Resultados globales: 21 registros encontrados en 0.02 segundos.
Artículos, Encontrados 2 registros
Documentos de investigación, Encontrados 4 registros
Materiales académicos, Encontrados 15 registros
Artículos Encontrados 2 registros  
1.
13 p, 123.1 KB Topofilia, paisaje y sostenibilidad del territorio / Garrido Peña, Francisco (Universidad de Jaén)
En aquest treball fem una anàlisi de les funcions evolutives que té l'amor al territori i al paisatge (topofília). Aquestes funcions són, bàsicament, dues: fixar la població al territori i establir relacions de solidaritat amb les generacions futures i la comunitat biòtica. [...]
En este trabajo, realizamos un análisis de las funciones evolutivas que tiene el amor al territorio y al paisaje (topofilia). Estas funciones son, básicamente, dos: fijar la población al territorio y establecer relaciones de solidaridad con las generaciones futuras y la comunidad biótica. [...]
In this study, we analyze the evolutionary functions of the love of territory and landscape (topophilia). These functions are basically two: to fix the population to the territory and to establish solidarity with future generations and the biotic community. [...]

2014 - 10.5565/rev/enrahonar.174
Enrahonar : quaderns de filosofia, Vol. 53 (2014) , p. 63-75 (Articles)  
2.
15 p, 96.2 KB Territorio, paisaje y herencia industrial : debates y acciones en el contexto europeo / Benito del Pozo, Paz (Universidad de León. Departamento de Geografía y Geología)
Este trabajo se sitúa en las coordenadas del análisis geográfico de los desafíos que plantea la sociedad postindustrial y ofrece una reflexión acerca del patrimonio industrial como recurso y como oportunidad para los espacios afectados por procesos que generan abandono de fábricas y suelos industriales. [...]
Aquest treball se situa en les coordenades de l'anàlisi geogràfica dels desafiaments que planteja la societat postindustrial i ofereix una reflexió al voltant del patrimoni industrial com a recurs i com a oportunitat per als espais afectats per processos que generen abandonament de fabriques i sòls industrials. [...]
Ce travail s'inscrit dans le cadre des coordonnées de l'analyse géographique des défis de la société postindustrielle et propose une réflexion sur le patrimoine industriel comme une ressource et une opportunité pour les zones touchées par les processus qui génèrent des usines désaffectées et des sols industriels. [...]
This paper falls within the scope of the geographical analysis of the challenges posed by post-industrial society and offers some thoughts on industrial heritage both as a resource and an opportunity for areas affected by processes leading to the abandonment of factories and industrial sites. [...]

2012 - 10.5565/rev/dag.11
Documents d'anàlisi geogràfica, Vol. 58, Núm. 3 (setembre-desembre 2012) , p. 443-457  

Documentos de investigación Encontrados 4 registros  
1.
68 p, 11.9 MB Les Unitats del Paisatge Urbà i els Objectius de Qualitat Paisatgística com a eina de planificació urbana a Cerdanyola / Delgado Arias, Esteban ; Muñoz Ramírez, Francesc, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
En l'actualitat, l'ordenació del paisatge es duu a terme des d'una escala regional (Àmbits Funcionals de Catalunya) i, amb aquesta, es desenvolupen una sèrie d'objectius assolir per a la millora qualitativa del paisatge. [...]
En la actualidad, la ordenación del paisaje se lleva a cabo desde una escala regional (Ámbitos Funcionales de Catalunya) y, con esta, se desarrollan una serie de objetivos a alcanzar para la mejora cualitativa del paisaje. [...]
Nowadays, landscape management is carried out from a regional scale (Functional Areas of Catalonia) and, with this, a series of objectives are developed to achieve for the qualitative improvement of the landscape. [...]

Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona, 2020
Geografia i Ordenació del Territori [824]  
2.
50 p, 25.1 MB Identificació i caracterització de les unitats de paisatge de la serra del Cadí-Moixeró i territoris adjacents mitjançant els sistemes d'informació geogràfica / Sensada Soto, Eva ; Nunes, Joan, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona.Departament de Geografia) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
L'anàlisi del paisatge ha esdevingut un instrument bàsic en l'ordenació i la planificació territorial. Aquest treball aporta una nova caracterització del paisatge de la Serra del Cadí-Moixeró i territoris adjacents determinant les unitats paisatgístiques d'un territori concret, amb l'ajut de sistemes d'Informació Geogràfica (SIG). [...]
2015
Geografia i Ordenació del Territori [824]  
3.
14 p, 357.3 KB Auditoria ambiental de l'edifici de l'Àrea de Territori, Medi Ambient, Paisatge i Espai Urbà de l'Ajuntament de Sitges / Natural Project (Grup de recerca) ; Montaña Torrelles, Oriol ; Morlans Creus, Laia ; Otal Lara, Laia ; Villalba García, Estela ; Garcia Solsona, Ester ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
Aquest projecte realitza una auditoria ambiental de l'edifici de l'Àrea de Territori, Medi Ambient, Paisatge i Espai Urbà de l'Ajuntament de Sitges, com a primer pas per a la implantació d'un sistema de gestió ambiental (SGA), en acord amb el Reglament (CE) nº 761/2001, i la posterior obtenció d'un certificat de gestió i auditories ambientals (EMAS). [...]
Este proyecto realiza una auditoría ambiental del edificio del Área de Territorio, Medio Ambiente, Paisaje y Espacio Urbano del Ayuntamiento de Sitges, como primer paso para la implantación de un sistema de gestión ambiental, en acuerdo con el Reglamento (CE) nº 761/2001, y la posterior obtención de un certificado de gestión y auditorías ambientales (EMAS). [...]
This project focuses on an environmental audit of the building of the Department of Planning, Environment, Landscape and Urban Space, as a first step towards implementing an environmental management system in accordance with Regulation (EC) no. [...]

2010
3 documentos
4.
71 p, 442.1 KB Deu mil anys de geohistòria ambiental al Pirineu central català : aplicació de tècniques paleogràfiques per a l'estudi del territori i el paisatge a la Coma de Burg i a la Vallferrera / Pèlachs Mañosa, Albert ; Soriano López, Juan Manuel, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia)
La ferma convicció en el fet que el territori i el paisatge són l'herència d'unes relacions establertes entre la societat i el medi natural, les quals amb el pas del temps s'han representat de diferents maneres sobre l'espai, ha permès plantejar una recerca basada en l'estudi de diferents registres ambientals i documentals explicatius d'aquests canvis (geohistòria ambiental). [...]
The idea that territory and landscape are the heritage of relationships established between society and environment, that with the pass of time have represented the space in different ways, it has allowed to raise a research based on the study of several explanatory environmental and documental registries of changes (environmental geohistory). [...]

Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, 2005
7 documentos

Materiales académicos Encontrados 15 registros  1 - 10siguiente  ir al registro:
1.
7 p, 111.3 KB Dinàmiques territorials i del paisatge [101595] / Pèlachs Mañosa, Albert ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
Aquest curs presenta als i les estudiants alguns dels conceptes geogràfics del paisatge. L'objectiu principal és analitzar i interpretar un paisatge a partir de les metodologies i teories proposades pels Catàlegs de Paisatge de Catalunya.
Este curso presenta a los y las estudiantes algunos de los conceptos geográficos del paisaje. El objetivo principal es analizar e interpretar un paisaje a partir de las metodologías y teorias propuestas por los Catálogos del Paisaje de Cataluña.

2020-21
3 documentos
2.
7 p, 113.5 KB Paisatge i Territori [100736] / Gassiot Ballbé, Ermengol ; Oller Guzman, Joan ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
Aquesta assignatura analitzarà la projecció sobre el territori dels diversos fets culturals i processos històrics desenvolupats a l'àrea del Mediterrani durant la Prehistòria i l'Antiguitat. El paisatge, entès com el resultat del procés històric de transformació del territori i els seus recursos per part de les diverses comunitats humanes, serà l'objecte d'estudi principal, en especial la seva vessant de paisatge social, és a dir, la seva vessant més històrica. [...]
Esta asignatura analizará la proyección sobre el territorio de los diversos hechos culturales y procesos históricos desarrollados en el área del Mediterráneo durante la Prehistoria y la Antigüedad. [...]

2020-21
Grau en Arqueologia [811]
3 documentos
3.
6 p, 109.3 KB Dinàmiques territorials i del paisatge [101595] / Pèlachs Mañosa, Albert ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
Aquest curs presenta als i les estudiants alguns dels conceptes geogràfics del paisatge. L'objectiu principal és analitzar i interpretar un paisatge a partir de les metodologies i teories proposades pels Catàlegs de Paisatge de Catalunya.
Este curso presenta a los y las estudiantes algunos de los conceptos geográficos del paisaje. El objetivo principal es analizar e interpretar un paisaje a partir de las metodologías y teorias propuestas por los Catálogos del Paisaje de Cataluña.

2019-20
Geografia i Ordenació del Territori [824]
Grau en Geografia i Ordenació del Territori [826]
3 documentos
4.
7 p, 112.6 KB Paisatge i Territori [100736] / Gassiot Ballbé, Ermengol ; Olesti Vila, Oriol ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
Aquesta assignatura analitzarà la projecció sobre el territori dels diversos fets culturals i processos històrics desenvolupats a l'àrea del Mediterrani durant la Prehistòria i l'Antiguitat. El paisatge, entès com el resultat del procés històric de transformació del territori i els seus recursos per part de les diverses comunitats humanes, serà l'objecte d'estudi principal, en especial la seva vessant de paisatge social, és a dir, la seva vessant més històrica. [...]
Esta asignatura analizará la proyección sobre el territorio de los diversos hechos culturales y procesos históricos desarrollados en el área del Mediterráneo durante la Prehistoria y la Antigüedad. [...]

2019-20
Grau en Arqueologia [811]
3 documentos
5.
6 p, 88.9 KB Paisatge i Territori [100736] / Gassiot Ballbé, Ermengol ; Olesti Vila, Oriol ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
Aquesta assignatura analitzarà la projecció sobre el territori dels diversos fets culturals i processos històrics desenvolupats a l'àrea del Mediterrani durant la Prehistòria i l'Antiguitat. El paisatge, entès com el resultat del procés històric de transformació del territori i els seus recursos per part de les diverses comunitats humanes, serà l'objecte d'estudi principal, en especial la seva vessant de paisatge social, és a dir, la seva vessant més històrica. [...]
2018-19
Grau en Arqueologia [811]  
6.
8 p, 93.6 KB Dinàmiques territorials i del paisatge [101595] / Pèlachs Mañosa, Albert ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
Aquesta assignatura està pensada per tal que l'alumne sigui capaç de reconèixer els principals trets teòrics de les diferents "escoles" geogràfiques que han influenciat els estudis de paisatge actuals. [...]
2018-19
Geografia i Ordenació del Territori [824]  
7.
7 p, 90.7 KB Dinàmiques territorials i del paisatge [101595] / Pèlachs Mañosa, Albert ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
Aquesta assignatura està pensada per tal que l'alumne sigui capaç de reconèixer els principals trets teòrics de les diferents "escoles" geogràfiques que han influenciat els estudis de paisatge actuals. [...]
2017-18
Geografia i Ordenació del Territori [824]  
8.
7 p, 91.9 KB Paisatge i Territori [100736] / Gassiot Ballbé, Ermengol ; Olesti Vila, Oriol ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
Aquesta assignatura analitzarà la projecció sobre el territori dels diversos fets culturals i processos històrics desenvolupats a l'àrea del Mediterrani durant la Prehistòria i l'Antiguitat. El paisatge, entès com el resultat del procés històric de transformació del territori i els seus recursos per part de les diverses comunitats humanes, serà l'objecte d'estudi principal, en especial la seva vessant de paisatge social, és a dir, la seva vessant més històrica. [...]
2017-18
Grau en Arqueologia [811]  
9.
7 p, 91.7 KB Paisatge i Territori [100736] / Gassiot Ballbé, Ermengol ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
Aquesta assignatura analitzarà la projecció sobre el territori dels diversos fets culturals i processos històrics desenvolupats a l'àrea del Mediterrani durant la Prehistòria i l'Antiguitat. El paisatge, entès com el resultat del procés històric de transformació del territori i els seus recursos per part de les diverses comunitats humanes, serà l'objecte d'estudi principal, en especial la seva vessant de paisatge social, és a dir, la seva vessant més històrica. [...]
2016-17
Grau en Arqueologia [811]  
10.
7 p, 91.2 KB Dinàmiques territorials i del paisatge [101595] / Pèlachs Mañosa, Albert ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
Aquesta assignatura està pensada per tal que l'alumne sigui capaç de reconèixer els principals trets teòrics de les diferents "escoles" geogràfiques que han influenciat els estudis de paisatge actuals. [...]
2016-17
Geografia i Ordenació del Territori [824]  

Materiales académicos : Encontrados 15 registros   1 - 10siguiente  ir al registro:
¿Le interesa recibir alertas sobre nuevos resultados de esta búsqueda?
Defina una alerta personal vía correo electrónico o subscríbase al canal RSS.