Resultats globals: 762 registres trobats en 0.04 segons.
Articles, 2 registres trobats
Llibres i col·leccions, 1 registres trobats
Documents de recerca, 6 registres trobats
Materials acadèmics, 753 registres trobats
Articles 2 registres trobats  
1.
21 p, 356.4 KB Análisis videográfico para la evaluación de los aprendizajes en las prácticas externas de la formación inicial de docentes de secundaria / Martínez Romera, Daniel David (Universidad de Málaga) ; Cebrián-Robles, Daniel (Universidad de Málaga)
Las tecnologías emergentes del vídeo digital (ontologías, reconocimiento de voz e imagen, anotaciones, etc. ) permiten establecer nuevas interacciones entre usuarios y otorgan posibilidades innovadoras a las ya conocidas ventajas en la enseñanza universitaria, como la documentación de evidencias multimedia en los portafolios electrónicos del estudiante de prácticas externas. [...]
Les tecnologies emergents del vídeo digital (ontologies, reconeixement de veu i imatge, anotacions, etc. ) permeten establir interaccions noves entre usuaris i atorguen possibilitats innovadores als coneguts avantatges del vídeo a l'ensenyament universitari, com poden ser la documentació d'evidències multimèdia en els portafolis electrònics de l'estudiant de les pràctiques externes. [...]
The emerging technology of digital video (ontologies, speech and image recognition, annotations, and so on) allow new interactions between users, and add new opportunities to the existing advantages of their use in higher education, such as documenting multimedia evidence in the e-portfolios produced by work placement students. [...]

2019 - 10.5565/rev/educar.873
Educar, Vol. 55 Núm. 2 (2019) , p. 457-477 (Temas de investigación)  
2.
19 p, 407.9 KB Portafolios digital y evaluación de las competencias transversales en las prácticas externas del grado de Pedagogía de la Universidad de Barcelona / Aneas Álvarez, Assumpta (Universitat de Barcelona) ; Rubio Hurtado, María José (Universitat de Barcelona) ; Vilà Baños, Ruth (Universitat de Barcelona)
El objetivo de la investigación presentada ha sido conocer la percepción que tienen los alumnos que se encuentran en cuarto curso del grado de Pedagogía de la Universidad de Barcelona sobre sus competencias transversales antes y después de haber realizado la asignatura de Prácticas Externas con el uso de un portafolios digital. [...]
L'objectiu de la recerca presentada és valorar la percepció que tenen els alumnes que són a quart curs del grau de Pedagogia de la Universitat de Barcelona sobre les seves competències transversals abans i després d'haver realitzat l'assignatura de pràctiques externes amb l'ús d'un portafolis digital. [...]
This paper aims to assess the perception of 4th-year students enrolled in the Bachelor's Degree in Pedagogy at the University of Barcelona regarding transversal competencies before and after completing internships involving the use of a digital portfolio. [...]

2018 - 10.5565/rev/educar.878
Educar, Vol. 54 Núm. 2 (2018) , p. 283-301 (Monográfico)  

Llibres i col·leccions 1 registres trobats  
1.
1 p, 276.2 KB Instrucció de 16 de març de 2020 sobre la suspensió temporal dels convenis de pràctiques externes (curriculars i extracurriculars) del curs acadèmic 2019-2020 que modifica la resolució del 13 de març / Universitat Autònoma de Barcelona
2020  

Documents de recerca 6 registres trobats  
1.
14 p, 1.5 MB Aplicación web para el seguimiento y tutorizacón de las prácticas externas SPE 3.0 / Aranda Fernández, Luis ; Pons, Jordi, (Pons Aróztegui) dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Enginyeria de la Informació i de les Comunicacions) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Las prácticas externas son una asignatura presente en la mayoría de estudios de grado. En el grado en Ingeniería Informática el profesorado realiza el seguimiento de las prácticas a través de una aplicación web desarrollada en cursos anteriores llamada Seguimiento de Prácticas Externas (SPE). [...]
External Internships are a subject present in most undergraduate programs. In the Computer Engineering undergraduate program, teachers monitor this intership through a web application developed in previous courses called "Seguimiento de Prácticas Externas (SPE)". [...]
Les pràctiques externes són una assignatura present en la majoria d'estudis de grau. En el grau d'Enginyeria Informàtica el professorat realitza el seguiment de les pràctiques a través d'una aplicació web, desenvolupada en cursos anteriors, anomenada Seguiment de Pràctiques Externes (SPE). [...]

2021
Enginyeria Informàtica [958]  
2.
14 p, 1021.4 KB Desarrollo de una herramienta de seguimiento y tutorización de las prácticas externas (SPE) / Martinez Rubio, Oriol ; Pons, Jordi, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Enginyeria de la Informació i de les Comunicacions) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
El seguimiento es una parte fundamental en el desarrollo de la asignatura de Prácticas Externas en la que los estudiantes realizan una estancia en una entidad externa. El profesorado (tutores/as académicos/as) realizan este seguimiento para comprobar que se cumplen los objetivos de aprendizaje y ver la evolución de los estudiantes. [...]
Monitoring is a fundamental part of the development of the Prácticas Externas subject. Students carry out an internship in an external entity. The faculty (academic tutors) carry out this monitoring to check that the learning objectives are met and to see the evolution of the students. [...]
El seguiment és una part fonamental en el desenvolupament de l'assignatura de Pràctiques Externes en la qual els estudiants realitzen una estada en una entitat externa. El professorat (tutors/es acadèmics/ques) realitzen aquest seguiment per a comprovar que es compleixen els objectius d'aprenentatge i veure l'evolució dels estudiants. [...]

2021
Enginyeria Informàtica [958]  
3.
14 p, 1.2 MB SPE : Herramienta de seguimiento y tutorización de las Prácticas Externas / Abajtour, Anass ; Pons, Jordi, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Enginyeria de la Informació i de les Comunicacions) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Las prácticas en empresa son cada vez más valoradas por los alumnos de los grados universitarios, ya que les permiten un primer contacto con el ámbito laboral. Dado que cada vez más alumnos se matriculan en este tipo de asignaturas, es necesaria una herramienta para realizar el seguimiento de éstos. [...]
Internships are increasingly valued by university students, as they allow them a first contact with the working environment. Given that more and more students are enrolling in these types of courses, a tool is needed to monitor them. [...]
Les pràctiques en empresa són cada vegada més valorades pels alumnes dels graus universitaris, ja que els permeten un primer contacte amb l'àmbit laboral. Atès que cada vegada més alumnes es matriculen en aquest tipus d'assignatures, cal una eina per fer el seguiment d'aquests. [...]

2020
Enginyeria Informàtica [958]  
4.
12 p, 1.1 MB Test, millora i desplegament de l'aplicació de gestió de pràctiques externes / Calvet González, Adrián ; Pons, Jordi, (Pons Aróztegui) dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Enginyeria de la Informació i de les Comunicacions) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Cada curs hi ha uns 150 estudiants del Grau en Enginyeria Informàtica que fan una estada de pràctiques curriculars en alguna empresa o institució externa. Per aquest motiu l'any 2015 es va desenvolupar una aplicació per facilitar al coordinador de l'assignatura la gestió de totes les tasques que es porten a terme quan un alumne fa una estada. [...]
Cada curso hay aproximadamente 150 estudiantes del Grado en Ingeniería Informática que realizan una estancia de prácticas curriculares en alguna empresa o organización externa. Por este motivo en el año 2015 se desarrolló una aplicación para facilitar al coordinador de la asignatura la gestión de todas las tareas que se llevan a cabo cuando un alumno realiza una estancia. [...]
There are approximately 150 students in Engineering degree who make an externship in an external company or institution every course. For this reason, in 2015 an application was developed to facilitate to the coordinator of a subject the management of all the tasks carried out when a student stays in a company. [...]

2019-02-12
Enginyeria Informàtica [958]  
5.
9 p, 939.6 KB Plataforma d'administració de les pràctiques externes del Grau en Enginyeria Informàtica / Francisco Arenas, Marta ; Pons, Jordi, (Pons Aróztegui) dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Enginyeria de la Informació i de les Comunicacions) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
L'aplicació multidispositiu per a la gestió de les pràctiques externes, és l'eina que el responsable de l'assignatura utilitza per tenir el control i fer el seguiment dels alumnes durant el procés d'estada en les empreses. [...]
The multi-device application for the management of extracurricular internships is the tool that the subject responsible uses to control and monitor the students during their stay in the companies. Various tools and additional features have been implemented in this project, thus making the platform more complete and be able to take full advantage of al the information stored. [...]
La aplicación multidispositivo para la gestión de las prácticas externas, es la herramienta que el responsable de la asignatura utiliza para tener el control y hacer el seguimiento de los alumnos durante el proceso de la estancia en las empresas. [...]

2016-06-26
Enginyeria Informàtica [958]  
6.
12 p, 1.1 MB Aplicació multidispositiu per a la gestió de les Pràctiques Externes / Hernando Jurado, David ; Pons, Jordi, (Pons Aróztegui) dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Enginyeria de la Informació i de les Comunicacions) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
En tots els estudis de grau s'han incoroporat com a matèria les pràctiques externes. En aquest activitat hi intervenen molts actors diferents: empreses, tutors d'empresa, tutors acadèmics, estudiants, gestió acadèmica. [...]
Every degree has added supervised externship as a subject in their curriculum. A variety of actors take part in this activity: companies, company tutors, academic tutors, students, academic management. [...]
En todos los estudios de grado se ha añadido como materia las prácticas externas. En esta actividad intervienen muchos actores: empresas, tutores de empresa, tutores académicos, estudiantes, gestión académica. [...]

2015-06-29
Enginyeria Informàtica [958]  

Materials acadèmics 753 registres trobats  1 - 10següentfinal  anar al registre:
1.
3 p, 99.6 KB Pràctiques Externes [44485] / Mico Perez, Rafael ; Bach Gómez, Anna Maria ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
Aquest mòdul ofereix als estudiants la possibilitat de portar a la pràctica real els coneixements adquirits en el màster. Permet, per tant, la integració operativa dels coneixements, destreses i capacitats adquirides i la seva aplicació en les activitats professionals relacionades amb l'arqueologia prehistòrica. [...]
This module offers students the possibility of putting the knowledge acquired in the master's degree into real practice. Therefore, it allows the operational integration of the knowledge, skills and abilities acquired and their application in professional activities related to prehistoric archeology. [...]
Este módulo ofrece a los estudiantes la posibilidad de llevar a la práctica real los conocimientos adquiridos en el máster. Permite, por tanto, la integración operativa de los conocimientos, destrezas y capacidades adquiridas y su aplicación en las actividades profesionales relacionadas con la arqueología prehistórica. [...]

2022-23
Màster Universitari en Arqueologia Prehistòrica [1474]
3 documents
2.
4 p, 105.3 KB Pràctiques Externes [43975] / Masats Viladoms, Maria Dolors ; Paoliello, Antonio ; Liao Pan, Shu-Ching ; Qu, Xianghong ; Viladiu Illanas, Pau ; Jin Wang, Xuehang ; Gao, Yuan ; Casas-Tost, Helena ; Costa Vila, Eva ; Vargas Urpi, Mireia ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola Fundació Universitat Autònoma de Barcelona - Formació (fUABf)
1 L'objectiu principal d'aquest mòdul és que l'alumnat pugui posar en pràctica els coneixements adquirits a la resta de mòduls en un aula de xinès com a llengua estrangera. Per superar aquest mòdul, l'alumnat ha de demostrar ser capaç d'analitzar críticament la realitat observada a l'aula i de planificar, desenvolupar i avaluar una intervenció didàctica i reflexionar sobre la pràctica realitzada.
1 This module aims to get students put into practice the knowledge acquired in the previous modules in a real classroom of Chinese as a foreign language. To successfully complete this module, students should be able to critically analyse the reality observed in the classroom, to design, implement and assess a pedagogical project, and to critically reflect on the work done during their internship.
1 El objetivo principal de este módulo es ofrecer al alumnado la posibildad de poner en práctica los conocimientos adquiridos en el resto de módulos en un aula de chino como lengua extranjera. Para superar el módulo, el alumnado deberá ser capaz de analizar críticamente la realidad observada en el aula, planificar, desarrollar y evaluar una intervención didáctica y reflexionar sobre la práctica realizada.

2022-23
Màster Universitari en Didàctica del Xinès per a Hispanoparlants [1398]
3 documents
3.
4 p, 101.6 KB Pràctiques Externes [44691] / Olmos Rueda, Patricia ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de l'Educació
L'objectiu del mòdul de pràctiques externes és realitzar una observació i petita intervenció mediadora en un context concret que posi en joc totes les competències i continguts desenvolupats al llarg dels diferents mòduls del màster. [...]
This modules aims to carry out an observation and a small mediating intervention in a specific context that brings into play all the skills and content developed throughout the different modules of the master's degree. [...]
El objetivo de las prácticas externas es el de realizar una observación y pequeña intervención mediadora en en un contexto concreto que ponga en juego todas las competencias y contenidos desarrollados a lo largo de los diferentes módulos del máster. [...]

2022-23
Mediació Familiar i en els Àmbits del Dret Privat [1503]
3 documents
4.
5 p, 106.6 KB Pràctiques Externes [44256] / Mameli Iriarte, Laura ; Vicente Campos, Oriol ; Masriera, Clara ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
El Mòdul "Pràctiques Externes" preveu la realització obligatòria de pràctiques específiques en diverses institucions culturals públiques i privades, on l'alumnat pot exercir la pràctica de diferents activitats relacionades amb els coneixements adquirits i les capacitats desenvolupades durant la docència teòrica-pràctica. [...]
This Module provides the mandatory implementation of specific practical work in various public and private cultural institutions, where students can apply the knowledge acquired and skills developed during the theoretical-practical teaching. [...]
El Módulo "Prácticas Externas" prevé la realización obligatoria de prácticas específicas en diversas instituciones culturales públicas y privadas, en donde el alumnado pueda ejercitarse en la práctica de distintas actividades relacionadas con los conocimientos adquiridos y las capacidades desarrolladas durante la docencia teórico-práctica. [...]

2022-23
Màster Universitari en Humanitats i Patrimoni Digitals [1453]
3 documents
5.
3 p, 99.0 KB Pràctiques Externes [43826] / Esparza Masana, Ricard ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola Fundació Universitat Autònoma de Barcelona - Formació (fUABf)
Les Pràctiques Externes tenen com a objectiu: Donar l'oportunitat a l'estudiant de transferir tant els coneixements teòrics com els continguts pràctics estudiats i de incorporar-se al món professional en finalitzar el programa amb un mínim d'experiència. [...]
The External Practices aim to: Give the student the opportunity to transfer both theoretical knowledge and practical content studied and to enter the professional world at the end of the program with a minimum of experience. [...]
Las Prácticas Externas tienen como objetivo: Dar la oportunidad al estudiante de transferir tanto los conocimientos teóricos como los contenidos prácticos estudiados y de incorporarse al mundo profesional al finalizar el programa con un mínimo de experiencia. [...]

2022-23
Màster Universitari en Gestió Esportiva/Sport Management [1351]
Màster Universitari en Gestió Esportiva/Sport Management [1352]
Màster Universitari en Gestió Esportiva/Sport Management [1367]
3 documents
6.
5 p, 108.9 KB Pràctiques Professionals Externes [43147] / Molina Gonzalez, José Luis ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
Els estudiants hauran de participar en un projecte d'intervenció social en alguna de les institucions amb les que s'ha establert conveni aprenent a establir relacions interculturals adequades amb els destinataris del programa. [...]
Students are expected to participate in a project of social intervention in an institution with which the university has an agreement. The primary goals of this training course are the development of abilities of social interaction with culturally diverse groups, empathic listening skills and inter-professional collaboration skills, combining in-person and online tasks. [...]
Los estudiantes deberán participar en un proyecto de intervención social en alguna de las instituciones con las que se ha establecido convenio aprendiendo a establecer relaciones interculturales adecuadas con los destinatarios del programa. [...]

2022-23
Màster Universitari en Antropologia: Recerca Avançada i Intervenció Social [1175]
3 documents
7.
4 p, 101.9 KB Pràctiques Externes [42718] / Rambla, Francesc Xavier 1966- ; Couceiro López, Mariña ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia
L'objectiu és col·laborar en el desplegament d'un projecte professional de recerca social, de gestió pública o del tercer sector. En cada cas, la UAB signarà un conveni de pràctiques amb l'entitat, a fi de donar cobertura jurídica a l'estada de l'estudiant.
The internship requires students to collaborate in developing a professional project in the fields of either social research, public management or the third sector. For each student, the UAB will sign an internship agreement with the host institution defining the terms and conditions of the student's activities.
El objetivo es colaborar en el despliegue de un proyecto profesional de investigación social, de gestión pública o del tercer sector. En cada caso la UAB firmará un convenio de prácticas con la institución a fin de dar cobertura jurídica a la estancia del/a estudiante.

2022-23
Màster Universitari en Política Social, Treball i Benestar [1419]
3 documents
8.
3 p, 96.6 KB Pràctiques Externes [44448] / Sentis Ros, Xavier ; Gómez Valls, Francesc ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola Fundació Universitat Autònoma de Barcelona - Formació (fUABf)
Aquestes pràctiques tenen un doble objectiu. D'una banda facilitar que l'alumne pugui posar en pràctica els coneixements comptables i d'auditoria adquirits durant el primer semestre del màster i, per una altra, posar a l'estudiant en contacte amb la realitat pràctica de l'exercici professional en l'àmbit de la comptabilitat, la fiscalitat i l'auditoria de comptes. [...]
These practices have a double aim. By a part facilitate that the student can put in practice the countable knowledges, fiscal and of audit purchased during the first period of the master and, by another, put to the student in contact with the practical reality of the professional exercise in the field of the accounting, the taxation and the audit of accounts. [...]
Estas prácticas tienen un doble objetivo. Por una parte facilitar que el alumno pueda poner en práctica los conocimientos contables y de auditoría adquiridos durante el primer semestre del máster y, por otra, poner al estudiante en contacto con la realidad práctica del ejercicio profesional en el ámbito de la contabilidad, la fiscalidad y la auditoría de cuentas. [...]

2022-23
Màster Universitari en Auditoria de Comptes i Comptabilitat [1480]
3 documents
9.
4 p, 120.0 KB Pràctiques Externes d'Intervenció Psicosocial [42599] / Montenegro Martinez, Marisela Montenegro ; Elejabarrieta, Fran ; Lalueza Sazatornil, José Luis ; Pujal Llombart, Margot ; Pujol Tarres, Joan ; Feliu i Samuel-Lajeunesse, Joel ; Martinez Martinez, Luz María ; Cubells Serra, Jenny ; Arozarena Cañamares, Maria Esther ; Rojas Arredondo, Jesús ; Padrós Castells, Marta ; Pellicer Cardona, Isabel ; San Roman Sobrino, Beatriz ; Camps-Orfila, Silvia ; Tirado Serrano, Francisco Javier ; Mora Martínez, Martín ; Rubio García, Remedios ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Psicologia
Utilitzar les eines adquirides per a la detecció de necessitats i avaluació de les demandes presents en 1 Utilitzar les eines adquirides per a la detecció de necessitats i avaluació de les demandes presents en l'àmbit d'intervenció específic. [...]
Use the tools acquired for the detection of needs and evaluation of the demands present in the specific 1 Use the tools acquired for the detection of needs and evaluation of the demands present in the specific intervention field. [...]
Utilizar las herramientas adquiridas para la detección de necesidades y evaluación de las demandas 1 Utilizar las herramientas adquiridas para la detección de necesidades y evaluación de las demandas presentes en el ámbito de intervención específico. [...]

2022-23
Màster Universitari en Recerca i Intervenció Psicosocial [1131]
3 documents
10.
5 p, 104.2 KB Pràctiques Externes [44530] / Serra Ruiz, Pere ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
Les Pràctiques Externes tenen un paper fonamental en el Màster com a experiència formativa i primer contacte amb el món professional. L'objectiu de les Pràctiques Externes és portar a terme un projecte professional concret, de principi a fi, amb objectius definits i resultats tangibles, a proposta d'una organització (empresa, administració pública o institució), amb la finalitat de posar a prova les capacitats de l'alumne/a adquirides en els mòduls de continguts formatius i completar la seva formació amb continguts específics avançats, afegits segons les necessitats de cada projecte i organització. [...]
The Work Placement has an essential role in the Master's degree as an important educational experience and a first contact with the professional world. The goal of the Work Placement is to carry out a definite professional project, from start to end, with specific objectives and tangible results. [...]
Las Prácticas Externas tienen un papel fundamental en el Máster como experiencia formativa y primer contacto con el mundo profesional. El objetivo de las Prácticas Externas es llevar a cabo un proyecto profesional concreto, de principio a fin, con objetivos definidos y resultados tangibles, a propuesta de una organización (empresa, administración pública o institución), con el fin de poner a prueba las capacidades del/a alumno/a adquiridas en los módulos de contenidos formativos y completar su formación con contenidos específicos avanzados, añadidos según las necesidades de cada proyecto y organización. [...]

2022-23
Màster Universitari en Geoinformació [1373]
3 documents

Materials acadèmics : 753 registres trobats   1 - 10següentfinal  anar al registre:
Us interessa rebre alertes sobre nous resultats d'aquesta cerca?
Definiu una alerta personal via correu electrònic o subscribiu-vos al canal RSS.