El terme de cerca Política Exterior, Seguridad y Defensa de las expectativas de Laeken a las líneas rojas de la Constitución dins l'índex títol no s'ha trobat en cap registre. Els termes aproximats, a qualsevol col·lecció, són:
2   Política exterior española
30   Política exterior espanyola
1   Política exterior y de seguridad común :
1   Política Exterior y Parlamento Europeo
2   Política exterior, seguridad y defensa :
1   Política familiar y sanitaria
26   Política Financera de l'Empresa
5   Política Financiera de la Empresa
2   POLITICA FISCAL DE L'EMPRESA
1   Política fiscal i assignació de recursos en la Monarquia borbònica