El término de búsqueda Llengua d’origen, llengua curricular la problemàtica dels alumnes d’arrel anglòfona a les escoles catalanes i la immersió bidireccional com a possible solució en el índice título no se ha encontrado en ningún registro. Los términos aproximados en cualquier colección son:
1   Llengua Coreana II
10   Llengua d'especialitat (A) per a traductors i intèrprets (castellà)
6   Llengua d'especialitat (A) per a traductors i intèrprets (català)
1   Llengua d'origen, llengua curricular: la problemàtica dels alumnes d'arrel anglòfona a les escoles catalanes i la immersió bidireccional com a possible solució
1   Llengua de signes i llengua escrita en la modalitat educativa bilingüe i en la intervenció amb l'infant sord
2   Llengua Egípcia I
2   Llengua Egípcia II
12   Llengua Escrita
10   Llengua Espanyola
45   Llengua Espanyola I