Resultats globals: 25 registres trobats en 0.03 segons.
Documents de recerca, 15 registres trobats
Materials acadèmics, 9 registres trobats
Documents gràfics i multimèdia, 1 registres trobats
Documents de recerca 15 registres trobats  1 - 10següent  anar al registre:
1.
91 p, 3.7 MB 'Mucho Fútbol': programa esportiu emés a través de les plataformes digitals YouTube i Twitch / Cirac Ayala, Arnau ; Vila Triadú, Joan, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
Estudi, creació i planificació del projecte periodístic esportiu 'Mucho Fútbol'. Programa que s'emetrà a través de les plataformes digitals YouTube i Twitch i que busca la viabilitat econòmica en un nou format digital allunyat dels mitjans de comunicació tradicionals. [...]
Estudio, creación y planificación del proyecto periodístico deportivo 'Mucho Fútbol'. Programa que se emitirá a través de las plataformas digitales YouTube y Twitch y que busca la viabilidad económica en un nuevo formato digital alejado de los medios de comunicación tradicionales. [...]
Study, creation and planning of the sports journalism project 'Mucho Fútbol'. Program that will be broadcast through the digital platforms YouTube and Twitch and that seeks economic viability in a new digital format away from traditional media. [...]

2021
Grau en Periodisme [971]  
2.
52 p, 3.2 MB L'Esport Empordanès : creació d'un setmanari esportiu a la comarca de l'Alt Empordà / Soler Moreno, Sergio ; Cervantes Urbieta, Rosa Margarita, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
El projecte tracta sobre l'estudi de la viabilitat econòmica que tindria la creació d'un setmanari esportiu a la comarca de l'Alt Empordà. El treball es basa en un estudi de mercat i en un pla d'empresa. [...]
El proyecto trata sobre el estudio de viabilidad económica que tendría la creación de un semanario deportivo en la comarca del Alt Empordà. El trabajo se basa en un estudio de mercado y en un plan de empresa. [...]
The project is about the study of the economic viability that would be the creation of a sports weekly in the Alt Empordà region. The work is based on a market study and a business plan. Within this business plan we have the corresponding marketing plan as well as its production plan and the financial one.

2019
Grau en Periodisme [971]  
3.
159 p, 5.1 MB El posicionament del Futbol Club Barcelona durant el procés polític de Catalunya : anàlisi de contingut dels diaris Mundo Deportivo, Sport i L'Esportiu des de l'1 d'octubre fins el 21 de desembre del 2017 / Parals Vázquez, Marc ; Puig Lobató, Josep M., dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Mitjans, Comunicació i Cultura) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
El Futbol Club Barcelona ha estat "més que un club" al llarg de la història per la seva implicació social i política, però en els darrers anys ha guanyat pes un posicionament entre els socis partidari de limitar-se al vessant esportiu. [...]
El Futbol Club Barcelona ha sido "más que un club" a lo largo de la historia por su implicación social y política, pero en los últimos años ha ganado peso una corriente entre los socios partidaria de limitarse al ámbito deportivo. [...]
Futbol Club Barcelona has been "more than a club" during the history for its social and political involvement, but in recent years has grown a public opinion between the supporters for focus on the sports field. [...]

2018
Grau en Periodisme [971]  
4.
43 p, 2.0 MB El nou comentarista esportiu de futbol : el model beIN Sports / Font Vilàs, Àlex ; Puig Lobató, Josep M., dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Mitjans, Comunicació i Cultura) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
El present treball analitza la figura dels comentaristes de futbol en les retransmissions de televisió de beIN Sports Espanya i Gol TV. L'objectiu de l'estudi és conèixer més a fons el paper d'aquesta figura en les cadenes esmentades. [...]
El presente trabajo analiza la figura de los comentaristas de fútbol en las retransmisiones de televisión de beIN Sports España y Gol TV. El objetivo del estudio es conocer más a fondo el papel de esta figura en las cadenas nombradas. [...]
This work analyzes the figure of the football sports commentator on two television channels: beIN Sports Spain and Gol TV. The work wants to know the behavior of the sport commentator in these specific channels. [...]

2018
Grau en Periodisme [971]  
5.
62 p, 3.0 MB YouTube, un nou mitjà de comunicació pel periodisme esportiu / Cochran Martin, Jordi ; Puig Lobató, Josep M., dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Mitjans, Comunicació i Cultura) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
Aquest treball analitza la relació entre YouTube i el periodisme esportiu mitjançant l'objectiu de determinar si YouTube s'ha convertit en un nou mitjà de comunicació per aquest tipus de periodisme. [...]
Este trabajo analiza la relación entre YouTube y el periodismo deportivo con el objetivo de determinar si YouTube se ha convertido en un nuevo medio de comunicación para este tipo de periodismo. Se ha analizado cuatro canales de periodistas deportivos españoles como son Rodrigo Fáez, Maite Jiménez, Jordi de Mas Pérez y David de Las Heras teniendo en cuenta la manera de grabar y editar los vídeos, la temática y la relación con los usuarios.
This work analyzes the relationship between YouTube and sports journalism in order to determine if YouTube has become a new kind of media for this type of journalism. Four channels of Spanish sports journalists such as Rodrigo Fáez, Maite Jiménez, Jordi de Mas Pérez and David de Las Heras have been analyzed taking into account the way of recording and editing the videos, the theme and the relationship with the users.

2018
Grau en Periodisme [971]  
6.
118 p, 2.0 MB El perquè del sensacionalisme esportiu a la televisió pública i privada actual / Peñaranda Valenzuela, Aleix ; Oliva Lloveras, Rosa Maria, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
Aquest Treball de Fi de Grau és una recerca i un estudi que pretén determinar el grau de sensacionalisme que es dóna en el tractament de l'esport a la televisió pública i a la privada. Per fer-ho, s'han analitzat i comparat diferents programes dedicats a l'esport hegemònic, com és el futbol, dels dies 26 de febrer i 8 de març, de la Televisió de Catalunya i Televisió Espanyola i dels grups de comunicació Mediaset i Atresmedia.
Este Trabajo de Fin de Grado es una investigación y un estudio que pretende determinar el grado de sensacionalismo que se da en el tratamiento del deporte en la televisión pública y en la privada. [...]
This Final Project is an investigation and a study that tries to determine the degree of sensationalism that is given in the treatment of the sport in the public and private television. To do this, it has been analyzed and compared different programs dedicated to the hegemonic sport, such as football, on February 26th and March 8th, the Television of Catalonia and Spanish Television and the media groups Mediaset and Atresmedia.

2017
Grau en Periodisme [971]
2 documents
7.
228 p, 8.4 MB Líbero vs. Panenka. Análisis comparativo del nuevo periodismo deportivo español / Calderón Martínez, Naila ; Puig Lobató, Josep M., dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Mitjans, Comunicació i Cultura) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
Aquesta recerca es basa en l'anàlisi comparativa entre les revistes Líbero i Panenka, ambdues especialitzades en futbol. El treball tenia com a objectiu trobar les principals diferències i similituds entre aquestes dues publicacions, per a conèixer si es s'assemblaven o no. [...]
Esta investigación se basa en el análisis comparativo entre las revistas Líbero y Panenka, ambas especializadas en fútbol. El trabajo tenía como objetivo encontrar las principales diferencias y similitudes entre estas dos publicaciones para conocer si se parecían o no. [...]
This research is based on the comparative analysis between the magazines Libero and Panenka, both specialised in soccer magazines. The study aimed to find the main differences and similarities between these two publications in order to know if they looked like or not. [...]

2017
Grau en Periodisme [971]  
8.
76 p, 3.6 MB Twitter : una herramienta básica en el periodismo deportivo actual / Cordovilla Zambrano, Sergi ; Martín Villodres, Francisco, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Publicitat, Relacions Públiques i Comunicació Audiovisual) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
Twitter ha deixat de ser una xarxa social i s'ha convertit en un canal de comunicació i d'informació molt potent que ofereix possibilitats úniques des del punt de vista periodístic. Tot i que Twitter és un fenomen que ha incidit en el periodisme en la seva totalitat, el que es pretén investigar és la importància que ha adquirit en el periodisme esportiu. [...]
Twitter ha dejado de ser una red social y se ha convertido en un canal de comunicación e información muy potente que ofrece posibilidades únicas des del punto de vista periodístico. Pese a que Twitter es un fenómeno que ha incidido en el periodismo en su totalidad, lo que se pretende investigar es la importancia que ha adquirido en el periodismo deportivo. [...]
Twitter has stopped being a social network and has turned into a very powerful communication and information channel. Although Twitter is a phenomenon that has had a strong influence in journalism, we want to investigate the importance that it has acquired in sports journalism. [...]

2017
Grau en Periodisme [971]  
9.
108 p, 1.4 MB Les rutines de producció del periodisme radiofònic esportiu a Barcelona des dels anys 50 fins a l'actualitat / Robert Romeo, Frank ; Pereira Garza, Manuel, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
A partir de cinc entrevistes a cinc periodistes radiofònics esportius d'edats diferenciades, s'explica com han evolucionat les rutines de producció del periodisme radiofònic esportiu a Barcelona des dels anys 50 fins a l'actualitat. [...]
A partir de cinco entrevistas a cinco periodistas radiofónicos deportivos de edades diferenciadas, se explica cómo han evolucionado las rutinas de producción del periodismo radiofónico deportivo en Barcelona desde los años 50 hasta la actualidad. [...]
From five interviews with five sports radio journalists of different ages, it explains how have evolved the production routines of the radio sports journalism in Barcelona from the 50's to the present. [...]

2016
Grau en Periodisme [971]  
10.
127 p, 2.9 MB Herois de la no-ficció : aproximació teòrica i pràctica al periodisme narratiu esportiu / Nadal Vilà, Albert ; Vall, Toni, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Mitjans, Comunicació i Cultura) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
L'objectiu d'aquest treball rau en l'anàlisi i l'exploració del vincle entre el periodisme esportiu i el llenguatge literari i narratiu. Per fer-ho, s'ha estudiat i contextualitzat els orígens de la premsa esportiva i de la comunicació esportiva especialitzada; s'ha fet un recorregut per la trajectòria del periodisme literari i narratiu; s'ha analitzat i exemplificat els punts de trobada entre el periodisme esportiu i el periodisme literari i narratiu, així com la viabilitat d'un model de negoci fonamentat en aquest tipus de llenguatge periodístic com és el cas de la revista Panenka; finalment, s'ha elaborat un reportatge.
El objetivo de este trabajo radica en el análisis y la exploración del vínculo entre el periodismo deportivo y el lenguaje literario y narrativo. Para ello, se ha estudiado y contextualizado los orígenes de la prensa deportiva y de la comunicación deportiva especializada; se ha hecho un recorrido por la trayectoria del periodismo literario y narrativo; se ha analizado y ejemplificado los puntos de encuentro entre el periodismo deportivo y el periodismo literario y narrativo, así como la viabilidad de un modelo de negocio basado en este tipo de lenguaje periodístico como es el caso de la revista Panenka; finalmente, se ha elaborado un reportaje.
The aim of this work lies in the analysis and exploration of the link between sports journalism and literary and narrative language. To this end, it has been studied and contextualized the origins of the sports media and sports specialized communication; it has been made a journey through the history of literary and narrative journalism; it has been analyzed and exemplified the meeting points between sports journalism and literary and narrative journalism, and the feasibility of a business model based on this type of journalistic language as is the case of the magazine Panenka; finally, a report was drawn up.

2016
Grau en Periodisme [971]  

Documents de recerca : 15 registres trobats   1 - 10següent  anar al registre:
Materials acadèmics 9 registres trobats  
1.
6 p, 118.5 KB Periodisme Esportiu [103087] / Blanco Pont, Josep Maria ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
- Capacitar l'estudiant per adquirir i desenvolupar els fonaments teòrics, les tècniques i les habilitats que el converteixin en un bon comunicador sobre qualsevol qüestió relacionada amb l'esport i la pràctica de l'activitat esportiva. [...]
- To enable students to acquire and develop the theoretical foundations that will make them a good communicator on any issue related to sport and the practice of Sports activity. - To enable students to acquire and develop a theoretical and practical knowledge of the expressive characteristics and narrative techniques of the production of information, both written and in the field of sports broadcasts in the audiovisual media and in any digital platform that can inform an audience about sport. [...]
- Capacitar al alumnado para adquirir y desarrollar los fundamentos teóricos que lo conviertan en un buen comunicador sobre cualquier cuestión relacionada con el deporte y la práctica de la actividad Deportiva. [...]

2021-22
Grau en Periodisme [1432]
Grau en Periodisme [971]
3 documents
2.
5 p, 116.3 KB Periodisme Esportiu [103087] / Blanco Pont, Josep Maria ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
- Capacitar l'estudiant per adquirir i desenvolupar els fonaments teòrics, les tècniques i les habilitats que el converteixin en un bon comunicador sobre qualsevol qüestió relacionada amb l'esport i la pràctica de l'activitat esportiva. [...]
- Capacitar al alumnado para adquirir y desarrollar los fundamentos teóricos que lo conviertan en un buen comunicador sobre cualquier cuestión relacionada con el deporte y la práctica de la actividad Deportiva. [...]

2020-21
Grau en Periodisme [1432]
Grau en Periodisme [971]
3 documents
3.
6 p, 116.0 KB Periodisme Esportiu [103087] / Blanco Pont, Josep Maria ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
- Capacitar l'estudiant per adquirir i desenvolupar els fonaments teòrics, les tècniques i les habilitats que el converteixin en un bon comunicador sobre qualsevol qüestió relacionada amb l'esport i la pràctica de l'activitat esportiva. [...]
- Capacitar al alumnado para adquirir y desarrollar los fundamentos teóricos que lo conviertan en un buen comunicador sobre cualquier cuestión relacionada con el deporte y la práctica de la actividad Deportiva. [...]

2019-20
Grau en Periodisme [971]
3 documents
4.
6 p, 98.4 KB Periodisme Esportiu [103087] / Blanco Pont, Josep Maria ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
- Capacitar l'estudiant per adquirir i desenvolupar els fonaments teòrics, les tècniques i les habilitats que el converteixin en un bon comunicador sobre qualsevol qüestió relacionada amb l'esport i la pràctica de l'activitat esportiva. [...]
- Capacitar al alumnado para adquirir y desarrollar los fundamentos teóricos que lo conviertan en un buen comunicador sobre cualquier cuestión relacionada con el deporte y la práctica de la actividad Deportiva. [...]

2018-19
Grau en Periodisme [971]
2 documents
5.
6 p, 93.0 KB Periodisme Esportiu [103087] / Blanco Pont, Josep Maria ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
- Capacitar l'estudiant per adquirir i desenvolupar els fonaments teòrics, les tècniques i les habilitats que el converteixin en un bon comunicador sobre qualsevol qüestió relacionada amb l'esport i la pràctica de l'activitat esportiva. [...]
2017-18
Grau en Periodisme [971]  
6.
7 p, 96.1 KB Periodisme Esportiu [103087] / Blanco Pont, Josep Maria ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
- Capacitar l'estudiant per adquirir i desenvolupar els fonaments teòrics, les tècniques i les habilitats que el converteixin en un bon comunicador sobre qualsevol qüestió relacionada amb l'esport i la pràctica de l'activitat esportiva. [...]
2016-17
Grau en Periodisme [971]  
7.
4 p, 26.3 KB Periodisme Esportiu [103087] / Blanco Pont, Josep Maria ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
- Capacitar l'estudiant per adquirir i desenvolupar els fonaments teòrics, les tècniques i les habilitats que el converteixin en un bon comunicador sobre qualsevol qüestió relacionada amb l'esport i la pràctica de l'activitat esportiva. [...]
2015-16
Grau en Periodisme [971]  
8.
4 p, 102.3 KB Periodisme Esportiu [103087] / Blanco Pont, Josep Maria ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
- Capacitar l'estudiant per adquirir i desenvolupar els fonaments teòrics, les tècniques i les habilitats que el converteixin en un bon comunicador sobre qualsevol qüestió relacionada amb l'esport i la pràctica de l'activitat esportiva. [...]
2014-15
Grau en Periodisme [971]  
9.
4 p, 102.3 KB Periodisme Esportiu [103087] / Blanco Pont, Josep Maria ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
- Capacitar l'estudiant per adquirir i desenvolupar els fonaments teòrics, les tècniques i les habilitats que el converteixin en un bon comunicador sobre qualsevol qüestió relacionada amb l'esport i la pràctica de l'activitat esportiva. [...]
2013-14  

Documents gràfics i multimèdia 1 registres trobats  
1.
26.2 KB Periodisme esportiu / Universitat Autònoma de Barcelona. Biblioteca de Comunicació i Hemeroteca General ; Castillo, Maravillas (Universitat Autònoma de Barcelona. Biblioteca de Comunicació i Hemeroteca General) ; Calvet Renedo, Sergio (Universitat Autònoma de Barcelona. Biblioteca de Comunicació i Hemeroteca General) ; Sierra Hinojosa, Montserrat (Universitat Autònoma de Barcelona. Biblioteca de Comunicació i Hemeroteca General)
Exposició presencial i virtual de la Biblioteca de Comunicació i Hemeroteca General sobre el periodisme esportiu tan des d'un punt de vista professional com de la influència que aquest pot tenir en diversos aspectes culturals i socials.
L'exposició presencial es va muntar a les vitrines de la planta baixa de la biblioteca entre els dies 17 de març i el 5 de maig de 2014 amb material bibliogràfic sobre periodisme i premsa esportiva provinent de les col·leccions de la BCHG.

2014
23 documents

Us interessa rebre alertes sobre nous resultats d'aquesta cerca?
Definiu una alerta personal via correu electrònic o subscribiu-vos al canal RSS.