Results overview: Found 229 records in 0.03 seconds.
Articles, 142 records found
Books and collections, 4 records found
Research literature, 5 records found
Learning materials, 1 records found
Personal and institutional archives, 81 records found
Articles 142 records found  1 - 10nextend  jump to record:
1.
6 p, 116.3 KB Editors' notes / Fontich Vicens, Xavier (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura i de les Ciències Socials) ; Moore, Emilee (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de la Llengua, la Literatura i les Ciències Socials)
2020 - 10.5565/rev/jtl3.888
Bellaterra journal of teaching and learning language and literature, Vol. 13 Núm. 1 (february-march 2020) , p. 5-10  
2.
20 p, 1.1 MB Una nota sobre la dinámica de la financiación regional / De la Fuente, Ángel (Institut d'Anàlisi Econòmica)
En esta nota se analizan las propiedades dinámicas del actual sistema de financiación y se comparan con las de su antecesor, prestando especial atención a la sensibilidad de cada uno de ellos al crecimiento de la renta y la población regional así como a la evolución de la estructura por edades de esta última.
This paper analyzes the dynamic properties of the current regional financing system and compares them with those of its predecessor, with special attention to the sensitivity of each to the growth of income and population and to the evolution of the age structure of the latter.

2011
Journal of Regional Research - Investigaciones Regionales, Núm. 19 (2011) , p. 155-174  
3.
14 p, 221.2 KB Una nota sobre "El vellocino de oro", de Lope de Vega : el tema de las navegaciones / Rodríguez Rodríguez, José Javier (Universidad del País Vasco)
Este trabajo trata sobre El vellocino de oro, de Lope de Vega, invención escénica representada en Aranjuez al comienzo del reinado de Felipe IV. Los críticos han explicado la función panegírica de la obra, el vínculo entre el mito de Jasón y las pretensiones genealógicas de los Habsburgo y la ecuación que el diálogo mismo sugiere entre Jasón y el Rey. [...]
This essay deals with the court-play El vellocino de oro, by Lope de Vega, performed at Aranjuez at the beginning of Philip the Fourth's reign. Critics have already explained the panegyrical meaning of the play, the link between Jason's myth and Habsburg genealogical claims, and the equation the very dialogue suggests between Jason and the King. [...]

2020 - 10.5565/rev/anuariolopedevega.337
Anuario Lope de Vega, Vol. 26 (2020) , p. 534-547 (Artículos. Sección miscelánea)  
4.
10 p, 97.8 KB Bernardo Tasso : nota biobibliográfica / de la Torre Ávalos, Gáldrick (Universitat de Girona)
Reseña biográfica de la vida de Bernardo Tasso, con comentario de la bibliografía más reciente.
Bernardo Tasso: Bio-bibliopgraphical note.

2019 - 10.5565/rev/studiaaurea.345
Studia aurea : revista de literatura española y teoría literaria del Renacimiento y Siglo de Oro, Vol. 13 (2019) , p. 453-462 (Notas)  
5.
20 p, 237.2 KB Editor's note : Mother tongue education in Portugal: Perspectives / Sebastião, Isabel (Universidade de Porto. Centre of Linguistics)
The purpose of this monograph is to offer some insights from the ongoing work of young researchers in Portugal on mother tongue teaching and learning. Although this is a mere sample of the research done thus far, the studies included in this volume contribute with perspectives and relevant information for various possibilities of reflection concerning the teaching and learning process of Portuguese as mother tongue. [...]
L'objectiu d'aquesta monografia és oferir algunes idees del treball en curs d'investigadors joves a Portugal sobre l'ensenyament i l'aprenentatge de la llengua materna. Tot i que es tracta d'una mostra molt minsa de la recerca feta fins ara, els estudis inclosos en aquest volum contribueixen amb perspectives i informació rellevant a obrir diverses possibilitats de reflexió sobre el procés d'ensenyament i aprenentatge del portuguès com a llengua materna, i s'orienten a reforçar la competència lingüística i discursiva dels ciutadans en l'ús del llenguatge: en la lectura, l'escriptura i la parla.
El objetivo de esta monografía es ofrecer algunas ideas del trabajo en curso de investigadores jóvenes en Portugal sobre la enseñanza y el aprendizaje de la lengua materna. Aunque se trata de una muestra muy modesta de la investigación realizada hasta ahora, los estudios incluidos en este volumen contribuyen con perspectivas e información relevante a abrir varias posibilidades de reflexión sobre el proceso de enseñanza y aprendizaje del portugués como lengua materna, y se orientan a reforzar la competencia lingüística y discursiva de los ciudadanos en el uso del lenguaje: en la lectura, la escritura y el habla.
Cet ouvrage a pour objectif de présenter certains travaux de jeunes chercheurs au Portugal sur l'enseignement et l'apprentissage de la langue maternelle. Bien qu'il ne s'agisse que d'un échantillon des recherches effectuées, tous les articles de ce volume présentent des perspectives et des données pertinentes pour les différentes possibilités de réflexion relatives au processus d'enseignement et d'apprentissage de la langue maternelle, visant la formation de citoyens compétents en matière linguistique et discursive dans la société et aux utilisations du langage, dans des contextes de lecture, d'écriture et d'oralité.

2019 - 10.5565/rev/jtl3.808
Bellaterra journal of teaching and learning language and literature, Vol. 12 Núm. 2 (june-july 2019) , p. 1-20 (Special Editor(s))  
6.
26 p, 1.1 MB Jóvenes en la Nota Roja : fotografías del homicidio de jóvenes en la prensa de Veracruz / Silva Londoño, Diana Alejandra (Universidad Autónoma Metropolitana (Iztapalapa, Mèxic))
En este artículo analizo las fotografías de homicidios de jóvenes publicadas en la nota roja de dos de los diarios de mayor circulación de la capital del estado de Veracruz-México. Me concentro en el análisis semiológico de cómo se tematiza la violencia hacia los jóvenes para reflexionar en torno a los marcos ontológicos y epistemológicos en los que se encuadra la vida y le otorga reconocibilidad a lo humano. [...]
In this article I analyze photographs of youth homicides published in the yellow journalism section of two major newspapers in the state capital of Veracruz, Mexico. I focus on the analysis and the discussions surrounding youth and the violence enacted on them to reflect on the ontological and epistemological frameworks in which the lives of youth are stratified into our societies as being what defines the human condition. [...]

2019 - 10.5565/rev/athenea.2273
Athenea digital : revista de pensamiento e investigación social, Vol. 19 Núm. 2 (2019) , e. 2273 (Artículos)  
7.
6 p, 666.4 KB Nota sobre els manuscrits lul·lians a l'Abadia St. Georgenberg, Fiecht / Fidora, Alexander
Aquesta nota vol donar a conèixer alguns manuscrits lul·lians que han passat gairebé desapercebuts fins ara, tot i que ja en 1984 Wilhelm Baum en feia esment. Així, al seu article "Katalanische Philosophen in Tiroler Klöstern", a mes de onar indicacions de quatre manuscrits amb obres de Ramon de Penyafort conservats a la Biblioteca Universitaria d'Innsbruck i d'un manuscrit amb obres d'Arnau de Vilanova conservat a la Biblioteca de la Col·legiata d'Innichen. [...]
2004
Studia Lulliana, Vol. XLIV Núm. 100 (2004) , p. 89-94  
8.
4 p, 128.0 KB Editors' notes / Fontich Vicens, Xavier (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura i de les Ciències Socials) ; Moore, Emilee (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de la Llengua, la Literatura i les Ciències Socials)
2019 - 10.5565/rev/jtl3.798
Bellaterra journal of teaching and learning language and literature, Vol. 12 Núm. 1 (february-march 2019) , p. 1-4 (Editors' Note)  
9.
1 p, 17.1 KB Nota editorial / García Mas, Alejandro
2019
Revista de psicología del deporte, Vol. 28 Núm. 1 (2019) , p. 13-13 (Editorial)  
10.
4 p, 120.8 KB Editors' notes / Moore, Emilee (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de la Llengua, la Literatura i les Ciències Socials) ; Fontich Vicens, Xavier (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura i de les Ciències Socials)
2018 - 10.5565/rev/jtl3.785
Bellaterra journal of teaching and learning language and literature, Vol. 11 Núm. 4 (november-december 2018) , p. 1-4 (Editors' Note)  

Articles : 142 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Books and collections 4 records found  
1.
100 p, 49.3 MB Llibre en el qual Dn. Pio de Andreu i Fontdevila, decano de la ciutat de Gerona, notá las diadas de molts actes i recollí las notícias de sa casa i patrimoni / Andreu i Benages, Esteve Thomas d' ; Andreu i Fontdevila, Pius d' ; Biblioteca de Catalunya. Ms. 2867
[17--]

Còpia de documents notarials medievals (f. [1-1v]); Notes relatives a Esteve Tomàs Andreu i Benages i de Pius Andreu i Fontdevila Notes relatives a Esteve Tomàs Andreu i Benages i de Pius Andreu i Fontdevila (f. [2-2v]); Taula d'actes anotats en el llibre (f. [3]); Notes relatives a naixements i defuncions dels Andreu (f. [3v-4r]); Taula de la documentació relativa a propietats dels Andreu anotada al llibre (f. [5-5v]); Nº 1. Casa de la pròpria havitació de Andreu. (f. 7 en blanc) (f. [6-10]); Memorial dels interesos o quantitats de diner té Dn. Pio de Andreu sobre los bens de Anton Crosas (f. [11-18]); Nº 2. Dècima de Torroella. (f. 25-26 en blanc) (f. [19-26]); Nº 3. Mas Duran. (f. 29 en blanc) (f. [27-30]); Nº 4. Mas Fortià del cantó de La Tallada. (f. 33 en blanc) (f. [31-33]; Nº 5. Mas Provensal de la Tallada (f. [34-35]); Nº 6. Mas Novas de La Tallada. (f. 38 en blanc) (f. [36-38]; Nº 7. Mas Pi de Sant Feliu de Buada. (f. 40, 42 en blanc) (f. [39-42]); Nº 8. Mas Vinyas de Pontaleu de Sant Feliu de Buada. (f. 44 en blanc) (f. [43-44]); Nº 9. Ballia de La Tellada y verges, inclou la Torra Ferrana de Monfullà (f. [45-49]); Nº 10. Mas Salamó del terme de Cruhillas de la Bisbal. (f. 53 en blanc) (f. [50-53]; Nº 11. Terso de Rupià y Mas Furgell. (f. 60 en blanc) (f. [54-60]); Nº 12. Mas Arbonés de la Tallada. (f. 64 en blanc) (f. [61-64]); Nº 13. Mas Andreu situat al Puig de Bellcayre. (f. 72-73, 79 en blanc) (f. [65-80]); Nº 14. Casas que poceheix en la vila de Torroella de Mongrí y altres pessas de terras en dit terme. (f. 82 en blanc) (f. [81-82]; Nº 15. Actes que són independents de las heretats. (f. 85, 89 en blanc) (f. [83-93]); Nº 16. Actes per lo terson dels cavallers en Torroella de Mongrí comprat a Dn Narcís de Camps per Dn Pio de Andreu (f. [94]); Nº 17. Actes del tersó de Madremany. (f. 97 en blanc) (f. [95-97]); Nº 18. Casa que poceheix Dn Esteve Thomas d'Andreu en la ciutat de Barzelona y en lo carrer de la Bocaria. (f. 99 en blanc) (f. [98-99]); Nº 19. Actes de la oficina de la adobaria y de la casa contigua ahont estan cerca los graners. (f. 101 en blanc) (f. [100-101]); Nº 20. Los papers del castell de la Bastida. (f. 103 en blanc) (f. [102-103]); Nº 21. Actes del Mas Reig, inclou la torre de Pujals dels cavallers. (f. 110, 114-115 en blanc) (f. [104-115]); Nº 20. Mas Grimau del veynat d'Armedas. (f. 117-130 en blanc) (f. [116-130]); Casas de la plasa de las cols. Papers són en lo arxiu patit en nº 1 (f. [131]); Mas Bou, se troban los papers en lo armari patit en nº 2. (f. 135, 137 en blanc) (f. [132-137]); Mas Montalt de Sant Mateu de Montnegra. (f. 142 en blanc) (f. [138-142]); Nota dels actes y papers de la heretat anomenada Mas Pla de la torre en la parròquia de Cors (f. [143-144]); Mas Jaume (f. [145-147]); Relació dels actes com mi sra. Dna. Isabel Benages y de Andreu posaeix lo castell de Fornells y sas terras (f. 151, 155 en blanc) (f. [148-155]); Actes. (f. 157 en blanc) (f. [156-160]); Llibre ahont se continuaran las pessas de terra dels masos que posseheix Esteva Thomàs Andreu, mercader de Gerona ... parròquia de Ridallots de la Creu, bisbat de Gerona y altres notas de sas eretats. 1716. (f. 171-172, 194, 205, 215-217 en blanc) (f. [161-217]); Llibret de Esteve Thomas d'Andreu de Gerona y per notas comensat en lo primer die del mes de jener del any mil set cents trenta y sinch dich a 1 de jener de 1735. Serveix també per lo any mil setcents trenta y quatre, dich 1734. (f. 237-239, 250, 264, 282-289 en blanc) (f. [218-289]); Llibre de albarans de tot lo que tocarà a pagar a mi, Esteve Thomas Andreu, comensant al primer de janer 1716, y de tots los censals fas jo lo dit Andreu. (f. 298-299, 302-304, 306-307, 309, 400-402, 413-415, 433-438, 444 en blanc) (f. [290-444]); Memorial dels censals se han lluhit a fabor de Dn Pio Andreu per lo any 1750 fins lo present en Gerona Populat, 1753", a continuació fins a 13 febrer 1754, inclou censals de l'any 1762-1763. (f. 453-454, 463, 466-467, 471-472 en blanc) (f. [445-472]); Llibre major de nº 1 de Esteve Andreu comensant al primer jener 1695. (f. 474, 476 en blanc) (f. [473-476]); Resumen dels censals y deutas del llibra major de nº 1 de Dn. Esteve Thomas Andreu. Comensa en lo any 1712. (f. 478 en blanc) (f. [477-478] ); Aransel e llista de las causas aporta Francisco Busquets, notari causidich, com a procurador que és de Esteve Andreu, mercader de Gerona, contra diferents particulars. (f. 484 en blanc) (f. [479-484]); Relació de las causas pendents en la Real Audiència y demés tribunals de Barcelona en que Pau Casanovas, com a procurador del noble sr. Dn Esteve Thomàs de Andreu, ha comparegut (f. 490 en blanc) (f. [485-490]); Relación de las causas que en esta ciudad tiene el [procurador] de Dn. Pio Andreu contra diferentes (f. 497, 499, 500 en blanc) (f. [491-500]); Relacio dels notaris de las causas dels nobles señors Dn Esteve y Dn Pio de Andreu y dels tribunals en que vertian y verteixen fins als 3 de febrer de 1758. (f. 509-510 en blanc) (f. [501-510]); Memorial de las causas aportadas per Esteve Corominas, notari causídich de Gerona, com a procurador del Sr. Dn Esteve Andreu. (f. 516-520 en blanc) (f. [511-520]); Codern de las causas aportadas per Domingo Buxons escriva de la curia eclesiástica comensant a 7 juny 1747. (f. 532-534 en blanc) (f. [521-534]); Esteve Andreu. Documents relacionats amb les causes presentades. [ca. 1714-1718] (f. [535-540]); Full d'un manual notarial (f. [541-542]); Dibuixos d'escuts (f. [543]); Nota indicant la pertinença del volum al llegat Pedrell, de mà de Jordi Rubió (f. [544]) Inclou: notícies còpia de Pius d'Andreu i Fontdevila i Esteve Tomàs d'Andreu i Benages, el manual de l'arxiu (o "llibre espècul") de la casa Andreu, llibre de censals, llibre major, i relacions dels plets d'Esteve Andreu davant la Real Audiència de Barcelona

11 documents
2.
6 p, 1.3 MB Nota preliminar sobre mortalidad infantil de Salamanca / Prada, Joaquín de.
[Madrid] : Ministerio del Interior, Servicio Nacional de Sanidad, Sección de Maternología, Puericultura e Higiene Escolar, [1938?] (Al Servicio de España y del Niño español ; 5.)  
3.
4 p, 7.5 MB Real cedula de S.M. y señores del Consejo, por la que se manda guardar y cumplir el Real Decreto inserto en ella, relativo á la correccion de la licencia de costumbres que se nota, principalmente en la separacion voluntaria de matrimonios y en los amancebamientos públicos, con lo demas que se expresa / Espanya ; Ferran VII, 1784-1833 rei d'Espanya ; Espanya. Monarca (1814-1833 : Ferran VII) ; Església Catòlica. Papa (1823-1829 : Lleó XII)
Cèdula Reial respecte la correcció de llicència de costums, principalment en la separació voluntària de matrimonis i en els amistançaments en públic. .
[Segovia? : s.n., 1829]  
4.
86 p, 48.8 MB Una Nota d'arqueologia cristiana : la indumentària en los crucifixs / Gispert i de Ferrater, Joaquim de ; Establiment Tipogràfich de Vives i Susany
Tractat entorn a la temàtica de la indumentària dels crucifixs, des de la prespectiva de l'arqueologia cristiana que conté una descripció i classificació dels diferents models analitzats.
Tratado sobre la temática de la indumentaria de los crucifijos, desde la perspectiva de la arqueología cristiana que contiene una descripción y clasificación de los diferentes modelos analizados.
Treatise on the peculiar theme of crucifix attire from the perspective of Christian archaeology with a description and classification of the different models analyzed.

Barcelona : Establiment tipogràfich de Vives i Susany, 1895  

Research literature 5 records found  
1.
5 p, 273.9 KB Monitorización del estado de reservas corporales de la cerda en granja. Validación de la nota de condición corporal (CC). III. Correlación entre la nota de CC, el peso y las diferentes medidas obtenidas mediante ultrasonidos. / Cerisuelo García, Alba ; Sala, Roser (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciència Animal i dels Aliments) ; Baucells Sánchez, María Dolores (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciència Animal i dels Aliments)
2010  
2.
1 p, 45.9 KB Nota manuscrita per Darwin en el seu viatge a Argentina / Camps Rabadà, Jaume
2014  
3.
11 p, 1.2 MB Una Nota sobre la dinámica de la financiación regional / Fuente, Ángel de la ; Universitat Autònoma de Barcelona. Unitat de Fonaments de l'Anàlisi Econòmica ; Universitat Autònoma de Barcelona. Institut d'Anàlisi Econòmica
En esta nota se analizan las propiedades dinámicas del actual sistema de financiación y se comparan con las de su antecesor, prestando especial atención a la sensibilidad de ambos al crecimiento de la renta y la población regional así como a la evolución de la estructura por edades de esta última.
2010 (Working papers ; 830.10)  
4.
16 p, 248.8 KB Análisis de agrupaciones provinciales a partir del enfoque de desigualdad y polarización : una nota / Duro Moreno, Juan Antonio (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Economia Aplicada) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Economia Aplicada
Con motivo de analizar las fuentes de las desigualdades interprovinciales de la renta en España las provincias vienen siendo agrupadas en función de su pertenencia a las CCAA. Este criterio de tipificación, de origen administrativo, no agota, sin embargo, las posibilidades existentes en orden a dividir a las provincias en grupos pretendidamente homogéneos. [...]
2006 (Document de treball (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Economia Aplicada) ; 0402)  
5.
18 p, 174.1 KB Nota metodológica sobre la determinación de sectores "clave" en el consumo de energía final : una primera aproximación al caso español / Alcántara, Vicent (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Economia Aplicada) ; Padilla, Emilio (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Economia Aplicada) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Economia Aplicada
En este artículo analizamos la determinación de sectores "clave" en el consumo de energía final. Enfocamos esta cuestión desde una perspectiva input-output, diseñando una metodología basada en las elasticidades de la demanda del consumo de energía final. [...]
2006 (Document de treball (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Economia Aplicada) ; 0205cast)  

Learning materials 1 records found  
1.
4.0 KB Quina nota tenen les revistes científiques? : Journal Citation Reports / Universitat Autònoma de Barcelona. Biblioteca de Ciències i d'Enginyeries ; Universitat Autònoma de Barcelona. Servei de Biblioteques
Exposició sobre el funcionament de l'indicador d'impacte de les revistes científiques, amb un llistat adjunt de les revistes de la Biblioteca de Ciències i d'Enginyeries ordenades per aquest indicador.
2003  

Personal and institutional archives 81 records found  1 - 10nextend  jump to record:
1.
4 p, 2.0 MB Nota de Joaquim de Gispert / Gispert, Joaquín de ; Societat del Gran Teatre del Liceu
1947  
2.
1 p, 733.3 KB Nota sobre la documentació sol·licitada per presentar a Hisenda / Societat del Gran Teatre del Liceu
1973  
3.
6 p, 7.7 MB Nota preliminar a la reedició de 'Primavera negra' / Arbonès, Jordi
197-?  
4.
43 p, 20.9 MB Sol·licitud d'Estada de Científics i Tecnòlegs estrangers a Espanya (Mod. B) presentada pel Dr. Rolf Tarrach Siegel (UB) per a cap candidat. Inclou currículum d'aquest i informe del seu grup de treball; nota al final sobre selecció de candidats. / Tarrach, R., 1948-
1995  
 UAB restricted access
5.
1 p, 262.8 KB Nota: / Pascual, Pedro, 1934-2006
1972  
 UAB restricted access
6.
1 p, 396.2 KB Nota: / Azcárraga, José A. de, 1941-
1972  
 UAB restricted access
7.
1 p, 610.9 KB Nota: / Santisteban, Antonio
1972  
 UAB restricted access
8.
2 p, 314.8 KB Nota d'Antonio Díaz Miranda (Université de Paris) a Pere Pascual anunciant canvi de domicili. / Díaz Miranda, Antonio ; Pascual, Pedro, 1934-2006
1974  
 UAB restricted access
9.
6 p, 2.6 MB Nota sobre els Recursos Extraordinaris de Revisió Presentats pels Srs. Lluís Balcells i Narciso Campos davant el Comitè Acadèmic de la UB. / Universitat de Barcelona. Asesoria Juridica
1994  
 UAB restricted access
10.
1 p, 828.6 KB Carta de (?) (Universidad de Madrid) adjuntant nota de quantitats transferides al compte del GIFT. / Universidad de Madrid ; Grupo Interuniversitario de Física Teórica
1970  
 UAB restricted access

Personal and institutional archives : 81 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Set up a personal email alert or subscribe to the RSS feed.