 registros  1 - 10siguientefinal  ir al registro:
1.
17 p, 263.0 KB La primera versió original del poema llatí "In bolscevikum hodiernum" del doctor Josep Fonts i Surinyach (1877-1930) / Alturo i Perucho, Jesús, 1954- (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de l'Antiguitat i de l'Edat Mitjana)
2013
Analecta sacra tarraconensia, Vol. 86 (2013) , p. 231-246  
2.
25 p, 493.0 KB El "De officiis" quatrecentista del manuscrit bilingüe Renom-Llonch : estudi del text llatí / Bescós, Pere (Universitat Pompeu Fabra)
A l'article s'estudia el fragment llatí del De officiis (3. 81-121) de Ciceró conservat en un plec manuscrit dels segles XIV-XV. Al marge d'aquest plec hi ha una traducció catalana anònima, que és l'original d'on es féu la versió aragonesa posterior. [...]
The article studies an unpublished fragment of Cicero's De officiis (3. 81-121), preserved in a mutilated manuscript (14-15th c. ). This manuscript also contains an anonymous Catalan translation that served as the original for the Aragonese version of the text. [...]
En el artículo se estudia el fragmento latino del De officiis (3. 81-121) de Cicerón conservado en un pliego manuscrito de los siglos XIV-XV. Al margen de este pliego existe una traducción catalana anónima, que es el original de donde se hizo la versión aragonesa posterior. [...]

2018
Faventia, Vol. 40 (2018) , p. 89-113 (Articles)  
3.
15 p, 523.9 KB Atenuación en las lenguas indoeuropeas : el caso del latín «senex» / Monzó Gallo, Carlos (Universitat de València)
El término latino senex 'anciano' presenta una alternancia senec-/sen- en su flexión. En este artículo pretendemos demostrar que dicha alternancia se originó en la necesidad de atenuar el efecto pragmático del significado de sen- 'anciano' en el vocativo por medio de la derivación diminutiva. [...]
El terme llatí senex 'ancià' presenta una alternança senec-/sen- en la flexió. En aquest article pretenem demostrar que aquesta alternança es va originar en la necessitat d'atenuar l'efecte pragmàtic del significat de sen- 'ancià' en el vocatiu per mitjà de la derivació diminutiva. [...]
Latin senex 'old [man]' shows a stem alternation senec-/sen-. Our aim in this paper is to prove that this alternation was originated in the need of attenuation, caused by the pragmatic effect of sen- 'old [man]' in the vocative, by means of diminutive derivation. [...]

2018
Faventia, Vol. 40 (2018) , p. 59-73 (Articles)  
4.
25 p, 555.4 KB Cross-level interactions in Latin : vowel shortening, vowel deletion and vowel gliding / Jacobs, Haike (Radboud University)
Serial and parallel OT differ in the way they account for phonological generalizations referring to more than one level of the prosodic hierarchy. Vowel shortening in Latin is analyzed by McCarthy, Pater & Pruitt (2016) as a case in point. [...]
La versió paral·lela i la serial de la teoria de l'optimitat (TO) difereixen entre sí en la manera com expliquen les generalitzacions fonològiques que es refereixen a més d'un nivell de la jerarquia prosòdica. [...]

2019 - 10.5565/rev/catjl.261
Catalan journal of linguistics, Vol. 18 (2019) , p. 79-103 (Articles)  
5.
4 p, 47.8 KB Vicent FERRER, Quaestio de unitate universalis. (Ma'amar nikhbad ba-kolel). Text llatí i versió hebrea medieval amb traduccions catalana i anglesa. Edició a cura d'Alexander FIDORA i Mauro ZONTA, en col·laboració amb Josep BATALLA i Robert D. HUGUES (Bibliotheca Philosophorum Medii Aevi Cataloniae 1), Santa Coloma de Queralt: Universitat Autônoma de Barcelona - Obrador Edêndum - Universitat Rovira i Virgili 2010, 368 pp / Mensa i Valls, Jaume (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filosofia)
Obra ressenyada: Vicent FERRER, Quaestio de unitate universalis. (Ma'amar nikhbad ba-kolel). Santa Coloma de Queralt: Universitat Autônoma de Barcelona - Obrador Edêndum - Universitat Rovira i Virgili, 2010.
2011
Revista catalana de teologia, Vol. 36 Núm. 2 (2011) , p. 733-736  
6.
2 p, 31.7 KB Villalba i Varneda, "Alguns aspectes del llatí de Ramon Llull: Liber de quaestionibus per quem modus Artis demonstratiuae patefit" / Cruz Palma, Óscar Luis de la
Obra ressenyada: Pere VILALBA I VARNEDA, Alguns aspectes del llatí de Ramon Llull: "33. Liber de quaestionibus per quem modus Artis demonstratiuae patefit", dins: Estudios de Latín Medieval Hispánico: Actas del V Congreso Hispánico de Latín Medieval, Barcelona, 7-10 de septiembre de 2009 / coord. [...]
2013
Studia lulliana, Vol. LIII Núm. 108 (2013) , p. 213-214  
7.
15 p, 473.1 KB "Saracenis nostris de balafia" : un arabisme en un document llatí datat a Eivissa el 1235 / Ferrer Abárzuza, Antoni (Universitat Autònoma de Barcelona)
Les conquestes feudals que van tenir lloc entre el segle XII i el XIII produïren canvis radicals de població. Els habitants vençuts d'al-Àndalus quedaren "disminuïts de drets, susceptibles de ser sotmesos a pràctiques de desallotjament, alteracions dels seus cicles reproductius, de dispersions" (Barceló, 2005b: 22). [...]
Feudal conquests within the 12th and 13th centuries promoted radical changes in the population structures of that time. The defeated population of Al-Andalus remained "under less rights, susceptible of being forced to abandon their houses, affected by alterations in their reproductive cycles, dispersed" (Barceló, 2005b: 22). [...]
Las conquistas feudales que tuvieron lugar entre el siglo XII y el XIII produjeron cambios radicales de población. Los habitantes vencidos de al-Ándalus quedaron "disminuidos de derechos, susceptibles de ser sometidos a prácticas de desalojo, alteraciones de sus ciclos reproductivos, de dispersiones" (Barceló, 2005b: 22). [...]

2019
Faventia, Vol. 38 (2016) , p. 47-61 (Articles)  
8.
38 p, 726.0 KB Subject Placement in the History of Latin / Danckaert, Lieven (Université de Lille 3)
The aim of this paper is to provide further support for one aspect of the analysis of Classical and Late Latin clause structure proposed in Danckaert (2017a), namely the diachrony of subject placement. [...]
L'objectiu d'aquest article és proporcionar un suport addicional a un aspecte de l'anàlisi de l'estructura oracional del llatí clàssic i llatí tardà proposada a Danckaert (2017a), a saber, la diacronia de la posició del subjecte. [...]

2017 - 10.5565/rev/catjl.209
Catalan journal of linguistics, Vol. 16 (2017) , p. 125-161 (Articles)  
9.
32 p, 860.0 KB Latin datives with prefixed verbs and beyond : a view from the theory of applicatives / Acedo-Matellán, Víctor (University of Cambridge. Queens' College)
I discuss the syntax and semantics of dative DPs with a spatial (Ground) interpretation, focusing on those dependent on prefixed verbs, in Early and Classical Latin. I assess and discard the two main previous approaches: the one in which the dative realizes an argument of the preverb (its Ground) and the one in which it corresponds to a benefactive/malefactive dative. [...]
Tracto de la sintaxi i la semàntica dels SPs en datiu que presenten una interpretació espacial (de Fons), tot concentrant-me en aquells que depenen de verbs prefixats, en llatí arcaic i clàssic. Avaluo i descarto els dos principals enfocaments anteriors: aquell en què el datiu expressa un argument del preverb (el seu Fons) i aquell en què correspon a un datiu benefactiu o malefactiu. [...]

2017 - 10.5565/rev/catjl.206
Catalan journal of linguistics, Vol. 16 (2017) , p. 19-49 (Articles)  
10.
22 p, 370.1 KB Towards a Syntax-Semantics Interface for Latin / Devine, Andrew M. (Stanford University) ; Stephens, Laurence D. (University of North Carolina)
Latin is often cited as a typical example of a free word order language. Free word order inevitably complicates the compositional semantics for any theory in which functions are lexically defined to take their arguments in a fixed order. [...]
El llatí se cita sovint com un exemple típic d'una llengua d'ordre lliure de mots. L'ordre lliure de mots inevitablement complica la semàntica composicional per a qualsevol teoria en què les funcions estiguin definides lèxicament per a prendre els seus arguments en un ordre fix. [...]

2017 - 10.5565/rev/catjl.210
Catalan journal of linguistics, Vol. 16 (2017) , p. 79-100 (Articles)  

Artículos : Encontrados 30 registros   1 - 10siguientefinal  ir al registro:
Contribuciones a jornadas y congresos Encontrados 1 registros  
1.
8 p, 72.8 KB Aula de llatí / Cano i Alonso, Pere Lluís (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de l'Antiguitat i de l'Edat Mitjana) ; Ferrero Hernández, Cándida (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de l'Antiguitat i de l'Edat Mitjana) ; Martínez Gázquez, José ; Villalba, Pere ; Barreda Pascual, Adela (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de l'Antiguitat i de l'Edat Mitjana) ; Goretti Díez Gutiérrez, Maria ; Cimarras, José L. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Unitat d'Innovació Docent en Educació Superior ; Jornades d'Innovació Docent de la UAB (1es : 2004 : Bellaterra, Catalunya)
2004
Jornades d'Innovació Docent de la UAB. Bellaterra, Catalunya, 1es : 2004  

Libros y colecciones Encontrados 5 registros  
1.
208 p, 49.7 MB De laudibus legum angliae / Fortescue, John, Sir. ; Hengham, Ralph, Sir. ; Selden, John. ; Col·lecció Reserva d'Història del Dret (Universitat Autònoma de Barcelona)
De laudibus legum angliae.
London : John Streater, Elis Flesher and H. Twyford, 1672
3 documentos
2.
10 p, 80.9 KB Millora de la metodologia docent i de l'avaluació de l'aprenentatge en l'assignatura Llatí i Cultura Clàssica / Puigvert i Planagumà, Gemma (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de l'Antiguitat i de l'Edat Mitjana) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Unitat d'Innovació Docent en Educació Superior
L'objectiu del present treball és oferir a la comunitat universitària el resultat de dos anys de recerca en humanitats. Es desenvolupa una web que inclou continguts teòrics, materials audiovisuals, bateries de preguntes d'autocorrecció, etc. [...]
IDES 2008
Experiències docents innovadores de la UAB en ciències socials i en ciències humanes: cap a l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES), 2008, p. 237-246
4 documentos
3.
2 p, 2.8 MB Breviari en llatí / Església Catòlica ; Biblioteca de Catalunya. UAB Ms. 43
Breviari
Conté fragments de comentaris a un parell d'evangelis.
[12--]  
4.
30 p, 6.9 MB Orationes diversae pro defunctis / Església Catòlica ; Biblioteca de Catalunya. UAB Ms. 32
Ofici dels difunts
Oracional de difunts per a ús de la capella de Sant Miquel dels Reis de València, fundat pel Duc de Calàbria, Ferran d'Aragó.
1752  
5.
6 p, 3.1 MB De epistola Jesu ad Abgarum / Biblioteca de Catalunya. Ms. 501
Bíblia.
Notes de lectura i fragments d'un discurs sobre la carta apòcrifa de Jesús a Abgar, rei d'Edessa.
[17--]  

Documentos de investigación Encontrados 2 registros  
1.
77 p, 2.1 MB La xarxa de ciutats mitjanes de l'Arc Llatí: caracterització, problemàtiques i reptes / Durà Guimerà, Antoni (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia) ; Haas, Carlos (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia) ; Oliveras González, Xavier (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia)
L'Estudi, encarregat per l'Associació d'administracions intermèdies Arc Llatí, presenta els resultats d'una anàlisi de les ciutats mitjanes de l'àmbit territorial de l'Arc Llatí. El propòsit és afavorir el coneixement mutu d'aquestes ciutats i, en última instància, la cooperació entre elles.
Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia , 2008  
2.
284 p, 12.1 MB Anàlisi de metodologies per a l'ensenyament del llatí a Catalunya / Valldepérez Mauri, Olga ; Puigvert Planagumà, Gemma, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de l'Antiguitat i de l'Edat Mitjana) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
El present treball fa una anàlisi de diferents metodologies del llatí a partir d'un recull de dades de diferents centres de Batxillerat de Catalunya i del grau de clàssiques de la Universitat Autònoma de Barcelona. [...]
2017
Grau en Estudis d'Anglès i de Clàssiques [838]  

Materiales académicos Encontrados 39 registros  1 - 10siguientefinal  ir al registro:
1.
6 p, 108.2 KB Llatí [100625] / de la Cruz Palma, Oscar Luis ; Cecini, Ulisse ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
Establir una descripció sincrònica de la gramàtica del llatí clàssic. Proporcionar les eines teòriques per a la identificació de les estructures morfosintàctiques, així com de la fonètica, fonologia, lèxic i semàntica de la llengua llatina, en quant llengua flexiva. [...]
Establecer una descripción sincrónica de la gramática del latín clásico. Proporcionar las herramientas teóricas para la identificación de las estructuras morfosintácticas, así como de la fonética, fonología, léxico y semántica de la lengua latina en cuanto lengua flexiva. [...]

2020-21
Grau en Filologia Catalana: Estudis de Literatura i Lingüística [1448]
Grau en Llengua i Literatura Espanyoles [808]
Grau en Llengua i Literatura Catalanes [810]
Grau en Estudis Francesos [988]
3 documentos
2.
3 p, 1.9 MB Llatí i Cultura Clàssica [28978] / Carbonell, J ; Puigvert, G ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
2002-03
Llicenciat en Humanitats [78]  
3.
2 p, 1.2 MB Llatí i Cultura Clàssica [28978] / Barreda, A. ; Puigvert, G ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
2006-07
Llicenciat en Humanitats [78]  
4.
2 p, 1.4 MB Llatí i Cultura Clàssica [28978] / Carbonell, J ; Puigvert, G ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
2003-04
Llicenciat en Humanitats [78]  
5.
3 p, 1.9 MB Llatí i Cultura Clàssica [28978] / Puigvert, G ; Carbajo, F ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
2005-06
Llicenciat en Humanitats [78]  
6.
5 p, 103.6 KB Llatí medieval [100332] / Ferrero Hernández, Cándida ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
L'objectiu fonamental de l'assignatura Llatí Medieval és proporcionar mecanismes elementals per a la lectura i comprensió de texts llatins medievals, tot donant una perspectiva de la producció textual i de la seva rellevància per entendre la llarga etapa cronològica que compren el món medieval. [...]
El objetivo fundamental de la asignatura Latín Medieval es proporcionar mecanismos elementales para la lectura y comprensión de textos latinos medievales, asimismo se ofrecerá una perspectiva general de la producción textual y su relevancia para entender la larga etapa cronológica que comprende el mundo medieval. [...]

2019-20
Grau en Història [803]
Grau en Arqueologia [811]
3 documentos
7.
6 p, 108.1 KB Llatí [100625] / de la Cruz Palma, Oscar Luis ; Cecini, Ulisse ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
Establir una descripció sintètica de la llengua llatina. Proporcionar les eines teòriques per a la identificació de les estructures morfosintàctiques, així com de la fonètica, fonologia, lèxic i semàntica de la llengua llatina. [...]
Establecer una descripción sintética de la lengua latina. Proporcionar las herramientas teóricas para la identificación de las estructuras morfosintácticas, así como de la fonética, fonología, léxico y semántica de la lengua latina. [...]

2019-20
Grau en Llengua i Literatura Espanyoles [808]
Grau en Llengua i Literatura Catalanes [810]
Grau en Estudis Francesos [988]
3 documentos
8.
7 p, 86.2 KB Llatí [100625] / de la Cruz Palma, Oscar Luis ; Medina Casanovas, Jaume ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
Establir una descripció sintètica de la llengua llatina. Proporcionar les eines teòriques per a la identificació de les estructures morfosintàctiques, així com de la fonètica, fonologia, lèxic i semàntica de la llengua llatina. [...]
2018-19
Grau en Llengua i Literatura Espanyoles [808]
Grau en Llengua i Literatura Catalanes [810]
Grau en Estudis Francesos [988]  
9.
6 p, 86.2 KB Llatí medieval [100332] / Ferrero Hernández, Cándida ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
L'objectiu fonamental de l'assignatura Llatí Medieval és proporcionar mecanismes elementals per a la lectura i comprensió de texts llatins medievals, tot donant una perspectiva de la producció textual i de la seva rellevància per entendre la llarga etapa cronològica que compren el món medieval. [...]
2017-18
Grau en Història [803]
Grau en Estudis Clàssics [804]
Grau en Arqueologia [811]  
10.
7 p, 87.0 KB Llatí [100625] / de la Cruz Palma, Oscar Luis ; Medina Casanovas, Jaume ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
Establir una descripció sintètica de la llengua llatina. Proporcionar les eines teòriques per a la identificació de les estructures morfosintàctiques, així com de la fonètica, fonologia, lèxic i semàntica de la llengua llatina. [...]
2017-18
Grau en Llengua i Literatura Espanyoles [808]
Grau en Llengua i Literatura Catalanes [810]
Grau en Estudis Francesos [988]  

Materiales académicos : Encontrados 39 registros   1 - 10siguientefinal  ir al registro:
¿Le interesa recibir alertas sobre nuevos resultados de esta búsqueda?
Defina una alerta personal vía correo electrónico o subscríbase al canal RSS.